Beschrijving
Odrachten
Resultaten
Reflectie
Werkwijze
Bewijsstukken
Bronvermelding
Logboek
Opmerkingen


Multimadia 3 - Lab Multimediatools

Opdrachten

 
   
  Sessie 3: testje

De opdracht bestaat erin een aantal oefeningen uit de reeks te selecteren en deze op te lossen.

 

  Sessie 4: simulink, sampling

Bij deze opdracht worden signalen gesampled en weergegeven via een grafiek.

 

  Sessie 5: functies

 

 

  Sessie 6: beeldverwerking

 

 

  Sessie 7

 

 

  sessie 8

 

 

  Sessie 9: GUI