Beschrijving
Odrachten
Resultaten
Reflectie
Werkwijze
Bewijsstukken
Bronvermelding
Logboek
Opmerkingen


Multimedia 3 - Lab Multimediatools

Beschrijving

In dit labo is het de bedoeling om te leren werken met het programma MATLAB.
Matlab is een wiskundig computerprogramma, waarmee berekeningen worden gedaan, matrices worden gemanipuleerd en grafieken geplot. Je kan in MATLAB zelf applicaties en functies schrijven die je kan gebruiken om berekeningen mee uit te voeren.

Aan de hand van de gegeven tutorials kunnen de opgaven in MATLAB uitgewerkt en opgelost worden.