Home

Zonne-energie

Kernenergie

Windenergie

Biomassa

Waterstof

Waterenergie

Host:DeDS


 

Wind word al eeuwen gebruikt voor o.a. zeeën bevaren,zonder wind had columbus amerika nooit ontdekt. Al eeuwen varen boten al op wind. Wind verplaatst wolken. In steden verdrijft de wind de uitlaatgassen van het verkeer. Met een beetje inzet kunnen we dus wind omzetten naar bruikbare energie. Energie die we nodig hebben om huizen te verwarmen,te reizen en voor elektriciteit

Geschiedenis

Rond 1900:
De ouderwetse Hollandse molens verdwijnen langzaam. stoommachines en elektriciteit nemen het werk over. Men probeert wel elektriciteit op te wekken maar de houten constructie is gewoon niet sterk genoeg. Er worden speciale windmolen ontwikkelt van staal in denemarken.In combinatie met dieselaggregaten worden deze moles als kleine elekrticiteitscentrales gebruikt, in 1918 staan er 120 van die combinaties in denemarken.

Na de Eerste Wereldoorlog:
Nu worden er met succes sneldraaiende windturbines gemaakt.Met hun gestroomleinde bladen lijken ze op vliegtuigvleugels.
Een bekend voorwerp uit de jaren dertig is de “Wincharger” met een elektrisch vermogen van 200 Watt.Deze heeft 2 bladen,soms word hij nog op afgelegen plaatsen gebruikt.Na de Tweede Wereldoorlog:
Dankzijn de grote centrales van olie kolen en gas komt de ontwikkeling stil te liggen van windenergie. Windenergie levert in vergelijking gewoon te weinig energie en kost te veel

Jaren vijftig en zestig:
Het suezkanaal is gesloten en daardoor kan er niet genoeg olie naar europa vervoert worden.de prijs stijgt. Gevolg:in engeland,Frankrijk en Duitsland word windenergie weer opgepakt. In 1957 worden in Duitsland de eerste windturbines met kunstof bladen gemaakt.in 59 bouwt een Deens elektriciteitsbedrijf op de landtong bij gedser een turbine met 200 kilowatt aan vermogen. In de jaren 60 daalt de olieprijs weer. mamoettankers brengen olie uit het midden oosten naar europa en windenergie verliest door de prijzen. De ontwikkeling ligt weer stil.

Jaren zeventig:
Door de oliecrisis van 1973 gaan de prijzen omhoog. Hierdoor komt krijgt windenergie weer aandacht. Er worden programma’s voor onderzoek en ontwikkeling gemaakt door o.a. Nederland.`Deense fabrikanten maken turbines met een rotordiameter van ~10 meter. ook de particuliere markt ontwikkelt zich snel door de subsidies en de prijs voor aan het net geleverde stroom.

Jaren tachtig:
de ontwikkelingen stoppen niet meer en de oliecrisis is voorbij.Nu is windenergie vooral belangrijk omdat het niet schadelijk is voor het milieu. De techniek is nu zover ontwikkeld dat windturbines op een betrouwbare manier een deel van de elektriciteit voorziening voor zich kunnen nemenJaren negentig:
Begin jaren negentich staan er 500 windturbines met totaal 100 megawatt aan vermogen,een nieuwe mijlpaal. energiebedrijven bedenken een investeringsplan voor 250 megawatt aan windenergie. Windturbines worden groter,stiller,en technisch beter
 Besturen van provincies en gemeenten gaan de plaatsing van grote aantallen turbines in streek- en bestemmingsplannen voorbereiden. Ook de technische ontwikkeling van windturbines gaat door. Windturbines worden groter, stiller en technisch beter.De veiligheid van de windturbines

De meeste landen kennen een veiligheidskeuring voor windturbines. In Nederland wordt elk nieuw type windturbines getest volgens de veiligheidsnorm NEN 6096/2. De keuring is gericht op een veilige en betrouwbare werking van een windturbine en wordt verricht door een erkend keuringsinstituut.
Het windturbine-ontwerp wordt gecontroleerd op sterkte en constructie, elektrische veiligheid, bliksemafleiding en beveiliging tegen harde wind. Ook in de praktijk wordt de turbine getest. Onder verschillende omstandigheden worden remproeven uitgevoerd. De elektrische opbrengst wordt gemeten en er worden geluidsmetingen uitgevoerd.
Als de turbine deze testprocedure goed doorstaat, geeft het keuringsinstituut een veiligheidscertificaat af. Vrijwel iedere gemeente in Nederland stelt dat certificaat als voorwaarde voor het afgeven van een bouwvergunning en hinderwetvergunning.
Windturbines die zo in Nederland geplaatst worden, voldoen dus aan strenge veiligheidsnormen.


Windturbine


Wat zijn de voor- en nadelen van windenergie?

De voordelen van windenergie zijn onder andere:
• Het levert "schone" elektriciteit (veroorzaakt geen uitstoot van schadelijke stoffen).
• Het is de goedkoopste vorm van duurzame energie en vervangt voor een deel de steeds schaarser wordende fossiele brandstoffen als aardolie en aardgas.
Windenergie leidt dus tot een schoner leefmilieu voor zowel mens als dier.

De nadelen van windenergie zijn onder andere:
• Windturbines zijn groot en vormen een extra obstakel in het landschap, ze geven het landschap een ander aanzien.
• Ook kunnen windturbines als hinderlijk worden ervaren, door het geluid of de beweging van de wieken.
• Er sterven jaarlijks zo'n 20.000 vogels aan de gevolgen van windturbines, dit is echter in vergelijking met het aantal vogellevens dat het verkeer eist (ongeveer 2 miljoen) vrij weinig. Verder zou het leiden tot verstoring van broedvogels.