Geen Flash??? Ga naar www.adobe.com en download de Flash Player.

Het is ook mogelijk om (delen van) deze website te bezoeken zonder de Flash Player te installeren. Vanuit de inhoudsopgave kunt u eenvoudig de verschillende hoofdstukken aanklikken en doorzoeken. Houd er wel rekening mee dat flashanimaties niet gestart kunnen worden en navigatietoetsen onderaan de pagina zullen wegvallen.

Op deze website treft u mijn volledige doctoraalscriptie aan over de elektronisch-poŽtische potentie van Paul van Ostaijen's dichtwerk Bezette Stad (1921). Aan de hand van verschillende animaties laat ik zien dat de dadaÔstische dichtbundel Bezette Stad kan worden beschouwd als een blauwdruk of partituur voor een digitale uitvoering van de gedichten op het beeldscherm van de computer. Daarbij speelt de typografie een grote rol, die Paul van Ostaijen zelf typeerde als een ritmische typografie.

De dynamiek van Bezette Stad heeft bijna een eeuw lang besloten gelegen in de materie van de typografische drukletter en ontsnapt in de digitale animtaie eindelijk aan de statische wetten van het papier. Het is alsof Paul van Ostaijen zijn Bezette Stad heeft gecreŽerd met het oog op een nieuwe, allesomvattende kunst, waarvan de komst reeds door de Franse dichter Apollinaire is voorspeld in onderstaand citaat:

Het hoeft niemand te verbazen dat de dichter met de enige middelen waarover hij vooralsnog beschikt ijverig probeert zich voor te bereiden op deze nieuwe kunst (die meer omvat dan eenvoudige woordkunst) waarin hij, als een dirigent voor een ongehoord groot orkest, de beschikking krijgt over de hele wereld, met al wat er te zien en te horen valt, met het denken en de menselijke taal, zang, dans, alle kunsten en alle kunstjes - meer waanvoorstellingen nog dan Morgana op de berg Gibel kon oproepen - om het geziene en gehoorde boek van de toekomst te vervaardigen.
Guillaume Apollinaire, L'esprit nouveau et les poŤtes (1918).

Ik wens u veel plezier toe met het bekijken en beluisteren van de verschillende onderdelen op deze website. Kijk ook eens op www.lendumont.nl voor een aardig gedicht of op www.designbydumont.nl voor een nieuwe website.

Len Dumont 28/02/2006

[skip intro]