bomenFawzi Abdullah

Curriculum Vitae


Personalia
Naam
Voornaam
Geslacht
Geboren
Adres
Postcode en woonplaats
Burgerlijke staat
Nationaliteit
: Abdullah
: Fawzi
: Man
: 14 april 1983 te Arbil(Irak)
: Uiterdijksehof 51
: 1394 JL Nedehorst den Berg
: Ongehuwd
: Nederlandse
Opleiding
Heden
2007 : Hoge school INHOLLAND HBO.
: Kermvakken: Cisco, Webdesign, Informatiekunde
2006 : Hoge school INHOLLAND. Afdeling TSC.
: Kernvakken: Economie, wiskunde, recht, Nederlands,
, informatica, Engels, communicatie.
2000-2001 : ROC Utrecht. TMBO. Toeleiding MBO.
: Kernvakken: Nederlands, Engels, wiskunde, natuurkunde.
Vaardigheden
Computer : Windows 98, millennium en XP. Word, MS-DOS,
, Internet en Exel
Talen : Nederlands en Engels goed in woord en schrift.
: Kurdisch, Arabisch, Perzisch goed in woord.
Sport : Doe aan: voetbal, volleybal, Skaten en fitnes.
Hobby's : Sport, computers