Portal Team eMazing

Moodboards

Het proces van het ontwikkelen van een concept, begint met het maken van een Moodboard. Na de kickoff in Tuschinski heeft ieder team één van de zes segmenten gekozen, die een marketingbureau uiteen gezet had. Ons team heeft gekozen voor de 'Extraverte Statuszoekers', omdat dat marketingwise de beste keus was (dat segment besteedt relatief het meeste geld aan kleding en werkt bovendien veel).

Het maken van een Moodboard is de eerste stap in dat proces. Na een brainstorm hebben we een aantal thema's op rij gezet die in onze optiek aansloten op onze doelgroep, te weten gadgets, socialiteit, feesten, seks en het schoonheidsideaal. Deze thema's hebben we terug laten in komen in de Moodboards, maar we hebben het wel op twee verschillende manieren benaderd.

Onderstaand Moodboard is uiteindelijk door de opdrachtgever gekozen om op voort te borduren.