Home/

 

                          

       
1e plaats 34,55pnt

 Hoge en Lage Mierde

13-04-2008
1e plaats

34.25pnt

 Pupil 2 ond.wedstrijd KDO-Pr.Hendrik Vught

15-03-2008

3e plaats

32,233pnt

 Balk-toestel finales regio kampioenschap

08-03-2008

6e plaats

30,534pnt

 Voorwedstrijd  regio kamp. Vught

17-02-2008

2e plaats

32.15pnt

 Pupil 2-Niveau 9 Helmond (HT35)

13-01-2008

1e plaats

35.60pnt

 Pupil 1 niveau 10 Deurne (KDO)

16-07-2007

1e plaats

33.65pnt

 Pupil 1 niveau 10 Deurne (Dioscuri)

07-04-2007

1e plaats

32.55pnt

 Pupil 1 niveau 10 Deurne (Variant)

25-03-2007

1e plaats

32.10pnt

 Pupil 1 niveau 10 Asten (De Molenwiek)

04-02-2007

2e plaats

33.40pnt

 Pupil 1 niveau 10 Heesch (HGC)

14-01-2007

1e plaats

33.80pnt

 Instap Hoge&Lage Mierde (Variant)

20-01-2006

1e plaats

34.15pnt

 Instap onderl. wedstr. Best (Gymver. Best)

22-04-2006

1e plaats

34.60pnt

 Instap onderl. wedstr. (HT35) Deurne

15-04-2006

1e plaats

33.40pnt

 Instap onderl. wedstr. (Molenwiek) Asten

02-04-2006

1e plaats

32.70pnt

 Instap onderl. wedstr. (Ars) Deurne

19-02-2006

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

All rights reserved by: Britt Claassen 2008