Waalhaven

Na een verrassende overval blijft het vliegveld stevig in Duitse handen
Nederlandse LuVA-acties richten weinig uit.


Waalhaven was de thuisbasis van 3 JAVA. De met 11 G-1s uitgeruste vliegafdeling. Gelegen aan de grootste Rotterdamse haven werd het vliegveld verdedigd door een bataljon van het regiment jagers. Twee van de drie compagnieën waren opgesteld buiten het vliegveld. Eén compagnie kon, samen met een compagnie mitrailleurs op het landingsterrein vuren. Dat waren in totaal zes zware en negentien lichte mitrailleurs. Bij het hoofdgebouw stonden nog twee lichte pantserwagens. De reserve bedroeg een man of tachtig. Handgranaten waren niet uitgereikt. Telefonische verbindingen ontbraken. Met het maken van gevechtsopstellingen was op 8 mei pas begonnen. Op 10 mei waren slechts één betonnen bunker en twee, kleinere kazematten beschikbaar voor de opstelling van de mitrailleurs. Erger was dat Waalhaven aan drie kanten (n,o,z) door een meer dan twee meter hoge schutting werd omgeven. Buiten het vliegveld opgestelde troepen konden dus niet zien wat er op het vliegveld gebeurde. Voor de luchtverdiging waren drie pelotons luchtafweer beschikbaar.

Waalhaven 10 mei 1940. Zwarte stippen: luchtafweer. Omcirkeld: opstellingen infanterie.
Waalhaven 10 mei 1940: zwarte stippen; luchtafweer, omcirkeld; opstellingen infanterie.


De Duitse aanval
Om 3.55 uur begon de aanval. Twee bommenwerpers wierpen hun dodelijke last af en begonnen te mitrailleren. Anderen volgden. Luchtdoelmitrailleurs ratelden en schoten zeker een aantal aanvallers neer. Bijna alle gebouwen stonden na het eerste bombardement in brand.
Om 05.15 uur volgde een tweede bomaanval. Nu sprongen ook de eerste parachutisten van honderd meter hoogte uit transporttoestellen. Enkelen landden in de haven en verdronken, anderen kwamen terecht in de brandende gebouwen. De rest landde op of buiten het vliegveld.

Duitse luchtfoto 10 mei 1940: omcirkeld landinsplaats Duitse parachutisten.
Duitse luchtfoto 10 mei 1940 met linksboven en rechtsonder omcirkeld landingsplaats Duitse parachutisten.

Ju-52s landden, botsten op elkaar, werden in brand geschoten. Duitsers openden direct het vuur. De ene na de andere mitrailleurpost werd opgerold. Vaak na hevige strijd.
De reserve was bij het eerste bombardement in paniek uit elkaar gestoven. De twee pantserwagens konden niets doen: van de ene was de mitrailleur, van de andere de stuurinrichting onklaar geraakt.
Van een gecoördineerd verdedigingsoptreden was geen sprake. De strijd was dan ook snel gestreden.
Van de ongeveer zevenhonderd verdedigers werden circa vierhonderd krijgsgevangen gemaakt. Zij werden op het vliegveld aan het werk gezet. Eénenvijftig mannen waren gesneuveld of dodelijk gewond.

Nederlandse reactie
Samen met Waalhaven werden ook de Maasbruggen in Rotterdam door de Duitsers veroverd. Zij zouden die niet meer uit handen geven. Nederlandse troepen konden Waalhaven dan ook niet bereiken. Alleen op 10 mei richtte Nederlandse artillerie er enige schade aan.
Een aanval met de Lichte Divisie om via het Eiland van Dordrecht naar Waalhaven door te stoten mislukte in de verdere Meidagen.

Acties LuVA
Van de 11 G-1s van 3 JAVA konden er drie door bomschade niet opstijgen. De overige acht bonden de strijd aan en schoten dertien vliegtuigen neer. Eén werd neergeschoten en kwam in de Maas terecht, twee anderen landden beschadigd op Waalhaven. De overige landden op De Kooy, bij Zevenbergen en op het strand van Oostvoorne.
Aanvallen op 10 mei van een eskader C-10s van Bergen mislukte. Evenals een aanval van C-5s.

Waalhaven voor de oorlog.
Waalhaven voor de oorlog