Apevers

In zeker dorp , ik weet niet waar
Het feit is toch waarachtig
Daar woonde een man met apenhaar
Maar toch heel sterk en krachtig

Terug                        Volgende