[ Index | | Boerderij de Peut | | Familienaam | | Foto´s | | Stamboom | | Adreslijst ]


Introduktie

Deze pagina's beschrijven de geschiedenis van de familie "van de Peut". Deze familienaam is ontstaan in de Franse tijd, rond ca. 1813 toen iedereen een achternaam moest aannemen. De naam werd oorspronkelijk gebruikt voor een boerderij, die heden ten dage nog steeds te vinden is in de gemeente Barneveld, aan de "Peutweg".

De straatnaam "Peutweg" wordt voor het eerst genoemd in de straatnaamverordening van 15 mei 1939 in de gemeente Barneveld, met als omschrijving: "loopende links van de Nijkerkerweg (ongeveer 100 meter voor de Spoorwegovergang)." De straatnaam is vernoemd naar de boerderij "De Peut". Deze boerderij is een afsplitsing van de oude zaalweer "Reymeckersguet" en werd ook wel "Remmeken" of "Reymeken" genoemd. Deze afsplitsing vond plaats rond 1611. Uit de eigendomsgeschiedenis van dit halve herengoed valt niet op te maken waar de naam vandaan komt.

Op deze pagina is een kaart te zien met een gedeeltelijke plattegrond van Barneveld die de ligging van een aantal boerderijen weergeeft waarop diverse voorouders met de naam Peut gewoond hebben.
Voor het bekijken van deze plattegrond waarop ingezoomd kan worden, is Adobe SVG viewer nodig.

In het historisch kadaster, opgemaakt aan de hand van de cedullen van de ambtslasten (gemeentelijke belastingkohieren) komt de volgende opsomming van bewoners voor:

De boerderij "De Peut" ligt tegen de A30 aan, ter hoogte van de windturbine met opschrift "Lagerweij", in de gemeente Barneveld, ongeveer ter hoogte van de afslag naar industrieterrein de Harselaar.

De boerderij "de Peut" stamt dus al uit veel langer vervlogen tijden, er werd reeds melding gemaakt van deze boerderij in de 17e eeuw. Zie pagina 2 voor nog enige foto's van deze boerderij.[ Index | | Boerderij de Peut | | Familienaam | | Foto´s | | Stamboom | | Adreslijst ]

Reakties per email zijn welkom bij peut@hetnet.nl (T. van de Peut)

Laatst gewijzigd: