[ Index | | Introduktie | | Boerderij de Peut | | Foto´s | | Stamboom | | Gastenboek | | Adreslijst ]


Familienaam

Onderstaand een pagina uit de archieven die de inschrijving met de naam van de Peut laten zien.

Dit is dus het moment dat de familienaam "van de Peut" werd vastgelegd.

Omdat men in die tijd het soms niet zo nauw nam met de spelling, werd er wel eens een fout gemaakt als er bij de burgerlijke stand aangifte van geboorte gedaan werd. Zo blijkt dat een van de nazaten van de familie van de Peut op zeker moment woonachtig was in de gemeente Leusden, en bij de geboorte aangifte van zijn kinderen kregen deze de naam "van de Peut". Echter, op zeker moment verhuisde de familie naar Amersfoort, alwaar nog enige kinderen geboren werden die echter ingeschreven werden onder de naam "Peut". Zo zijn er tegenwoordig dus zowel nazaten met de naam "van de Peut" als met de naam "Peut".

Tijdens naspeuringen naar de geschiedenis van de naam "van de Peut", bleek dat er aan de andere kant van de wereldbol in Australie ook de familienaam "Peut" bestaat. Deze familie heeft echter voor zover bekend, geen relatie met de familienaam "van de Peut" in Nederland. De Australische familienaam is oorspronkelijk afkomstig uit Wesselburen in Duitsland (vroeger Denemarken) waar omstreeks 1845 iemand met de naam "Peut" woonde en emigreerde naar Australie.

Bij het bekijken van de on-line archieven van de Mormonen in de staat Utah (VS), bleek dat er ook in Engeland en Duitsland enige mensen voorkomen met de naam Peut. Deze zijn (hoogstwaarschijnlijk) echter ook geen familie.

Van de meeste personen die tegenwoordig in het telefoonboek van Nederland vermeld staan met de naam "van de Peut" of "Peut", is hun relatie tot een van de personen die in 1813 deze naam aannam bekend. Er zijn echter nog een paar"ontbrekende schakels" die nog steeds verbonden moeten worden.

Op de volgende pagina's is de stamboom te vinden van de familie van de Peut, te beginnen bij Beert Deeuwissen die in 1695 in de gemeente Barneveld geboren werd.[ Index | | Introduktie | | Boerderij de Peut | | Foto´s | | Stamboom | | Gastenboek | | Adreslijst ]

Reakties per email zijn welkom bij peut@hetnet.nl (T. van de Peut)

Laatst gewijzigd: