Over mezelf

Grafische vormgeving boeit mij. Het betreft 'het visueel vormgeven van ideeën in verschillende media, met als doel mensen iets mee te delen. Dit vereist de inzet van zowel artistieke als technische vaardig-heden. Bij grafische vormgeving wordt zowel visuele expressie als creativiteit nagestreefd in de presentatie van tekst en afbeeldingen'.

Ik hou van beelden en ik hou van taal; ik kan genieten van creativiteit en ik kan genieten van techniek; en ik word gefascineerd door de vraag hoe je door de combinatie van woord en beeld maximale impact kunt bereiken.

Beelden worden door onze hersenen op een volstrekt andere wijze verwerkt dan taal. De impact die beelden kunnen hebben is - onder andere daardoor - vele malen groter dan de impact die woorden kunnen hebben. Zelfs het simpelste beeld laat zich nimmer volledig in woorden beschrijven. Maar ook taal kent haar specifieke mogelijkheden tot expressie, kan je in de lach laten schieten, of ontroeren.

Teneinde mijn toenemende interesse in grafische vormgeving een (bescheiden) uitlaatklep te bieden, heb ik zelf deze website gemaakt. Op dit moment staat fotografie centraal, zoals je kunt zien op de website.

Ik nodig de bezoeker uit om te reageren op hetgeen ik op mijn website presenteer. Dat kan zijn naar aanleiding van de foto's, het kunnen tips zijn over de vormgeving van de site, wat jij wilt. Klik op: studio.rieno@hotmail.com om me je reactie per e-mail te laten weten.

Veel plezier!

--------------------