Room to Read

Wat doet Room To Read?

Room to Read werkt samen met lokale gemeenschappen in ontwikkelingslanden om kwalitatief goede onderwijsmogelijkheden te kunnen aanbieden. Dit doen ze door het oprichten van bibliotheken, het bouwen van scholen, het bieden van onderwijs aan meisjes en het inrichten van computerlokalen. Bovendien zorgen ze voor het beschikbaar komen van kinderliteratuur in de lokale taal. Room to Read probeert vroeg in te grijpen in het leven van kinderen omdat ze geloven dat onderwijs mensen in staat stelt de socio-economische levensomstandigheden voor hun familie, gemeenschap, land en toekomstige generaties te verbeteren. Alleen onderwijs biedt kansen om de cyclus van armoede kind voor kind te doorbreken.

Room to read

De verschillende programma's van Room to Read

Room to Read heeft een allesomvattende aanpak ontwikkeld om kinderen in ontwikkelingslanden de kans te geven onderwijs te volgen, een geschenk waar ze hun leven lang plezier van hebben. Bij deze aanpak horen de volgende programma's:
  • Schoolruimte - Het bouwen van scholen in samenwerking met de dorpsbesturen.
  • Leesruimte - Het oprichten van tweetalige bibliotheken en het vullen met gedoneerde Engelse boeken en boeken in de lokale taal, gekocht in het land zelf of uitgegeven in eigen beheer. Ze creŽren een kleurrijke ruimte met posters, spelletjes, meubels en vloerbedekking.
  • Uitgaven in de lokale taal - Ze publiceren boeken van hoge kwaliteit met nieuwe verhalen van lokale schrijvers en illustratoren. Deze in de lokale taal geschreven boeken distribueren ze via ons eigen netwerk.
  • Ruimte om te groeien, studiebeurzen voor meisjes - Het bekostigen van langjarige studiebeurzen voor meisjes die anders geen toegang zouden hebben tot onderwijs.
Room to Read huurt lokale medewerkers in die persoonlijk betrokken zijn bij de educatieve voort uitgang van hun land en bevoegd zijn belangrijke beslissingen te nemen. Ze zijn bekend met de taal, de omstandigheden en de gebruiken, weten hoe de overheid werkt en begrijpen waaraan het onderwijs specifiek behoefte heeft. Ze werken hard om nieuwe oplossingen te creŽren voor bestaande problemen.

Schoolmeisjes

De resultaten tot nu toe

Sinds de start van het programma in 2000 heeft Room to Read de levens van meer dan 4,1 miljoen kinderen veranderd door:
  • 1,129 scholen te bouwen
  • 9,196 bibliotheken op te richten
  • 433 nieuwe kinderboeken in lokale talen te publiceren. Het gaat om meer dan 7,4 miljoen boeken
  • meer dan 2,8 miljoen Engelstalige kinderboeken te doneren
  • 8,725 meerjarige studiebeurzen voor meisjes te bekostigen
Donaties: Wilt u Room to Read graag helpen door een donatie te doen? Kijk dan op www.roomtoread.com voor de verschillende projecten en doelen of stuur een email naar info@studentpublishers.nl