index next

Hieronder een voorbeeld hoe met een internetverbinding kan maken onder DOS.
De gebruikte programma's zijn: COMTOOL, DOSPPP en ARACHNE.

Men kan inbellen met een modem bij de Digitale Stad en internetsoftware gebruiken. Enkele voorbeelden van internetprogramma's zijn: een browser, een e-mail programma en een ftp-programma.
Globaal moet er het volgende gebeuren:

-1. Je modem moet een verbinding maken met DDS.
-2. Je moet inloggen en kiezen voor PPP (of SLIP).
-3. Er moet onderhandeld worden over de aard van de verbinding (protocol) en dit resulteert o.a. in een paar getallen die de internetsoftware nodig heeft.
-4. Vervolgens kan men het internetprogramma opstarten.

Bij stap 2 wordt je login naam en password geverifieerd, maar tegenwoordig wordt stap 2 ook vaak overgeslagen en gebeurd de controle van login en password ook in stap 3. Dit heet PAP (Password Authentication Protocol).

Voor de ervaren gebruikers volgen hier alle gegevens die nodig zijn:

Modemnummer: 020-6225222
1e DNS-Server: 194.109.20.8
2e DNS-Server: 194.109.21.25
Je Login (ook wel Username genoemd
Je Password

Van deze in totaal vijf gegevens is de 2e DNS Server niet eens echt nodig. Bij de meeste providers voldoen dus slechts 4 gegevens om het Internet op te kunnen.
Bij de Digitale Stad heb je om te kunnen surfen over het WWW (alleen sites binnen Nederland en een beperkt aantal plekken daarbuiten) ook dit nodig:

Proxy-Server: proxy.dds.nl Poort:8080

Om e-mail te kunnen ontvangen en te versturen zijn nog de volgende gegevens nodig:

Pop-Server: pop.dds.nl
SMTP-Server: smtp.dds.nl

Als men voor deze laatste twee gewoon mail.dds.nl invult dan werkt het ook.

Nu wordt beschreven hoe men bovenstaande 4 stappen kan uitvoeren onder DOS
Om de eerste twee stappen te doen kan men het programma COMTOOL.COM gebruiken. Men maakt de volgende batchfile (door mij DIAL.BAT genoemd):

COMTOOL 2 ^B2 ATZ ^CR ^T6 ATDT0206225222 ^CR

Hierbij staat de 2 voor COM-poort nummer 2, want hierop is het modem meestal aangesloten (op nummer 1 zit meestal de muis).
^B2 staat voor een COM-poort snelheid van 38400 baud. Men kan een van de volgende snelheden kiezen:
0 = 115700
1 = 57600
2 = 38400
3 = 19200
4 = 9600
5 = 4800
6 = 2400
7 = 1200
Welke snelheid goed werkt hangt af van je modem en van je COM-poort. Voor mijn 56k6 modem heb ik 1 gekozen.
N.B.: Modemsnelheid en COM-poort snelheid zijn dus niet helemaal hetzelfde.
ATZ is de zogenaamde reset-string van mijn modem en is heel misschien anders voor jouw modem.
^CR staat voor Carriage Return en komt overeen met een Enter (of Return). ^T6 betekent een pauze van 6/10 seconde. Soms blijft COMTOOL hangen en dan kan een korte pauze dit verhelpen (kennelijk gaat het anders te snel).
De letters DT staan voor een zogenaamde toonverbinding. Heel misschien kan je telefooncentrale dit niet aan en dan moet je DP(ulse) gebruiken.
0206225222 is het modemnummer van De Digitale Stad.
Men ziet nu het inlogscherm van DDS.
Men kan (nog steeds) handmatig inloggen bij de Digitale Stad of met een zogenaamd 'script'. Dit gaat als volgt. Als je 'login:' ziet staan, dan moet je je loginnaam met een hoofdletter P ervoor intypen (en dan uiteraard 'enter'). Vervolgens ziet men 'password:' staan en dan moet je password dus ingetypt worden. Als men kiest voor PAP dan hoeft deze stap (nummer 2) dus niet.
Met "Alt" + "E" verlaat men nu COMTOOL
Voor het onderhandelen over het protocol gebruik ik het programma EPPPD.EXE.
Op zijn beurt heeft EPPPD een file genaamd PPPD.CFG nodig. Deze Ascii-file heeft de volgende inhoud:

com2
38400
asyncmap 0
crtscts
namsrv 194.109.20.8
namsrv 194.109.21.25
mru 524
mtu 484
username jouw_loginnaam
password jouw_password

De waarden op de eerste twee regels spreken voor zich.
De derde en vierde regel neem ik voor lief aan.
De vierde en vijfde regel bevatten de waarden voor de 1e en 2e DNS-server van De Digitale Stad.
De regels met mru en mtu zijn niet echt noodzakelijk, maar ik doe ze er liever toch bij.
De meeste waarden heb ik van een (oude) helpdesk pagina (http://www.dds.nl/~helpdesk/??/slip.htm) gehaald. Volgens mij is mtu hetzelfde als mss. Ik heb een e-mail gestuurd naar de helpdesk van de Digitale Stad om te vragen of de waarden voor mss en mru nog actueel zijn, maar dat kon men mij niet vertellen. Bij optimale waarden hiervoor gaat de modemsnelheid namelijk omhoog. Met het (Windows '95) programma Ping kan ik inmiddels wel de optimale waarden van mru en mtu bepalen.
De laatste twee regels (met login en password) zijn niet meer nodig als men stap 2 heeft gedaan.
Men typt nu EPPPD in gevolgt door Enter.
Als het goed is wordt er een batch-file aangemaakt met de naam IP-UP.BAT
Als men IP-UP.BAT uitvoert, dan worden de volgende DOS environment-variabelen aangemaakt:
MYIP = 10.10.10.3
REMIP = 194.109.10.101
NETMASK = 0.0.0.0
PEERMRU = 484
De getalswaarden kunnen verschillen van hierboven.
(Het 'environment' kan men bekijken met het DOS-commando SET).
REMIP komt overeen met de vaak gebruikte term GATEWAY.
PEERMRU komt overeen met de vaak gebruikte term MSS.

Als voorbeeld wil ik nu de browser Arachne gaan gebruiken.
Arachne heeft een configuratiefile genaamd ARACHNE.CFG.
In deze ascii-file moet men de volgende aanpassingen maken:

Connection = READY
IP_Adress = BOOTP
Ik heb het (nog) niet geprobeerd, maar in plaats hiervan kan volgens mij ook:
IP_Adress = %MYIP%
En verder:
NameServer = 194.109.20.8
AltNameServer =194.109.21.25.

Men kan handmatig Gateway = 194.109.10.101 invoeren, maar makkelijker is het om met de PPPTCP.CFG file te werken.
Haal eerst de laatste regel van de originele PPPTCP.CFG file weg, waarin staat: mss=512.
Kopieer de file en noem hem PPPTCP.OLD.
Maak vervolgens de volgende batchfile (ik heb hem PPPTCP.BAT genoemd):

COPY PPPTCP.OLD PPPTCP.CFG
ECHO mss = %PEERMRU% >>PPPTCP.CFG
ECHO gateway = %REMIP% >>PPPTCP.CFG

Als het goed is kan men na uitvoeren hiervan Arachne opstarten.
Als men gebruik wil maken van de mogelijkheid om pagina's buiten De Digitale Stad te bezoeken, dan moet men de Proxy aanzetten. Dit kan door in ARACHNE.CFG de volgende regels aan te passen:

HTTPproxy proxy.dds.nl:8080
UseProxy Yes

Gebruik van de proxyserver houdt in dat alle domeinen die eindigen op .nl bezocht kunnen worden en een beperkt aantal sites in het buitenland.
Verder kan men binnen ARACHNE.CFG ook de waarden voor het downloaden en versturen van e-mail instellen. Het enige wat je daarvoor nog hoeft te weten is dat de SMTP-server smtp.dds.nl heet en voor de Pop3-server kan hetzelfde worden ingevuld (mail.dds.nl werkt ook).
Als men veel conventioneel geheugen wil hebben kan men EPPPD ook in het Upper Memory laden met bijv. het LH (MS-DOS) of het HILOAD (DRDOS) commando.
Ik heb zelf de regel:
LH EPPPD
als eerste regel aan PPPTCP.BAT toegevoegd.
Als het muisbesturingsprogramma (meestal MOUSE.COM geheten) ook nog in Upper Memory past dan is dat helemaal mooi (mij lukt dat wel). Het werken met memorymanagers zoals EMM386.EXE is niet perse nodig. Als men alleen HIMEM.SYS gebruikt is dat meestal voldoende, ook bij Arachne. Bij DRDOS is zelfs HIMEM.SYS niet nodig.

index next