Start Vrijwilligers Zoeken

SIT Antwerpen

Start
Zone-uitbouw
Off-Amb
Bijstaan MUG-teams
Prev-werking
demonstraties

 

SIT-werking

Aangezien we slechts één hoofdtaak (zie hoofdpagina) hebben kunnen we ons hierop concentreren en bijgevolg een belangrijke professionele meerwaarde zijn in de noodhulpverlening.

Toch kunnen we enkele belangrijke onderdelen in onze hoofdtaak aanduiden:

        Uitbouw van zones

Binnen het Medisch Interventie Plan Antwerpen krijgen wij de verantwoordelijkheid om de verschillende zones uit te bouwen 

Op het rampterrein zal één lid van de opgeroepen SIT-ploeg deze functie waarnemen en naar best vermogen het al dan niet al aanwezige ziekenwagenpark beheren en registreren.

De vrijwilligers zullen de MUG-teams bijstaan bij de diverse verzorgingen maar zullen in hoofdzaak er voor trachten te zorgen dat alle logistieke middelen voorhanden blijven.

 
        Preventieve werking

Bij grote risico-manifestaties zal het SIT samen met andere Rode Kruis eenheden reeds preventief aanwezig zijn en de noodzakelijke hulpposten op zich nemen

Werkgroepwerking

In een vrijwilligersorganisatie dient men noodgedwongen het werk te verdelen onder de vrijwilligers. Elke vrijwilliger heeft echter zijn eigen kunde, specialiteit of interesses. Daarom zijn voorlopig drie werkgroepen in het leven geroepen.

Demonstraties

Regelmatig worden we gevraagd om ons materiaal of werking te tonen op allerlei veiligheidsbeurzen, opendeurdagen, ...

 

 

 

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan sven_delaet@hotmail.com.
Copyright © 2005 Snel InterventieTeam Antwerpen
Laatst bijgewerkt: 20 januari 2005