Mini-configuratie voor Zelfvoorzienend wonen

Sinds U en ik  moeten opdraaien voor de inkomsten van grote organisaties zoals rijks/provincie/gemeentelijke overheden, energiebedrijven en mediagiganten zijn de vaste kosten voor een enkel huishouden dermate hoog geworden dat een vol netto inkomen daaraan verloren gaat.

Daarom is het idee is geboren om enerzijds de vaste kosten omlaag te brengen, anderzijds de duurzaamheid te vergroten. Als het lukt om voor 0,00 € te wonen, kan een gezin van een inkomen van 500 € per maand goed rondkomen.

De kosten gaan omlaag door het totaal uitbannen van de grote organisaties uit het gezin. 

Bent u geïnteresseerd? Lees mee. Deze website is kort gehouden om een indruk te geven. Exacte uitwerking van een ZCE wordt hier niet gegeven. Vele varianten zijn mogelijk.

Omwille van technische problemen, hygiëne, schaarste of veiligheid zijn onze gas, water, media en electriciteitsvoorziening bij monopolisten terecht gekomen. De prijs ervan is een gegeven. Wat vroeger 50 cent kostte, is nu 5 €.  

Om een ZCE in te richten bent u ongeveer 50.000 € kwijt.
Maar vanaf het moment dat de ZCE draait, kost uw jaarlijkse bestaan nog geen 5.000 €.
Let wel: all-in. 

We gaan bezuinigen op locatie, elektriciteit, water, verwarming en media. 

Locatie (Overheid, grondeigenaren, bouw- en ontwikkelingsmaatschappijen)
De locatie moet goedkoop zijn. Niet omdat u het niet betalen kan, maar omdat dure locaties vaak ook een intensieve lastige overheid betekent. Soms is vestiging in een economisch neergaand gebied te verkiezen, boven een gebied waar de politiek iets mee wil/moet.. 

De moestuin moet minimaal 1.000 m2 groot zijn; Maar deze hoeft niet persé aan het huis te liggen. Het huis moet niet beschaduwd worden door andere gebouwen of bomen.

Er moet ruimte zijn om een kas van +/- 30 m2 te plaatsen (op het zuiden, in de zon)

Elektriciteit (Overheid, Energiebedrijven, installateurs en keurinstituten)
Stroom wekken we zelf op. Dit houdt in: wind of zon (of beiden). Het plaatsen van twee windmolen(thes) en een ruime oppervlakte aan zonnecollectoren. Wind op het westen/Ossten, zon uit het zuiden.

Water (Overheid, Waterleidingbedrijven)
Water is de enige Nederlandse voorziening die nog niet overladen is met belastingen en zelfverrijkende organisaties. Dit kan betekenen dat we ervoor kiezen om het drinkwater via het publieke waterleidingnet afnemen. Voor spoel- en waswater geldt dit niet.

Water wordt of uit de bodem gehaald (was/spoel-water) en gedeelte uit condens terugwinning (drinkwater). Met filters kan het drinkwater ook uit de bodem komen wat wel extra kennis vraagt.

Verwarming (Energiebedrijven, Installatiebedrijven, Gas en Oliebedrijven, Oliesjeiks)
Zéér goede isolatie (20 cm) in combinatie met laag temperatuur verwarmingselementen in het huis. Tevens kan een houtkachel geen kwaad om zeer koude momenten te overwinnen. Een warmtepomp kan ook een optie zijn. 

Media (Kabelexploitanten, Digitenne-exploitanten en sateliet instituten)
TV-kijken doen we door een gratis sateliet schotel met ontvanger. Dat we daardoor niet alle commerciële zender kunnen bekijken is voor de ZCE burger geen probleem. 

ZCE Zero Cost Environment vinden is een initiatief gebaseerd op New Global Inventions.