naar inhoud

Reisbegeleiders


Eerder heb je kunnen lezen wie er verantwoordelijk zijn voor de afdeling Toerisme en met name voor de buitenlandse reizen. De 15 reisbegeleiders hebben allemaal iets gemeen. Zij willen iets meer doen dan de gemiddelde motorrijder. Ik wil direct het idee verwerpen, dat dit een herenbaan is en dat alle reisbegeleiders daarom lekker op vakantie kunnen en nog een deel betaald krijgen. Niets minder is waar. Vele maanden werk gaat in de hobby/vrijwilligerswerk van een reisbegeleider zitten en diverse weekenden is hij op pad om het product reizen van de KNMV te promoten en op een hoog/hoger niveau te tillen. Immers wordt er betaald door deelnemers en zij verwachten een goede reis. Een ander bijkomend aspect is, dat reisbegeleiders, door regelmatig geschoold te worden, ook een voorbeeldfunctie hebben als motorrijder tijdens de diverse reizen. Het inspelen op de rijcapaciteit(en) van beginnende deelnemers is een van deze aspecten. Het begeleiden van deze beginnende deelnemers zal desgevraagd ook plaatsvinden. De reisbegeleider neemt geen taak op zich van opleider omdat de functionaliteit opleider/instructeur is geassocieerd met opleidingen. Deze opleiders/instructeurs zijn aan diverse strenge voorwaarden verbonden en zijn speciaal opgeleidt. De reisbegeleider kan observeren en adviseren tijdens een reis en mijn ervaring is, dat dit toch regelmatig plaatsvindt zonder in de schoenen van een ervaren instructeur te gaan staan. Wanneer een (beginnende) deelnemer na de reis te kennen geeft dat hij lekker en ontspannen heeft gereden dat heeft de reisbegeleider zijn taak goed gedaan.

Wat doet en reisbegeleider zoal? Hij ontwikkelt nieuwe reizen en verbetert bestaande reizen. Nieuwe reizen is vaak het moeilijkste omdat er diverse elementen in thuis horen. Welk gebied is in trek bij de motorrijder? Is daar iets voor deze motorrijder te doen? Welke wegen staan daar ter beschikking en zijn daar mooie routes uit te zetten? Als deze zaken zijn bepalend voor een nieuwe reis. Hij zal ook gebruik maken van de talloze evaluatieformulieren die bij de KNMV binnenkomen naar aanleiding van een reis. Hierin kan de reisbegeleider informatie putten en rekening houden met bepaalde wensen. Het wereldnieuws kan ook aanleiding geven tot het ontwikkelen van een nieuwe reis. Zoals een reis naar alle nieuwe (aspirant) lidstaten van Europa. Dit  was voor mij de aanleiding om deze reis te ontwikkelen. Estland, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Slovenië  hebben we in 2004 bezocht. Omdat we van Hongarije door Kroatië naar Slovenië moesten, hebben we een ommetje gemaakt en Dubrovnik ook maar even aangedaan. Dubrovnik, de parel van de Adriatische kust. Een must voor alle motorrijders. Vanuit Dubrovnik even naar Mostar (Bosnië en Herzegovina)en in Hongarije een dag naar Boedapest. (Malta en Cyprus is niet aangedaan. reden voor deze is, dat de afstanden en de tijden die op een schip doorgebracht dienen te worden niet opwegen tegen het aantal dagen de de prijs). De reis kon niet meer deelnemers hebben en zat dus vol. Er reden diverse vrouwen op hun eigen motor en enkele vrouwen als duo.

De reisbegeleider zal bij een nieuw te ontwikkelen reis eerst kijken of er voldoende goede accommodatie terplaatse is. Nu heeft de KNMV een beste databank waarin veel Europese Hotels zijn opgeslagen dus daar zal hij eerst gaan zoeken. Liggen bepaalde accommodaties ver buiten de door hem voorgestelde route, zal hij op zoek gaan naar goede alternatieven. Regelmatig worden deze Hotels voorafgaand aan een nieuwe reis bezocht en de reisbegeleider zal zijn bevinding(en)  aan de KNMV (afdeling Toerisme) doorgeven. Wanneer het moeilijk wordt bepaalde afstanden te overbruggen, wordt contact gezocht met b.v. een nationale motorbond, plaatselijke toeristenbureaus en of andere betrouwbare connecties om informaties in te winnen betreffende een Hotel. Wanneer dit Hotel aan de gewenste eis voldoet van de KNMV dan is een contract mogelijk.

Wanneer alle accommodaties zijn gecontracteerd, dan gaat de reisbegeleider bezig met routes. Hij houdt rekening met dagafstanden. Dit is belangrijk omdat er reizen zijn die ook bedoeld zijn voor duo's. B.v. een culturele reis of een reis waar meerdere dagen gebruik wordt gemaakt van één  Hotel, komen eerder in beeld bij duo's. Zij hebben dan de mogelijkheid één of meerdere dagen lekker te gaan wandelen, te shoppen of lekker andere dingen doen. Ze kunnen uiteraard ook achterop meerijden. Bij het vermoeden dat duo's meegaan, zal de reisbegeleider zijn routes ook aanpassen. Het is de bedoeling dat er ontspannen wordt gereden met een zekere mate van onthaasting. Regelmatig afstappen om iets te gebruiken of iets te bezichtigen, dat is vakantie. Is de reis een zgn. rondreis dan wordt het iets moeilijker. Is het een korte reis en het reisdoel lig niet ver van Nederland kan worden volstaan met kortere dagafstanden. Is het een lange rondreis, dan zijn de dagafstanden ook beduidend langer. Ik neem hierbij het voorbeeld van de Tour d'Europe. Deze langste aangeboden reis door de KNMV bedraagt ongeveer 18 dagen en de totale afstand ligt om de nabij 9000 km. In deze 18 dagen zijn twee rustdagen gepland. Nu niet zeggen, dat er geen vrouwen meegaan op deze gigant. Er gaan ook vrouwen mee en deze vrouwen heb ik leren waarderen als goede motorrijders waar diverse mannen een voorbeeld aan kunnen nemen. De routes worden door de reisbegeleider in concept uitgezet op zeer gedetailleerde kaarten en de globale afstanden worden bekeken. Nadat e.e.a. vorm, heeft gekregen zal hij de routes uitwerken met behulp van diverse hulpmiddelen en b.v. GPS. Het GPS gebruikt hij om de afstanden precies weer te geven. Wanneer dit allemaal gereed is, dan zal hij de routes voorrijden en de routes beschrijven in Bolletje-Pijltje (bptje). De meeste routes worden nu verstrekt in bptje en in GPS. De reisbegeleiders rijdt immers de route die hij ook heeft uitgezet in GPS. Onderweg brengt hij correcties aan om te komen tot een goede route. Wanneer alle routes goed zijn, dan worden de routes ter beschikking gesteld van de afdeling Toerisme van deKNMV.

De Tour d'Europe, daar worden de routes niet voorgereden. Ieder jaar worden de routes geperfectioneerd en inmiddels geeft GPS de mogelijkheid om de (nieuwe) routes te verstrekken in dit systeem. Heeft een deelnemers geen GPS, dan geen nood. De routes worden ook verstrekt op papier. Het is alleen geen bptje maar een geschreven route. Uit ervaring weet ik, dat deze routes vrij nauwkeurig zijn. Dit is de ervaring van de reisbegeleider. Het kan wel eens voorkomen dat een plaatsnaam niet of een andere plaatsnaam op de routebeschrijving voorkomt. De Tour d'Europe is een soort globetrotterreis waarin ieder jaar weer nieuwe routes zijn opgenomen. Wat te denken over 10.000 bochten en 110 cols en/of passen en door minimaal 8 landen.

De voor- en nadelen van bptje, GPS en de geschreven routes. Indien een route is uitgezet met behulp van bptje, dan is de route altijd voorgereden. Fouten zijn nagenoeg uitgesloten, al blijft het mensenwerk. Bptje neemt meer papier in beslag en op een A4tje kunnen ongeveer 17 symbolen. De afstanden zijn nauwkeurig en bptje is door iedereen te lezen , waar hij ook woont op deze aardkloot. GPS (Mapsource) is een systeem dat nog niet wordt gebruikt door alle motorrijders. Het is een vrij kostbaar apparaat maar geeft alle mogelijkheden die je wilt. Wanneer de routes goed zijn kun je eigenlijk niet fout rijden en een wegomleiding volg je maar tot je weer op de juiste route bent. Is het systeem niet goed geladen (kaartmateriaal en/of routes) dan heb je een uitdaging. GPS is dan onbruikbaar onderweg. Er zijn uiteraard mogelijkheden om dit op te lossen maar het gaat te ver om dit allemaal te beschrijven. Blijft over de geschreven routes. Hier staan de opdracht in woord en geschrift. B.v. na 3.2 km re ri Dronten (A314). Op één A4tje kunnen veel opdrachten en het is mogelijk een route van 500 km op één A4tje te verwerken zonder afbreuk te doen aan kwaliteit.

Nadat de routes zijn ingeleverd bij de afdeling Toerisme van de KNMV gaat de reisbegeleider aan de slag met zijn concept informatie naar de deelnemers. Een lijvig stuk waarin alle bijzonderheden staan die van belang zijn voor de reis. Uiteraard zal een informatie voor b.v. Tour d'Europe veel uitgebreider zijn dan b.v. een reis naar Duitsland van 6 dagen. Aan alles wordt gedacht en soms toegespitst op bepaalde individuen. Ik denk hierbij aan de vermelding van b.v. het medisch paspoort. Begin van het jaar worden door zorg van de afdeling Toerisme van de KNMV informatiedagen georganiseerd. Alle reisbegeleiders zullen hun reis behandelen door middel van een presentatie. Er kunnen vragen worden gesteld, suggesties worden aangehoord, verzameld en verwerkt. De routes worden doorgenomen en de speciale kenmerken van de routes. Meestal zijn er al deelnemers die zich hebben opgegeven voor een reis en de aanwezigen die eerst de kat uit de boom willen kijken. Wanneer deze kandidaat deelnemers alle in en outs hebben gehoord en hun vragen zijn beantwoordt, vindt de afdeling Toerisme enkele dagen later een schriftelijke of elektronische opgave voor een reis.

Ongeveer 10 dagen voorafgaande aan een reis ontvangen alle deelnemers aan een reis alle bescheiden thuis. Iemand die de routes op GPS wil hebben geeft een klein berichtje aan de afdeling Toerisme van de KNMV en de routes worden per mail verzonden naar belanghebbende. Uiteraard bestaat de mogelijkheid om tussentijds contact op te nemen met de reisbegeleider van een betreffende reis. Indien er vragen worden gesteld, dan zal de reisbegeleiders deze zeker beantwoorden en, indien onbekend, zal hij dit uitzoeken en de deelnemers voordat hij op reis gaat antwoord geven.

De reisbegeleider is tijdens de reis belast met het in goede banen leiden van de reis. De gemaakte afspraken tussen Hoteliers en de KNMV zal worden getoetst. Hij controleert de routes op eventuele fouten. Het is altijd mogelijk dat in de periode, die gelegen is in het voorrijden en de daadwerkelijk reis, iets in een bepaalde wegsituatie is veranderd. Hij zal bij calamiteiten de rol van bemiddelaar op zich nemen en bij ziekenhuisopname een protocol afwerken. Is er schade aan de motor, dan zal hij deze gereed (laten) maken voor transport naar Nederland. Het gereed maken voor transport zal veelal bestaan uit het contact leggen met het (schade)bedrijf waar de motor tijdelijk wordt gestald, het zorgen en dat alle formaliteiten zijn verwerkt. Kan de deelnemers door pech niet meer verder, dan zal de zorg van de reisbegeleider zijn, het regelen van vervoer van de verblijfplaats naar Nederland. Is de motor te repareren dan kan de reisbegeleider zoeken naar dealers en afspraken maken.

Het in goede banen leiden van een reis is ook de verantwoordelijkheid van een deelnemer. Aan de deelnemers wordt altijd het advies gegeven een goede (reis)verzekering af te sluiten. Een deelnemer moet wel in het bezit zijn van een van de volgende documenten: een Internationaal Reis- en Kredietbrief (IRK) of een KNMV Eurohulpbrief. Een KNMV Eurohulpbrief is zeer goede dekking tegen pech of schade, omdat deze hulpbrief geen leeftijd aan de motor stelt. Informeer eens bij de KNMV of kijk eens op de website van de KNMV. Een IRK legt in de regel een beperking op aan de leeftijd van een motor.