naar inhoud

Calamiteiten


Helaas, het is niet anders. Ieder jaar worden vakanties door ongevallen eerder afgebroken. Door ongevallen die vaak de oorzaak zijn van onjuiste inschattingsfouten van overige weggebruikers. Dit geldt dan hoofdzakelijk voor de automobilisten. Het onderschatten van de snelheid, het te laat zien of het recht van de sterkste doen laten gelden. Kunnen wij er dan geheel niets aan doen?  Ja zeker. In het buitenlanden gelden andere wetten, andere regels of deze nu wettelijk vast staan of een uitvloeisel zijn van acceptatie door weggebruikers. In het buitenland en met name in Oost- en Zuidoost Europa zijn de wegen anders. Soms ander asfalt, andere verlichting en andere bewijzering. In landen waar bv. de APK nog niet is doorgedrongen, omdat het milieu minder aandacht krijgt. Hier zijn de wegen soms gladder bij regen omdat auto's die hier alleen nog te zien zijn op vergeelde foto's, niet altijd oliedicht zijn. De stroefheid van bepaalde wegen is daarom minder. Ondanks dat deze landen volop bezig zijn de wegen op orde te brengen zie je ook veel wegen die in totaliteit minder zijn. Wees gerust, er zijn ook goede wegen en dat heb ik in 2004 nog ervaren. Je kunt daar prima motor rijden.

Ben je betrokken bij een ongeval in het buitenland dan heb je een uitdaging. Ik ga er dan van uit dat alles goed afloopt en dan bedoel ik lichamelijk. Politie maakt Proces-verbaal op en de ziekenauto is eventueel terplaatse. Ga je voor onderzoek naar het ziekenhuis? Waar gaat je motor heen? Waar is je bagage? Zit dit nog op je motor of is dit er vanaf geslingerd? Na onderzoek naar Nederland. Hoe? Wordt dit geregeld door de verzekering? Ben je goed verzekert? Hoe zit het met de kosten van repatriŽring van de motor?  Je ziet, er zijn heel wat vragen waar antwoord op gegeven dient te worden en er zijn bepaalde zaken die je zelf kan/moet regelen.

Ten eerste neem z.s.m. contact op met je zorgverzekering en geef door wat heeft plaatsgevonden.
Kijk op welke wijze je verzekering e.e.a. regelt ten aanzien van het vervoer vanuit het buitenland naar Nederland.
Neem contact op met de verzekering van je motor en geef door wat heeft plaatsgevonden. Geef tevens aan waar de motor staat. Let op. Bij de motor dient altijd deel 2 en de contactsleutels te blijven. Dit heeft te maken met transport en dient (soms) getoond te worden tijdens grenspassages. Je motorkleding, helm en andere zaken, die je niet mee kunt nemen tijdens de terugreis, kunnen bij de motor blijven. Doe het in tassen of in bv. plastic tassen. Vraag aan de beheerder waar de motor tijdelijk in afwachting van transport naar Nederland gestald is, een bewijs van ontvangst. Dit is doen gebruikelijk. Hij zal een soort bewijs van bewaring afgeven. Daar staat ook je kleiding op die je achterlaat. Op dit bewijs staat een datum die voor de beheerder van belang is. Het aantal dagen stalling kosten worden vergoed door jouw verzekering.

Ben je toch onverhoopt betrokken bij een ongeval neem dan, indien mogelijk, zo snel mogelijk foto's van:
O    de stand van de voertuigen
O    detailfoto's van de schade
O    foto's van op het wegdek aangebrachte schade en/of merktekens
O    van de weg staande verkeersborden
O    enkele foto's waaruit de wegsituatie duidelijk blijkt
O    foto's van stille getuigen, zoals remsporen

Ligt de schuldvraag bij de tegenpartij, schakel dan altijd de politie in. Een Proces-verbaal waarin alles is vastgelegd helpt altijd bij het uitkeren van de schade. Bij het verlaten van sommige landen kan de douane vragen welke oorzaak ten grondslag ligt van de schade aan de motor. Dan is een PV een bewijs. Wanneer je op vakantie bent in een ander land begrijp dan goed dat ieder vreemd land een eigen rechtspraak heeft. Maak altijd een Europees schadeformulier op indien beide partijen geen behoefte heeft aan de komst van de politie. Laat het schadeformulier tekenen door de tegenpartij en teken uiteraard ook zelf.