Goedgeleerd-HHW

Algemene voorwaarden Goed Geleerd HHW

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst – schriftelijk en mondeling - tussen Goed Geleerd hhw en een opdrachtgever waarop Goed Geleerd hhw deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
De algemene voorwaarden zijn in te zien op de internetsite van Goed Geleerd hhw. Een exemplaar van de algemene voorwaarden wordt op verzoek toegezonden.
De huiswerkbegeleiding van Goed Geleerd hhw – KvK-nummer 63849054 – wordt uitgevoerd in buurthuis De Hoeksteen, Amatist 13, 1703 AP Heerhugowaard. De huiswerkbegeleiding is van maandag t/m vrijdag geopend van 14.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur.
text