<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> Hobbys
Ton Stein
Parksjtadjodler logo
Ton Stein
Wilhelminstraat 7d, 6373 JS Landgraaf.
Tel. 045-5318402, email: apastein@home.nl

Welkom op mijn website

Ik heb geen last van verveling doordat ik tal van hobbys heb en waardoor ik constant bezig ben, mijn hobby's zijn o.a.:

  1. Voetbal
  2. Carnaval
  3. Danssport
  4. Zang
  5. Honden
  6. Fitness
  7. PC
  8. Buschauffeur

Doordat mijn kinderen op hoog niveau gedanst hebben ben ik steeds meer verzeild geraakt in de danssport en het verenigingsleven van carnaval.

Hierdoor ben ik dan ook lid van de volgende verenigingen en heb daar uiteenlopende functies t.w.:

NBCD
Voorzitter
NBCD Logo Als voorzitter van de Nederlandse Bond voor Culturele Danssport ben ik belast met de bewaking van de dagelijkse gang van zaken binnen deze bond. Ook moet ik de diverse Dagelijks bestuursvergaderinegen, uitgebreide bestuursvergaderingen, en de algemene ledenvergaderingen voorzitten. Ook ben (samen met de secretaris) ik de vertegenwoordiger van de N.B.C.D. richting pers en andere partijen.
Contributie Geen onkostenvergoeding
Parksjtadjodler
Secretaris / Zang
Als secretaris van de Parksjtadjodler ben ik belast met het vastleggen van de diverse optredens, hiervoor worden overeenkomsten aangemaakt met de daarin vermelde afspraken tevens worden facturen aangemaakt in verband met de betalingen. Tevens regel ik alle andere zaken zoals belasting en Kamer van koophandel.
Daarnaast zing ik treed ik als actief lid met de rest van de groep tijdens deze optredens mee op.
Parksjtadjodler Logo
Contributie € 111,- per jaar
Prinseroad-Schaesberg
Webmaster
PR Logo Als webmaster van de Prinseroad heb ik als opdracht de website van deze vereniging uptodate te houden met de gegevens die ik zelf interessant vind en welke ik aangeleverd krijg van andere kanalen waaronder het bestuur.
Daarnaast ben ik ook lid van deze vereniging waarmee me in de carnavalstijd tijdens diverse activiteiten naar buiten treden.
Contributie € 120,- per jaar

Doordat ik ook nog wisseldiensten draai blijft er weinig tijd over om eens rustig te genieten van een vrije dag