Gebouw

Veiligheidsvoorschriften

Minimum leeftijd is 18 jaar

Legitimatie is verplicht

Volg de aanwijzingen van het personeel op

Verleen medewerking bij toegangscontrole

Bezoekers zichtbaar onder invloed van alcohol en/of drugs worden geweigerd

Geen handel in en gebruik van drugs

Geen wapens

Geen agressie of hinder in woord en gedrag

Geen ongewenste intimiteiten of hinderlijke samenscholing

Geen discriminatie

Bij klachten kunt u dit schriftelijk melden bij de directie tot een
week na het destreffende voorval.