Albert Einstein is de belangrijkste hervormer van de moderne fysica en wordt als een icoon van de moderne westerse wereld gezien. Op deze website zullen we wat oppervlakkiger ingaan op zijn leven. Zijn werk zullen we hier niet uitleggen, dat laten we over aan de fysici van deze wereld. Wie echt dieper wil ingaan op zijn werk en leven kan zijn gading vinden bij de links. Daar is ook de literatuurlijst geplaatst. Een boek zegt meer dan 100 sites.

Denkende Einstein

Einstein heeft het imago van een tegendraadse bohemien binnen de saaie wetenschappelijke wereld. Dit imago heeft hij te danken aan zijn lak aan conventies en voorgeschreven gedragscodes binnen dit sterk gestructureerde wereldtje. Dit non-conformistsich denken zorgde ook voor de belangrijkste doorbraken in de fysica van de twintigste en waarschijnlijk ook van de eenentwintigste eeuw.

Maar wat is Einsteins invloed op ons dagelijks leven nu echt?

Einstein in Time