Leopold III

Historiek

In 1901 wordt Leopold, Philippe, Karel, Albert, Meinrad, Hubert, Marie, Miguel geboren als zoon van Prins Albert en Prinses Elisabeth, hertogin in Beieren, de toekomstige Koning en Koningin der Belgen.

Bij de dood van Leopold II bestijgt Albert de troon en wordt Leopold Hertog van Brabant, de titel die in België aan de kroonprins wordt gegeven.

Leopold neemt dienst bij het leger in het 12de Linie-regiment. Hij gaat naar de Militaire School. Hij wordt Onderluitenant bij het 1ste Grenadiers.

Prins Leopold ontmoet in Stockholm de Zweedse Prinses Astrid, geboren op 17 november 1905, dochter van Prins Carl en nicht van Koning Gustav V. In november van datzelfde jaar vindt het huwelijk plaats.

Op 11 oktober 1927 wordt Prinses Josephine-Charlotte geboren. Op 7 september 1930 wordt Prins Boudewijn (Koning der Belgen van 1951 tot 1993) geboren. Op 6 juni 1934 wordt Prins Albert geboren (Koning der Belgen 1993 - ...).

Op 23 februari 1934 volgt Koning Leopold III Koning Albert I op.

Tijdens een reis in Zwitserland in 1935 verliest de Koningin het leven in een verkeersongeval in Küssnacht en wordt de Koning gewond.

Koning Leopold III kondigt de neutraliteit af; België was tot dan toe een bondgenoot van Frankrijk en Groot-Brittannië. De Vorst hoopt dat het land aldus aan de Duitse dreiging kan ontkomen.

Op 10 mei 1940 valt Nazi-Duitsland niettemin België binnen. Op 28 mei heeft Koning Leopold III, opperbevelhebber van het Belgisch leger, geen andere keuze dan de onvoorwaardelijke overgave. De regering die zich in Frankrijk heeft teruggetrokken, is het daarmee niet eens. Dat ligt mee aan de basis van de "Koningskwestie", die in 1950 tot de troonsafstand van de Vorst leidde.

Leopold huwt in 1941 met Lilian Baels, die voortaan de titel Prinses van Retie draagt. Uit dit huwelijk worden drie kinderen geboren: Alexander, Marie-Christine en Maria-Esmeralda.

Op 7 juni 1944, één dag na de landing van de geallieerde troepen op het continent, worden de Koning en zijn familie naar Duitsland en later naar Oostenrijk gedeporteerd. De Amerikaanse troepen bevrijden hen op 7 mei 1945.

De Koning keert echter niet meteen naar België terug : door het verzet van een deel van de bevolking wordt het Regentschap van Prins Karel, Graaf van Vlaanderen en broer van de Koning, verlengd wegens de "onmogelijkheid om te regeren" van Leopold III. Op 22 juli 1950 keert de Koning naar Brussel terug.
Na hevige incidenten, stelt Leopold III op 11 augustus voor om de Koninklijke macht over te dragen aan zijn zoon, Prins Boudewijn. Deze wordt daarmee "Koninklijke Prins".

Prins Boudewijn volgt hem op 17 juli 1951 op. Op 25 september 1983 overlijdt Leopold III.