Albert I

Historiek

 


Op 8 april 1875 wordt  Albert, Leopold, Clément, Marie, Meinrad geboren als vijfde kind van Prins Philippe, Graaf van Vlaanderen en broer van Leopold II, en van Prinses Marie van Hohenzollern-Sigmaringen.

In 1900, Prins Albert trouwt met Elisabeth, hertogin van Beieren.
Het Koninklijk paar heeft drie kinderen: Leopold (1901-1983), die later Koning Leopold III werd, Karel (1903-1983), toekomstig regent en Marie-José (1906-2001).

 

Albert sticht het instituut "Ibis", een tehuis en een school voor de wezen van vissers, dit was in 1906.

Op 23 december 1909 volgt Albert Koning Leopold II op.

Op 30 augustus 1913 wordt een wet afgekondigd die een veralgemening van de militaire dienstplicht invoert. 

Op 2 augustus 1914 neemt Koning Albert I, overeenkomstig artikel 68 van de Grondwet, het bevel over het leger.

Na de wapenstilstand van 11 november 1918 maken Koning Albert I, Koningin Elisabeth en de Prinsen op 22 november een triomfantelijke intocht te Brussel.

In zijn troonrede van diezelfde dag kondigt Koning Albert I belangrijke hervormingen aan: het algemeen enkelvoudig stemrecht, de volledige gelijkheid van de twee landstalen, de vervlaamsing van de Universiteit van Gent, de erkenning van de syndicale vrijheden en de uitbreiding van de sociale wetgeving.

Op initiatief van Koning Albert I wordt het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek opgericht, dat zich toespitst op de industriële ontplooiing.

Op 17 februari 1934 komt de Koning om het leven bij een val van de rotsen in Marche-les-Dames.