wp638c77bd.png
wp5aa75b87_0f.jpg
wp9f8c1168.png
wp0d8abaf5.png
wpdd9aaef2.png
wp8e821026.png
wp9e346531.png
wp0ff6e72d.png

© 2008 Bij Yvonne

wpeced1ec9.png

Ontworpen door Wim van Oosterhout

wpc6a5ec58.png
wpe68b045a.png
wp2fda5a3d.png
wpa997d9e5.png

Meer...

1.  Kosten van de cursus worden

 voldaan door contante betaling bij aanvang cursus.

 

2.  Er vindt geen restitutie van lesgeld plaats in geval van vroegtijdige beëindiging van de cursus. Als er een dwingende reden is om vroegtijdig te stoppen, kun je op een later tijdstip de resterende lessen inhalen door aan te sluiten bij een nieuwe cursusgroep.

 

wp9853ac5e.png
wpb2f31278.png
wpe7816951.png

Willemstraat 36

Roosendaal

Voor meer informatie over Bij Yvonne belt u met Yvonne na 17.00 uur op 0 16 5 55 71 53