login}'"); /* ------------------------- */ ?>
Voorbeeld: "a*" zal een lijst geven van namen die beginnen met een A
= 0) ? $_GET['p']*30 : 0; if($_GET['s'] == "login") $dbres = mysql_query("SELECT `login`,UNIX_TIMESTAMP(`signup`) AS `signup`,`attack`,`defence`,`clicks`,`cash`,`bank`,`type`,`level` FROM `[users]` WHERE `activated`=1 ORDER BY `login` LIMIT $begin,30"); else if($_GET['s'] == "money") $dbres = mysql_query("SELECT `login`,UNIX_TIMESTAMP(`signup`) AS `signup`,`attack`,`defence`,`clicks`,`cash`,`bank`,`type`,`level` FROM `[users]` WHERE `activated`=1 ORDER BY `cash`+`bank` DESC,`login` ASC LIMIT $begin,30"); else if($_GET['s'] == "handje") $dbres = mysql_query("SELECT `login`,UNIX_TIMESTAMP(`signup`) AS `signup`,`attack`,`defence`,`clicks`,`cash`,`bank`,`type`,`level` FROM `[users]` WHERE `activated`=1 ORDER BY `cash` DESC,`login` ASC LIMIT $begin,30"); else if($_GET['s'] == "type") $dbres = mysql_query("SELECT `login`,UNIX_TIMESTAMP(`signup`) AS `signup`,`attack`,`defence`,`clicks`,`cash`,`bank`,`type`,`level` FROM `[users]` WHERE `activated`=1 ORDER BY `type`,`login` LIMIT $begin,30"); else if($_GET['s'] == "online") $dbres = mysql_query("SELECT `login`,UNIX_TIMESTAMP(`signup`) AS `signup`,`attack`,`defence`,`clicks`,`cash`,`bank`,`type`,`level`,`showonline` FROM `[users]` WHERE `activated`=1 AND UNIX_TIMESTAMP(NOW())-UNIX_TIMESTAMP(`online`) < 300 AND `showonline`=1 ORDER BY `login` LIMIT $begin,30"); else if($_GET['s'] == "admin") $dbres = mysql_query("SELECT `login`,UNIX_TIMESTAMP(`signup`) AS `signup`,`attack`,`defence`,`clicks`,`cash`,`bank`,`type`,`level` FROM `[users]` WHERE `level` & 0x80 AND UNIX_TIMESTAMP(NOW())-UNIX_TIMESTAMP(`online`) < 300 ORDER BY `login` LIMIT $begin,30"); else if($_GET['s'] == "hulpadmin") $dbres = mysql_query("SELECT `login`,UNIX_TIMESTAMP(`signup`) AS `signup`,`attack`,`defence`,`clicks`,`cash`,`bank`,`type`,`level` FROM `[users]` WHERE `level` =2 AND UNIX_TIMESTAMP(NOW())-UNIX_TIMESTAMP(`online`) < 300 ORDER BY `login` LIMIT $begin,30"); else if($_GET['s'] == "betaaldaccount") $dbres = mysql_query("SELECT `login`,UNIX_TIMESTAMP(`signup`) AS `signup`,`attack`,`defence`,`clicks`,`cash`,`bank`,`type`,`level` FROM `[users]` WHERE `level` =14 AND UNIX_TIMESTAMP(NOW())-UNIX_TIMESTAMP(`online`) < 300 ORDER BY `login` LIMIT $begin,30"); else if($_GET['s'] == "search") { $_GET['q'] = preg_replace('/\*/','%',$_GET['q']); $dbres = mysql_query("SELECT `login`,UNIX_TIMESTAMP(`signup`) AS `signup`,`attack`,`defence`,`clicks`,`cash`,`bank`,`type`,`level` FROM `[users]` WHERE `activated`=1 AND `login` LIKE '{$_GET['q']}' ORDER BY `login` LIMIT $begin,30"); } else $dbres = mysql_query("SELECT `login`,UNIX_TIMESTAMP(`signup`) AS `signup`,`attack`,`defence`,`clicks`,`cash`,`bank`,`type`,`level` FROM `[users]` WHERE `activated`=1 ORDER BY (`attack`+`defence`)/2+`clicks`*5 DESC,`login` ASC LIMIT $begin,30"); $user = $_SESSION['login']; for($j=$begin+1; $info = mysql_fetch_object($dbres); $j++) { // ???? $login = ($info->showonline == 0 && $data->level == 0x80 && $_GET['s'] == "online") ? "{$info->login} *" : $info->login; // onthoud admins dikgedrukt en met [], als betreffende user dat is $login = ($info->level == 255) ? "*$login*" : $login; $login = ($info->level == -1) ? "$login" : $login; // onthoud hulpadmins dikgedrukt, als betreffende user dat is $login = ($info->level == 120) ? "$login" : $login; // onthoud betaaldaccount dikgedrukt, als betreffende user dat is $login = ($info->level == 14) ? "$login\"ik" : $login; // onthoud gebant dikgedrukt, als betreffende user dat is $login = ($info->level == 0) ? "$login" : $login; // maak een array met typen $type = Array("","Drugsdealer","wetenschapper","politie"); // onthoud betreffende type $type = $type[$info->type]; // rond berekening van power af op gehele waarde en onthoud deze van de betreffende user $power = round(($info->attack+$info->defence)/2+$info->clicks*5); // money is bank+cash waarde van betreffende user $cash = number_format($info->cash,0); $bank = number_format($info->bank,0); if ($power <= 100) { $rank = "Zwerver"; } elseif ($power > 100 AND $power <= 500) { $rank = "Bedelaar"; } elseif ($power > 500 AND $power <= 1000) { $rank = "Crimineel"; } elseif ($power > 1000 AND $power <= 1500) { $rank = "Zakkenroller"; } elseif ($power > 1500 AND $power <= 3000) { $rank = "Tuig"; } elseif ($power > 3000 AND $power <= 4800) { $rank = "Geweldadig"; } elseif ($power > 4800 AND $power <= 5600) { $rank = "Autodief"; } elseif ($power > 5600 AND $power <= 7000) { $rank = "Drugsdealer"; } elseif ($power > 7000 AND $power <= 8800) { $rank = "Gangster"; } elseif ($power > 8800 AND $power <= 10000) { $rank = "Overvaller"; } elseif ($power > 10000 AND $power <= 11500) { $rank = "Bendeleider"; } elseif ($power > 11500 AND $power <= 15000) { $rank = "Huurmoordenaar"; } elseif ($power > 15000) { $rank = "God"; } // toon een rij met de kolommen: nummer, loginnaam, type, money en power van de user met nummer $j print << ENDHTML; // DEBUG COMMENT: hier gaat SESSION de mist in // DEBUG CODE: // echo ""; // als type niet is: Mens OF (type is Mens EN if(($data->type != 3 || ($data->type == 3 && $info->type != 3)) && round($data->signup/3600-time()/3600) + 12 <= 0 && round($info->signup/3600-time()/3600) + 12 <= 0 && ($info->clan != $data->clan || $info->clan == "")) print " \n\n"; else print " \n\n"; } if($_GET['s'] == "online") $dbres = mysql_query("SELECT `id` FROM `[users]` WHERE UNIX_TIMESTAMP(NOW())-UNIX_TIMESTAMP(`online`) < 300"); else if($_GET['s'] == "online") $dbres = mysql_query("SELECT `id` FROM `[users]` WHERE UNIX_TIMESTAMP(NOW())-UNIX_TIMESTAMP(`online`) < 300 AND `showonline`=1"); else if($_GET['s'] == "admin") $dbres = mysql_query("SELECT `id` FROM `[users]` WHERE `level` & 0x80 AND UNIX_TIMESTAMP(NOW())-UNIX_TIMESTAMP(`online`) < 300 ORDER BY `login` LIMIT $begin,30"); else if($_GET['s'] == "search") { $dbres = mysql_query("SELECT `id` FROM `[users]` WHERE `activated`=1 AND `login` LIKE '{$_GET['q']}' ORDER BY `login`"); $_GET['q'] = preg_replace('/%/','*',$_GET['q']); } else $dbres = mysql_query("SELECT id FROM `[users]` WHERE `activated`=1"); print "
# Nickname Type contant Bank Power Klik
$j $login $pimp $type \$$cash \$$bank $power [XXX]".$_SESSION["login"]."login}\">Attack
\n\n\n
"; if(mysql_num_rows($dbres) <= 30) print "< 1 >
\n"; else { if($begin/30 == 0) print "<< "; else print "<< "; for($i=0; $i". ($i+1) ." "; } if($begin+30 >= mysql_num_rows($dbres)) print ">> "; else print ">>"; } $dbres = mysql_query("SELECT `id` FROM `[users]` WHERE UNIX_TIMESTAMP(NOW())-UNIX_TIMESTAMP(`online`) < 300"); $online = mysql_num_rows($dbres); $dbres = mysql_query("SELECT `id` FROM `[users]` WHERE UNIX_TIMESTAMP(NOW())-UNIX_TIMESTAMP(`online`) < 300 AND `showonline`=0"); $anonymous = mysql_num_rows($dbres); $dbres = mysql_query("SELECT `id` FROM `[users]` WHERE UNIX_TIMESTAMP(NOW())-UNIX_TIMESTAMP(`online`) < 300 AND `level`=255"); $admins = mysql_num_rows($dbres); $dbres = mysql_query("SELECT `id` FROM `[users]` WHERE UNIX_TIMESTAMP(NOW())-UNIX_TIMESTAMP(`online`) < 300 AND `level`=2"); $hulpadmins = mysql_num_rows($dbres); $dbres = mysql_query("SELECT `id` FROM `[users]` WHERE UNIX_TIMESTAMP(NOW())-UNIX_TIMESTAMP(`online`) < 300 AND `level`=14"); $betaaldaccount = mysql_num_rows($dbres); /* ------------------------- */ ?>
leden online (waarvan anoniem)
Webmaster (admin) *Loginnaam*
Hulp Admins Loginnaam
Betaald Account Loginnaamik ben member!
Dood Loginnaam
gebant Loginnaam