Bendeburgers is de koepelorganisatie van initiatieven in Nederland die de burger helpen om een bijdrage te leveren aan ‘de publieke zaak’. Daarmee bedoelen we al die onderdelen in de samenleving die ons allemaal aangaan, boven het privébelang uitstijgen. Veel van onze initiatieven maken daarom gebruik van internet, zodat er geen reden is om niets te doen. Het kan niet zo zijn dat ons leven als consument sterk verandert, terwijl we het als burger nog op een 20e eeuwse manier moeten blijven doen. We hebben het niet over revolutionaire veelbelovende technologie, ons streven is dat de publieke sector in ieder geval niet achter mag lopen. Om die reden hebben we ons verenigd. We delen kennis, ervaring, contacten en middelen zodat we samen sterker staan. Daarmee bent u als burger beter af.

eparticipatiedashboard terug online

Het eparticipatiedashboard is nu definitief van de stichting Burgerlink overgenomen door de stichting Bendeburgers.
Heeft u of kent u een project…

lees meer

25|11 Digitale Democratie 2020

BendeBurgers, Waag Society en Netwerk Democratie nodigen u uit om deel te nemen aan de bijeenkomst ‘Digitale Democratie 2020’, een…

lees meer

De App Store voor de publieke zaak

Matt Poelmans vroeg zich op 12 oktober af: ‘Waar blijft de App Store van de overheid?’
Op z’n minst kunnen we…

lees meer

Boeken @ BendeBurgers: 8 juni boekbespreken

We mogen dan zo online zijn als dat het ongeveer kan worden: bij elkaar komen in ‘levende lijven’ zet dingen…

lees meer

Nieuwsbrief 1

Dinsdag 12 april, de eerste kwartaal-nieuwsbrief. Neem ook een abonnement!
BendeBurgers is opgericht!
25 maart jongstleden heeft BendeBurgers, opgericht en al, haar…

lees meer

Nieuwe website online

Vanaf zaterdag 6 november 2010 hebben we een nieuwe website. Mocht u nog informatie missen, laat het ons vooral weten…

lees meer
Screen shot 2010-10-13 at 18.34.51

Verbeterdebuurt.nl

Verbeterdebuurt.nl is er om samen met u buurten te verbeteren. Meld op de site problemen en/of ideeën voor uw buurt…

lees meer
 

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.

Powered by Vote It Up