50) { $data['showonline'] = ($data['showonline'] == 1) ? 0 : 1; mysql_query("UPDATE `[users]` SET showonline='".$data['showonline']."', belcredits = belcredits - 100 WHERE `id`='".$data['id']."'"); } $showonline = ($data['showonline'] == 1) ? "Ik wil niet in de online-lijst" : "Zet mij weer in de online-lijst"; $protection = round($data['signup']/3600-time()/3600) + 12; if(isset($_POST['protection']) and $data['signup']+12*60*60 > time()) { mysql_query("UPDATE `[users]` SET `signup`=FROM_UNIXTIME(UNIX_TIMESTAMP(`signup`)-12*60*60-1) WHERE `id`='".$data['id']."'"); $dbres = mysql_query("SELECT *,UNIX_TIMESTAMP(`signup`) AS `signup` FROM `[users]` WHERE `login`='".$_SESSION['login']."'"); $data = mysql_fetch_array($dbres); } ?> Mafiaplace Hoofdkwartier
Links
Persoonlijke link: http://www.mihran.doebie.com/click.php?x=
Clan link: http://www.mihran.doebie.com/clanclick.php?x=
Persoonlijk
Naam:
Rank:
Land:
Belcredits:
Clicks:
Clicks vandaag: /100
Berichten: Nieuw
VIP Dagen:
Aanval:
Verdediging:
Totaal Power:
Spierkracht:
Financieël
Contant:
Bank:
Tijden
Auto Stelen Tijd:
Misdaad Tijd:
Sportschool Tijd:
Werk Tijd:
Bescherming Tijd:
Gevangenis Tijd:
Moord
Moord Wapen:
Protection:
Kogels:
Balken
Rank Vordering: Health:
Moordervaring:
Overige

disabled="disabled" class="button" value=" (50 belcredits)" />
0){ ?>
Je staat nog uur onder bescherming