Privé Berichten
Inbox Outbox Nieuw Nieuw bericht Blok Blokkeer lijst

0){ while($sms = mysql_fetch_object($dbres)) { if(preg_match('/^s*$/',$sms->subject)) $sms->subject = "(Geen)"; if($sms->read == 0) $sms->subject = ''.$sms->subject.'';?>
# Verzender: Onderwerp: Datum:
from; ?> subject; ?> time; ?>
Er zijn geen berichten gevonden
0){ while($sms = mysql_fetch_object($dbres)){ if(preg_match('/^s*$/',$sms->subject)) $sms->subject = "(Geen)";?>
# Naar: Onderwerp: Datum:
to; ?> subject; ?> time; ?>
Er zijn geen berichten gevonden
to) == strtolower($data['login'])){ mysql_query("UPDATE `[messages]` SET `read`=1 WHERE `ID`='".$_GET['ID']."'"); } ?>
Van: from; ?>
Naar: to; ?>
Onderwerp: subject; ?>
message); ?>
from != $data['login']){ ?>Block Blok subject); ?>">Antwoord Antwoord Verwijder Verwijder
Je hebt geen bericht geselecteerd, om te verwijderen !
from == $data['login']) mysql_query("UPDATE `[messages]` SET `outbox`=0 WHERE `ID`='$msgID'"); else mysql_query("UPDATE `[messages]` SET `inbox`=0 WHERE `ID`='$msgID'"); } } ?>
Bericht(en) verwijderd
login},/i",'',$newlist); $newlist .= ",{$info->login},"; } } } mysql_query("UPDATE `[users]` SET `blocklist`='$newlist' WHERE `login`='".$data['login']."'"); ?> blocklist; } if(isset($_GET['add'])) { $dbres = mysql_query("SELECT `login` FROM `[users]` WHERE `login`='".$_GET['add']."'"); if($sender = mysql_fetch_object($dbres)) { $blocklist = preg_replace("/,{$sender->login},/i",'',$blocklist); $blocklist .= ",{$sender->login},"; mysql_query("UPDATE `[users]` SET `blocklist`='$blocklist' WHERE `login`='".$data['login']."'"); ?>
De blokkeer lijst is geupdate
login; ?> is geblokt

Altijd opslaan wanneer je iemand hebt geblokt/unblokt
blocklist)){ ?> login."','".$_POST['subject']."','".$_POST['sms']."')"); mysql_query("DELETE FROM `[temp]` WHERE `ID`='".$_POST['ID']."' AND `code`='".$_POST['code']."' AND `area`='sms'"); ?>
'' bestaat niet
login; ?> heeft je geblockt
Bericht verzonden
Je kan geen bericht naar jezelf sturen
Regels: Geen ruzie maken, schelden of racistische opmerkingen maken !
Admins spelen niet mee, dus niet vragen van 'kom in mijn clan' of 'kan je me geld sturen' !
Niet SPAMMEN, dus niet 10 berichten bvb. achter elkaar naar iemand sturen !
Naar: Zoek ontvanger
Onderwerp:
Bericht:

:( :) ;) :s :p
(b) :@ (8) :d (-)
(!) :| (?) :$ (h)
(c) (e) (n) (v) (r)