owner == '' and $_GET['koop'] != 'oke'){?>
Blackjack
Dit casino-spel is van niemand !
Klik hier om het Casino-Spel te kopen.
owner == '' and $_GET['koop'] == 'oke'){ if($data['belcredits'] >= 100 and numcheck('land','[casinoo]',' WHERE owner="'.$data['login'].'"') == 0){ mysql_query("UPDATE `[casinoo]` SET owner='".$data['login']."' WHERE land='".$data['land']."'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET belcredits = belcredits - 100 WHERE login='".$data['login']."'"); $error = 'Je hebt succesvol dit casino-spel gekocht.'; header("Refresh: 2; URL=blackjack.php"); }else{ $error = 'Je hebt niet genoeg belcredits of je hebt meer dan 1 casino-spel van dit soort !'; } ?> owner) { if(isset($_POST['VA'])) { echo ''; if($_POST['inzet'] < 1000 || $_POST['inzet'] > 10000000) { echo '- Een bedrag van 1.000 - 10.000.000 invullen'; } else { $_POST['inzet'] = mysql_real_escape_string($_POST['inzet']); mysql_query("UPDATE `[casinoo]` SET `maximum`='". $_POST['inzet'] ."' WHERE `land`='". $data['land'] ."'"); echo '- De maximum inzet is veranderd naar €'.$_POST['inzet']; } } if(isset($_POST['stort'])) { echo ''; $_POST['bedrag'] = mysql_real_escape_string($_POST['bedrag']); if(empty($_POST['bedrag'])) { echo '- Vul een bedrag in'; } elseif(!is_numeric($_POST['bedrag'])) { echo '- Je bedrag mag enkel uit cijfers bestaan'; } elseif($_POST['bedrag'] > $data['cash']) { echo '- Je hebt niet zoveel geld'; } elseif($_POST['bedrag'] < 1 || $_POST['bedrag'] > 10000000) { echo '- Een bedrag van 1 - 10000000 is toegelaten'; } else { mysql_query("UPDATE `[users]` SET cash=`cash`-'". $_POST['bedrag'] ."' WHERE login='". $data['login'] ."'"); mysql_query("UPDATE `[casinoo]` SET casinobank=`casinobank`+'". $_POST['bedrag'] ."' WHERE owner='". $data['login'] ."' AND land='". $data['land'] ."' "); echo '- Je hebt €'. $_POST['bedrag'] .' op je casinobank gezet'; } } if(isset($_POST['afhalen'])) { echo ''; $_POST['bedrag'] = mysql_real_escape_string($_POST['bedrag']); if(empty($_POST['bedrag'])) { echo '- Vul een bedrag in'; } elseif(!is_numeric($_POST['bedrag'])) { echo '- Je bedrag mag enkel uit cijfers bestaan'; } elseif($_POST['bedrag'] > $casino->casinobank){ echo 'Dit bedrag heb je niet op je casinobank staan!'; } elseif($_POST['bedrag'] < 1 || $_POST['bedrag'] > 10000000) { echo '- Een bedrag van 1 - 10000000 is toegelaten af te halen'; } else { $geld = mysql_real_escape_string($_POST['bedrag']); mysql_query("UPDATE `[users]` SET cash=`cash`+'". $geld ."' WHERE login='". $data['login'] ."' "); mysql_query("UPDATE `[casinoo]` SET casinobank=`casinobank`-'". $geld ."' WHERE owner='". $data['login'] ."' AND `land`='". $data['land'] ."'"); echo '- Je hebt €'. $_POST['bedrag'] .' op je account gezet'; } } ?>
Je hebt vw;?> winst gemaakt met je Blackjack-Tafel.
Geld in de Casino-Bank: € casinobank);?>
Geld op zak : €
Maximum inzet Let erop als er geen geld meer op de casinobank staat zul je hem verliezen!
Stuur geld naar de casinobank:

owner); $dbres = mysql_query("SELECT maximum FROM `[casinoo]` WHERE `land`='{$data['land']}'"); $max = mysql_fetch_object($dbres); $maximum = number_format($max->maximum,0,",","."); $min = number_format($max->maximum/10,0,",","."); if($_POST['inzet'] > $max->maximum) { echo "Je wilde €". $_POST['inzet'] ." inzetten terwijl het maximum €". $max->maximum ." is."; exit; } $inzet = $_POST['inzet']; $picurl = "http://www.criminalsclub.nl/casino/images/blackjack/"; //zet hier je url met / op het einde $ext = ".jpg"; // zet hier de extensie (.jpg bij de afbeeldingen die ik gebruik if(isset($_POST['start']) && preg_match('/[0-9]{1,15}/',$_POST['inzet'])) { $_POST['inzet'] = str_replace('+',"impossible",$_POST['inzet']); $_POST['inzet'] = str_replace('-',"impossible",$_POST['inzet']); if(! preg_match('/^[0-9]{0,15}$/',$_POST['inzet'])){ echo 'Onjuiste invoer'; exit; } else{$inzet = $_POST['inzet']; if($inzet >$data['cash']){ echo"Je hebt te weinig geld"; exit; } if($max->maximum / 10 > $inzet) { echo"Je inzet is lager dan het minimum bedrag €{$min}."; exit(); } mysql_query("UPDATE `[users]` SET `cash`=`cash`-'$inzet' WHERE `login`='{$data['login']}'"); mysql_query("UPDATE `[casinoo]` SET `casinobank`=`casinobank`+'$inzet' WHERE `land`='{$data['land']}' AND `spel`='3'"); mysql_query("UPDATE `[casinoo]` SET `vw`=`vw`+'$inzet' WHERE `spel`='3' AND `land`='{$data['land']}'"); mysql_query("DELETE FROM `blackjack` WHERE `login`='data->login'"); $winst = ($inzet * 3); $getal = rand(1,13); $soort = rand(1,4); $getal2 = rand(1,13); $soort2 = rand(1,4); if($soort == 1) {$soort = "harten";} if($soort == 2) {$soort = "schoppen";} if($soort == 3) {$soort = "ruiten";} if($soort == 4) {$soort = "klaveren";} if($soort2 == 1) {$soort2 = "harten";} if($soort2 == 2) {$soort2 = "schoppen";} if($soort2 == 3) {$soort2 = "ruiten";} if($soort2 == 4) {$soort2 = "klaveren";} $geta = $getal; $geta2 = $getal2; if($getal == 11) {$geta = "boer"; $getal = 10;} if($getal == 12) {$geta = "vrouw"; $getal = 10;} if($getal == 13) {$geta = "koning"; $getal = 10;} if($getal == 1) {$geta = "aas"; $getal = 11; $aas = 1;} if($getal2 == 11) {$geta2 = "boer"; $getal2 = 10;} if($getal2 == 12) {$geta2 = "vrouw"; $getal2 = 10;} if($getal2 == 13) {$geta2 = "koning"; $getal2 = 10;} if($getal2 == 1) {$geta2 = "aas"; $getal2 = 11; $aas = ($aas + 1);} $picture = ""; $picture2 = ""; $pictures = $picture."    ".$picture2; $pictured = ""; $winsttt = number_format($winst,0,",","."); $dealer = $vorige->dealer; if(($getal + $getal2) == 21) { $som = ($getal + $getal2); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `cash`=`cash`+'$winst'+'$inzet' WHERE `login`='{$data['login']}'"); mysql_query("UPDATE `[casinoo]` SET `casinobank`=`casinobank`-'$winst'-'$inzet' WHERE `land`='{$data['land']}' AND `spel`='3'"); mysql_query("UPDATE `[casinoo]` SET `vw`=`vw`-'$winst'-'$inzet' WHERE `spel`='3' AND `land`='{$data['land']}'"); ?> Computer
() Jij 1 :
()             Je hebt een en een . Blackjack! Je hebt € gewonnen. Geld op zak : € 0) {$som2 = $som-10;} $getald = rand(1,13); $soortd = rand(1,4); if($soortd == 1) {$soortd = "harten";} if($soortd == 2) {$soortd = "schoppen";} if($soortd == 3) {$soortd = "ruiten";} if($soortd == 4) {$soortd = "klaveren";} $getad = $getald; if($getald == 11) {$getad = "boer"; $getald = 10;} if($getald == 12) {$getad = "vrouw"; $getald = 10;} if($getald == 13) {$getad = "koning"; $getald = 10;} if($getald == 1) {$getad = "aas"; $getald = 11;} $pictured = ""; mysql_query("INSERT INTO `blackjack`(`login`,`inzet`,`kaart`,`kaartpic`,`aas`,`dealer`,`dealerpic`) values('{$data['login']}','{$inzet}','{$som}','{$pictures}','{$aas}','{$getald}','{$pictured}')") or die (mysql_error()); if($aas > 0) { echo "Computer
(?)     Jij 1 :
($som)$pictures             Je hebt eeen Aas getrokken welke waarde geef je eraan?
  
"; exit;} echo " Computer
(?)     Jij 1 :
($som)$pictures            
   Geld op zak : €".$data['cash'].""; } } } elseif($_POST['nieuw']) { session_start(); $dbres = mysql_query("SELECT * FROM `blackjack` WHERE `login`='{$data['login']}'") or die (mysql_error()); $vorige = mysql_fetch_object($dbres); $winst = (2*$vorige->inzet); $inzet = $vorige->inzet; $getal = rand(1,13); $soort = rand(1,4); if($soort == 1) {$soort = "harten";} if($soort == 2) {$soort = "schoppen";} if($soort == 3) {$soort = "ruiten";} if($soort == 4) {$soort = "klaveren";} $geta = $getal; if($getal == 11) {$geta = "boer"; $getal = 10;} if($getal == 12) {$geta = "vrouw"; $getal = 10;} if($getal == 13) {$geta = "koning"; $getal = 10;} if($getal == 1) {$geta = "aas"; $getal = 11; $aas = 1;} $som = ($vorige->kaart + $getal); $so = ($vorige->kaart + 1); $picture = ""; $pictures = $vorige->kaartpic."    ".$picture; $pictured = $vorige->dealerpic; if($getal == 11) {$som2 = "of $so";} mysql_query("UPDATE `blackjack` SET `aas`='{$aas}',`kaart`='{$som}',`kaartpic`='{$pictures}' WHERE `login`='{$data['login']}'") or die (mysql_error()); if($aas > 0) { echo "Computer
(?)     Jij 1 :
($som)$pictures             Je hebt eeen Aas getrokken welke waarde geef je eraan?   
"; exit; } if($som > 21) { $dealer = $vorige->dealer; $inzett = number_format($vorige->inzet,0,",","."); echo "Computer
($dealer)$pictured Jij 1 :
($som)$pictures             Je hebt nu een score van $som. Je hebt verloren. Je hebt €$inzett verloren.

Speel opnieuw"; mysql_query("DELETE FROM `blackjack` WHERE `login`='{$data['login']}'"); exit; } echo " Computer
(?)     Jij 1 :
($som)$pictures            
   Geld op zak : €".$data['cash'].""; } elseif($_POST['aas']) { session_start(); $dbres = mysql_query("SELECT * FROM `blackjack` WHERE `login`='{$data['login']}'") or die (mysql_error()); $vorige = mysql_fetch_object($dbres); $pictures = $vorige->kaartpic; $pictured = $vorige->dealerpic; $i=0; while ($i < $vorige->aas){ $som = ($vorige->kaart - 10); $i++; } mysql_query("UPDATE `blackjack` SET `aas`='0',`kaart`='{$som}' WHERE `login`='{$data['login']}'") or die (mysql_error()); echo " Computer
(?)     Jij 1 :
($som)$pictures                Geld op zak : €".$data['cash'].""; } elseif($_POST['aas2']) { session_start(); $dbres = mysql_query("SELECT * FROM `blackjack` WHERE `login`='{$data['login']}'") or die (mysql_error()); $vorige = mysql_fetch_object($dbres); $som = $vorige->kaart; $pictures = $vorige->kaartpic; $pictured = $vorige->dealerpic; mysql_query("UPDATE `blackjack` SET `aas`='0' WHERE `login`='{$data['login']}'") or die (mysql_error()); echo " Computer
(?)     Jij 1 :
($som)$pictures                Geld op zak : €".$data['cash'].""; } elseif($_POST['stop']) { session_start(); $dbres = mysql_query("SELECT * FROM `blackjack` WHERE `login`='{$data['login']}'") or die (mysql_error()); $vorige = mysql_fetch_object($dbres); $som = $vorige->kaart; $pictures = $vorige->kaartpic; $pictured = $vorige->dealerpic; $dealer = $vorige->dealer; if($som > 21) { $inzett = number_format($vorige->inzet,0,",","."); echo " Computer
($dealer)$pictured Jij 1 :
($som)$pictures            
Je hebt verloren. Je inzet €$inzett is voor het casino.

Speel opnieuw"; mysql_query("DELETE FROM `blackjack` WHERE `login`='{$data['login']}'"); exit; } $dealer = $vorige->dealer; $getal = rand(1,13); $soort = rand(1,4); if($soort == 1) {$soort = "harten";} if($soort == 2) {$soort = "schoppen";} if($soort == 3) {$soort = "ruiten";} if($soort == 4) {$soort = "klaveren";} $geta = $getal; if($getal == 11) {$geta = "boer"; $getal = 10;} if($getal == 12) {$geta = "vrouw"; $getal = 10;} if($getal == 13) {$geta = "koning"; $getal = 10;} if($getal == 1) {$geta = "aas"; $getal = 11; $aas = 1;} $picture = ""; $pictured = $pictured."    ".$picture; $somd = ($dealer + $getal); if($somd > 21 && $aas == 1) {$dealer = ($dealer + 1); $aas = 0;} else {$dealer = $somd;} while ($dealer < $som){ $getal = rand(1,13); $soort = rand(1,4); if($soort == 1) {$soort = "harten";} if($soort == 2) {$soort = "schoppen";} if($soort == 3) {$soort = "ruiten";} if($soort == 4) {$soort = "klaveren";} $geta = $getal; if($getal == 11) {$geta = "boer"; $getal = 10;} if($getal == 12) {$geta = "vrouw"; $getal = 10;} if($getal == 13) {$geta = "koning"; $getal = 10;} if($getal == 1) {$geta = "aas"; $getal = 11; $aas = 1;} $picture = ""; $pictured = $pictured."    ".$picture; $somd = ($dealer + $getal); if($somd > 21 && $aas == 1) {$dealer = ($dealer + 1); $aas = 0;} else {$dealer = $somd;} } $winst = (2*$vorige->inzet); $inzett = number_format($vorige->inzet,0,",","."); $inzet = ($vorige->inzet); if($dealer > 21){ if($casino->casinobank-$inzet <0){ mysql_query("UPDATE `[casinoo]` SET `casinobank`='0' WHERE `spel`='3' AND `land`='{$data['land']}'"); mysql_query("UPDATE `[casinoo]` SET `vw`='0' WHERE `spel`='3' AND `land`='{$data['land']}'"); mysql_query("UPDATE `[casinoo]` SET `maximum`='0' WHERE `spel`='3' AND `land`='{$data['land']}'"); mysql_query("UPDATE `[casinoo]` SET `owner`='{$data['login']}' WHERE `land`='{$data['land']}' AND `spel`='3'"); echo "De eigenaar van dit casino kon je niet uitbetalen! Daarom is zijn casino nu van jou!"; exit();} mysql_query("UPDATE `[users]` SET `cash`=`cash`+'$inzet'+'$inzet' WHERE `login`='{$data['login']}'"); mysql_query("UPDATE `[casinoo]` SET `casinobank`=`casinobank`-'$inzet'-'$inzet' WHERE `land`='{$data['land']}' AND `spel`='3'"); mysql_query("UPDATE `[casinoo]` SET `vw`=`vw`-'$inzet'-'$inzet' WHERE `spel`='3' AND `land`='{$data['land']}'"); echo "Computer
($dealer)$pictured Jij 1 :
($som)$pictures            
Je hebt gewonnen! Je hebt €$inzett gewonnen.

Speel opnieuw"; } elseif($dealer < $som) {mysql_query("UPDATE `[users]` SET `cash`=`cash`+'$inzet'+'$inzet' WHERE `login`='{$data['login']}'"); mysql_query("UPDATE `[casinoo]` SET `casinobank`=`casinobank`-'$inzet'-'$inzet' WHERE `land`='{$data['land']}' AND `spel`='3'"); mysql_query("UPDATE `[casinoo]` SET `vw`=`vw`-'$inzet'-'$inzet' WHERE `spel`='3' AND `land`='{$data['land']}'"); echo "Computer
($dealer)$pictured Jij 1 :
($som)$pictures            
Je hebt gewonnen! Je hebt €$inzett gewonnen.

Speel opnieuw"; } elseif($dealer > $som){ echo " Computer
($dealer)$pictured Jij 1 :
($som)$pictures            
Je hebt verloren. Je inzet €$inzett is voor het casino.

Speel opnieuw";} elseif($dealer == $som){ mysql_query("UPDATE `[users]` SET `cash`=`cash`+'$inzet' WHERE `login`='{$data['login']}'"); mysql_query("UPDATE `[casinoo]` SET `casinobank`=`casinobank`-'$inzet' WHERE `land`='{$data['land']}' AND `spel`='3'"); mysql_query("UPDATE `[casinoo]` SET `vw`=`vw`-'$inzet' WHERE `spel`='3' AND `land`='{$data['land']}'"); ?> Computer
() Jij 1 :
() Je hebt evenveel als de dealer. Je hebt niets gewonnen, maar ook niets verloren.

Speel opnieuw owner); $max = number_format($cas->maximum, 0, ",", "."); $min = number_format($cas->maximum/10, 0, ",", "."); ?>
Eigenaar:
Maximale inzet:
Minimale inzet:
Inzet:
Uitleg Je moet bij blackjack zo dicht mogelijk bij 21 komen.
Als je over de 21 gaat heb je automatisch verloren.
Als je op Nieuwe kaart drukt krijg je een nieuwe kaart, als je op Stop drukt dan is het de dealer zijn beurt.
Als jij hoger hebt dan de dealer, of de dealer gaat over 21, heb je gewonnen, als je wint krijg je 2x je inzet terug.
Als je bij je eerste 2 kaarten 21 hebt, heb je een blackjack en win je je inzet x3,0.