School Historie SGL


SGL staat voor " Scholengemeenschap Lelydorp" en is gevestigd aan de Indira Gandhiweg  in het district Wanica.
SGL valt onder het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling en bestaat uit een havo- en een vwo-opleiding.

De SGL wordt voornamelijk gevoed door studenten van de omliggende muloscholen waaronder:
Mulo Paranam, Mulo Schotelweg, Mulo Latour, Mulo Billiton, Mulo Houttuin, Mulo Onverdacht, Mulo Koewarasan, Shri Hanumanschool, Sarasvatischool, Johannes Vrolijkschool, Savitrischool, Anton Leewinschool, Shri Laksmischool, en Shri Ramschool.(14 scholen).


De school startte in het schooljaar 1998-1999 en bestond uit 7 leslokalen (5 havo- en 2 vwo-klassen). Reeds in het eerste schooljaar bleek dat de SGL de grote toeloop van studenten uit de districten Wanica en Para niet zou aankunnen. Dit probleem is tijdelijk opgelost door een ruimte van de tempel tegenover de school te gebruiken. Door de grote toeloop bleef het probleem van de leslokalen echter toenemen.
Gedurende het schooljaar 2000-2001 werden er 10 nieuwe les- en 3 practicumlokalen bijgebouwd. Ondanks de aanwinst van de 13 leslokalen kon de SGL de stroom van studenten niet bijbenen.
De accommodatieproblemen bleven toenemen met als gevolg dat:
1        de onderdirecteur-  en docentenruimte werden gebruikt voor het verzorgen van lessen.
2        de klassen groter werden en de druk op de docenten verhoogd werd.
3        het aantal inschrijvingen voor het schooljaar 2006/2007 beperkt werd.
Helaas kon de directie zich niet  vastklampen aan punt 3 wat resulteerde in het bijbouwen van een lokaal van 5 bij 7 meter om een deel van de studenten te kunnen accommoderen.

De onderstaande grafiek geeft een beeld van de toename van het aantal studenten in de afgelopen 7 schooljaren.
De bovenstaande groei van de SGL is toe te schrijven aan de volgende factoren:
1        de decentralisatiegedachte, met de volgende voordelen:
a.        kortere reistijd voor studenten
b.        eerder thuis
c.        minder transportuitgave
d.        meer tijd voor studie en huiswerk
e.        tevreden ouders
f.        gemotiveerde studenten
2        een gemotiveerd team van docenten onder leiding van een goede directie
3        een goed funtionerende ouderscommissie
4        goede faciliteiten voor studenten ( bijv. schoolbanken, zithuisje etc)
5        betere leerprestaties (de beste van de afgelopen twee jaren)


Gerealiseerd
Sedert haar ontstaan hebben alle actoren binnen de gelederen van de SGL hun uiterste best gedaan om de bovengenoemde resultaten te realiseren. Er zijn diverse projecten  uitgevoerd om de studiefaciliteiten van SGL te verbeteren, namelijk:
1.        Gereedmaken van een zithuisje ( 2001).
2.        Omrasteren van het terrein ( voorzijde en zuidelijke kant ) en plaatsen van een poort. ( 2002)
3.        Aanschaf van computers. ( 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 )
4.        Uitbreiding van de kantine ( 2002 en 2005) en het fietsenhok ( 2001 en 2004 )
5.        Inrichting van practicumlokalen. ( 2003-2004)
6.        Bouw lerarenzitje. ( 2004 )
7.        Verven van de school. ( 2004)
8.        Bouw van zitbanken. ( 2003, 2004, 2005 )
9.        Bouw van een overloop van de ene naar de andere vleugel. ( 2005, 2006 )
10.        Plaatsen van airco's in het kantoor, bibliotheek en OD ruimte. ( 2005)
11.        Plaatsen van ventilatoren in alle lokalen. ( 2005)
12.        Inrichting van de gymzaal i.s.m. Pansa Contractors. ( 2005)
13.        Computerles en internet faciliteiten i.s.m. EDUCONS  ( 2005)
14.        Jaarlijkse studieweekenden georganiseerd voor de examenkandidaten (2001-2006)
15.        Geairconditioneerde leslokaal van 5* 7 meter (2006)
16.        Bouw van een tweede zithuisje (2006)
17.        Aanleg van bloembakken (2006).
18.        Bouw van boekenrekken, en aircondioning van het bibliotheek.(2006)
19.        Herinrichten van het computerleslokaal, tevens voorzien van airconditioning.


Toekomstverwachting
Voor het komend  schooljaar  2007/2008 worden er ongeveer 550 studenten verwacht.
Wij doen er alles aan om de bereikte prestaties te consolideren en zouden  gaarne willen blijven voorzien in de behoefte van de gemeenschap. Helaas zal dit NIET  mogelijk zijn met de 17 leslokalen die momenteel ter beschikking zijn.

Designed By: Vashrani's webdesign
Copyright 2006 - 2007 Scholengemeenschap Lelydorp
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 6.0 en hoger voor PC-gebruikers
Advertentie
 
Sponsers logo's