Foto van de maand  November 2001

         

De foto van deze maand staat in het teken van "Verandering" In het najaar van 2001, nu dus wordt 
  aanvang gemaakt met de bouw van de ingang tunnelportaal van de nieuwe Lötschberg Basis Tunnel te
  Frutigen en de aansluiting op de bestaande BLS spoorlijn bij Wengi. Er ontstaat de komende 4 jaar een
  langgerekte bouwput van ongeveer 5 Km lang. Station Frutigen zal volledig op zijn kop worden gezet.
  De foto toont Frutigen met de IC naar Brig getrokken door de SBB Re 4/4 IV 10104 machine. Op de
achtergrond is de graansilo van de BLS te zien. Dit markant punt gebouwd in 1939 (Bund) en uitgebreid
 in 1958 (BLS) zal moeten wijken voor het nieuwe tunnelspoor welke 5 meter dieper op die plaats zal lopen.
De sloop zal  waarschijnlijk in januari 2002 plaatsvinden, deze maand vind de aanbesteding plaats. 
Voor meer info NEAT omtrent Frutigen zie "Berner Oberland News"
Wat reeds verdwenen is op deze foto is de SBB locomotief Re 4/4 IV. Het materieel bestaat wel maar is
door de SBB geruild (1996) met vier Re 4/4 III machines met de SOB ofwel de SÜDOSTBAHN waardoor 
deze machines niet meer op dit traject worden ingezet. Hier heeft de Re 4/4 IV 10104 de gewone SBB Look
die het nog ongeveer 2 jaar gehad heeft. Jaren lang hebben deze machines in Bahn 2000 outfit hun diensten
gedraaid op de trajecten Brig-Geneve en Brig via de Lötschberg naar Bern.  Meer info SBB Re 4/4 IV
Frutigen juli 1995.
   
This picture of the month shows everything which has to do with 'changing'. The current season now will bring us the
start of the construction works representing the new Lotchberg tunnel portal in Frutingen and the connecting tracks to
the existing BLS railway at Wengi. The following 4 years a long shaped building site -5 km long - will change the Frutigen
railway station area dramatically.
This pic shows Frutigen station with an IC-train heading to Brig and hauld by SBB loco Re4/4 iv number 10104.
At the far side the flour silo is seen. This building had been built in 1939 and extended in 1958. It has to be withdrawn to
make 'room' for the new tunnel tracks. Earth works will cut the ground down by 5 metres. The withdrawal will be probably
January 2002. This month the offering will take place.
One thing which did already disappear on this picture is SBB loco Re 4/4 iv. This stock still exists, but had been exchanged
(1996) with 4 other locos' of the Re4/4 III-design owned by the South East Railway, SOB.This machine has been in service
here in the standard SBB-look which was applied for ca. 2 years. Many more years these machines did their duties in
Bahn 2000 outfit on the Brig-Geneva and Brig-Bern (via Lotschberg) routes. More info can be obtained (press here).
Frutigen July 1995