Foto  van de maand juni 2007

              BLS Re 465 017 ist wieder zu Hause

Op maandag 30 april 2007 is de herstelde bak (nog zonder opschriften en logo) van de BLS Re 465 017 overgebracht van Winterthur naar 
Spiez en kwam daarmee na het ongelukkig ongeval te Thun een jaar geleden weer herboren thuis. (zie archief foto van de maand mei 2006)
Zowel de bij het ongeval betrokken Re 465 014 als de 017 zijn bij Stadler (het voormalige SLM) hersteld. De kennis en tekeningen van de
voormalige bouwer van de serie Re 460/465 bleken nog aanwezig te zijn. De Re 465 014 is sinds kort al weer in dienst en de 017 gaat volgen.
Gezien de beschadigde bak geknikt was staat de herstelling eigenlijk gelijk aan nieuwbouw van een locomotief.
    
On Monday 30 April 2007 the repaired body (without inscriptions and logo) of BLS Re 465 017 has been transfered from Winterthur to Spiez and returned almost reborn back 
home (refer to archive: May 2006). Both machines involved, Re 465 014 and 017, have been repaired at Stadler (former SLM). Knowledge and drawings of former 
Re 465-builder appeared still to be present. Re 465 014 has returned back to its duties short time ago; the 017 will follow soon. Considering the disformed body, the 
repair-works is almost equivalent to a new construction.
      
De Re 465 009 toog naar Winterthur en kwam rond 13:00 uur te Spiez terug met de 017 aan de haak. In de achterste cabine van de 017
bevindt zich een begeleider. Bij toeval mocht ik getuige zijn van de binnenkomst van dit bijzondere transport.
    
The Re 465 009 went to Winterthur and came back by 1:00 PM at Spiez with the 017 coupled. In the tail-end cabin is occupied by a guard. It happened to be that I could 
be there when this special transport reached its terminus.
     

Daar de 009 omloopt staat de 017 hulpeloos alleen op het emplacement van Spiez. Het betreft alleen de kale bak ontdaan van alle
apparatuur. Zelfs de sluitseinen werken niet zodat een Duits sluitbord voor het eigenlijke sluitsein prijkt.
       
Because the 009 is shunting around, the 017 stands solely at Spiez yard. It concerns a bare body, no inside equipment exists yet. Even the tail lights donít work; 
a German tail-marker sign is in use instead of the regular red lights.
     
Precies 18 minuten na binnenkomst kijken de Re 465 006 en de 015 toe hoe de 009 de 017 binnen duwt op spoor 54 van Depot Spiez.
Vrij spoedig gaan de deuren dicht. De BLS Re 465 017 is weer thuis en wordt de komende tijd in Depot volledig opgebouwd.
Spiez 30 april 2007
      
Exactly 18 minutes after arrival Re 465 006 and 015 are watching how 017 is being pushed by 009 on track 54 at Spiez depot. Quite soon the doors close. 
The BLS Re 465 017 is back home and is being completed at Spiez depot from now. Spiez 30 April 2007
          
(thx to mr Aleva for translating J)