<back
<HOME

H a m i s T á j k é p e k ®k i / t e R J e d é S e k

(False Landscapes - ex/tensions / laminált munkák / papír)

1993-ban úgy fogalmaztam, hogy "Az új mùvészet konkrét, inkorporáló és intergráló lesz". Azonban e szlogánom ellenére 2002-ben egy olyan képsorozatot valósítottam meg, melynek a mùvészet azonosságához és az ember változó pozíciójához a táj/kép/ben, ill. a mediális táj/kép/ben van közvetlenebb köze.

E sorozatomban egyedi papírmunkákról van szó, melyek önálló eròtérrel rendelkeznek: a saját értékük rendszerét képviselik. A munkák úgy jöttek létre, hogy multiplikált, nagyméretù reklámpannók kivágott részeire, a festészet eszközeivel interveniáltam.

A sorozat munkáinak mérete, kb. 75 x 110 cm. Mivel az esetükben iparilag elòállított termékek (újra)feldolgozásáról van szó, a létrehozott alkotások is hasonlójellegù termékekként funkcionálnak ® lamináltak, azaz áttetszò mùanyagfóliába forrasztottak.

A reklámpannók, eredetileg a vásárlás és a fogyasztás serkentésének céljaira készülnek. A közvetlen információ nyelvén szólnak ®általában véve digitálisan feldolgozott fotók, mediális képek, tipográfia / reklámszövegek, stb.

Az idegen, de ugyanakkor egymással kompatibilis elemek keverése a munkáimban különleges természetù. A kétszeres mesterkéltség effektusával hivatott hatni. A mùvészi intervencióm által ugyanis a jelentések egy új színtje jelenik meg, mellyel a háttér elemei az elòtérbe kerülnek.

A munkáim struktúrájába, a 70-es és a 80-as években mùvelt festészeti gyakorlatom egyes kódjait is beépítettem. A felületeken egyébként a testfigurám grafikailag redukált ábrája jelenik meg. E motívum felhasználásával a HamisTájképek / False Landscapes c. projektem kiterjedését hozom létre.

A reklámanyagokból kifejlesztett munkáim valamennyijén, egyben az internetes honlapom címe is fel van tùntetve. Ezáltal tehát megtartottam a felhasznált anyag alapvetò, eredeti szerepét és jellegét.

©Kerekes László / Minden jog fenntartva.