naar open forum
naar streetlive reortage
naar kranten artikelen / nieuws
naar informatie voor / over daklozen
naar interessante webadressen
naar adressen e.d. van instanties
Tips en links zijn welkom: email dakloos@deds.nl

 

 

 

 

 

  Websites van en door daklozen:  
 
  • website van Jan Peys : Welcome to PeisCartoons! Fun drawings & portraits made by Jan Peys. Artikel in BN de Stem dd. 02-12-02. 'Ik schilder dingen die in mijn kop komen' lees verder
  • The homeless guy : I first became homeless in the Winter of 1982. I was 21 years old then, yet had no idea how to take care of myself in this world.
  • http://www.daklozenkrant.nl/ : Stichting Z heeft als doelstelling dak- en thuislozen helpen zichzelf te helpen
  • http://www.zmagazine.nl/ : Z magazine is de daklozenkrant van Amsterdam. Z-verkopers kopen Z magazine in voor € 0,70 en verkopen de krant op straat
    voor € 1,30.
 
 
Websites van en over Breda:
     
  Websites daklozen andere steden  
   
     
  Websites daklozen te gek voor woorden  
   
     
  Websites allerlei