Welkom in Driebruggenwapen

Geschiedenis van Driebruggen:

brugHet dorp Driebruggen ligt op 4.30 O.L. en 52.25 W.L. aan.Dubbele Wiericke, een oude vaarverbinding tussen Oude Rijn en Hollandse IJssel. Rond 1850 bestond het uit een kleine komvormige concentratie rondom het kruispunt van het jaagpad langs de Dubbele Wiericke, met de Groendijck aan de oostkant en de Kerkweg aan de westzijde van de vaart. In deze tijd sprak men nog van de 'kleine buurt' of het gehucht Driebruggen. Driebruggen was de kern van de voormalige gemeente Lange Ruige Weide. 
Hoe onaanzienlijk de plek zijn moge, voortdurend heeft de plaats in de vuurlinie gelegen van grens-correcties, gewestelijke en gemeentelijke herindelingen. In 1964 vond een opmerkelijke promotie plaats. In dat jaar ontving de nieuw te vormen gemeente de naam Driebruggen. Daarmee verkreeg zij definitief een plaats op de kaart van Nederland. De gemeente Driebruggen werd samengesteld uit delen van de voormalige gemeenten lange Ruige Weide, Waarder, Papekop en Hekendorp. Het voortschrijdende proces van bestuurlijke schaalvergroting, dat eerst tot haar ontstaan had geleid, betekende ook haar einde. De gemeente werd opgeheven. Op 1 januari 1989 verdween Driebruggen als gemeente uit de boeken, waarna de kernen Waarder en Driebruggen deel uit gingen maken van de gemeente Reeuwijk.

Foto van de oude brug over de Dubbele Wircken.Vroeger kwamen
er veel plezierjachten onderdoor.Dit is nu veel minder.

Routeplanner:

 

 

Webmaster in spé  Erik©   Dit voor mijn cursus