Ruygenhoek
Hulpvliegveld in de duinen

Het hulpvliegveld Ruygenhoek werd tijdens de mobilisatie aangelegd tussen de duinen ten noorden van Noordwijkerhout. Het vormde vanaf 9 april 1940 de basis van de  3e Verkenningsgroep . Door het terrein van donkere lijnen te voorzien, viel het vanuit de lucht niet op in de omringende weilanden. Toch was de ligging van deze basis bekend aan de Duitsers. Het is dan ook een groot raadsel dat Ruygenhoek in de meidagen nooit werd gebombardeerd. Het kende namelijk in die dagen een hoge activiteit.

De 4e Comp. Bewakingstroepen was belast met de binnenverdediging. Ze had daartoe de beschikking over zes lichte mitrailleurs. Met het maken van gevechtsopstellingen was men op 10 mei nog bezig. Wel waren er op het vliegveld schuilloopgraven aangelegd.
De buitenverdediging bestond uit wegversperringen rond het vliegveld en in de richting van Noordwijkerhout. Een compagnie van het 1e Regiment Infanterie was hiermee belast.

De commandopost van de 3e Verkenningsgroep was gevestigd in de 'Kampwinkel'. Manschappen waren ondergebracht in jeugdherberg de 'Duinark' valk bij het vliegpark, terwijl officieren logies in Noordwijkerhout hadden gevonden. De meeste overige afdelingen van de groep (foto / auto / bewapening) bevonden zich ook in het dorp.
De 13 gevechtsgerede vliegtuigen stonden in gedekte opstellingen buiten het landingsterrein. Hierbij was gebruik gemaakt van terreinbegroeiing, camouflagenetten en lappen. De vliegtuigen waren op 04.00 uur 10 mei niet startklaar.

plattegrond ruygenhoek met richting Kampwinkel verdedingsopstelling
xxx = wegversperring , zwarte hokjes zijn onderkomens vliegtuigen
10 mei 1940
De commandant van de 3e Verkenningsgroep nam na een alarmerend bericht rond 0.45 uur geen maatregelen. De bewakingscompagnieen waren wel in hoogste staat van paraatheid. Een D-21 van de 2e JaVA vond rond 04.15 uur het vliegpark in diepe rust. Hij lichtte de officier van dienst in over de oorlogstoestand. Deze zond direct een motorordonnans naar de commandant in Noordwijkerhout. Even later landden nog twee D-21's en vier T-V's. Een T-V, de 853, bleef op Ruygenhoek achter met een vastgelopen motor. De overige vliegtuigen vertrokken weer.
Op deze eerste oorlogsdag werden vanaf Ruygenhoek negen opdrachten met 21 vliegtuigen uitgevoerd.

11 mei 1940
In de vroege ochtend werd de bommenvoorraad van 3 Vk aangevuld. 's Avonds arriveerden eindelijk personeel van 2 Vk om 3Vk te ontlasten. Pogingen om C-V's van Ypenburg over te vliegen liepen op niets uit. Slechts enkele vluchten werden op de 11e mei uitgevoerd.

12 mei 1940
Bij een zes a zevental verkennings- en bombardementsopdrachten werd ook personeel van 2 Vk ingezet. 's Avonds beschikte 3Vk nog over twee C-V's, De mannen waren op van vermoeidheid. Een verzoek om op 13 mei geen gevechtsopdrachten uit te voeren, werd ingewilligd.

13 mei 1940
Technisch personeel weet drie extra C-V's weer aan de praat te krijgen. Ook landden er toch nog twee C-V's van 2Vk van Ypenburg.

14 mei 1940
's Ochtends landden zeven C-X vliegtuigen van Bergen op Ruygenhoek. Met deze C-X's en enkele C-V's worden nog vier verkenningsopdrachten uitgevoerd. Om 17.00 uur komt bericht binnen om wapens neer te leggen. Even later gevolgd door opdracht tot vernietiging materieel. Met het samenbrengen en verbranden van de vliegtuigen wordt direct begonnen. Later op de avond komt bevel tot staking vernieling binnen.

Zonder toestemming van de commandant van 3 Vk vertrekt om 20.15 uur de C-X / 705 richting Zeeland. Van de bemanning; 1e lt-vl Hoekstra en res.kap. van Marcelis Hartsinck weet de laatste naar Engeland te ontkomen.

Niet ingezette FK-51 verkenners op Ruygenhoek