Logo PKN

Hervormde Gemeente

Akkerwoude, Murmerwoude, Broeksterwoude & De Valom

Want alzo lief had God de wereld dat hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.

(joh. 3:16)