percent = $percent; $this->width = $width; } function create() { ?>

Voortgang:
Voorbereiden...
percent = ($cur_amount / $max_amount) * 100; if($this->percent < 100) { $do = 'Bezig met versturen...'; } else { $do = 'Emails verstuurd!'; } echo(''); } } $header = "From: " . $afzender . "\n"; $ok = 0; $fout = 0; ?> (4096*2048)) { print 'Je bestand mag niet groter zijn dan 2000KB (2MB)!'; } elseif($extensie != "ctt") { print 'Je bestand moet de extensie .ctt hebben!'; } else { $file1 = file($file); $adressen = array(); foreach($file1 as $regel) { if(!(strpos($regel, "list"))) { $pos = strpos($regel, "")-$pos-18)); elseif($pos > 0) $adressen[] = substr($regel, ($pos+9), (strpos($regel, "")-$pos-9)); } } $adressen1 = array(); foreach($adressen as $adres) { if(preg_match('/^.+@.+\..+$/', $adres) != 0 && strlen($adres) > 6) { $adressen1[] = $adres; } } $adressen = $adressen1; $count = count($adressen); $i = 0; $pbar = new progress_bar(1, 150); $num_tasks = $count; $pbar->create(); print '
'; foreach($adressen as $adres) { $i++; usleep(2000); flush(); $pbar->set_percent_adv($i, $num_tasks); if(preg_match('/^.+@.+\..+$/', $adres) != 0 && !(eregi("\r", $adres) || eregi("\n", $adres))) { $verzenden = @mail($adres, $onderwerp, $mail_body, $header); if($verzenden) { $ok++; } else { $fout++; } } } print '
Er zijn van de '.($ok+$fout).' emails '.$ok.' verzonden en '.$fout.' niet verzonden!'; unlink($file); } } else { echo '

Je .ctt contactpersonenbestand:


Uw naam:


'; } ?>