F.N. blog, de zeeverkenners!!

hoi ik wil hier 1 site van maken over de FN zeeverkenners, alle zeeverkenners kunnen straks reageren! 'k ga dr eerst nog wat dingen op zetten! kweet alleen niet wat en hoe!!!

Download de !! scouting site! die heb ik er al op gekregen!!
// pas hier de kleuren van de tekst aan // wel zo handig als je het klokje op een zwarte achtergrond wilt laten zien ;-) dCol='brown';//date colour. fCol='yellow';//face colour. sCol='white';//seconds colour. mCol='blue';//minutes colour. hCol='blue';//hours colour. ClockHeight=40; ClockWidth=40; ClockFromMouseY=0; ClockFromMouseX=100; //Verander hieronder niets! Het klokje zal dan niet meer werken. d=new Array("ZONDAG","MAANDAG","DINSDAG","WOENSDAG","DONDERDAG","VRIJDAG","ZATERDAG"); m=new Array("JANUARI","FEBRUARI","MAART","APRIL","MEI","JUNI","JULI","AUGUSTUS","SEPTEMBER","OKTOBER","NOVEMBER","DECEMBER"); date=new Date(); day=date.getDate(); year=date.getYear(); if (year < 2000) year=year+1900; TodaysDate=" "+d[date.getDay()]+" "+day+" "+m[date.getMonth()]+" "+year; D=TodaysDate.split(''); H='...'; H=H.split(''); M='....'; M=M.split(''); S='.....'; S=S.split(''); Face='1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12'; font='Arial'; size=1; speed=0.6; ns=(document.layers); ie=(document.all); Face=Face.split(' '); n=Face.length; a=size*10; ymouse=0; xmouse=0; scrll=0; props=""; props2=""; Split=360/n; Dsplit=360/D.length; HandHeight=ClockHeight/4.5 HandWidth=ClockWidth/4.5 HandY=-7; HandX=-2.5; scrll=0; step=0.06; currStep=0; y=new Array();x=new Array();Y=new Array();X=new Array(); for (i=0; i < n; i++){y[i]=0;x[i]=0;Y[i]=0;X[i]=0} Dy=new Array();Dx=new Array();DY=new Array();DX=new Array(); for (i=0; i < D.length; i++){Dy[i]=0;Dx[i]=0;DY[i]=0;DX[i]=0} if (ns){ for (i=0; i < D.length; i++) document.write('
'+props2+D[i]+'
'); for (i=0; i < n; i++) document.write('
'+props+Face[i]+'
'); for (i=0; i < S.length; i++) document.write('
'+S[i]+'
'); for (i=0; i < M.length; i++) document.write('
'+M[i]+'
'); for (i=0; i < H.length; i++) document.write('
'+H[i]+'
'); } if (ie){ document.write('
'); for (i=0; i < D.length; i++) document.write('
'+props2+D[i]+'
'); document.write('
'); document.write('
'); for (i=0; i < n; i++) document.write('
'+props+Face[i]+'
'); document.write('
'); document.write('
'); for (i=0; i < H.length; i++) document.write('
'+H[i]+'
'); document.write('
'); document.write('
'); for (i=0; i < M.length; i++) document.write('
'+M[i]+'
'); document.write('
') document.write('
'); for (i=0; i < S.length; i++) document.write('
'+S[i]+'
'); document.write('
') } (ns)?window.captureEvents(Event.MOUSEMOVE):0; function Mouse(evnt){ ymouse = (ns)?evnt.pageY+ClockFromMouseY-(window.pageYOffset):event.y+ClockFromMouseY; xmouse = (ns)?evnt.pageX+ClockFromMouseX:event.x+ClockFromMouseX; } (ns)?window.onMouseMove=Mouse:document.onmousemove=Mouse; function ClockAndAssign(){ time = new Date (); secs = time.getSeconds(); sec = -1.57 + Math.PI * secs/30; mins = time.getMinutes(); min = -1.57 + Math.PI * mins/30; hr = time.getHours(); hrs = -1.575 + Math.PI * hr/6+Math.PI*parseInt(time.getMinutes())/360; if (ie){ Od.style.top=window.document.body.scrollTop; Of.style.top=window.document.body.scrollTop; Oh.style.top=window.document.body.scrollTop; Om.style.top=window.document.body.scrollTop; Os.style.top=window.document.body.scrollTop; } for (i=0; i < n; i++){ var F=(ns)?document.layers['nsFace'+i]:ieFace[i].style; F.top=y[i] + ClockHeight*Math.sin(-1.0471 + i*Split*Math.PI/180)+scrll; F.left=x[i] + ClockWidth*Math.cos(-1.0471 + i*Split*Math.PI/180); } for (i=0; i < H.length; i++){ var HL=(ns)?document.layers['nsHours'+i]:ieHours[i].style; HL.top=y[i]+HandY+(i*HandHeight)*Math.sin(hrs)+scrll; HL.left=x[i]+HandX+(i*HandWidth)*Math.cos(hrs); } for (i=0; i < M.length; i++){ var ML=(ns)?document.layers['nsMinutes'+i]:ieMinutes[i].style; ML.top=y[i]+HandY+(i*HandHeight)*Math.sin(min)+scrll; ML.left=x[i]+HandX+(i*HandWidth)*Math.cos(min); } for (i=0; i < S.length; i++){ var SL=(ns)?document.layers['nsSeconds'+i]:ieSeconds[i].style; SL.top=y[i]+HandY+(i*HandHeight)*Math.sin(sec)+scrll; SL.left=x[i]+HandX+(i*HandWidth)*Math.cos(sec); } for (i=0; i < D.length; i++){ var DL=(ns)?document.layers['nsDate'+i]:ieDate[i].style; DL.top=Dy[i] + ClockHeight*1.5*Math.sin(currStep+i*Dsplit*Math.PI/180)+scrll; DL.left=Dx[i] + ClockWidth*1.5*Math.cos(currStep+i*Dsplit*Math.PI/180); } currStep-=step; } function Delay(){ scrll=(ns)?window.pageYOffset:0; Dy[0]=Math.round(DY[0]+=((ymouse)-DY[0])*speed); Dx[0]=Math.round(DX[0]+=((xmouse)-DX[0])*speed); for (i=1; i < D.length; i++){ Dy[i]=Math.round(DY[i]+=(Dy[i-1]-DY[i])*speed); Dx[i]=Math.round(DX[i]+=(Dx[i-1]-DX[i])*speed); } y[0]=Math.round(Y[0]+=((ymouse)-Y[0])*speed); x[0]=Math.round(X[0]+=((xmouse)-X[0])*speed); for (i=1; i < n; i++){ y[i]=Math.round(Y[i]+=(y[i-1]-Y[i])*speed); x[i]=Math.round(X[i]+=(x[i-1]-X[i])*speed); } ClockAndAssign(); setTimeout('Delay()',20); } if (ns||ie)window.onload=Delay;