Home

Parenteel

Familiewapen

Foto's

Contact

 

 

 

 

 

 

 

van (der) Himst(e).

De site is tot stand gekomen door medewerking van;
Fred en Anita Hemelaar uit Zeeland
De site van Ronald Blance
Hugo van Himste uit Belgie
Het zeeuws archief
Theo van der Himst

en mijzelf, Hans van der Himst

 

Sinds de jaren negentig ben ik op zoek naar familie gegevens van de familie van Himst. In eerste instantie ga je naar regionale archieven om daar eens te gaan zoeken. Al snel bleek dat we verder moesten richting Zeeuws Vlaanderen. Het toenmalig archief in Vlissingen enige malen bezocht en al snel bleek dat het verstandig was om Frans en/of oud Hollands te gaan leren. Gelukkig vonden wij iemand die daar heel aardig bekend mee was n.l. de Hr. Monde van de werkgroep oud Heemskerk.

Deze man heeft ons op weg geholpen om onze speurtocht voort te zetten.

(Ik praat in meervoud omdat mijn broer Theo ook tijden bezig is geweest maar in 2002 plotseling  kwam te overlijden.)

Door de komst van internet en het gebruikmaken van, is het de afgelopen jater een stuk eenvoudiger geworden om gegevens te krijgen.

Via ISIS van het Zeeuws archief, heb ik enorm veel namen gekregen.

Het is dan een bijna niet te maken puzzel. Je vind de namen onder verschillende familie namen. Zo kwam ik b.v. tegen,

Gimst, Gymst, Hiemst, Gemst enz.

Het archief is uiteraard niet compleet en daarom vraag ik de lezers om mij gegevens te sturen voor anvulling.

Mochten er fouten in staan, laat het ook even weten zodat ik het kan verbeteren. Foto’s, kopieen van aktes e.d. zijn ook van harte welkom.

Van de Belgische kant weet ik helaas niet veel af en wellicht is er iemand die toch al gegevens heeft.

Alle gegevens zijn welkom om deze site steeds verder uit te kunnen bouwen. De hieronder staande gegevens zijn gegenereerd met ALDFEAR.

Dit is een vrij verkrijgbaar genealogisch progamma.

(Stort u wel een bijdrage in hun kosten a.u.b.).

Voor een ieder die mij helpt en geholpen hebben heb ik veel waardering want zonder hen zou deze site niet tot stand gekomen zijn.

 

 

 

 

Design downloaded from FreeWebTemplates.com
Free web design, web templates, web layouts, and website resources!