Schrijven voor het web

ContentCrew test websiteteksten

De Active Site Check van ContentCrew is bedoelt voor mensen die genoeg hebben van het eindeloos surfen op het web en de desbetreffende informatie niet kunnen vinden. Echter is deze Check ook bedoelt voor bedrijven die hun website willen testen op gebruiksvriendelijkheid.

Contentanalyse
Een belangrijk onderdeel van de Active Site Check is een analyse van de tekstuele content. Met andere woorden: de kwaliteit van de webteksten staat ter discussie. Daar gaat het vaak al mis:

Het bericht is niet opgedeeld in korte tekstblokken.
Tussenkopjes ontbreken.
De zinnen zijn lang en ingewikkeld.

Problemen op een rij
ContentCrew heeft al die problemen op een rijtje gezet en op basis daarvan een contentscanmethode ontwikkeld. Daarmee kunnen we vrij snel vaststellen of een webtekst goed is of niet. Vragen die hierbij aan de orde komen, zijn:

Bevat elke tekst een korte, informatieve kop?
Heeft elk bericht een lead?
Zijn de teksten opgesplitst in korte blokken?

Homepagescan
Behalve over de teksten valt er over websites nog veel meer op te merken. Zo ontstond een complete scan waarin ook de homepage, de navigatie en de vormgeving aan bod komen. In de homepagescan proberen we te achterhalen of de homepage snel duidelijk maakt:

wie de organisatie is;
wat de organisatie doet;
wat de organisatie voor de bezoeker kan betekenen.
Als al deze vragen meteen op de homepage worden beantwoord, voorkom je dat de bezoeker voortijdig afhaakt.

Navigatiescan
In de navigatiescan staat de navigatiestructuur van de site centraal. De ervaring leert dat bezoekers van websites snel een antwoord op hun vragen willen hebben. De navigatiescan gaat hierop in via de vraag: Beschikt de site over de volgende manieren om snel informatie te kunnen zoeken:

een sitemap
een heldere navigatiebalk
een zoekschermpje
een FAQ-lijstje (frequently asked questions)
een trefwoordenlijst

Vormgevingsscan
In de vormgevingsscan wordt ten slotte gekeken naar het uiterlijk van de site. Ook op dat vlak valt vaak nog heel wat te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan de breedte van de tekstkolommen. Onderzoek wijst uit dat teksten in smalle kolommen veel prettiger lezen. Daarnaast heeft een rustige vormgeving de voorkeur. Dus: veel witruimte en een schreefloos lettertype. Het lijken misschien open deuren, maar in de praktijk gaat het maar al te vaak mis. Reden temeer om er in de Active Site Check volop aandacht aan te besteden.