OPTIMISME DRIJVENDE HOUDEN.
De andere Stappen houden de meesten onder ons nuchter, maar de Elfde Stap kan ons laten groeien….

Een nuchter alcoholist vindt het veel gemakkelijker om opti­mistisch over het leven te zijn.
Wanneer ik langzamerhand in staat ben het beste in plaats van het slechtste uit een situatie te halen, stemt me dat vanzelfsprekend optimistisch. Wanneer mijn lichamelijke nuchterheid blijft duren kom ik uit de mist, verheldert mijn blik en ben ik beter in staat te bepalen wat ik moet doen.
Hoe belangrijk lichamelijke nuchterheid ook mag zijn, ik kan véél meer voor mezelf bereiken als ik me laat leiden door mijn Hogere Macht.Dit kan ik bereiken door de principes van het AA-programma te leren en in praktijk te brengen. De samensmelting van lichamelijke en geestelijke nuchterheidvormt de basis voor een positiever leven.
Uit: “The Language of the Heart.”