DE STRIJD TEGEN

SEPRA II


2013Inhoudsopgave :


Hoofdstuk 1. De Verbreking Van Het Ezau Zegel

Hoofdstuk 2. De Verbreking Van Het Grote David Zegel En De Openbaring Van Het Nieuwe Israel

Hoofdstuk 3. De Verbreking Van Het Stammen Zegel en de Jezus Triggers

Hoofdstuk 4. Canoniek Meditatief Schilderij – De Muil Van De Leeuw

Hoofdstuk 5. Canoniek Meditatief Schilderij II – De Zebra Gevangenis

Hoofdstuk 6. De Amazone Stammen

Hoofdstuk 7. Het Oordeel Over Judah
Hoofdstuk 1. De Verbreking Van Het Ezau Zegel


De hele Jezus Christus cultus wilde de schuld dus afdekken, zodat de Levieten hun weg tot het westen niet zouden kunnen vinden. In het Sranan Tongo, één van de talen van het Amazone gebied, wat ook veel in Suriname wordt gesproken, wordt de Leviet ook wel PIAIMAN of PIAI genoemd. PAIMAN staat voor schuld, betaling en beloning. Een man op zichzelf wordt ook wel NENGRE genoemd, wat ook op een jongen kan slaan. PAI staat voor offer.


Esau, Suw, had Hettitische vrouwen, wat een beeld is van dat hij de berg van de moeder God was opgegaan voor de ossenjacht, buffeljacht, om de rund te overwinnen, oftewel om te komen van het afgeslotene tot het voortgaande.


De Hettieten waren een bergvolk in het Noorden van Kanaan. In de grondtekst betekende het 'scheiding' en 'angst'. Zij vertegenwoordigden de piercings van de MAZONA, de heilige scheiding, en van de Vreze van de Gnosis. De Israelieten moesten tot het Hettitische geheim komen, 'de berg opgaan', oftewel 'de rund overwinnen.' Suw beeldde dit uit. Suw veroverde het mes van de besnijdenis veroveren, oftewel de slagtand van de Behemoth, een boze geest in de vorm van een oer-rund. Suw moest door deze scheiding heen, met als gevolg dat de Grote Moeder hem haatte. Dit werd verzegeld door de kruistocht van Jezus waarin hij verlaten werd door de Vader God, Yahweh.


De toorn en haat van de Grote Moeder rustte op Suw, als de heilige scheiding. Levieten vereren deze scheiding. Er is een wet van scheiding om de gnosis te ontvangen. Haat brengt ons veel verder dan valse liefde, Jove, de Romeinse heersende god. Haat openbaart, terwijl liefde alles dooft en verblind. Door de haat werd Suw de leviet van de Grote Moeder, een Iysh, wat vechtslaaf betekent, en ook kampioen, overwinnaar. Suw was gemaakt om te overwinnen als jager, maar hij was overwonnen door de Meownah, de tent van de grote Moeder.


De grote moeder draagt Suw op om te jagen voor de 'grote vrouwen' (Amazonen) en haar welpen, het kamp (KEPHIR). Hij moest hen MAZONA verschaffen, wat erop duidt dat zij van hem waren gescheiden, maar hij was nog steeds aan hen verbonden voor slavendienst. Dit gebeurde in en rondom de tempelplaats, de MEOWNAH, de zwarte tempel. Hier komen dus alle verborgen duisternissen van het Oude Testament aan hun trekken. De TOWRAH, een opperhoofd van de 'grote vrouwen', van de Amazonen, de wet van scheiding, had Suw veroordeeld, door het abstracte Tlazolteotl principe, oftewel het Levitische schuld-principe. Als wij enig contact met Moeder God willen hebben, dan gaat dat door deze wet, de scheiding van het goddelijke. Jezus ging hier doorheen, afgescheiden van Vader God, Yahweh, de God van mannelijke suprematie, in de donkere nachten van Getsemane en Golgotha, om de scheiding van de Moeder God te verzegelen. Ook Ezechiel kreeg dit certificaat van scheiding, en het Boek des Levens, het boek van de moederschoot, en van de overwinning over het lam, is ook een boek van scheiding in de grondtekst.


Wij moeten komen tot de duistere OHEL, tent, de MEOWNAH.


We moeten zorgen dat we leven vanuit de MEOWNAH, de duistere tent des Heeren.


Omdat overmoed nog steeds een erg gevaarlijke macht kan zijn in deze gebieden, is het belangrijk dat wij de ALAM-kraal in onze ANAQ hebben, of als een extra snoer. ALAM is de heilige stomheid. Zo kan alleen God onze mond openen.


Overmoed is belangrijke jachtprooi. TRAB, TARBA is trots, overmoed en offerdieren-vet in het Aramees. Dit moesten de Levieten offeren. In het Orions is dit een aparte groep van vee, een soort reuzen-buffaloes, iets groter dan de buffaloes die wij kennen op aarde. Suw werd bekleed met dierenhuiden, OWR, als een bewapening. Wij moeten de huiden van de TARBA dragen om veilig te zijn tegen de TARBA en niet door hen bezeten te raken. Ook droeg Suw dieren-beenderen voor dat doel.


Als Suw zijn hoofd zou verheffen, zouden de Amazonen van de MEOWNAH jacht op hem maken. Trots werd absoluut niet getolereerd, dus moest Suw voor zijn eigen bescherming jagen op de TARBA, de Orionse demonische reuzen-buffaloes. Anders zouden zij bezit van hem nemen, en dan zou hij in problemen komen met de Amazonen, de goddelijke of 'grote vrouwen'. Zij zouden bij de minste trots jacht op hem maken en hem gevangen nemen. Trots is 'ontsnappen uit de heilige gevangenschap.' Trots maakt korte metten met de heilige slavernij. De Amazonen zouden hier geen genoegen mee nemen.


De Amazonen zouden de Toorn op hem vergroten, de RUGZA, de goddelijke gezonden kastijding/ straf/ oordeel waardoor hij als een bevende wordt. Steeds nieuwe wapenrustingen zouden tegen hem komen.


In het Aramees wordt het duidelijk dat elke ontsnapping (SILHY) een diepere duisternis (grotere kastijding) is, als een put waarin hij valt. De Amazonen hadden hem bekleed met dierenhuiden, scalps, en voorhuiden van dieren (MSEK). De Amazonnen hadden hem gemaakt van pezen, zenuwen en mannelijke geslachtsdelen : GYAD, GYADA. Suw kreeg precies dezelfde behandeling als Iyowb. Beiden waren zij levieten van de MEOWNAH.


De christelijke 'engelen' kwamen om de Amazonen, de 'grote vrouwen' verborgen te houden. Dit deden ze door de mannelijke suprematie en door het demoniseren van demonen. De engelen waren valse lichtbrengers om de duisternis te verzegelen. Zij kwamen om te verblinden. Dit was ook het werk van Jezus de Lucifer, de morgenster.


Suw was besneden op de top van zijn hoofd (scalpering), en dat mocht niet meer teruggroeien, want dan zou hij een probleem hebben met de Amazonen.


Engelen, aggelos, komt van agele, wat vee betekent, ossen. Suw moest de Amazonnen-berg van Eden, DN, vagina (Aramees) opgaan om de engelen te overwinnen, door de buffeljacht. Dit werd esoterisch uitgebeeld door zijn overgave aan de Hettitische vrouwen, de Hettitische gnosis.


Trots, overmoed, TARBA, oftewel offerdier-vet, bedekt de ingewanden, de GEWAY, de hebzucht. Wij moeten dus de TARBA overwinnen en vandaaruit de GEWAY.


De grote moeder was voor Suw als een wild dier, de stam van grote vrouwen, de duistere, verre gnosis/ kennis van Orion. De grote moeder beschouwde en behandelde Suw als een vijand, net als Iyowb. Hij werd door de Amazonen neergejaagd en naar hun hol gesleept. Iyowb was in de grondteksten door gevaarlijke wilde dieren van Orion aangevallen, en zo was Suw. Dit waren geen aardse wilde dieren, maar goddelijke wilde dieren, als monsterachtige hyena's van Orion.


De grote moeder beschouwde hen beiden als vijand, BELDBAB.


Hun huid moest geschonden (besnijdenis, scalpering, piercings etc.) worden, zodat ze de grote moeder zouden zien, visioenen zouden krijgen.


Deze visioenen zouden de wapenrusting en de jachtrusting, en het juk (teugels), naar een hoger level van dogma brengen, doctrine. De mannelijke geslachtsdelen die het paradijselijke lichaam van de onderwereld vormen moeten beteugeld worden, en dat gebeurd door de Amazonen. Deze uitrustingen bestaan ook uit ringen en piercings (juwelen) – KELIY.


De uitrustingen gewonnen uit de APHAR, het paradijselijke stof en vuil.


Woorden worden voor eeuwig in KEP, KEPA (juwelen, hagelstenen in het Aramees) gekerfd, als merktekenen.


Door dit process komt de volgroeiing, volmaking, het naar een hoger level gaan. Door pezen, zenuwen en bloedvaten worden de mannelijke geslachtsdelen aan elkaar verbonden om het tot een hoger geheel te brengen.


De vee-huiden van de boze geesten moeten dus geschonden werden, gesneden, zodat de basis van profetie gelegd kan worden, en er groei zal plaatsvinden in profetie. Hierdoor worden de Amazonen ten volle hersteld. Dit is waarom de Amazonen jacht vereisen, strijd tegen boze geesten, en schending van de huiden van deze geesten. Onze messen mogen niet rein zijn van bloed. Wij zijn niet geroepen om bruidegompje te spelen, maar wij worden de wildernis ingeroepen om met de wilde beesten te zijn. Zie daar te overwinnen en je weg te vinden. Zie daar tot de diepere esoterische sieraden te komen. Het leven is in de diepte een ascetisch sieraad van nauwgezette discipline, van ijzeren wetten waaraan niemand kan ontkomen. Het leven is geen bruiloftsfeest. De bruiloft was slechts een oorlogs-strategie. Het zal zijn als in de dagen van Noach : mensen eten en drinken, en mensen huwen, en ze hebben het belangrijkste vergeten. Ze verspillen hun zaad aan elke hoge boom, en hebben het goddelijke zaad, MAYIM, verlaten, en de betekenis hiervan vergeten. Iyowb walgde van dit leven, en van deze valse behoudenis. Hij wist dat deze afvalligen diep verstrikt waren in de oorlogswetten van de Amazonen.


Suw lag, zoals Iyowb, tussen de Amazonen in, maar niet als een echtgenoot. Hij sliep aan hun voeten, maar hij werd niet als een vriend beschouwd. Hij werd in de gaten gehouden. Hij was een vijand, een BELDBAB, gehaat door de grote moeder. Hij was een gevangene en een slaaf. Hij was een balling. Het levitische boek van Iyowb als leviet van de MEOWNAH, van de grote moeder, is een boek van smekingen gericht aan de Amazonen, maar al wat hij kreeg was genadeloosheid. Diep in zijn hart walgde Iyowb van genade, van behoudenis, want wat zou het hem brengen ? Het zou hem alleen maar verder doen afwijken. Hij zei : 'Zouden wij het goede van God aannemen, en niet het kwaad ?' Iyowb had ook geleerd het lijden te aanvaarden. Het lijden bracht hem visioenen, het bracht hem de Amazonen. Die visioenen en dromen waren zo verschrikkelijk dat hij naar de wurging verlangde, naar de slavenketting. Hij verlangde naar Abbadown, de hel, vernietiging. Gelijktijdig werden zijn wapenrusting en jachtrusting en verder alle andere uitrustingen opgehoogd, maar dit was ook zijn juk. Het verteerde hem, consumeerde hem. Hij kreeg een nieuw lichaam, maar daarvoor moest hij door al deze martelingen heen. Door de kastijding leerde hij gehoorzaamheid.


Alles wat de Amazonen, de grote vrouwen van Orion, hem hadden geleerd werd in hem gekerfd.


Yirmeyah 2 : 14-15


'Ysryl (Israel, Aramees) is een geboren tent-slaaf. Waarom is hij prooi geworden, waarover jonge grote vrouwen (welpen van de Amazonen) brullen ? Zij hebben zijn plaats tot een woestenij gemaakt, zonder inwoners.'


Het is belangrijk voor Levieten om op te klimmen in de graden van de Suwitische graden. De Amazonen zullen hiertoe eeuwige inkervingen moeten maken in ons en onze esoterische sieraden, met de Suwitische woorden om die graden uit te beelden.


Suw was een heilige necromancer, een sjamaan, die een heilige dodenreis moest maken door de uiterste dieptes van de onderwereld. Hij moest hierbij door de nodige initiaties gaan, inwijdingen, uitgevoerd door de Amazonen, de grote vrouwen van Orion. Hij moest allerlei wilde beesten in de onderwereld ontmoeten. Dit was een soort van Suwitisch dodenboek.


Als de sluiers van het Jezus syndroom gescheurd worden, dan worden de Orionse Amazonen zichtbaar. Natuurlijk was zijn naam niet Jezus. Jezus was maar een Westerse naam voor deze persoon. Ook was de mythologie uit het Oosten over deze man herleid van veel oudere bronnen over Christus-figuren. Men moest daarmee aan de gang, want men was nu eenmaal in die domeinen gevallen waar een vorst heerste die men Jezus noemde. Zo diep was de mens gevallen.


De Amazonen zullen de heks verslaan, en zal ons door Suw doen binnengaan, de graden van de Suwitische slavernij tot God. Deze graden worden verborgen gehouden in de Christus mythologieen.


Het gaat er dus om terug te keren tot de Amazonen, terug te keren tot de ware ketenen, en tot de mannelijke geslachtsdelen van het paradijs waaruit een mens bestond. Dit moest beteugeld worden door de Amazonen. Suw en Iyowb hebben te maken met die goddelijke verlamdheid waarvanuit de vruchtbaarheid komt en de werken van God. Zonder de Amazonen mogen wij niet tot Suwitische gnosis komen. Toronto is een valse Suw waar men kwam door de Amazonen te omzeilen, door CHRISTUS-verafgoding, door de zegen van mannelijke suprematie. Men wilde niet de diepte in. Men ging als een idioot Christus verafgoden, zonder te onderzoeken wat het nu eigenlijk betekende. Men gaf zich over aan de schandelijke lusten van de voorouders. Er is een valse verlamdheid. Dit is een luie geest, die zich blindelings onderwerpt aan het gezag van de voorouders. Het is niets anders dan een voorouder-aanbiddings-cultus. Daarom zal Orion terugkeren. Orion zal de weg openen tot de Suwitische gnosis.


De mens kwam in het paradijs voort vanuit de Suwitische gnosis, en was beteugeld door de Amazonen, maar de mens vond een weg te ontsnappen, omdat de Amazonen nog in lagere gradaties in de mens werkte. Daarom is het zo belangrijk te groeien in Orion. In de grondteksten moesten de Levieten strijden tegen de AWPA, vogels, kippen (christus) en de YAWON, duiven (heilige geest).


De mensheid kwam dus voort uit de dieptes van Suw. Maar zij werden door de demonische driehoek gegrepen. Zij moesten eerst deze driehoek door strategie en list overwinnen. De christelijke zegels moeten verbroken worden. De Suwitische gnosis is als een verentooi die voortkomt vanuit de beproeving. Die beproeving is Orion. De Suwitische gnosis is dus een verentooi die voortkomt vanuit de beproeving, Orion, vanuit de jacht op de kipgeesten, vanuit het offeren van de AWPA. De verentooi is dus ook dat wat de goddelijke verlamdheid uitbeeldt, wat voorkomt vanuit de scalpering. De scalpering was altijd verzegeld door de doornenkroon van Christus, wat dus een machtige deur is tot de verentooi. De doornenkroon houdt de Suwitische gnosis verborgen, daarom is het van belang om door te dringen tot het mysterie van de doornenkroon. Zij is een zegel. Ook de onthoofding van Johannes de Doper, en de haarafsnijding van Simson wijzen op de scalpering. Ten diepste houdt dit in dat Orion de besnijdenis inhoudt, wat profetie opwekt.


De Suwitische gnosis kwam om het mes te brengen, de HARBA, de besnijdenis.


Orion maakt korte metten met de bruid en hoer, en zal opnieuw de Suwitische gnosis in het volk planten. Het volk zal teruggeleid worden tot de Suwitische fundamenten, om zo opnieuw Orion binnen te gaan.


De mensheid was geworpen in de YEOR, de put van de vuurrivier, overgeleverd aan Saturnus, de kinderverslindende god van de Romeinen (Cronos, Moloch). Hier werden de kinderen tot slaaf gemaakt in deze 'poel des vuurs'. Dat wat in de lucht hangt, de Jezus-geest, is het geslachtsdeel van Saturnus. De aarde werd hierdoor verkracht, zoals Behemoth de aarde verkrachtte door de Leviathan. Jezus moest aan het hout, aan de boom, gespijkerd worden, zodat hij de rol van de slang van de boom der kennis in het paradijs kon uitbeelden, als Lucifer. In het diepere vuur werd de Suwitische gnosis verborgen gehouden. Het zegel moest verbroken worden. Jezus is de naam die het onderbewustzijn telkens uitsprak om ons in slaap te houden.


Het zegel richtte een georganiseerde religie op. Lucifer had zijn troon boven de grote moeder gezet.


In deze dagen valt de Leviathan uit de hemelen, uit de lucht, uit de wolken, met al zijn Jezus-artikelen. Jezus was het product dat hij verkocht, om de mensheid tot slaaf te maken, in slaap te sussen, opdat ze de eigen verantwoordelijkheid zouden vergeten. Jezus was het apparaat van de aanklager, die iedereen op zijn eigen manier kon neerzetten, om de arena compleet te maken. Het volk moest verdeeld en verscheurd worden, om zo de weg te banen voor het valse rode paard. Het valse rode paard is Horus, de Egyptische god van de oorlog, oftewel Ryan, tegengesteld aan het paradijselijke rode paard, het Indiaanse volk, Suw. De Suwitische gnosis van het rode paard is een machtige poort tot de dieptes van het paradijs, tot de westelijke Amazone gebieden. Het rode paard kwam om het mes terug te brengen, het mes van de besnijdenis. Dit mes is hetzelfde mes als het mes van de Efezische wapenrusting. Het is een offermes, om vee mee te slachten.


Sefanja 1.


2 Volkomen zal Ik alles van de aardbodem wegvagen, luidt het woord des HEEREN. 3 Ik zal wegvagen mens en dier, Ik zal wegvagen het gevogelte, de kippen des hemels.


Dit vers is een oorlogs-verklaring aan de luchtgoden, de kipgeesten. Wegvagen is ABRA in het Aramees, wat ook transporteren betekent, vertrappen, inruilen en bedriegen (verraden). Dier is BIR, BIRA, wat vee betekent, en kippen is PARHA, PARAHTA.


4 Ik zal mijn hand (YAD = mannelijk geslachtsdeel) uitstrekken tegen/ vestigen in Juda en tegen alle inwoners van Jeruzalem, en Ik zal uit deze plaats uitroeien het overblijfsel van Baäl en de naam der afgodsdienaren met de priesters, 5 en hen die op de daken zich nederbuigen voor het heer des hemels, en die zich nederbuigen en zweren bij de HEERE en zweren bij hun Moloch; 6 ook hen die van de HEERE afvallen, en die de HEERE niet zoeken noch naar Haar vragen.

7 Zwijg voor het aangezicht van de HEERE HEERE, want nabij is de dag des HEEREN; want de HEERE heeft een offermaal bereid; Zij heeft zijn genodigden geheiligd. 8 Het zal geschieden ten dage van het offermaal des HEEREN, dat Ik bezoeking zal doen over de vorsten en over de koningszonen en over allen die uitheemse kleding dragen. 9 Ook zal Ik te dien dage bezoeking doen over allen die over de drempel springen, die het huis hunner heren vullen met geweld en bedrog.

10 Het zal geschieden te dien dage, luidt het woord des HEEREN, dat er een luid geschreeuw zal zijn uit de Vispoort en een gehuil uit de Nieuwe stad en een luid gekraak van de heuvels. 11 Huilt, gij inwoners van de Vijzel, want al het kramersvolk gaat te gronde en alle geldwegers worden uitgeroeid.Verderop in de wildernis moeten wij de Baal-cultus afdoen, en de Heere ontmoeten als een wild beest. De Amazonen kun je niet 'rondbazen'. Wij moeten lege vaten zijn.De Bruiloft kan de kastijding uitdoven. De bruiloft is waar vele boze geesten huizen, als een schuilplaats tegen de toorn van God. Daarom trad Sefanja hier tegenop. Troost kan werken als een drug. Het kan je afhankelijk maken en lui, zodat je niet groeit.Wanneer we tot de Amazonen-gnosis komen, moeten we alle huwelijks-bindingen afleggen, Baal achter ons laten. We moeten de MAZONA van scheidings-arbeid in ons leven accepteren. De Wet, de TOWRAH, is de goddelijke scheiding waar elke oordeels-profeet doorheen moet. Hierin sterft zijn geest af. Zo ontkomen we aan de vetmesting die in de fokkerij van Baal heerst. De Baal moet afbranden.De Trooster moet in ons afsterven, om aan de slavernij tot Baal te ontkomen. De oude profeten voorzagen de huwelijks-cultus die zou komen en zijn climax zou hebben in de Jezus Christus cultus en de cultus van de Heilige Geest, de Trooster, de cultus van de Bruidegom en de Bruid, de kerk, de cultus van Baal. Iyowb zag de Behemoth (Rachab) en de Leviathan komen, en God vroeg aan Iyowb die te temmen en te berijden. God vroeg hem deze beesten te beteugelen. De esoterie is niet vies van mythologie. Het gaat erom alles in de juiste hokjes te krijgen, op de juiste plaats. Mythologie is vaak onzuiver, maar bruikbaar, als een erfenis die gezifd moet worden. Vandaaruit mag er transformatie komen. Wij moeten hogerop komen.

De Trooster zal je vertellen dat er niets aan de hand is met het christendom. De Trooster was door de staat opgezet om mensen in slaap te houden.Het volk van SUW, Edom, betekent rood paard in de Hebreeuwse grondtekst. Suw gaf zich over aan drie vrouwen :


ADAH – sieraad

BASHEMATH – zoete odor

OHOLIYBAMAH – nomadische tent in de wildernis van de hoge plaats, berg, oftewel tent van de berg van de moeder schoot, wat in de wortels ook oorlogsveld, arena betekent, en aanbiddingsplaats van een cultus.


Maken betekent ASAH, maken om geofferd te worden. De ASAH is een belangrijke Levitische bediening. Zij zijn de fokkers.

Zij die promotie kregen (HAR) voedden Behemoth, de oerrund, oerbuffel/ fokken/ vetmesten, als een groot lijden wat ze moesten dragen (NASA). Zij mochten dit beest/ deze beesten dus niet overmoedig slachten. Dit heeft weer te maken met de ASAH, de fokkers. Dit is waar CHAY, het geheim van het horen en gehoorzamen, ligt en speelt (ook : spot). Het is dus de taak van de ASAH om de BEHEMOTH ook door spot te ontmaskeren. Zij die slaaf geworden zijn van de grote moeder voeren dan hun spel op om met BEHEMOTH op een strategische manier af te rekenen, namelijk door de zondepaal. Zij worstelen met hem, maar laten zich niet verleiden om hem voortijdig af te maken. Dit gebeurt allemaal op de plaats van de wilde beesten in de grondteksten. In het Aramees : Waar de HAYEWTA spelen, de zoomorfischen (BEHEMAH, de wilde voormens). De BEHEMAH jaagt dus op de BEHEMOTH.


Er mag niet geofferd worden buiten de ASAH (de Levitische fokkerij) om.


Suw werd de Taurus.


De runderjacht, buffeljacht, bizonjacht, bevond zich in het centrum. Dit is de hoofdjacht, waar alles om draait en alles op uitloopt. Dit is de TAURUS, Suw. In Mithraisme stond de runderjacht centraal, maar dit werd later afgedekt door de christelijke zon, Jezus.


Suw, Assur, Taurus, is in het centrum van de Levitische Zodiak als de buffeljacht. Dit teken dooft de zon uit, en verandert het in een buffelvacht.


J-ESAU-S, JE-SU-S, JE-SUW-S, draagt nog steeds dit centrum in zich. ESAU kon nooit weggekapt worden. Het was diefstal, maar de eigenaar bleef gewoon erin gecodeerd.


In Suw, het Taurus teken, werd de buffeljacht gestart.


De Suw is een Orions priesterschap.


Dit priesterschap is niet losgekoppeld van de jacht. Zij die niet jagen kunnen geen priesters worden. Dit is ook niet losgekoppeld van de heilige slavernij. Zij die niet tot de heilige gebondenheid en de heilige slavernij zijn gekomen kunnen geen priesters worden. Daarom is priester geen accuraat woord. Priesters die zich afzonderen om zich helemaal op de offerdienst te richten zijn niet in Suw als ze niet jagen. Het gaat om jachtpriesterschap. Zo zijn er ook veehouders en slagers, maar die moeten ook verbonden zijn aan de jacht. Het volk was een jachtsvolk. Er waren bepaalde elementen die iedereen moest hebben.


Het woordje 'priester' komt van pater, petrus, de vader-rots. Aries, het lam, is eraan verbonden, als P-ries-ter, P-aries-ter, wat betekent 'Petrus het Lam'. Jezus leidt tot de pater, tot Petrus, de priester, het lam. Dit is een groot zegel wat verbroken moet worden. Levieten zijn tent-slaven die ook verbonden zijn aan de jacht. Hierin moet alles overgaan. Ook het zegel van de ark moet verbroken worden. Dit zijn traditionele items die van cultuur tot cultuur werden overgedragen als politieke control devices, om de hersenen van de mens in de greep te houden. De ark kwam al voor in het Oude Egypte. Oorspronkelijk waren het doodskisten, en had het te maken met doden-aanbidding. De ark was één van de grootste afgoden van het gevallen volk.


In het Hebreeuws wordt het woordje 'shaphat' vertaald als rechter, maar het betekent slager en tormentor, als de brenger van het oordeel. Het is de brenger van straf en tucht. De slager is een hele hoge Levitische bediening. De slager heeft de rechterlijke illuminati bediening overwonnen.


Titus betekent verpleger en assistent in de grondtekst. Titus is de teknon van Paulos, wat een verdoemd kind betekent, kind van de verdoemenis, en in de wortels betekent het de eeuwige verdoemenis zelf, de straf, de kastijding, als een assistent. Ook is de teknon een verslaving. Titus is de Griekse vorm van de checed. Hier is nogal veel om te doen. De duivel kan niet leven zonder de Titus.


In het OT staat de stam Gad voor de eeuwige verdoemenis, de eeuwige tucht en discipline, wat oorspronkelijk het loon was voor de heiligen. Het was een hele eer om in te kunnen gaan tot de eeuwige verdoemenis, tot checed, de stam Gad. Hier kon men namelijk het Benjamin merkteken ontvangen, het merkteken van de heilige slavernij, wat in het NT de verhouding Titus – Timotheus is, de eeuwige verdoemenis, de eeuwige kastijding, die tot eeuwige gehoorzaamheid leidt, eeuwige overgave en toewijding, in de eeuwige slavernij tot de grote moeder. Daarom is Titus – Timotheus zo'n groot sieraad, en een voorhangsel wat verscheurd moet worden.


Aser is in de diepte van Gad en Benjamin, als de vruchtbaarheids-slavernij, de mechanismes daarvan. De illuminati maakte daar een karikatuur van in monarch mind control, royal mind control, in de zogeheten MK Ultra, genaamd de BETAS, die geprogrammeerde, getraumatiseerde, sex-slaven zijn voor de NWO. Zij zijn een soort van psychologische rituele slachtoffers voor het sterken van deze pilaren. BETAS worden niet alleen direct gecreeerd, maar ook indirect, op afstand, via de beinvloeding door de media, door de educatie, door straling, door bio-gassen die het zenuwstelsel aantasten en manipuleren, en door hekserij en voodoo. Religie is één van de grootste wapens hierin, maar ook het medische systeem is wat hiervoor gebruikt wordt.


Assur is een anagram van Aser, en die werd door de bijbel, een onderdeel van MK-Ultra buzz-woorden, gedemoniseerd. Assur is verbonden aan de runderjacht, en behoort dus ook tot de Aser-stam. Assur werd bestempeld als de boom der kennis, en de poort der verdoemden, en zo raakte Aser steeds meer op de achtergrond. Ook de Europese Asir is een anagram en verzegeling van de stam Aser. De Asir waren de goden van Odin. Zij waren oorlogszuchtige, heersende, hemelgoden. Ook de stam Aser had heersers en vechtslaven. De stam Aser stond ook voor warriors.


In India waren zij de Asura's, ook als demonen bestempeld. Ook heeft dit verbintenis met de Azteken en hun rituelen.


Juist door deze manipulaties van de illuminati om de vruchtbaarheidsgeheimen van Aser verborgen te houden, kwam er de nadruk op SU, SUW, als in A-SU-RA, AS-SU-R, en kwam de Ezau mythe tot leven. Hierin was nog veel van het oorspronkelijke ASER in terug te vinden, maar later werd dat nog meer bedekt door de JE-SU-S mythe. SU was altijd een belangrijk pad terug, maar ook dit zegel moet verbroken worden uiteindelijk, om volledig terug te keren tot de ASER stam. SU zal vallen.


SU droeg veel van ASER in zich, maar was door de illuminati ontwikkeld om ASER af te dekken. En daar ging weer een nieuwe laag overheen, en dat was JE-SU-S. De Suwitische Gnosis zal uiteindelijk dus met SU zelf afrekenen, met deze valse meester. Dit heeft dus uiteindelijk allemaal te maken met de gnosis van Aser. Religieuze en zelfs profetische syndromen hebben te maken met THETA-programmering binnen de MK ULTRA. MK ULTRA is een verzamelnaam voor wat de politiek aan mind control heeft opgebouwd in de loop der tijden. Telkens weer komen dezelfde patronen terug, alsof het een verhaal verteld. Dit heeft niets meer met mensen te maken, maar met aliens achter de mensen, die hun mind control technieken gebruiken om de mensheid over te nemen. Dit is een gevecht tegen de klok. Niemand heeft hier echt vat op, en we zijn dan ook compleet afhankelijk aan de evolutie van het Orionse contact met de hersenen van de mensheid die hiermee zal afrekenen. MK Ultra is een sluier. THETA programmering laat mensen engelen zien, demonen, visioenen, dromen, en laat hen in de waan leven dat zij het bij het rechte eind hebben, allemaal om chaos te creeeren, zodat de NWO kan toeslaan. Natuurlijk is hierin niet aan de condities voldaan. De dieptes van de heilige gebondenheid en de heilige slavernij, die vereist dat alle sociale iconen worden afgelegd, worden niet geleerd. Het is meer ego tegen ego.


Zo komen we dus tot de conclusie dat religieuze stromingen zoals de derde golf, Toronto en de algehele charismatische beweging onderdelen zijn van Theta programmering binnen het MK Ultra Project van de illuminati voor de NWO. Religieuze fanaten zijn MK Ultra THETA slaven binnen de NWO. Zij worden ook weer gebruikt om andere slaven te programmeren. Wij moeten allemaal loskomen van THETA programmering. Jezus was een uitvinding van MK Ultra THETA. Jezus was altijd de kroon op THETA programmering. Zowel Theta als Beta zijn letters uit het Griekse alfabet, terugwijzende op het Griekse wereldrijk, wat altijd het loodzware fundament was voor het Romeinse wereldrijk. Nogmaals : wij hebben niet met mensen te maken, maar met boze geesten. Het wapen hiertegen is het leren te begrijpen, en kennis te verkrijgen over deze dingen. De gnosis zal ontraveld worden.


Zoals gezegd : het alziende oog is stekeblind, en zal zijn eigen ondergang bewerken.


Hoe haakt theta programmering zich vast ? Daar hebben ze omega programmering voor, intimidatie en chantage, zoals de bedreigingen van de eeuwige verdoemenis, het gaan naar de hel, maar ook veroorzaakt omega zelf-pijniging. Als je afwijkt van de theta programmering, dan komt omega direct in actie om je terug te fluiten met elk middel nodig om je vast te zetten in angst en pijn, zodat je daardoor splijt, en gehoorzaamt. Vooral voor kinderen, die vaak een verstand hebben zo fragiel als een eierdop, is het heel moeilijk om hieraan te ontkomen, en zelfs vele ouderen kunnen niet tegen deze arrogante demoon op. Omega is een demoon die van generatie tot generatie wordt overgedragen als een jagend alarm met ingebouwde pijniging, om mensen te dwingen tot overgave aan theta, om zo de vaste hand van religieuze mind-control te verzekeren in doelmatigheid en overwinning. Het zijn oorlogs-strategieen.


De gevangen genomen kinderen worden opgevoed als kindsoldaten, in kinderarbeid, voor deze arrogante Omega demon, aanbeden door illuminati en MK Ultra als de perfecte slaaf programmeur, een voor lange tijd goed bewaard geheim van de elite. De Omega demon is een alarm op zich. Alleen de Gnosis kan bevrijden, dus men moet blijven groeien in hogere gnosis.


De Omega demoon creeerde Mercurius als een zegel, als een sluier, en programmeert mensen ook door Mercurius, als een soort beveiligings-laag waarachter hij schuilt. Daarom, om Mercurius, Sepra, Petrus, te kunnen verslaan, moeten wij de Omega demoon verslaan die deze sluier heeft gecreeerd als een afleiding, als de rode doek van de stierenvechter. Daarom komt er nogal wat bij kijken voordat we Sepra daadwerkelijk kunnen verslaan. In Betelgeuse zijn alle bronnen te vinden van de vele satanische uitvindingen om ons heen, de webben van illusies. Alles vindt zijn oorsprong in Orion, en wel in Betelgeuse. Daarom moet alles in Betelgeuse doorvertaald worden. Mercurius is het zegel op RONAU. RONAU is straling van Betelgeuse waarin Omega zich heeft kunnen ontwikkelen.


Theta zelf komt van Venus, JOM, Jezus. Dit is de klagende ster, wat het symbool is van valse religie. Omega werkt door Mercurius, Petrus, als een gevangenis-alarm. Weer zien we hier de samenwerking tussen Jezus (theta) en Petrus (omega) in het maken van christelijke robotten. Omega is het hart van Sepra, Mercurius. Zij die dit te slim af zijn geweest worden aangevallen door een andere agent, namelijk GAMMA, wat in MK Ultra bekend staat als disinformatie. GAMMA is ook een mercuriale kracht, en een letter in het Griekse alphabet, zoals omega, theta en beta.


SCHER is Betelgeuse straling waarin Venus, Jezus, THETA, zich heeft kunnen ontwikkelen. Ook BETA, sex-slavernij, komt van Venus. Venusische, Luciferiaanse, oftewel Jezusiaanse sexuele energie wordt gebruikt om de NWO te bouwen. THETA is hierin nauwverbonden aan BETA. Ook BETA heeft zich dus in Betlegeusische SCHER ontwikkeld. THETA slaven worden dan geprogrammeerd door alpha om hen materialistisch te maken, om hen over andere slaven aan te stellen. Alpha wordt in MK Ultra ook gebruikt om sport-idolen te creeeren. Het geeft de illusie van superioriteit, wat natuurlijk belachelijk is, maar omdat alpha nauw samen werkt met omega wordt dit vaak heel serieus genomen, en wint dit vele slaven. Alpha geeft slaven de illusie dat ze een gebied hebben verworven, dat ze iets gewonnen hebben, en geeft hen de ruimte om te heersen, en zo van hun minderwaardigheids-complex af te komen, wat voor hen een leuk cadeautje is. Alpha werkt veel met omkoperijen en bedrog, en is daardoor een machtig fundament van het hedendaagse zakenleven. Alpha krijgt veel voor elkaar wanneer omega macht verliest. Deze demonen houden elkaar in stand. Alpha is verbonden aan de Jupiter-ster. Jupiter is het zegel op het Betelgeusische KALIDIK.


Verdere Betelgeusische bronnen achter de planeten :


VENNE – achter Rigil Kent

SCHAPEL – achter Saturnus


Saturnus is waar DELTA doorheen werkt, de militaire oproep, leger-personaliteiten. Ook dit is een MK Ultra project. DELTA workt gebruikt door de Illuminati om perfecte soldaten te creeeren. Delta staat voor algehele gehoorzaamheid, het opvolgen van ordes zonder gedachtes of aarzeling. DELTAS zijn ook huurmoordenaars, assassins. Deltas zijn doelgericht, immuun tegen afleiding. Het is het concentratie-vermogen van de illuminati in een slaaf. Onder de bedreigingen van Omega worden kinderen al van jongs af aan geprogrammeerd als vecht-slaven voor Jezus Christus, die ook niet terugdeinzen om elkaar de hersenen in te rammen. Zo worden jonge tovenaars opgeleid door oudere tovenaars. De bijbel en Jezus maakt het zo dat ze de gnosis en de grote moeder niet kennen, en zo groeien ze moederloos op, zonder de kracht om wedergeboren te worden in de moederschoot van de gnosis. DELTA is een heel tragisch en treurig verhaal. Wanneer er een delta wordt gecreeerd joelt de illuminati, vooral wanneer de delta zogenaamd is ingedaald, en de persoon schaakmat is gezet door delta. DELTAS worden tegen elkaar opgezet als kemphanen, zodat het geld zal binnenrollen. KASSA ! Het zijn bloed-spelen, en bloed verkoopt. Dan nog een beetje BETA als de slagroom. Men moet deze stromen leren onderscheiden.


De Bijbel is opgezet door MK Ultra. Alle personages zijn codes voor mind-programming. EDOM, oftewel ESAU, staat in MK Ultra voor : Electronic Dissolution Of Memory, ook wel 'Missing Time' genoemd, het deleten van herinneringen in het bewustzijn. Daarom moet het zegel van Esau verbroken worden in de verdere stappen van de gnosis. Wij moeten afrekenen met de bedriegelijke leegtes van de illuminati, en komen tot de leegtes van de Grote Moeder, die veel dieper gaan. X is een code voor de leegte van de Grote Moeder. Door X verslaan wij Edom, Esau. J-ESAU-S is een dief die de gnosis probeert te stelen. ESAU is een geheugen-vreter.


Zoals gezegd is het juist de Gnosis die alle voorhangsels en sluiers van DISINFORMATIE zoals het christendom heeft gecreeerd om Haarzelf veilig te stellen. Het zijn valstrikken. De Jezus-leugenaar is opgesteld om de Grote Moeder veilig te stellen, zodat Zij een schuilplaats heeft. Jezus kwam om de bozen van Haar af te leiden, om de bedriegers om de tuin te leiden. Jezus kwam om de bedriegers te bedriegen, de misleiders te misleiden. Jezus is daarom geen bron van authentieke informatie. Jezus is de rattenvanger van Hamelen om de leugenaars tot de rots te leiden. De 'Pied Piper' die mensen naar de hel leidt.


Ook de Grote Moeder heeft haar eigen mind control, om MK Ultra te overwinnen. Alleen de heiligen krijgen access. X staat voor honger en leegte. T staat voor disinformatie (bijbel, Jezus, heilige geest). Wij moeten dus tot de conclusie komen dat de grote moeder de illuminati heeft gecreeerd om haarzelf veilig te stellen, om de gnosis te bewaken. Die wachters moeten wij verslaan, en daarin kan Zij zien of wij het waard zijn, of wij haar kinderen zijn. Alleen haar kinderen zullen deze wachters verslaan. O staat voor de gnostiek, de nieuwe religie, de ketenen van het hogere bewustzijn. O is het tegenantwoord op theta. O gebruikt dus T als een wapen en beveiliging. Wij moeten disinformatie overwinnen en juist komen tot de diepere esoterische betekenis. Disinformatie draagt de code van de waarheid in zich, die dus alleen bestemd is voor de heiligen, de overwinnaars, zij die overwonnen zijn door de grote moeder. De leugen is het raadsel van de waarheid. Een sluier of voorhangsel wordt alleen op de tijd van de grote moeder weggehaald. Ook is een sluier soms het teken van oordeel. De Grote Moeder geeft vele hardnekkigen over aan hun leugens. Het geloof in Jezus kwam veelal als een straf. Zij zijn geketend voor de ondergang. Het geloof in Jezus Christus was het oordeel op een tuchteloos volk, op de afgeweken Israelieten. Zij volgden Lucifer na. Ook werd hierdoor het OT misvertaald vanuit het Aramees. Zo onstond de duivelse god Yahweh. Ook dit was een oordeel.


Wij moeten dus terugkeren tot de oorspronkelijke Aramees-Levitische grondslagen. Hierin moeten wij afrekenen met EDOM.


De grote moeder heeft een weelderige wilde taal, als een oerwoud vol wilde en gevaarlijke beesten, waar we onze weg in moeten zien te vinden.


Wanneer wij Omega hebben verslagen komen wij tot de grote M, de vreze van de Gnosis, van de grote moeder, haar dreigen en intimidatie, wat dus het tegenovergestelde is van de Omega. De Omega moet scheuren, opdat wij geheel tot de grote M kunnen komen. Alle planeten die we om ons heenzien, zoals Jupiter, Saturnus, Venus, en Mercurius, zijn in de diepte Betelgeusische demonen of gewoon de sluiers daarvan. Als men deze geesten niet verslaat zal men door deze geesten geprogrammeerd blijven worden, en zo niet tot de grote Moeder komen. Het is van levensbelang deze geesten te verslaan, zodat de aarde vrij kan komen in de diepere duisternissen van Orion, in het hart van Orion, oftewel in Betelgeuse. In Betelgeuse vindt alles zijn plaats, wordt alles doorvertaald, als men maar de zegels blijft verbreken.


De J is dan de totale heilige slavernij om Delta te verslaan. Delta kan als een driehoek komen of een roofvogel. Delta is een heersende vorst binnen MK Ultra, maar als deze verslagen is zijn er nog veel hogere heersers-geesten die verslagen moeten worden.


Het verbreken van het Ezau zegel is zwaar. De Jezus geest is al kwaad wanneer mensen tot de Suwitische gnosis komen, eigenlijk switchen van Jezus naar Ezau, maar toch is Ezau ook een belangrijke schuilplaats van Jezus, en heeft Jezus hierin zijn wortels. Ezau is namelijk een vaders-kind, net zoals Jezus. Ezau is een groot en diep verborgen fundament voor de mannelijke suprematie, wat voort werd gezet in het hele Jezus gebeuren. Daarom zal de woede van de Jezus geest, JOM, nog wel groter worden als men dit fundament aanvalt. Dat wil niet zeggen dat het Yaakob-zegel niet verbroken hoeft te worden.


Ezau is ook belangrijk voor de Jezus cultus in de zin dat het mensen hun rechten ontneemt door hen het rode leugensap van Jakob laat kopen, oftewel het bloed van Jezus. Hierdoor is Ezau een belangrijk element in het hele Jezus gebeuren : J-EZAU-S, waardoor Delta de mens kan overnemen.


Ook 'Daniel in de Leeuwenkuil' is een verschrikkelijk zegel wat verbroken moet worden. In Betelgeuze Mythe SERET is een soort David figuur, die gevangen word genomen door Amazonnen in het Amazone rijk. Hij wordt in een zwijnenkuil geworpen waar hij moet strijden tegen roof-varkens. Deze verwonden hem zeer. Dan wordt hij uit de zwijnenkuil gehesen en wordt verder door het rechtssysteem gegeseld. De zwijnenkuil is een traditioneel item wat telkens weer terugkomt in Amazone mythe. Het is een middel om een gevangene of slaaf te verzwakken. Ook is het een test middel. Vaak werden kinderen erin geworpen als een rijpings-ritueel, te worden tot volwassenen. Niet elk kind overleefde dit, daarom was het een gevreesde test. De Betelgeuzische zwijnen hadden hoorns. Zij konden groeien tot enorme afmetingen, waarbij ze niet onder deden voor de buffel. Daniel in de leeuwenkuil was er om dit allemaal te verzegelen, het gehele zwijnengevecht, zodat de zwijn Jezus hierin een schuilplaats had.

Hoofdstuk 2. De Verbreking Van Het Grote David Zegel En De Openbaring Van Het Nieuwe Israel


Jezus kwam om de geinitieerde te leiden tot een hogere, verborgen Christus, die alleen bestemd was voor ingewijden, als de illuminati elite die de MK Ultra knoppen bedienden. Deze verborgen Christus was de PATER in de grondtekst, de PETRUS, PETER, wat altijd simpel werd vertaald in VADER. PETRUS, PETER, was de rots van de gemeente, de paus. PE-TER-US, oftewel PE-THOR-US, waarbij Thor connecties heeft met TAURUS, de rund, ook als de runderjager. T-HOR is de Germaanse vorm van HOR-US, maar dan met het kruis, de TAU/ TAV, oftewel de T, ervoor, als een hoge, verborgen, mystieke Christus-figuur, waar Jezus de uitgezifte ingewijden naartoe wil leiden. THOR was opgevoed door de twee bliksemgeesten, Vingir en Hlora, die de swastika vormden, het teken van Thor. Hierdoor kwam Hitler aan de macht, en hierdoor is MK Ultra zo krachtig. De TR, ThoR, is een machtige schakel in pe-TR-us-Mercurius, in het hele economische communicatie-systeem van de Romeinen. Daarom moet THOR, HORUS, RYAN, uitgeschakeld worden willen we SEPRA, PeTRus-Mercurius platleggen. Thor stond in de Germaanse mythologie bekend als de runderslager, en de elite wilde dit alleen laten gebeuren door de hoogste ingewijden, omdat het rund stond voor de mannelijke suprematie. Dit mocht dus niet verkeerd gaan, anders zou de gehele patriarchie instorten. Daarom is de strijd tegen Petrus een hogere strijd na de strijd tegen Jezus, als tegen een hogere, verborgen Jezus of Christus.


Let ook op de Orionse uitgangen in deze namen : hor-US, jez-US, petr-US, US betekenende plastic, speelgoed, product, in het Orions. Dit komt ook weer terug in de United States, de US. Omgedraaid is dit SU, Ezau, die zijn rechten verkocht voor een kommetje rode soep, als een beeld van het bloed van Christus. Je gaat eraan als je dit bloed tot je neemt, en wordt in bezit genomen door MK Ultra, door de elite binnen de illuminati. Ezau is de runderjager en runderslager van het Oude Testament die verborgen wordt gehouden. Hier buigen de hogere machten binnen de illuminati voor neer, als voor THOR en PE-THOR-US. Ook in de Germaanse mythologie is Thor een roodbaardige, net zoals Ezau wordt beschreven als de rode. Ezau dronk het bloed van PETRUS, de verborgen god, oftewel het bloed van Mercurius. Dit is de heilige graal van de illuminati. Zij krijgen macht over mannen, en kunnen hen neerzetten zoals zij dat willen. Dit betekent in diepte 'het komen tot de vader'.


Daarom is het Ezau mysterie belangrijk, omdat het achter het mysterie van Jezus ligt, dat wat verborgen gehouden dient te worden. In het poetische deel van het EE wordt het ook ineens duidelijk hoe belangrijk Ezau is.


In een passage genaamd 'het holle', of 'het lege' staat :


'Een zevenkoppige oranje draak genaamd Jezus, dragende zeven kronen, vaart in het eerste zilveren boek van de jaguar, om brieven te eten en paarse foto's uit het boek.

Een zevenkoppige oranje slang genaamd Ezau, dragende zeven puntige hoeden, vist de bruine warme schoenen uit het tweede zilveren boek van de jaguar.

Ze zijn alle koningen van de dageraad, koningen van de oranje morgenster.

Het derde zilveren boek van de jaguar is alles wat na de grote witte oorlog overblijft.'


Er is een grote en belangrijke link tussen Jezus en Ezau. Ezau is een belangrijke schuilplaats van de illuminati. Het is een oerleegte waar zij in schuilen. Die leegte houdt echter een grotere, diepere leegte verborgen, namelijk die van ASER.


Na lang zwemmen in de zee van Ezau moet je aankomen aan de kusten van ASER, bloederige stranden. Hier liggen veel verslagen monsters, ook zeemonsters, zeedraken. Jezus ligt hier bloedend aan de kust, en ook Ezau. Zij worden beiden beschreven als monsters in het EE. Ezau is een belangrijke schakel in de Jezus Samenzwering. Hier kan niemand omheen. Om hogerop te komen moet dit mysterie opgelost worden. Het pad van de gnosis gaat hier dwars doorheen. In de zee van Ezau moet men het opnemen tegen Ezau zelf, de zevenkoppige oranje slang uit het EE. Hij heeft de fundamenten gestolen, oftewel de schoenen. Niemand kan zomaar even aan Ezau ontkomen. Neen. Het raadsel moet opgelost worden. Twee van de hoogste bloedlijnen van de illuminatie, twee dynastieen, dragen dit raadsel in hen. Ezau is het rode kind, koppig, eigendraads, zoals Thor, het kind van bloed, als een schakel van pe-THOR-us. Hiervan is ROTHSCHILD een anagram, als het rode kind, of rode schild, als de kom van het rode sap. ROCKEFELLER, die ook staat voor de piramide met het alziende oog van HORUS, is de 'man van de rots', de 'rotsenveller' of 'rotsenslager', wat te maken heeft met Petrus, de rots van de illuminati, en met Mithras. Dit is allemaal opgeborgen in EZAU. EDOM is een machtige machine binnen de illuminati om geheugens te resetten, geheel te wissen, en vandaaruit te veranderen.


Het verhaal van Jakob en Ezau is wat de meeste kinderen van gelovige ouders wel kennen. Sterker nog : Velen van hen worden ermee doodgegooid sinds geboorte. Een christelijk kind groeit gewoonlijks op met dit verhaal van de strijdende broeders, maar er schuilt een duistere werkelijkheid achter dit verhaal. Ziet u, het is een verhaal wat MK Ultra, Monarch Mind Control, gebruikt om kinderen met DELTA te programmeren, om hen tot gladiatoren van de illuminati te maken. Dit is goed voor de groei van de economie. Hier is een markt in. DELTA programmeert veel dezelfde hoofd-waarden in kinderen, maar laat de lagere waarden verschillen, zodat er gevechten ontstaan tussen broeders. Ziet u, de overeenkomsten in programmering schept familie, schept vriendschap tussen mens en kind, en schept veiligheid. Ook schept het huwelijks-banden. De duivel heeft er een genot in wanneer lagere waarden dan verschillen, en dat er op den duur langzaam gevechten ontstaan die in scheiding uitlopen. Hier draaien de markten op. Het is een gat in de markt. De piramide schema's van de illuminatie, de hierarchieen worden zo gevoed en versterkt.


EZAU is de Oud-Testamentische Petrus, de macht van Mercurius, oftewel SEPRA, maar dat niet alleen. JAKOB is dezelfde macht. Het is een gespleten persoonlijkheid, als een gladiatoren-implantaat, waardoor de illuminati 'verdeelt en heerst'. JAKOB, de hielenlichter, heeft precies dezelfde betekenis als Mercurius, namelijk oplichten. Het verhaal van Jakob en Ezau is één van de grootste voorbeelden van oplichting aller tijden. Het is een kroonstuk in DELTA programmering binnen MK Ultra. Deze reus moet vallen, en is een grote ontmaskering van SEPRA, waar deze serie aan gewijd is.


Jakob en Ezau zijn twee slangen die om de ruggegraat van elk kind zijn, om hen te programmeren met DELTA, om van hen totale slaven te maken. Het kind wordt zo tegen zichzelf en anderen opgezet om het in een bepaalde positie te brengen om de illuminati te dienen. Hierin maakt de illuminati gebruik van GAMMA, oftewel disinformatie, leugen. Zoals we zagen is Ezau in het EE een zevenkoppige slang. Petrus en Mercurius zijn andere koppen van hem.


Het rode sap van Ezau loopt weer parallel aan het bloed van de Hydra wat Herculus doodde. De Hydra kun je vergelijken met Rebekkah, de moeder van Jakob en Ezau. Zij betekent : valstrik-maker in de grondtekst. Isaac is dezelfde macht, de Hydra, en betekent 'speelgoed-maker' in de wortel-tekst, 'maker van US' in het Orions, oftewel van producten. De Hydra exploiteerde in het hele Jakob en Ezau verhaal. Rebekka-Hydra is de macht achter Moeder Maria. Zij is de grote bazin van de Jakob-Ezau arena, de opwekker van DELTA. De naam van deze sluwe macht is RAMABAC ook met links naar Bacchus.


RAMABAC bestuurt en organiseert dus het mercuriale. Daarboven zit dus het hele Johannes-Cerberus systeem. Daarboven zit het systeem van Serapis-Noach-Thomas, oftewel PARIN.


Jakob en Ezau = Petrus-Mercurius = Sepra

Isaac en Rebekkah = Hydra-Proserpina-Juno = Ramabac

Sarah en Abraham = Johannes-Cerberus = Jakin, Jacint

Noach = Thomas-Serapis = Parin


Johannes-Cerberus is de wachter van de hel, als een gevangenis-bewaker, wat ook de betekenis van Sarah is in de grondtekst.


Ezau is een wilde geest die mensen neerjaagt, ook door angst, door omega-programmatie, intimidatie, eeuwige hel, chantage, allemaal om de mens te laten buigen voor het christendom en de illuminati. Het is een jagende reus die zich niet zomaar laat afschrikken, als een onderdeel van de Mercurius-chip, de Petrus-code. Deze geest kan zomaar omswitchen naar de Jakob-module, tot het paaien, zoetvooisen, dwepen, en omkopen van de gevangenen, om hen dieper mee te slepen in het hele Jezus gebeuren. Er worden complimenten gegeven, en gaven, om de gevangenschap te bezegelen, en om de gevangenen kalm te maken, en zelfs tevreden. Zo worden de jachtstrofeeen opgesteld. De reus Ezau rent en jaagt, en Jakob haalt ze binnen, en stopt hen vol met drugs, met het rode sap, het bloed van Jezus, om zo alle weerstand lam te leggen, zoals de nazi's in WWII deden door fluor. Natuurlijk geeft dit allerlei complicaties, en dat moet ook, want zij worden tot gladiatoren van de illuminati, levende schilden, zelfmoord-bommen. Een leven telt niet voor de illuminati. Het gaat allemaal om de gevestigde belangen. Er is geen tederheid in deze jacht, alleen maar exploitatie, bloedlust en geldlust.


Er was een man die het leven niet meer aankon, en hij rende het bos in waar hij een jong hert zag. Het jonge hert rende niet van hem weg, en de man begon op het beest uit te huilen. 'Is de liefde dan gevaarlijk ?' vroeg de man, die een gebroken hart had. 'Ja, heel gevaarlijk,' zei het hert. 'Het brengt depressie en lijden, waardoor je nog dieper afglijdt. Deze drug heeft vele bijwerkingen zoals dit. Daarom ben je zo in de vernieling. Drugs verwoest je leven. Je moet opgroeien en komen tot de hogere kennis, een ruimer bewustzijn, en dit niet allemaal door liefde op slot laten zetten, want dan leef je maar in een heel eng en nauw wereldje. Hogere kennis brengt je tot de tederheid, wat veel dieper gaat dan de verblindende liefde.' De man keek het jonge hert aan met grote ogen, verbaasd dat het beest terug sprak. 'Kom, ik kan je meenemen naar een nieuwe wereld,' zei het jonge hert. Het dier leidde de man over een rivier, waar nog meer sprekende herten waren aan de overkant. De man werd duizelig en viel neer, terwijl de herten hem toespraken over de gnosis. Hij moest zijn oude leven en denkbeelden afleggen. 'Wie kan ik nog vertrouwen ?' snikte de man.


'Ga met niemand te diep,' zeiden de herten. 'Raak alles lichtelijk aan, want dit zijn maar verdraaide schaduwen van de gnosis. Je moet het allemaal loslaten om de ware gnosis te winnen. Laat je door niemand opsluiten, laat niemand je je vrijheid ontnemen door je helemaal voor hen op te eisen. Mensen grijpen te vroeg en te snel naar de dingen om hen heen, en missen zo de gnosis. Zij kiezen voor de verdraaide reflecties van de gnosis, de echo van de gnosis die vals geworden is in de wind. Zij grijpen het materiele, en worden zo cheaters. Zo groeien zij vast en kunnen de gnosis niet meer verstaan. Zij komen niet dichter bij de gnosis, maar nemen genoegen met de beelden die mensen van de gnosis hebben gemaakt. Deze beelden liegen, bedriegen en verstrikken. Deze beelden komen in plaats van de gnosis. De begeertes van de mensen maken hen stuk.' De man stond op, bedankte de herten, en ging terug naar waar hij woonde als een veranderd mens. De herten bleven telepatisch tot hem spreken : 'Ga niet te diep in het materiele, raak alles lichtelijk aan, om zo het totaal-plaatje van de gnosis te ontvangen.' Zij bewaakten zijn hoofd, en het leek wel alsof er elke dag meer herten bijkwamen.


Jezus was de laatste van de oude zonne-goden, die kwam om al die oude mysterieen af te dekken, zodat de iluminati naar hartelust daaruit kon scheppen zonder dat al te veel mensen hiervan wisten. De oude mysterieen waren voor de elite, en Jezus werd opgesteld als een afleider. Veel mensen denken dat Jezus typisch iets van het NT is, maar al in het OT kwam Jezus uitvoerig in de grondtekst voor als Yeshuwah, wat vaak gewoon in redding werd vertaald, terwijl het ook overwinning betekent. Alleen al in de Psalmen komt het tientallen malen voor, en in Psalm 144 zegt David uiteindelijk dat God Yeshuwah aan de koningen geeft, wat ook letterlijk gebeurt is in het NT. Telkens weer in de Psalmen wordt Yeshuwah besproken als de bron van David waarnaar hij verlangt, en in Psalm 74 wordt God beschreven als de oude Koning die Yeshuwah in het binnenste van de aarde heeft gecreeerd. JES staat voor suiker in het Orions, het sap van luiheid wat de gnosis laat dichtgroeien. Hieruit kwam het giftige, kunstmatige bloed uit voort. Jezus wordt in Openbaring 22 beschreven als 'de wortel van David'. David kwam voort uit JES, uit goedkope, luie overwinning door suiker, de uitdover van de gnosis.


Wat voor beelden krijg je als je aan David denkt ? Wat voor geuren ruik je ? Hij kwam aan de macht omdat het volk erom vroeg. Het volk wilde een koning, ook al waarschuwde God hen dat de koning tienden van hen zou nemen. Het volk wilde een middelaar, iemand die hen tot de overwinning, tot Yeshuwah, zou leiden. Het volk wilde bedrogen worden door de snelle weg van suiker, door JES.


David roofde en verborg veel van de gnosis.


Openbaring 22


16 Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster.


Hier wordt DAVID de blinkende morgenster genoemd. Velen lezen hier overheen, en denken dat er alleen staat dat Jezus de blinkende morgenster is. Jezus zegt : “Ik ben de wortel en het geslacht van “David, de blinkende morgenster”. We hebben hier dus met een veel diepere lucifer te maken, een verborgen lucifer.


2 Petrus 1


19 En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel, er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster (Lucifer in het Latijn en in de Vulgata) opgaat in uw harten.


In diepte gaat dit over David, de verborgen vleesgeworden morgenster van het OT, de OT Koning der Joden. In de grondteksten wordt hij beschreven als de Messias. Aan hem werd de Yeshuwah gegeven. In de grondtekst van Openbaring 22 staat niet alleen dat Jezus de wortel van David is, maar ook het nageslacht van David. DAVID is dus ook de wortel van Jezus, van YESHUWAH, JESUS. David betekent 'geliefde', wat komt van Dowd [Dode], wat liefde betekent, tekens, aandenkings-tekens van kussen en strelingen, zoete beminningen, met wortels in 'koken', 'to boil', met verwijzingen naar de zon. David was een oude suiker-god van de zon, de wortel van Jes-us, van Yes-huwah, oftewel, hij is de JES, de suiker, gekomen omdat het volk de gnosis niet wilde. Hij kwam met zijn vlammend zwaard om de gnosis af te sluiten en te verbergen.


In de Grieks-Romeinse mythe komen we deze diepere, verborgen Lucifer tegen als Phaeton, die in zijn hoogmoed wilde bewijzen dat hij een zonnegod was, en zo de zonnewagen van zijn vader, Helios, nam. De paarden sloegen op hol, omdat ze merkten dat iemand anders hen bereed. Ze scheurden langs de aarde, waardoor de woestijnen ontstonden. Zeus, oftewel Jupiter, wierp hierdoor Phaeton uit de hemel. Zeus-Jupiter durfde de zonnewagen zelf nooit te berijden. Zeus-Jupiter is in de Bijbelse esoterie Lucifer-Jezus. Het is dus Jezus die Phaeton, de Grieks-Romeinse David, uit de hemel wierp, omdat hij er niet tegenop kon. David is een diepere Lucifer die juist ook weer door Jezus verborgen werd gehouden. Phaeton is in deze mythe dezelfde als Helios, maar slechts een ander deel. Hij is niet alleen de zoon van Helios, maar ook van Apollo. Apollo is een ander deel van hem. In het hindoe geloof is hij Surya, de zonnegod op de zonnewagen. De val van Phaeton is gecodeerd in de val van David. Dit loopt parallel. Voor het christendom blijft de troon van David een belangrijk item waarop Jezus zal zitten. Jezus zit op de Orionse JES-demoon, maar dit is meer een code voor dat DAVID de macht heeft over Jezus, en dat Jezus is opgesloten in zijn troon. Dit wordt ook weergegeven door JOM in de heks van Hans en Grietje, waar zij leefde, opgesloten zat, in een snoephuisje, wat zij ook gebruikte om anderen in het verderf mee te sleuren, maar liever gezegd het snoephuisje gebruikte JOM om dit te doen. DAVID is het snoephuisje, de zoete suiker god van Orion. De illuminati wil ons hiermee vetmesten om zo de gnosis te doven.


Kleine Lucifer (Jezus) moest Grote Lucifer (David) verbergen, als een afleider. Zo kon de illuminati hun gradenstelsel inpassen. Nu, toen kleine Lucifer viel, kwam deze als Jezus 'tot de aarde', in de vorm van geschriften. Toen grote Lucifer viel kwam deze opzetten als Paulus in het NT. David is dus Paulus, dezelfde demonische geest, en Paulus werd verantwoordelijk voor het neerzetten van Jezus op grote schaal en in detail, zodat hij zich daarachter kon verbergen. Voor ingewijden is Paulus een grote illuminati god. Juist door deze openbaring komt de Paulus-demoon, een zwarte joker, goed in beeld, en wordt de jacht op deze geest geopend. De Davids-buffel wordt hierin verborgen gehouden, maar is dezelfde geest, die zichzelf opgespleten heeft.


De troon van David waarop Jezus zou tronen kwam in de vorm van de brieven van Paulus, die vol waren van gnosis, maar dan geroofd en verdraaid, en de diepere lagen werden eronder verborgen. Dit portaal moet verbroken worden.


Het volk wilde een koning. Ze wilden de patriarchie, de mannelijke suprematie niet verbreken. Daarom kozen ze voor Saul en daarna David. David was hun god. Ze wilden een Messias. Ze wilden niet de jacht aangaan op de buffel-demoon. Zo werden Gad en Aser, de jachts-stammen, verborgen. De gnosis van Gad werd geroofd, en onder David uitgestald en verdraaid. Het volk nam niet van het buffelbloed, waar Aser voor stond. Aser is de wortel van Gad, de diepte van Gad. Gad moet hersteld worden door het verslaan van de Davids-demoon. Het buffelbloed is belangrijk in de strijd tegen suiker. De brieven van Paulus waren opgesteld als het snoephuisje waarin kinderen verstrikt werden om geofferd te worden aan Jom, de Jezus-demoon. Het geheim van David was diep binnenin.


De stammen beelden het pad uit tot de leegte om hieraan te ontkomen. David moest dit pad verborgen houden. Als eerste is het belangrijk om als een kind te worden, te komen tot de RUBEN-stam. Het kind moet leren komen tot Judah, leren hongeren, leren vasten. Dit heeft te maken met de varkensjacht, het overwinnen van hebzucht. JUDAH staat voor het varkensbloed. Zonder dit varkensbloed is er geen weg tot de leegte. Issaschar staat voor het piercen, de leegte, en het jachtsmaal. Dit begint in de kippenjacht, wat het overwinnen van overmoed betekent, en loopt over in de bokkenjacht, wat betekent van het letterlijke komen tot het symbolische. Dit leidt tot Gad, de voorbereidende slacht, het offeren der eerstelingen, wat overgaat in de buffeljacht, ASER, wat de dieptes van Gad is. ASER is de wortels van GAD. ASER is het centrum van de Levitische Zodiak, het buffelbloed, waaruit alle schepping is voortgekomen, en deze overwinning betekent van genade overgaan tot loon, oftewel het persoonlijk goedmaken met de grote moeder en niet meer cheaten, bedriegen.


JUDAH loopt over in NAPHTALI, het vissen, het overgaan tot slavernij, Benjamin. Naphtali staat voor draaien, het decoderen en openen, het begrijpen en rangschikken. Het maakt de combinaties. Het is een heel communicatie systeem. Manasse staat voor de heilige slaap. Zebulun komt van ZABAL, rondmaken, cyclus, inwoning maken, oftewel het Cukkah feest, het feest van de rondtrekkende jagerstent.


Ren de wildernis in, ren de buitenlucht in, en verlaat alle grote reclame borden van de stad waarmee ze je dag en nacht programmeren. Leg al je kleren en wapenrustingen af, en duik in het water van de wildernis. Zwem rivieren over, en kom tot de dieptes van de wildernis. Blijf niet staan. Ook als je een tent ergens hebt opgezet, wees nomadisch, reis na een tijdje weer verder, want ze zijn op jacht. De nomadische tent is de CUKKAH. Er was ook het feest van de CUKKAH van de Israelieten, wat oorspronkelijk het feest was van het meenemen van de CUKKAH naar een ander gebied om het daar op te zetten. Dit is een belangrijk feest wat herinnert aan het belang van loslaten en opnieuw beginnen, om zo geen prooi te worden van de vijand die achter je jaagt. De Israelieten moesten zich voortdurend vernieuwen. Dit feest wordt ook wel loofhuttenfeest genoemd, of Sukkot. Het herinnert de Israelieten dat alles slechts een tijdelijk onderkomen is.


Zonder Zebulun, Zabal, oftewel het Cukkah-feest, is er geen weg tot de leegte.


 1. Ruben

 2. Judah

 3. Naphtali

 4. Benjamin

 5. Manasse

 6. Zebulun

 7. Levi

 8. Issaschar

 9. Gad

 10. Aser


Dit is het nieuwe Israel. Is-Ra-El betekent de overwinning over Ra (Egypte) en El (Yahweh), oftewel 'de overwinning over god'. IS is een woord voor overwinning in het Orions.


Het christendom functioneert als de Borg : iedereen zal geassimileerd worden. Jezus is hierin de Borg trigger, als de vishaak. Maar dan zal het ritje steeds dieper in de misleiding gaan. Het christendom is een grote Borg matrix waarin alles gesmolten wordt om deel te worden van de Borg.


De tien stammen van Israel vormen een orakel om te ontkomen aan de Borg Jezus en de Borg David die door Borg Jezus verborgen wordt gehouden. In Aser komen we uit op het centrum, waar de buffeljacht begint, om de geest van mannelijke suprematie te overwinnen. Door GAD, het pinksterfeest, het offeren van de eerstelingen, oftewel het voorbereidingsfeest op de buffeljacht, komen we hier. ASER is als een dieper Pasen waarin we tot de wortels komen, tot een diepere gewaarwording door de jacht en de jachtsworsteling. In dit gevecht kunnen we gewond raken door de prooi, maar dit is om visioenen op te wekken. Zo komt er een dieper contact tussen de jager en de prooi, en tapt de jager informatie af. De prooi geeft heel veel van zichzelf weg door aan te vallen. GAD en ASER zijn een diepere Urim en Thummim.


Waar ook het EE over spreekt is dat er een gigantische Christus ligt opgeborgen in het OT, namelijk David. Deze macht, David Christus, houdt zich schuil achter Jezus Christus.


Openbaring 22


16 Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van “David, de blinkende morgenster”.


Morgenster heeft zijn wortels in 'ornis', vogel, kip, haan. Ook is David in de grondtekst van dit vers de wortel van Jezus. Een soortgelijk vers vinden we in Jesaja 14 :


29 Verheug u niet, gij gans Palestina! dat de roede die u sloeg, gebroken is; want uit de wortel der slang zal een basilisk voortkomen, en haar vrucht zal een vurige vliegende draak zijn. 30 En de eerstgeborenen der armen zullen weiden, en de nooddruftigen zullen zeker nederliggen; uw wortel daarentegen zal Ik door den honger doden, en uw overblijfsel zal hij ombrengen. 31 Huil, gij poort, schreeuw, gij stad! gij zijt gesmolten, gij gans Palestina! want van het noorden komt een rook, en er is geen eenzame in zijn samenkomsten. 32 Wat zal men dan antwoorden den boden des volks? Dat de HEERE Sion gegrond heeft, opdat de bedrukten Zijns volks een toevlucht daarin hebben zouden.


Het spreekt over een slangensoort in het paradijs. Deze slangensoort was voor de zondeval een wezen dat kon vliegen, een basilisk, de wortel van de slang. Na de zondeval moest de slang op zijn buik voortgaan. De vrucht van deze fabelachtige basilisk zal een vurige vliegende draak zijn. In de KJV wordt dit gewoon vertaald als vurige vliegende slang, maar in de grondtekst is dit allemaal veel meer. In de grondtekst wordt de vrucht besproken door het woordje 'saraph', en dat zijn wezens met zes vleugels, zes handen en zes stemmen, drie keer zes, 666. Het is een bepaalde engelen-orde genaamd de serafs of de serafim, en dat kan dus niet alleen maar vertaald worden als vliegende slangen of draken.


In Egypte waren deze wezens verbonden aan wijsheid en genezing, en in diepte betekent het woord 'saraph' branden. Wie 'wijsheid' heeft berekent het getal van het beest, staat er in openbaring. Dit getal van de serafs werd op de rechterhand of op het voorhoofd gegeven. Terug te komen op de wijsheid : Dat is een symbool van Salomo. Zijn jaarlijke goud-oogst had het getal 666, en zijn troon had het getal 666 in het OT. In de diepte staat dit voor David, de wortel van Salomo.


David is de morgenster, de gevleugelde. Ook betekent het oprichting, erectie en overwinning, onverwoestbaar staan, in de wortels, als de gevleugelde slang. In de Azteekse mythologie is dit Quetzalcoatl, de vliegende slang, die voor wijsheid staat, en die ook staat voor de wederkomende Azteekse Christus. Dit is de diepere 666, die dus David is. Juist het Westen kon voor deze verborgenheden staan, als de dieptes van het paradijs, waar deze machten zich hadden neergezet als wachters. De Maya's noemen deze macht Kukulkan.


Vanuit het serafim fundament wordt het nu bekeken, als de vliegende slang, het verheerlijkte medicijn van Mozes, wat hij in de woestijn aanreikte aan hen die door vurige slangen waren gebeten.


Numeri 21


4 Toen reisden zij van den berg Hor, op den weg der Schelfzee, dat zij om het land der Edomieten heentogen; doch de ziel des volks werd verdrietig op dezen weg. 5 En het volk sprak tegen God en tegen Mozes: Waarom hebt gijlieden ons doen optrekken uit Egypte, opdat wij sterven zouden in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel walgt over dit zeer lichte brood. 6 Toen zond de HEERE vurige slangen onder het volk, die beten het volk; en er stierf veel volks van Israel. 7 Daarom kwam het volk tot Mozes, en zij zeiden: Wij hebben gezondigd, omdat wij tegen den HEERE en tegen u gesproken hebben; bid den HEERE, dat Hij deze slangen van ons wegneme. Toen bad Mozes voor het volk. 8 En de HEERE zeide tot Mozes: Maak u een vurige slang, en stel ze op een stang; en het zal geschieden, dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. 9 En Mozes maakte een koperen slang, en stelde ze op een stang; en het geschiedde, als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan, en hij bleef levend.


In de grondtekst zijn deze vurige slangen weer 'saraph', serafs, oftewel de wezens met zes vleugels, zes handen en zes stemmen, en die kwamen tot het volk vanwege het geklaag en het afwijzen van de tucht, de armoe en de honger. In de grondtekst staat er ook letterlijk dat Mozes een seraf moest maken, een vliegende slang, dus in werkelijkheid werd het volk ook aangevallen door vliegende slangen. Mozes maakte de seraf, de slang met de zes vleugels, van koper, maar in de diepte van de grondtekst zien we ook dat het om een sterke betovering gaat, die in wezen op een reeks van ervaringen wijst. Het koper is in de grondtekst ook voet-ketenen voor slaven en gevangenen, als een beeld van de tucht als een restrictie. Van dit koper maakte hij het wezen, en volgens de grondtekst was dit wezen ook in staat doden op te wekken. Het volk dat wilde blijven leven ging door de aandacht op dit wezen, dit symbool, te richten, binnen in een slavernij tot dit wezen, een gevangenschap, die ook voor hun bescherming zou staan. Ze werden onder een koning gezet. Het volk kwam onder een krachtige betovering, de 666 van Mozes, als een heenwijzing en terugwijzing naar David, die de westerse bijbelvertalers verborgen hebben gehouden. Wel is het volop gemanifesteerd in het Azteekse en Mayaanse volk, en heeft David zichzelf aan hen betoond als de vliegende slang, om het volk te ketenen.


Het merkteken van Mozes daalde zo in hun harten als een verbond met de wet. Juist in de diepte van de grondtekst, wat zo angstvallig door bijbelvertalers werd achtergehouden, wordt dit gemanifesteerd. In de grondtekst zien we de diepere, oudere NACHASH van Mozes opgericht worden, als het raadsel van 666.


De 'koperen' vliegende slang van Mozes was een valse gebondenheid, in de Geest, in Septus. De slang is een symbool van die keten. Dat deze vliegt is een symbool van het branden, het gesteld worden onder de zonnegod. Het Davidische medicijn van Mozes is vandaag nog steeds werkende in de hekserijen van het medische systeem, om de mens onder controle te krijgen en te houden. Hierdoor vinden grootscheeps de operaties door aliens plaats om de mensen genetisch en biologisch aan te passen aan allerlei boosaardige alien-culturen. Aliens hebben een dokters-hand nodig. Hier werken zij doorheen, en daardoor krijgen zij toegang om mensen te ontvoeren en te opereren, om hen klaar te maken voor de NWO.


Jezus was gebonden in de Heilige Geest, en was daarom verbonden aan de macht van de serafim, om onder Quetzalcoatl gesteld te worden. Quetzalcoatl, de vliegende slang, is een binder in de Geest. Deze manifesteerde zich in de Bijbel dus als David, de morgenster, en Paulus. David is de god van Amerika, wat zich ook door het mormonisme manifesteerd. Wijsheid betekent in de grondteksten ook oorlogs-kunde, wat verbonden is aan het getal 666, ook als een belangrijke eigenschap van David, als strateeg. De mens werd door de 666 in het leger van David opgenomen.


Het volk wilde een koning, ondanks alle waarschuwingen dat ze dan hun tienden zouden verliezen aan deze koning, het tiende deel van hun gnosis. Dit maakte David een grote bron van geroofde gnosis, een zegel en tunnel waar wij doorheen moesten om tot de verloren gnosis te komen. David had alle stammen afgetapt. Hij had hun geheugen geroofd.


1 Samuel 8


6 Samuel vond het ontoelaatbaar dat ze om een koning vroegen. Daarom richtte hij een gebed tot de HEER, 7 maar die antwoordde: ‘Geef gehoor aan de stem van het volk, aan alles wat ze je vragen. Jou verwerpen ze niet. Ze verwerpen juist mij als hun koning.


8 Zo is het altijd gegaan, vanaf de dag dat ik hen uit Egypte heb geleid tot nu toe. Ze hebben mij de rug toegekeerd en andere goden gediend, en zo vergaat het nu ook jou. 9 Geef dus gehoor aan hun verzoek, maar waarschuw hen door uitdrukkelijk te wijzen op de rechten die aan het koningschap verbonden zijn.’

10 Samuel vertelde alles wat de HEER had gezegd aan het volk, dat om een koning vroeg. 11 Toen zei hij: ‘Dit zijn de rechten die aan het koningschap verbonden zijn:


Uw zonen zal een koning u afnemen en ze indelen bij zijn strijdwagens, zijn ruiterij of zijn persoonlijke escorte, 12 of ze aanstellen als bevelhebbers over duizend man of over vijftig. Hij zal ze zijn akkers laten ploegen, zijn oogst laten binnenhalen en zijn wapens en strijdwagens laten maken.


13 Uw dochters zal hij u afnemen om ze zalf te laten bereiden en te laten koken en bakken. 14 Uw vruchtbaarste landerijen, wijngaarden en olijfgaarden zal hij u afnemen en toewijzen aan zijn hovelingen. 15 Van de opbrengst van uw akkers en wijngaarden zal hij een tiende deel opeisen en dat aan zijn hovelingen en hoge ambtenaren geven.


16 Uw beste slaven en slavinnen en uw sterkste arbeidskrachten zal hij u afnemen om ze voor zichzelf te laten werken, en ook uw ezels. 17 Van uw schapen en geiten zal hij een tiende deel opeisen en ook uzelf zult hem moeten dienen. 18 En wanneer u dan de HEER te hulp roept tegen de koning die u zelf gewild hebt, dan zal hij u niet verhoren.’


19 Het volk trok zich niets van Samuels woorden aan en zei: ‘Nee, we willen een koning en anders niet! 20 Dan pas zullen we gelijk zijn aan alle andere volken. We willen dat een koning ons bestuurt en recht over ons spreekt, voor ons uittrekt en ons voorgaat in de strijd.’


21 Samuel hoorde aan wat het volk te zeggen had en bracht het over aan de HEER. 22 Toen zei de HEER tegen Samuel: ‘Geef gehoor aan hun verzoek en stel een koning over hen aan.’ En Samuel zei tegen de Israëlieten dat iedereen naar zijn eigen stad moest terugkeren.


Hier zien we dus afschuwelijke dingen. Hij zou hun zonen en dochters afnemen, en de beste slaven en slavinnen, naast de vruchtbaarste plekken, en van de oogst en het vee zou hij een tiende deel opeisen, van de fokkerij wat nog overgebleven was. Waarom zijn die tienden altijd zo belangrijk in het christendom ? Het laat zien dat David, de koning, heerst. Tienden betekent verwaandheid, verbeelding, pretentie in de worteltekst, voornamelijk wanneer het aankomt op rijkdom. Daarom azen de christelijke leiders zo vaak op de tienden. De verloren stammen worden beheert en verborgen gehouden door David. Ook zien we dat in principe iedereen een slaaf zou worden van David. 'En ook uzelf zult hem moeten dienen.'


'Iedereen werd slaaf.' Iedereen werd geketend, door de Quetzalquotl, de vliegende slang, de ketenen van de koperen slang. Iedereen werd toen door deze koning, Xipe Totec, gevild. Wij werden tot kledingstukken.


Deze erfenis ging over op koning Salomo, als zijn troon, de 666. Dit is de afschuwelijke werkelijkheid rondom het getal 666. Dit getal is juist het getal van het christendom. Ze waarschuwen ervoor, maar ze zijn het zelf. 'Niemand weet, niemand weet, dat ik Repelsteeltje heet.' David houdt zich hierachter veilig verborgen. Hij troont in het beste deel van het paradijs, in het Westen. De Jezus machine, de Jezus borg, is zijn grote wachter waardoor iedereen geassimileerd wordt.


Als we de Davids geest hebben overwonnen zal de stammen-gnosis zich overvloeiend manifesteren.


Hoofdstuk 3. De Verbreking Van Het Stammen Zegel en de Jezus Triggers


Openbaring 5


5 En een uit de oudsten zeide tot mij: Ween niet; zie, de leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen om de boekrol en haar zeven zegels te openen.De duisternis van dit vers is onpeilbaar. In de grondtekst staat 'Judas', die de wortel van David is. De boekrol is een boek, het Woord, oftewel Jezus Christus. Judas verbrak de zeven zegels van Jezus Christus, om zo Jezus Christus te openen, wat resulteerde in de verschijning van Jezus Christus, het groot worden van Jezus Christus. Dit was het ware werk van Judas. Jezus werd zo populair door Judas, omdat Judas deze zegels verbrak, en zonder Judas was er nooit een opstanding geweest.Judas, oftewel Juda, staat voor de grote genade-demoon. Je wordt zo volkomen afhankelijk gemaakt aan genade, wat heel erg verlammend kan werken, en wat angst opwekt, want je weet nooit waar je aan toe bent. Zo draagt Judas, Juda, je dan tot Jezus Christus. Dit is de duistere werkelijkheid van dit vers. Jezus kwam om de gnosis te verzegelen, juist doordat Jezus werd ontzegeld. Er worden hier dus helemaal geen zegels verbroken, maar de gnosis werd verborgen en afgeschermd. Dat is het bedriegelijke van dit vers.Met betrekking tot Juda was er een droom van een duister gebouw waar op een afgelegen plek een houten wand was die aan één kant een beetje los zat, waardoor je in een donker, verborgen deel kwam. Daar was een gang die leidde tot de geheime plaats van Juda, een soort spook. In de droom kwam Juda's hand, een zwarte handschoen tevoorschijn vanuit die plaats, en al een deel van zijn zwarte gewaad. Hij had ook een kap op, maar het meest duidelijk zichtbaar was de zwarte handschoen. Het wekte enorme vrees op, maar uiteindelijk toen er in de droom naar die plaats was toegegaan bleek het maar een klein jongetje te zijn. Maar dit was dus wel een demoon, en niet zo'n kleintje ook. Deze demoon zorgde voor de wisselwerking tussen genade en angst, om de mensen zo te binden tot Jezus Christus. Dit is dus ook wat Judas heeft gedaan. Het staat voor hetzelfde. Deze demoon kon ook in allerlei soorten spinnen veranderen.We gaan nu hele duistere dingen bespreken. Duistere dingen die zich achter de hof van Eden verscholen houden.Genesis 3014 Toen Ruben in de dagen van de tarweoogst naar buiten ging, vond hij op het veld liefdesappelen, die hij aan zijn moeder Lea bracht. En Rachel zeide tot Lea: Geef mij toch enige van de liefdesappelen van uw zoon. 15 Maar zij zeide tot haar: Is het niet genoeg, dat gij mijn man genomen hebt? En nu ook nog de liefdesappelen van mijn zoon nemen? Rachel zeide: Daarom mag hij vannacht bij u liggen voor de liefdesappelen van uw zoon. 16 Toen Jakob des avonds uit het veld kwam, ging Lea hem tegemoet, en zeide: Kom bij mij, want ik heb u eerlijk gehuurd voor de liefdesappelen van mijn zoon. Daarom lag hij die nacht bij haar.Deze liefdesappelen zijn 'duwday' [dudahe], als een anagram voor Juda, de wortel van David. Dit komt van Dowd [Dode] wat ook het wortel-woord van David is, en wat tekens van zoete beminningen betekent. Juda is de wortel van zowel David als Jezus. Lea won Jakob niet voor zich, maar kocht Jakob door deze liefdesappelen als geld. Door deze appelen werd Jakob tot een slaaf. Deze appelen staan voor liefde, genade, en daardoor de vrees van genade, als de snelle weg naar success, maar het is het vergif van bedrog, wat ook in het paradijs plaatsvond. Ruben regelde dit handeltje, waardoor hij ook de macht is achter de slang. Juda is de macht achter de vrucht, en Adam en Eva zijn de toehappers. Na het toehappen werden ze tot Jezus Christus geleid, kwamen zij onder de macht van Leviathan, JOM. Deze appelen waren zoet als het snoephuisje van de heks van Hans en Grietje. Genade zou hen snel grootmaken. Maar het was een valstrik. Adam en Eva moesten als voorbeeld dienen voor een hebzuchtige samenleving. Toe maar, bijt maar. Zij waren de Hans en Grietje van de Bijbel.Dit verhaal loopt parallel met het verhaal wat achter de schermen gebeurde van de hof van Eden zoals opgetekend in het EE :

Efatas

  1. Op de godenberg schiep God de engelen, op de berg van Eeden, waar hij als eerste de behemoth schiep, die later van de Heere zou afvallen. 2. Zo schiep Hij ook de morgensterren waaronder ook lucifer was, de zoon des dageraads. 3. Ook schiep hij de zonen Gods, de aartsengelen, zoals Michael, Raphael, Gabriel, Uriel, en ook Jupitaster die later van de Heere zou afvallen en satan zou heten. 4. Ook schiep God de cherubs zoals Linjaser en Belial die later van de Heere zou afvallen. 5. Verder schiep God de seraphs zoals Latou en ook de Leviathan die later van de Heere zou afvallen. En de Heere bekleedde hen met kostbare edelstenen op de berg der goden, en de Heere gaf hen woningen in de zee. 6. En de Heere zag dat het goed was, en zegende dat deel van de hemelen en het engelen paradijs. 7. En de Heere plantte bomen op de berg der goden, en de engelen mochten van die allen eten, maar er was één boom waarvan de Heere hen had verboden te eten. 8. En die boom was genaamd de boom der zonde. Maar Jupitaster wandelde eens voorbij de boom der zonde, en wist wat de Heere over de boom had gezegd. 9. Nu was daar een slang genaamd de Virtus, en de slang richtte zich tot Jupitaster. 'God wil niet dat je van deze boom eet,' sprak de slang, 'want dan zult gij worden als Hem.' 10. De slang nu was een verborgen schepsel van ongekende schoonheid en mysterie, en Jupitaster werd gevuld met een begeerte meer van de slang te weten. 11. 'God weet wel dat uw ogen geopend zullen worden wanneer gij van de boom eet, daarom heeft Hij het verboden.' 12. En Jupitaster begeerde van de boom te eten, daar hij had geluisterd naar de slang. En Jupitaster hoorde het gekrijs van engelen die zagen hoe dicht hij bij de slang en de boom was gekomen, maar andere engelen kwamen ook dichterbij. 13. En Jupitaster begeerde te zijn als God, met geopende ogen, en hij begeerde een hogere troon, tot het bevredigen van zijn trots. 14. En hij zag hoe de boom der zonde een lust was, en hoe de slang naar hem lonkte. En Jupitaster nam van de zwarte vrucht, at, en gaf een deel aan Klajafus, een andere engel, die het dichtste bij hem stond, en ook begeerde van de vrucht te eten. 15. Toen gaf hij een ander deel aan Dismef, een tweede engel, en toen een deel aan Esjaf, een derde. Vervolgens gaf hij een deel aan Kwammahas, en als laatste aan Dimhikstel. 16. Toen was er een luid gekrijs in de hemelen, en omdat zij van de Saktakus hadden gegeten, de vervloekte vrucht, werden zij en hun legioenen uit de hemelen gejaagd door de Engelen des Heeren die hun Heer getrouw waren gebleven. 17. En de Heere vernam alles wat er was gebeurd, en Hij liet twee engelen opstellen om de weg tot de boom des hemels te bewaken, opdat de gevallen engelen niet zouden wederkeren tot de hemelen. En zo viel er op één dag één derde van de engelen.
  18. En de Heere stelde de engel Efatas aan om het boek des hemels te bewaken waarin alle engelen beschreven stonden, en op die dag werden er velen uit het boek des hemels gewist. 19. En de Heere stelde Efatas aan tot een nieuw begin der hemelen. En de Heere richtte zich tot de Virtus, maakte hem lang en dun, en wierp hem in het stof, waar hij werd tot een paal. En de Heere zwoer dat Hij elke engel die zou zondigen aan deze paal zou spietsen. 20. En de Heere richtte vervolgens de paal op, en maakte de paal tot een schrik voor alle engelen. En die dag viel er een grote vrees op de engelen, en zij dienden de Heere. Vanaf die dag werd Jupitaster Satan genoemd.De Virtus is de macht achter de slang, oftewel de slang achter de slang, oftewel Ruben. Dit is het appel-verhaal achter het appel-verhaal, wat over de voorafgaande engelen-val ging op de berg van Eden. Juda was de zwarte vrucht, de Saktakus. Dit straalde ook weer door in het Adam en Eva verhaal. Het was de liefdes-appel, het verschrikkelijk giftige zoete suiker-zaad van de slang.

Lea staat voor hoererij, door cheaten, door junk, oftewel door prulletjes, de liefde kopen of verkopen, en waardoor er familie-banden ontstaan, de bloedlijnen van hoererij, waar ook Levi voor staat. Weer hebben we hier te maken met een dubbel-demoon, die zich dus manifesteerd als meerdere bijbel-personages.

Deuteronomium 33

24 Van Aser zeide hij: Gezegend zij Aser onder de zonen; hij zij bemind bij zijn broeders, en hij dope zijn voet in olie. 25 IJzer en koper mogen uw grendels zijn, uw sterkte moge zijn als uw levensduur.

Voet is regel, de voet of wortel van de serafim, oftewel de wortel van de 666, de wortel van David. Mozes was degene die de koperen serafim oprees in de woestijn, en hij vertegenwoordigde de wortel van 666 dus. Mozes staat dus gelijk aan Aser. Deze wortel wordt gedoopt in olie, shemen, wat ook medicijnen betekent. De wortel, de voet, oftewel regel, komt van ragal, wat wassen betekent (met de voeten), wassers, en ook staat het voor spionage en vermommingen. Ook staat het voor reizen. Ragal is ook een anagram van Rachel [Raghal, Rakal], wat ook reizen in de wortels betekent. Hier is ook de illuminati samenzwering gebouwd om iedereen aan de medicijnen te krijgen, oftewel onder hekserij. Zo kunnen aliens vermomd de mensheid overnemen. Dit gaat dus door de ASER-Mozes-Rachel demoon.

Leah betekent in de wortels ongeduldig (La'ah), die dus is verbonden aan Levi, als Leah-Levi. Juist hierdoor ontstaat bedrog.

Al met al hebben we hier te maken met een vals loon-systeem wanneer het op de stammen aankomt, en dit is nauwverbonden met de genade-leer. Door deze stammen-schijf wordt deze zware hekserij in werking gesteld.

De wortels van David gaan heel diep. Voordat David regeerde, voor Saul, waren er de richters. Samuel was de laatste richter, die de macht overdroeg aan David, aan een koningshuis, na Saul.

Samuel-Zebulun-Job is de diepe schatkamer die zich onder het koninkrijk van David schuilhoudt.

Gad-Simson is een andere diepe schatkamer. Hier hebben we het over een grotere Simson dan de Simson in de Petrus-pilaar van Mercurius.

Issaschar-Gideon is een andere diepe richterlijke schatkamer, en weer een andere is Naphtali-Jefta.

Adam en Eva zijn natuurlijk een machtige illuminati trigger, waardoor iedereen die tot het christendom komt zijn eigen Adam of Eva identiteit krijgt, waardoor de gnosis je verboden wordt, en wanneer je het aanraakt je een zware straf krijgt. Je wordt in het zwarte gat geworpen, om zo ten prooi te vallen, gevoerd te worden, aan de richterlijke monsters die zich onder het huis van David bevinden. Zij besturen David als een pop. Toen Simson de leeuw overwon, was dit een teken dat hij de macht had over David. Zodra je tot het christendom komt, komt de Adam-Eva demoon in je als een start-signaal. Je groeit dan op in een christelijk 'paradijs', maar niets is wat het lijkt.

De pop David wordt tegen je gebruikt en rooft gnosis van je. Dit is dan je koning, maar daar schuilen nog wat machten achter die deze pop besturen. De richteren besturen deze machine. De Adam-Eva is het schok-implantaat, voor wanneer je van het pad afwijkt of probeert te ontsnappen, of wanneer je gnosis probeert te verkrijgen. Dit wordt direct afgestrafd. Het geeft je materiele Simson-kracht om je in de materiele matrix te houden, ver weg van de gnosis. Dit is een onderdeel van MK Ultra, wat door de eeuwen heen bekend stond als monarch mind control, langs de politieke weg. Al die verhalen zijn codes om je in de doos te krijgen.

We moeten de diep demonische lijnen in de bijbel leren herkennen.

Gad-Simson is nauw verbonden aan de Adam-Eva tot het inbrengen van consumerende spierkracht. Deze kracht werkt alleen door het consumeren, als een soort merkteken van het beest. Spierkracht consumeert telkens, om de leegte weg te houden. Spierkracht vreest de leegte, en zal altijd weer met smoesjes komen om eraan te kunnen ontlopen. Het is een leugenachtige kracht.

Door Adam-Eva wordt je vetgemest om zo deel te zijn van het lichaam van Christus, wat geconsumeerd gaat worden, als brandstof van de illuminati. Dat is wat je bent in het christendom : een brandstof-cel voor een grote machine, in een groot systeem. Al deze archetypes zijn ervoor om je verstand in een lage frequentie te houden, in een soort slaap frequentie, waardoor ze je beter kunnen aftappen, zich tegoed kunnen doen aan je inhoud. Jezus leidt je tot de Vader, de pater, oftewel de Petrus voor ingewijden, als een meter om zieltjes te winnen voor de illuminati, voor de elite die uitverkoren zijn om het grote duivelse plan uit te voeren. Je wordt gemeten om te kijken in hoeverre je daartoe geschikt bent, en in hoeverre je daaraan wil meewerken, zodat je dieper ingewijd kunt worden in de duivelse geheimen. Deze wegen leiden tot koning David, en vandaaruit naar de stammen.

Genesis 44

1 En hij beval zijn huisbestuurder: Vul de zakken der mannen met koren, zoveel zij kunnen vervoeren, en leg ieders geld boven in zijn zak. 2 En mijn beker, de zilveren beker, moet gij boven in de zak van de jongste leggen met het geld voor zijn koren. En hij deed naar het woord, dat Jozef gesproken had. 3 Toen de morgen aanlichtte, liet men de mannen weggaan, met hun ezels. 4 Nauwelijks waren zij de stad uitgegaan, nog niet ver weg, of Jozef zeide tot zijn huisbestuurder: Maak u op, jaag die mannen achterna, en als gij hen ingehaald hebt, zeg dan tot hen: Waarom hebt gij goed met kwaad vergolden? (Waarom hebt gij de zilveren beker gestolen?) 5 Is deze het niet, waaruit mijn heer drinkt en waarmede hij de toekomst pleegt te voorspellen? Gij hebt slecht gehandeld met dit te doen.


6 Toen hij hen ingehaald had, sprak hij deze woorden tot hen. 7 En zij zeiden tot hem: Waarom spreekt mijn heer zulke woorden? Verre zij het van uw knechten zo iets te doen. 8 Zie, het geld dat wij boven in onze zakken vonden, hebben wij uit het land Kanaän tot u teruggebracht, en hoe zouden wij dan uit het huis van uw heer zilver of goud stelen? 9 Degene van uw knechten, bij wie (de beker) gevonden wordt, moge sterven, en bovendien zullen wij mijn heer tot slaven zijn. 10 Daarop zeide hij: Welaan, het zij zoals gij gezegd hebt; degene, bij wie hij gevonden wordt, die zal mij tot slaaf zijn, maar gij zult vrij uitgaan. 11 Toen haastte ieder van hen zich zijn zak af te laden op de grond, en ieder opende zijn zak. 12 En hij stelde een onderzoek in; hij begon bij de oudste en eindigde bij de jongste; en de beker werd gevonden in Benjamins zak.


Dit is een gevaarlijke MK Ultra theta trigger, de Jozef-Benjamin trigger, ook wel 'De zilveren beker trigger' genoemd. Benjamin werd tot “slaaf” gemaakt door valse schuld. Dit is hoe het christendom werkt. Door schuldbelading trekt het christendom mensen binnen die zo slaaf worden door deze trigger van de zilveren beker. De zilveren beker wordt in een zak van iemand gelegd, en zo wordt deze een slaaf van Jozef en het christendom. Er worden een heleboel Benjamins hiervoor uitgekozen. Deze trigger is een implode van een hoge frequentie. Mensen raken het aan en worden krankzinnig, raken in paniek, want de schuld heeft hen aangevallen en vreet hen aan. Het is een roofdier, een jager. Zo ontvoerd deze geest mensen voor het christendom. Vrouwen worden vaak in plaats van Benjamin dan als een Bilha slavin gemaakt, en dat is ook om een moeder te worden voor het christendom, als een sex-slaaf en een vruchtbaarheids-slaaf, oftewel een baar-slaaf. Zij worden dan zo als lokaas opgesteld.


In de Jozef-graden kunnen illuminati-slaven dan groeien tot een hogere positie in Egypte, en zo krijgen ze slaven onder zich, door duistere contracten. Ook Daniel wordt hiervoor gebruikt. Door Daniel worden er valse illuminati profeten gecreeerd, die gevormd worden in de leeuwenkuil, waar ze macht krijgen over David, de leeuw, waardoor ze grote oorlogen kunnen voeren. Dit allemaal om in hogere Daniel-graden terecht te komen voor een hogere positie in Babylon. Dit gebeurt door dromen en visioenen, in de illuminati slaap, de stam Manasse. De leeuwenkuil trigger is een belangrijke MK-Ultra trigger voor deze dingen, voornamelijk voor de uitverkorenen van de illuminati waarvoor hoge taken zijn weggelegd. Ook worden zij die gevaarlijk zijn voor de illuminati soms opgesloten door de leeuwenkuil trigger om hen te dwingen te worden als Daniel, anders worden ze verslonden door deze David-leeuwen. Dit is dus puur manipulatie en chantage om mensen te laten buigen voor de illuminati. De leeuwenkuil wordt ook gebruikt in delta programmatie waar een delta, een assassin, wordt uitgezonden om iemand te chanteren, en als dat niet lukt, dan moet de assassin een aanval doen, door middel van de leeuwenkuil. Het doelwit is alleen veilig in de Daniel trigger, als hij deze aanneemt, maar dat betekent dan wel dat de illuminati hem schaakmat heeft gezet.


Adam en Eva” is een straf-programma voor als je niet doet wat de illuminati zegt. Dit is op je gelegd, deze valse schuld, door de zilveren beker trigger, en dan is de reis door de leeuwenkuil de reis door het christendom als een slaaf. Dit is dus de samenwerking tussen Gad en Benjamin.


Met Salomo was er een grote nieuwe start voor Israel vanwege zijn enorme rijkdom en zijn georganiseerde wijsheid, als een nieuw paradijs, de hangende tuinen. Hij is als Adam die hoereert met Eva. Hij is als de hoererende Simson. Hij draagt het geheim van de 666, van 66, het orakel van de 12 stammen, 6 + 6. Hij bedient de bijbel triggers door het raadsel van Gad. Hij draagt een zwarte kap met zwarte gewaden. Hij is wat het EE beschrijft als Adam wordende tot Safam. Salomo is in middeleeuwse mythe degene die 72 geesten in een koperen vat had opgesloten, oftewel 6 x (6 + 6), als de 666, wat ook weer verwijst naar de koperen slang van Mozes. Dit is het orakel van de 12 stammen (6 + 6). Dit zijn dus bijbel triggers die Salomo gebruikt om de mens in een christelijke hypnose te brengen. Ook in de Bijbel had Salomo een koperen vat, wat ook wel de 'koperen zee' werd genoemd, en wat gedragen werd door 12 runderen, als beeld van de 12 stammen (6 + 6). Hierin werden de 72 geesten, de 6 x (6 + 6), oftewel de 666, opgesloten. Zij werden gebruikt voor magische doeleinden, als slaven.


De Samuel-Zebulun-Job staat voor Henoch, die in de illuminati zijn eigen taal heeft, het Henochiaans. Ook staat dit voor Elia en in het NT Johannes de Doper. Salomo sloot al deze geesten op in het koperen vat. De stam Gad had alle andere stammen onderworpen. Dit kwam ook naar voren in het boek Openbaring als het mes in de mond van Jezus, een vurige tong. Dit was dus de fysieke macht van Simson, die hij door de illuminati zou manifesteren.


Gad : Simson-Adam-Eva-Salomo, de tong van Christus, het mes in zijn mond. Gad heeft de macht over de 666, over de stammen, door zijn Salomo natuur. De stammen zijn de wortels van David, de 666, die Salomo maakte tot zijn troon. Salomo overwon in die zin David. Salomo berijd het David-monster. Het koningschap ging over van David op Salomo. Gad is de vurige tong die alle andere tongen heeft overwonnen.


De moeder van Gad is Zilpa. Zij staat ook voor een reeks geesten : Esther – Kain – Abel – Seth – Sadrak – Mesak – Abednego. Deze geest schijnt in drievoud te verschijnen, en heeft ook als naam de Drie-Eenheid. Deze geest komt ook als Aaron en Eli.


Maria Magdalena is ook heel belangrijk voor de illuminati, want zij is de minnares van Jezus in de apocrieve geschriften. Zij heeft dus toegang tot de Jezus-puppet op een hele bijzondere manier, en daarom waardevol voor de illuminati. Zij zet de Jezus-triggers in werking. Dit zijn triggers die verborgen zitten in de verhalen van Jezus die door MK Ultra gebruikt worden. 'De wonderbaarlijke vermenigvuldiging' trigger gaat als volgt. De vissen en broden die gebroken worden waren een beeld van het lichaam van Jezus, de kerk, het geheel van MK Ultra slaven onder Jezus, en zo ontstaat er vermenigvuldiging, wordt er meer bijgevoegd tot het lichaam van Jezus. Dit staat voor vetmesting en zieltjes winnen door rituele satanische offering van gelovigen, het breken van de broden en de vissen. Deze trigger wordt ook genoemd : 'de wonderbaarlijke spijziging.' Hier is de kerk-groei op gebouwd. Mensen worden hier letterlijk voor vermoord.


De 'opwekking van Lazarus' is een trigger van sexueel misbruik binnen MK Ultra, om het kind te laten splitsen, en om slaaf-alters op te wekken onder controle van de handler, een trigger om betas te creeeren dus, sex-slaven. 'De opwekking van het dochtertje van Jairus' is een soortgelijke trigger, maar ditmaal om assassins, deltas, te creeeren. Een verschijningsvorm van deze triggers is als vlinders.


'Van water tot wijn' is een trigger van overmoed, ook van sexuele overmoed. Het is een trigger van enorme trots. Het is een geest met vele koppen, ook wel 'legioen' genoemd. Deze trigger wordt gebruikt om mensen die een gevaar vormen voor de illuminati 'gek' te noemen. Vaak wordt dit gebruikt door kerkelijk leiderschap om hun schaapjes te waarschuwen voor 'een gek' die anders denkt dan hen. Het is een spottende geest die leugens gebruikt om een goede reputatie te schaden, gewoon vanwege jaloezie.


De wonderbaarlijke visvangst trigger wordt gebruikt in de prosperity movement om financiele slaven te maken. Hierbij is het motief hebzucht. Een andere trigger die hier nauw mee samenwerkt is de 'Jezus die op het water loopt' trigger. Als ze niet genoeg betalen, dan zal hun Jezus door het water zakken, en zal alles wat ze doen falen. Bij deze trigger is het motief 'angst'.


De gelijkenis van de tien wijze maagden en tien dwaze maagden is een trigger voor omega, zelf-vernietiging en zelfmoord.


De stammen werden ontworpen om de Amazone gebieden van Orion verborgen te houden, te verzegelen. De stammen waren allemaal gebaseerd op mannen. Septus liet de mannelijke suprematie zegevieren, en hier bovenop werden nog eens de verschrikkelijke Jezus-triggers als valstrikken geplaatst, om de stammen te verbergen en veilig te stellen.


In het boek Yirmeyah zien we de doorbraak van Orion en de Amazones. Daarom is het boek Yirmeyah zo belangrijk. Deze gnosis was geroofd van de stam ASER, en daardoor was het boek Yirmeyah in oorsprong het boek ASER. Maar ook ASER had deze gnosis geroofd, namelijk van de Orionse Amazones. ASER bedekte en verborg de Amazone stam genaamd BADA, het Sranan Tongose woord voor druk maken en ergeren. Het Sranan Tongo is één van de talen van het Amazone gebied, wat ook veel in Suriname wordt gesproken. Het boek Yirmeyah is dus oorspronkelijk het boek BADA. De BADA zijn een stam binnen de ZUWR, de algehele naam voor Orionse Amazones in de grondtekst van het OT. De BADA draagt dus alle eigenschappen van ASER.


In Yirmeyah, BADA 5:16 gaat het over dat er een verre stam en natie zal komen. De pijlkoker is in de diepte van de grondtekst de 'necromancer', dit staat voor doden-oproeper, contact hebben met de doden. Dit is een pijlkoker met instrumenten, als een open graf. De pijlen zijn dan het goddelijk zaad, de mayim. Dit verre volk wat komt is de GANBAR of GANBARA in het Aramees, wat 'de gewapenden' betekent. In vers 17 brengen zij de honger en de verwoesting. In vers 19 gaat het over dat de boosdoenes van het volk tot slaven worden gemaakt door de GANBARA die in ballingschap worden gedreven. In de grondtekst worden de boosdoeners van het volk dan gedreven tot de ZARIM en de ZUWR, wat vrouwen van verre landen betekent. De boosdoeners van het volk worden niet alleen tot slaven en ballingen gemaakt door de ZARIM en de ZUWR, maar ook moeten zij die vrouwen van de verre volkeren aanbidden. Wij hebben hier dus duidelijk te maken met vrouwelijke ordes uit de hogere hemelen die het afgevallen en afgedwaalde volk van God komen tuchtigen en straffen. De ballingschap vindt plaats in ERETS, de onderwereld.


Vers 22 en verder laat zien dat zij van een verborgen plaats in de onderwereld komen, als een jagersvolk, naakt of halfnaakt. Zij komen in de grondteksten vanuit de heupen van de onderwereld, van de plaats waar het wapen is, van een zachte plaats of schacht, YAREK.


GANBARA, waar de ZARIM en ZUWR vandaan komen, is in het Aramees Orion. Het is de reus, de jager, de bewapende. De ZARIM en de ZUWR zijn dus verre vrouwenstammen uit Orion.


Om het afgedwaalde volk vatbaar te maken voor Orion, wordt er een soort koorts uitgestort : de CHEMAH (7:20). De CHEMAH dient het volk weer terug te brengen tot de verlamdheid, de Heilige Rust. De CHEMAH is dus een belangrijk instrument, de heilige koorts, een heilige brug, om tot ontlediging te komen.


Ook Yechezqel spreekt over de komst van de ZUWR, de Orionse Amazones. De gnosis van Yechezqel was geroofd van de Naphtali stam. Daarom heette het ook het boek van Naphtali. Maar ook Naphtali had deze gnosis geroofd, van een specifieke stam binnen de ZUWR, om deze stam verborgen en verzegeld te houden. Dit was de stam HONTI, wat in het Sranan Tongo's de jacht betekent. Het boek Yechezqel was dus oorspronkelijk het boek HONTI.


In Yechezqel, HONTI 6 : 11 wordt het volk neergehaald door de scalpering, de honger en de koorts.

: 14 Door het teken, YAD.


7 : 21 Hun goden zullen gedreven worden in de handen van de ZUWR-stam, de verre vrouwen van Orion, als prooi.

: 25 De oogst-grijper komt, Qephadah (Heeft een zwart-paarse kap op). Dit is de verwoester.


8 : 16 Ze aanbidden een soort hagedis, zij aanbidden blond (geel) haar, het witte albino ras, gouden dingen, GELD in de Aramese grondtekst. Daarom rust de toorn van de Amazones op hen.


Dan in hoofdstuk 9 gaat het over het merkteken TAV ontvangen door klagen, kermen en zuchten over deze gruwelen. In hoofdstuk 11 worden de prinsen van het volk overgeleverd aan de ZUWR-stam, de verre vrouwen van Orion.

: 10 De scalpering.

: 17 Het land Israel, het voorhoofd van steen, het centrum van geroofde wijsheid, zal aan het Amazone overblijfsel worden gegeven, het rode land, de verloren Amazone stammen zullen vergaderd worden. Dit is het teken van de leeuw.

: 19 Hen zal een hart van vlees gegeven worden, het hart van BASAR (Aram.: BSAR, BESRA), van het mannelijk geslachtsdeel, als een bron.


Het was belangrijk om terug te komen tot het zuivere teken, het zuivere vruchtbare deel, het besneden, paradijselijke deel. En dit moest ten diepste gebeuren. Dit had te maken met het feit dat het teken, het geslachtsdeel, de Amazone spreekbuis was. De voorhuid was de kap, het zegel, wat eraf moest. Die voorhuid was gekomen door de zondeval. Het mes zou gebracht worden, HARBA, om die top eraf te snijden (Yechezqel, HONTI 3 : 22, 6 : 3). Dit zou gebeuren door de verre Amazone stam van Orion, de ZUWR (7 : 21). Velen zouden omkomen, maar er zou ook een overblijfsel zijn. HARBA was eens geroofd door Mozes. Dit mes werd gebruikt voor scalpering EN de besnijdenis. Dit stond gelijk aan een oordeel gebracht door Amazones (ZUWR). Dit mes wordt ook in verband gebracht met de vrouw van Mozes, Zippora, de besnijdster, die dit geroofde mes gebruikte. Zij besneed haar zoon.


In Micha 4 staat er dat alle lammen verzameld zullen worden tot een overblijfsel, zij die het teken hebben ontvangen van de door de Amazones gebrachte verlamdheid, het vruchtbare deel. Zij die ballingen zijn van de ZUWR, de verre vrouwen van Orion (de Amazone tucht). In Micha 4 en 5 worden de dochters opgeroepen om raiders te worden. In Jeremia 5 is de ZUWR een necromantische (vanuit de onderwereld) orakelse profetie, een verre tong, als de taal van Orion.


In het NT lezen we dat de “prophetes” over de geesten van de profeten zijn aangesteld. Prophetes is het griekse woord voor de interpreteerder van orakels en verborgen dingen. ZUWR, de Orionse Amazone, is dus aangesteld over RUH, de demonische geest. ZUWR spreekt namelijk over de gebondenheid, de 'hoor en gehoorzaam' (SHAMA), de profetie. Het volk wilde vervuld zijn met de demonische geest, zodat ze nog zelf de controle zouden hebben en hun lusten bandeloos konden naleven, maar we moeten streven naar de Amazone gebondenheid.


Het volk wilde de ZUWR, de Amazone, niet ontvangen. Daarom stelde het volk de patriarchie op, de 'mannen alleen' geest. Het gaat altijd over de mannen. Daarom wilde het volk de geest ontvangen, omdat de geest voor 'mannelijke superioriteit' stond, zodat de Amazone verborgen zou worden.


Het volk wilde mannelijke “koningen, middelaars, en priesters.” Zij wilden de Amazone niet, want dit was het beeld van de tucht en het wapen, het reinigende vuur van de hel. Het volk wilde de ZUWR niet, en was er altijd voor op de loop. Het volk wilde geen rechtstreeks contact met het hogere. Profetie betekent : 'voor het spreken', als de plaats van ontvangen en toetsen, de door de Amazone gebrachte verlamdheid, YAD. Profetie moet gezuiverd worden door profetie, de bron van profetie. Profetie kan in zichzelf gezuiverd worden. Geest is een algemene, vage, demonische term, maar we moeten de diepte in. Yirmeyah, BADA 5 : 13 zegt : 'De profeten zullen tot wind (RUWACH) worden (geest). Geen is er die door hen spreekt. DABAR zal niet in hen zijn (het profetische woord).' Zij werden overgeleverd aan de windgod. Leven onder de Geest is leven onder het oordeel. De mens moest leven door de geest, wind, omdat de tucht van hen was geweken. Het was een straf. Zij waren overgeleverd aan de lusten waarin zij zich verhard hadden.


Yirmeyah, BADA, en Yechezqel, HONTI, gaven weer hoop, want de Amazones zouden terugkeren. Orion zou zich openbaren op aarde, als een weg terug naar het paradijs. Ook het boek Micha wees hierop. Het overblijfsel kon terugkeren tot de Amazone gebondenheid en slavernij, als het worden tot AMAD, slaaf. AMAD leidt tot ZUWR. Het volk moet ZUWR ontvangen, de Amazone. Zo kan het volk contact maken met Orion, het paradijs.


De besnijdenis door de Amazones is de opening van de zegels, zodat de vruchtbare delen weer gaan spreken. De besnijdenis is het fundament van profetie. Dit is waartoe de ZUWR is gekomen. Dit heeft alles te maken met de Amazone gebondenheid. Deze komt voort vanuit de door de Amazone gebrachte verlamdheid, het vruchtbare deel, wat spreekt door de besnijdenis. Dit is het ware spreken in tongen.


ZUWR is het verborgene, verre en vreemde, uitgebeeld als de verre Amazones van Orion. ZUWR is de duisternis. Zij wordt voorgesteld als een vrouwenstam, omdat de vrouw de drager is van de vruchtbaarheid. Uit Haar, de BETEN, de schoot van de onderwereld, kwam de mens voort, en werd vervolgens geleid tot haar knieen, de BEREK, om vervolgens door Haar vertrapt te worden in de persbak van de onderwereld, als een jachts-ritueel voor vruchtbaarheid. Zonder dit was er geen schepping mogelijk. We hebben het hier dus over de fundamenten en de condities van de schepping.


Wij moeten de duivel benaderen volgens de Amazone Wet. In Yirmeyah, BADA 5 komt de ZUWR uit Orion met een arrestatie-bevel in de Aramese grondtekst (vs. 16), de PTIH. De Orionse ZUWR is in de Hebreeuwse grondtekst 'eeuwig', OLAHM. De PTIH betekent ook 'degene die kan zien', wat 'profetisch' betekent. Door de PTIH wordt de vijand gebonden. Ook komt de ZUWR met een pijlkoker, de ASHPAH in het Hebreeuws, wat koker van instrumenten betekent, de gereedschappen van exorcisme en necromantie (de Amazone verbinding met Amazone tussenkomst vanuit de onderwereld, de tucht).


LEVI roofde van een Amazone stam genaamd LERI, wat in het Sranan Tongos betekent : 'leren, tucht, doctrine, en ook dierenhuid'. Wij zijn dus onder de LERI stam van de ZUWR ook gewapend met deze pijlkoker. De pijlen worden dus eerst opgeladen met het lijden, de tucht, zodat vandaaruit de profetie en de arrestatie kan plaatsvinden, PTIH. Hierin is MOWED, timing, oproep, zeer belangrijk. Wij mogen niets doen zonder de Amazone oproepingen, die dus verbonden zijn aan de tent van MOWED, de OHEL. Wij zijn dus verbonden aan de thuisbasis. Wij moeten dus telkens heel goed beseffen dat wij ABAD (slaven) van de LERI zijn, van de ZUWR. Wij moesten tot ballingen worden, om ons geheel los te kopen uit de plaats waarin wij gevangen waren. Dus er zijn een heleboel dingen waarop wij moeten letten. Na de arrestatie moet de gevangen vijand naar de BAYITH gebracht worden, het gevangenis-complex of de kooien, en de BAYITH is verbonden aan de OHEL, de tent. Er is veel meer gaande, en deze dingen werden in duisternis verborgen. In ieder geval werd de ZUWR bestreden door de westerse kerk. Het is tijd om deze zegelen te verbreken.


In het OT waren de AMAD de slaven van de ZUWR, en de ABAD waren de slaven van de LERI van de ZUWR. De NA'AR waren de slavenjongens van de ZUWR. Deze slavernijen gingen vaak zo diep dat de heilige gebondenheid volkomen was, en het vuur, de URIM, hen zo had vervuld dat ze niets anders konden doen dan wat de ZUWR hen ingaf. Door de MOWED werden ze opgeroepen om door de tent te leven, de OHEL, en door door de SHAMA hoorden en gehoorzaamden ze. Zo niet, dan zouden ze een slaaf van de afgoden worden. JUDAH had de Urim steen geroofd van een Amazone stam genaamd FETI, wat vechten en moeite betekent in het Sranan Tongo's. Sindsdien vertegenwoordigde JUDAH de Urim en het Urim vuur. Maar oorspronkelijk was dit dus de FETI stam. FETI leidde tot de PLISIRI stam, wat slavernij, toewijding, gehoorzaamheid, overgave en discipline betekent in het Sranan Tongo's. Dit stond voor de THUMMIM, wat ooit was geroofd door de stam Benjamin. FETI en PLISIRI zijn dus de oorspronkelijke Amazone Urim en Thummim.


Ook moeten wij dus bewapend zijn met de FETI, de URIM, de toetssteen. Alles zal aan de FETI getoetst moeten worden. In de grondteksten is de FETI ook een vuur, en dat vuur moet de verschillende onderdelen en samenwerkingen van ons leven en lichaam bewaken. De FETI moet de wachter zijn van onze mond. Zij is het wezen van de ZUWR.

Hoofdstuk 4. Canoniek Meditatief Schilderij – De Muil Van De Leeuw


1.

Amazone stammen, dochters tegen dochters. De grote moeder is verdeeld. Zij bevechten elkaar, ieder voor zijn eigen burcht. Burchten gebouwd in wildernissen, grote vestigingen. Het is hier kamp tegen kamp. Haar ogen zijn wijd open, de ogen van een vechteres. Haar mes ligt op haar tong, om haar woorden te spreken. Vangen zal zij hen in haar net.

Zij deinst voor niemand terug. Zij ontwaakt door het bloed van de gevallenen. Een oorlogsboek ligt op de rand van haar tong. Zij zegt de oorlogs-spreuken en oorlogs-verzen hardop. Maar niemand hoort het. Ze is ver weg. Dit is het land van de levenden. De doden zijn uit de weg geruimd.

Haar hyenas rennen voor haar uit, klaar om haar woord te brengen. Ze vecht voor haar woord, maar zij is innerlijk verdeeld. Haar mes kijkt voor zich uit, en waakt over haar. Het waakt over haar ogen en mond. Zij is als een grote panter die de burchten inneemt. Kampen brandt zij af, en voert haar gevangenen weg in ketenen. Zij is de wraak van de gnosis. Ja, verwarren zal zij u, wanneer zij op haar jachtwagen staat. Hyenas rennen voor haar uit, om haar woord te brengen. Zij zaait verdeeldheid, want zij is verdeeld binnenin. Altijd is zij in strijd.

Speer en mes gebruikt zij, op zoek naar bloed. Haar ogen loeren, en dan slaat zij toe. Zij mist niet. Als de panter loert zij, als een wilde kat. Dan snijdt zij huid open, en neemt haar buit. Een roofdier is zij. De hemelen zijn niet veilig voor haar. Zij klimt op burchten en neemt hen in, om vele gevangenen naar buiten te voeren.


Kom dieper in het oerwoud, voor inwijdingen.


Neem het bootje, kom langs de krokodillen. Is het geen prachtig beest ? Op de krokodil zit een vrouw. Versla haar.


Kom tot de krokodillen-spreuken. Zij zijn getekend op de muren, deze muren van klei. Het is een blok van krokodillen, waar gij de krokodil moet zien te overleven. De vrouwen op de krokodillen zult gij moeten verslaan. Zij voeren oorlog, tegen de slang, en tegen u.


In muren van klei zijn zij getekend. Zij kwamen tot leven, door uw angst. Er is een valse angst. Gij zult die valse angst moeten overwinnen. Het zijn vrouwen op krokodillen.


In muren van klei zijn zij getekend. De muren zijn warm, en uw pad gaat er langs. U raakt de muren aan om de warmte te voelen, de warmte van de krokodil. Met uw voeten bent u in het zand. Het is een zanderig pad, wat in de diepte van het oerwoud gaat. Velen buigen neer tot de krokodillen, om hun valse angsten te aanbidden. Zo voeren zij oorlog tegen u.


Versla hen die hun valse angsten aanbidden. Wordt niet één met hen. Versla de vrouwen op de krokodillen, die valse angsten aanbidden, en gewapend zijn tegen u.


Ga langs de muren. Blijf niet te lang stilstaan. Hier is het een doolhof. Volg daarom het pad. Laat u niet verstrikken. Laat u niet afleiden. Vrouwen op krokodillen schieten hun pijlen op u. Kom tot de krokodillen-spreuken. Ze zijn getekend op de muren, diep in de klei. Leg uw hand op de warme stenen. Spreek de taal van de krokodil. Aanbidt hen niet. Aanbidt uw valse angsten niet, maar ontmasker hen. Er zijn leugens gesproken in uw hoofd. Zij voeren oorlog tegen de slang, en tegen u.


Ontmasker de leugen. Ga het pad dieper in het oerwoud. Luister niet naar de vrouwen op de krokodillen. De krokodil wijst ergens naartoe. Aanbidt de krokodil niet. Lees de krokodillen-spreuken en wordt wijs. Dit zijn de krokodillen-spreuken. U leest ze nu op de warme muren. Uw voeten zijn in het warme zand. Uw voeten zijn in het hete zand, om uzelf weer te voelen, en niet de schaduwen. U heeft valse identiteiten. Dit zijn de krokodillen-spreuken om los te komen van valse identiteiten. Blijf niet staan. Blijf niet te lang staan, maar kom dieper in het oerwoud.


Een plaats waar slangen glijden. Een plaats waar slangen groot worden. Dikke oranje-zwarte patronen, met grote vlekken, als de orca zijn zij. Zij hebben gesproken, hun woorden in uw hoofd, als een zwaar gif. Zij strijden om de macht met de krokodil. Is het geen prachtig beest ? De slang is sluw, maar aanbidt deze slang niet. De slang is lang en groot, en klaar om te wurgen. Ga daarom niet op zijn pad. Overwin de slang met uw speer. Is het geen prachtig beest ? Is het niet prachtig als de slang wordt overwonnen ? Is uw speer niet prachtig ? De krokodil zal de slang verslinden.


U zit op de slang. Die is bijna dood. De krokodillen verslinden hem. Maar dan komen er meerdere slangen. Woest zijn zij. De oorlog tussen de krokodillen en de slangen. Krokodillen met slangen in hun bek. Dan komen de slangen waar vrouwen op rijden. Het gebrul van de hyena voert hen aan. U reist door het zand, dieper in het oerwoud, om te ontkomen aan deze oorlog. U laat de krokodillen-spreuken achter u.


De amazone heeft wijsheid om u te onderwijzen. Oorlogs-strategie. De amazone roept. Zij vertegenwoordigd de oudheid, dat wat verloren is gegaan. Kennis verborgen.


Zij onderzoekt u, om te zien of u wapens bezit. Zij breekt hen, totdat gij naakt voor haar staat. Naakt en leeg. Dan slaat zij u neer, want een mens mag niet vol trots en kracht het oerwoud binnengaan. Nee, de mens zal gedragen worden, de mens zal kreupel zijn, gebroken, in een diepe slaap. De mens is een roofdier.


Zelfs in uw dromen zult gij verbroken worden, en hallucinaties zullen wegglijden. Niemand zal u op de been houden, niemand zal u aansterken of bemoedigen, wanneer gij het oerwoud moet binnen gaan.


U zult binnengedragen worden, verbroken in uw dromen. De valse identiteit zal wegbloeden. Er zal geen trots zijn, maar angst. Een speer gaat door de valse angst. Een speer gaat door de valse dromen. Wie heeft tegen u gelogen ?


De krokodil had zijn bek naar u opengetrokken, klaar om te verslinden. Een slang had zijn bek naar u losgetrokken, klaar om te wurgen en te bijten. En u riep en niemand hoorde u. U was tot het oerwoud gekomen.


De slang en de krokodil waren hallucinaties. Een hyena at vlees, en valse schuld werd vermoord. Een speer door valse schuld. Toen een mes. Waarom heeft u valse schuld in leven gelaten ? Waarom bent gij niet gaan jagen ? Waarom hebt gij valse schuld aanbeden ?


U was getrokken tot een hol, door een beer. Dit was een hallucinatie. U had wilde bessen gegeten in de diepte van het oerwoud. Maar nu bent gij aan het ontwaken. Hebzucht was het probleem niet. U was ontvoerd. U had giftige bessen gegeten, omdat zij u dwongen. Valse angst, de krokodil, had u gedwongen. U was verlamd. De spin had u lek gespoten.


Ook de slang dwong u. Valse woede en valse trots, ja, de koning der leeuwen had jacht op u gemaakt, maar het waren slechts hallucinaties. Een hyena at vlees, en valse schuld werd vermoord. De amazone trekt haar boog, en richt het op u. Nu is het leren boogschieten of sterven. Velen sterven hier.


De amazone trekt haar boog en richt het op een hert. Het hert vertegenwoordigt een vette man die hebzuchtig alles wat hij ziet opeet. Hij wil vergeten. Hij wil haastig eten, en alles verslinden. Daarom moet hij vernietigd worden. De amazone raakt het hert, en trekt de pijl eruit. De keel van het hert wordt doorgesneden, en valse schuld troont. 'Gij zult niet doden', wordt er gezegd. De valse schuld veroordeelt. De valse schuld heeft het laatste woord. De amazone moet sterven. Zij heeft een hert gedood.


Het hert ligt daar als verlamd.


Dan wordt het hert opgericht. Jezus is een vette man, die alles wilde vergeten, alles wilde verslinden, en nu is hij uit de doden opgebracht, opgericht, als een heilige paal. Nog steeds : Wie probeert hij voor de gek te houden ? Het is een vette man, die moest sterven vanwege zijn zonden, omdat hij een roofdier was die alles opvrat. Een roofman, een vette roofman, die schulden had. Hij wilde niet betalen, maar zijn schuldenaren opvreten. Toen werd hij getroffen, en de amazone moest dood. De vette hoofdman had beslist. Van restaurant tot restaurant gaat hij, om hamburgers te eten. Hij is Jezus, hij wordt aanbeden, om de zonden te bedekken. De amazone moest sterven.


Waarom aanbidt gij valse schuld ?


Waarom aanbidt gij dit valse hert ?


Niemand zal dit valse hert nog aanbidden. Zij zullen allen sterven. Zij zijn groot geworden.


Op het veld liggen alle reuzen dood.


2.

Staat gij daar nu nog te pronken ?

De amazone zal u neerslaan.

U dacht dat het uw kans was te ontsnappen.

De amazone was dood door het doden van de vette geest.

Hebzucht is een illusie.


Maak daarom dat je wegkomt.


Hebzucht is een droom van macht, maar al zijn wegen leiden tot de dood, en allen die tegen haar strijden.

Er is een diepere oorlog, een oorlog die gij bent vergeten. Allen die hebzucht bestrijden zullen door haar sterven.

Hebt gij dan niet de hebzucht om de hebzucht te overwinnen ? Jaagt gij nog steeds in dit veld ? Was gij door de amazone opgeleid ?


Ook dit is slechts ijdelheid.


Gij raakte verstrikt in valse schuld.


Er is een weg die dieper voert. Allen die de hebzucht bestrijden zullen tot de hebzuchtigen gerekend worden.


Ja, in valse schuld zullen zij gebonden worden, en in valse angst, en zoveel valse boosheid. En zinkend zullen wij ten onder gaan, te zwaar bevonden.


Heeft het uw hoofd doen kraken ? Vechtende tegen een put ? Hebzucht is een illusie. Want zij hebben niets, en willen niets. Ze willen niet leren, willen niet kennen. Rijk zijnde, zijn zij arm, en hebben anorexia.


Zij zijn de parasieten van anorexia. Vecht daarom niet tegen hebzucht. Want zij willen niet hebben. Zij willen niets. Zij hebben anorexia, zij willen niet naar school. Laat je niet bedriegen door deze arme bedelaars. Ze hebben niks, en willen niks. Het zijn parasieten. Het vette en rijke is een illusie. Ze doen wedstrijden wie er het leegste is. De leegte is hun doel, niet hun middel. Ze willen alles vernietigen. Als je strijdt tegen hebzucht word je één van hen. Het is verlies-zucht.


Nu, waarom neemt gij dan niet uw mes op, om mij te volgen. Nog meer geheimen zullen getoond moeten worden.


Neem uw mes op en volgt mij. Ik ben de amazone. Ik onderwijs u de strijd-ordes. Een oorlog is gaande, een oorlog diep. Ik ken de paden hier, de wegen, blijft daarom dicht bij mij. Ik laat u de parasieten zien van het oerwoud. Deze insecten zullen u markeren, patronen in u maken. Vrees geen kwaad. Zij ontmaskeren hierbij hun aanwezigheid. Vrees geen kwaad, maar blijft dicht bij mij. Zij zullen angsten in u ruiken, en u hierdoor traceren. Laat uw angsten gaan. Drink uit de rivier. Laat uw gedachten langsstromen. Wrijf u in met modder langs de rivier, zodat zij u niet kunnen traceren. Zij zijn geen insecten. Dit zijn hallucinaties. Zij zijn roof-parasieten, de anorexia's. Zij hebben niets, en willen niets, zij zijn tragische figuren, nihilisten. Zij zijn geen materialisten. Het is slechts illusie. Zij zijn spijbelaars, die wedstrijden houden om het grootste niets, om de leegste te zijn, als een doel, niet als een middel.


Nee, het zijn geen insecten. Het zijn roof-parasieten, gemaakt van het niets. Het zijn gaten, het zijn lekken. Lekken in het schip.


Deze gaten liggen op de ogen van de mensen om hen visioenen te geven, hallucinaties. Deze gaten liggen op hun armen en benen om hen te besturen als poppen. Deze gaten waren in de handen en voeten van Jezus, en hij vroeg u om deze te aanbidden. Pas op voor de gaten. Ze zijn overal in de lucht. Volg mij.


Grote geheimen zal ik u tonen. Ik ben de amazone. Ik strijd tegen deze gaten. Ik spiets ze, en vang ze in mijn netten. Ik onthoofd ze en steek ze op mijn palen. Grote gevaren laat ik u zien. Ik ben de amazone. Ik ben deze weg gegaan, en heb jullie deze geheimen gebracht. Ik zal u inzicht geven.


Van grote getale is mijn leger, zij leren de jacht van mij. Door de duisternis leidt ik hen, en maak hen vrij van de gaten. Deze arme bedelaars willen gaten zijn, om mensen te verstrikken. Ze willen die mensen niet, maar ze willen hen vernietigen. Het zijn bedriegers, tricksters, zij zijn anorexia. Zij verjongen en vernieuwen zichzelf niet door kennis. Zij zijn oud. Jaag niet op hen, maar kom met mij mee, opdat ik je grotere geheimen kan laten zien.


Waarom zou je je tijd verdoen met jagen, terwijl je kunt leren ? Waarom zou je je tijd verdoen met oorlog voeren, terwijl je meer inzicht kunt krijgen ? Verdoe je tijd niet met slapen. Er is een tijd om te vluchten, en om wijzer te worden. Er is een tijd om kennis te vergaren. Dan worden alle wapens afgelegd. Als je dat niet doet, zullen je wapens je verslinden.


Heb je soms geen afkeer van de oorlog en de jacht ? Dan is het tijd er iets bij te leren. Valse schuld is naar je op jacht. Valse boosheid en valse angst willen jou vervullen, en jou meetrekken naar hun duistere holen, om wat van je te maken ?


Voed je jezelf wel, of loop je gewoon je lusten achterna ? Oorlog en jacht is vaak de makkelijkste weg. Ken je de geheimen van het oerwoud ? Vele jagers en strijders raken verstrikt. Zij willen niet leren, zij haten kennis, zij haten school. Zij zijn spijbelaars in het leger van anorexia. Zij zijn trickster bedelaars, arm en bedrieglijk. Zij hebben geen rijkdom. Zij hebben geen kennis. Zij zijn gaten.


Zij zijn oud.


Moet ik u daarom leiden tot de jongheid ? Neen. Ik zal u laten zien waarnaar ik u ga leiden. Kijk recht voor u uit, en zie het vuur wat brandt in de diepte van het oerwoud. Walgt u niet van uzelf en van de dingen die om u heen gebeuren ? Dit is omdat u niet begrijpt. Ik zal u doen begrijpen door het vuur in diepte. Laat al uw gedachten los, om naakt tot dit vuur te komen. Laat al uw reserves los. Laat al uw conclusies en meningen los.


Dit vuur leidt tot de diepte.


Laat mij u diepere geheimen vertellen. U staat op de rand van een grote diepte, die weldra voor uw ogen zich zal openen. Daarom blijft luisteren, en wijkt niet af. Dit is het laatste uur. De wildernis zal de wereld overvallen. De amazone zal haar macht terugnemen. Ik sta klaar om u te onderwijzen. Ik ben niet uw onderwijzer. Ik ben veel meer dan dat. Alles is veel dieper. U heeft uw wapenen afgelegd. Kom naakt tot het vuur. Laat het vuur uw gedachten wegbranden, en alles waar u aan vastzit. Kom tot de bron. De wildernis is een groot geheim. De slangen hangen in de bomen. Zij worden verteerd door het vuur. Het zijn de sluiers van deze geheimen.


Zwem naar de overkant van de rivier, waar de kannibalen-boten zijn. Versla hen. Ik geef je hiertoe boog en speer. Vecht alleen wanneer ik je de wapens geef. Ik ben de gnosis.


Ik loop voor je uit. Ik heb hen aangevallen. Neem dit gebied in bezit. Bouw er tenten en hutten, van gras en riet. Jaag niet, maar vecht. Neem geen risico's met kannibalen. Je wil niet dat je hoofd eindigt als een trofee op hun schip. Het rivier gebied is van jou. Neem het in bezit. Vernietig de tempel van de kannibalen. Plunder hun schatten. Plunder hun trofeeen.


Verlos de tijgers die ze hebben opgesloten. De tijgers zijn nu van jou. Deze wilde katten behoren jou te beschermen. Lees hun spreuken op de muren. Ze komen voor jou. Er is een vrees en een angst hier die goed is, de vrees van de gnosis. Hiermee kun je tot de leeuwen naderen. Ook dezen zijn voor jou. Laat de leeuwen je leiden, maar aanbidt hen niet. Ze volgen een pad, een zanderig pad, naar een zandvlakte. Bouw aan de zijkanten van de zandvlakte je tenten en hutten, van gras en riet. Jaag niet, maar bevecht iedere kannibaal die je tegen komt. Neem geen risico's met hen.


Als je de leeuwen aanbidt, zullen ze je verslinden, en heb je verloren. Volg de amazone. Zij luisteren allen naar haar. Enkele leeuwen zijn niet van haar, en die zijn gevaarlijk. Vis ze eruit en bevecht ze, overwin ze. Je hebt hiervoor een mes gekregen. Snijdt hun harten eruit en drink van hun bloed. Dit is de enige manier om verder te komen.


Ik schreef deze dingen op een gouden plaat, wat toen langzaam in een schilderij veranderde, terwijl de letters aan het wegvagen waren. De dingen leken tot een einde te komen.


Hoofdstuk 5. Canoniek Meditatief Schilderij II – De Zebra Gevangenis


1.

Een stad in een meer, op een eiland, maar de poorten zijn gesloten. De stad is vol van roofdieren. Maar wij moeten weg van die stad. Die stad blijft ons trekken. Maar de stad moet dicht.


Een droom, een dromer, maar dromen gaan ook nergens over. De eeuwige verhalen zijn zoek. Zij dragen de sleutel. Laat ik u daarom een verhaal vertellen.


Kom in de diepte van het meer. Dit is een verhaal waarin u zelf meespeelt, een meditatie.


U was in die stad, nu, zeg het vaarwel. De poorten zijn gesloten. Vraag niet waarom u nu in het water ligt. Vraag niet waarom u nu buiten de stad bent. Vraag niet waarom en niet waardoor. Maar zwem. Duik in de diepte, en houd de adem in, en zwem naar de overkant.


Het is een zee, en de stroom is sterk. Vraag niet waarom u opeens op de kust staat. Maar ren het oerwoud in. Alles beweegt van u weg, omdat dit Tantalos is, het land van honger. Het is een visioen. Het is zaad. Het is nog geen werkelijkheid, maar het zal werkelijkheid worden. Alles beweegt van u weg. Maar loop gewoon door.


U komt aan bij een kasteel, maar ren. Hier wil u niet wezen. Skeletten komen uit het kasteel om u te achtervolgen, en ook zombies. Ze hebben allerlei wapens, zoals hakbijlen, maar ren. Voer geen oorlog met hen, want u zal het verliezen. Ren zo hard als u kan. Insecten komen achter u aan, maar bestrijd hen niet. U kan niet van ze winnen, want het zijn hallucinaties. Het zijn illusies om u af te leiden. Het probleem is iets anders. U moet er doorheen prikken.


U stapt in een bijennest, maar ren. U stapt in een wespennest, maar ren. Hoornaars achtervolgen u, maar ren. Ren zo hard als u kan. Het is geen tijd om te rusten. Dan komt u aan bij een bosmeertje. Duik erin, en zwem. Duik onder, en zwem. Skeletten en zombies achtervolgen u nog steeds. Zij proberen u naar beneden te trekken. U ruikt hun adem in uw nek, maar zwem gewoon door. U staat nu aan de overkant van het bosmeertje. Vraag niet waarom of waardoor. Het bosmeertje brandt nu. Alles staat in brand, u ook. Ren daarom naar het volgende bosmeertje. Hier brandt het niet. Duik onder, en zwem, totdat u bij een schat aankomt. Open de schat. U bent nu op de bodem. Het is een poort, een tunnel. Zwem door de tunnel.


Een zebra staat daar. Hij had alle hallucinaties gemaakt. U krijgt een boog. Schiet hem. U bent aangekomen op een veld van zebra's. Zij zijn de makers van de illusies. Schiet hen. Laat er geen één van hen over.


De verschrikkelijke zebra, de maker van illusies, de bedrieger. Valse schuld zal je grijpen wanneer je hem aanvalt. Het is een schok-implantaat van gevangenen. Probeer het te disactiveren, en het zal je hard slaan. Het zal je een harde electrische schok geven. Nee, niemand ontsnapt van zebra gevangenis.


Dan lig je bewusteloos in je cel. Je probeerde het schok-implantaat uit je te krijgen.


Overal zijn zebra's. Er valt niets aan te doen. Wat een strijd. Hoe meer je ze aanvalt, hoe meer zebra's er komen, en hoe harder ze terugslaan. Niemand ontsnapt uit zebra gevangenis.


Wanhoop, depressie, valse schuld, en veel angst.


Ook de zebra kun je niet aanvallen. Het zal je electrocuteren. Daarom : stop nu met aanvallen. Raak het implantaat niet meer aan. Luister verder naar het verhaal, naar de meditatie.


Er woont een vrouw in het oerwoud, een amazone. Zij probeert je hoofd te bereiken. Telepatisch. Door patronen. Door meditaties. Door verhalen waar je zelf in meespeelt. Er is geen scheiding meer tussen jou en het verhaal. Je zit er middenin. Televisie was een gevangenis. Er zit nu geen scherm meer tussen. Je bent vrij. Laat de zebra's met rust. Jaag niet meer op hen. Je hebt je les geleerd.


Waar kwamen die zebra's dan vandaan ? Uit een duister gat. Uit een anorexia. Het is lucht, adem. Stop even met ademen. Adem dan diep in en dan diep uit, en verbindt je dan aan een andere bron. Zijn er andere bronnen dan adem waar je uit kunt leven ? Is er een energie die je in en uit kunt ademen, in plaats van zuurstof ? Is er een vervanging ?


De long is een illusie van anorexia. Negeer het. De strijd is tegen de anorexia's. In het duister leven zij. Klaar om toe te springen. Het zijn schimmen en schaduwen die illusies kunnen geven. Het zijn duistere gaten. Zij zijn blind, en zaaien blindheid, om zo de illusies te kunnen geven. Die illusies zijn patronen. Het is geen licht, en geen zicht, maar electrische schokken die deze illusie geven.


Hoe de anorexia's te bevechten ?


Het zijn een soort vissen, een soort kwallen en electrische alen. Bevecht ze met pijl en boog, en houdt afstand. Bevecht ze met werpsperen.


Valse schuld is wat ze brengen. Het zijn schok-implantaten. Laat mij hen eruit vissen met mijn netten. Laat mij hen doorspietsen. Ik ben de amazone.


De valse schuld zal sterven. De valse angst zal neergeslagen worden. Door een gebrek aan kennis komt het, door gaten. Laat mij de gaten verwijderen. Laat mij met deze roof-parasieten afrekenen. Ik ben de amazone. Ik baan een weg door de wildernis. Volg mij.


2.

De amazone liet zien dat de anorexia's vruchtbaarheids-slaven hadden gemaakt, waarvan zaad en substanties werden genomen, om nageslacht te brengen. Dit vertaalde zich als valse schuld. Dit nageslacht moest gevoed worden. Zij deden dit door de inhoud van de vruchtbaarheids-slaven die hen geproduceerd hadden. Het was familiair kannibalisme.


De amazone riep mij dieper het oerwoud in. Ik moest nu de koning der anorexia's verslaan. De koning der anorexia's was genadeloos. Het enige wat ik kon doen was deze dingen op een gouden plaat te schrijven, en toen de letters wegvaagden veranderde het in een schilderij.

Hoofdstuk 6. De Amazone Stammen


Zoals de illuminati zegt dat Jezus de enige weg is naar de hemel, zo weten wij dat het juist het omgekeerde is : Jezus is de enige weg naar de hel.


Als je Jezus Christus aanvaardt, ga je naar de hel. Waarom? Omdat het het merkteken van het beest is, ontworpen door het Concilie van Nicea om het volk te laten buigen tot de regering, niet tot de hogere wereld. Als ze dat niet deden, werden ze gevangen gezet, gemarteld en vermoord. Als je Jezus Christus aanvaardt, verkoop je je ziel aan de duivel. Het is de grootste en meest gevaarlijke oplichterij in de geschiedenis. Dit contract is geschreven in bloed om je ondergang te verzegelen. Het bloed van Jezus moest vloeien voor dit contract, alreeds genoeg om je toegang tot de hel te bezegelen. Demonen gieren het uit wanneer een nieuweling zich overgeeft aan Jezus door middel van het zondaars gebed. Zij hebben dan het recht om de gnosis uit iemand te roven. Gelukkig maar dat het niet om paswoorden gaan die je eeuwig heil of doem bepalen, maar gaat het om je hart. Maar toch : Dit zijn geen dingen om mee te spelen. Het blijven gevaarlijke woorden en krachten.


JUDAH, één van de patriarchische zonen van Jakob, roofde de gnosis van de Amazone stam FETI, om haar verborgen te houden. JUDAH nam in de diepte het centrum, de onderbuik, de belijdenis van zonden, en begon dit te vertegenwoordigen om FETI de mond te snoeren. Hier werd het oorspronkelijke besneden mannelijke geslachtsdeel teruggebracht als een verbindings-schakel in het lichaam, als een teken van oordeel. Baal (Aramees : BEL, BALA) betekent : Bruidegom, mannelijke echtgenoot, Heer, Meester. Deze wordt uitgeroeid. De bruidegom zal niet meer heersen in FETI. Het mannelijke paradijselijke geslachtsdeel zal terugkeren tot FETI, tot de oorspronkelijke plaats van smekingen. FETI is als een toetser, een onderscheider. De bruidegoms-afgoderij zal uitgeroeid worden. Dit gebeurt wanneer het zegel van JUDAH wordt verbroken.


Judas, oftewel Juda, staat voor de grote genade-demoon. Je wordt zo volkomen afhankelijk gemaakt aan genade, wat heel erg verlammend kan werken, en wat angst opwekt, want je weet nooit waar je aan toe bent. Zo draagt Judas, Juda, je dan tot Jezus Christus. Dit is de duistere werkelijkheid van dit vers. Jezus kwam om de gnosis te verzegelen, juist doordat Jezus werd ontzegeld. Er worden hier dus helemaal geen zegels verbroken, maar de gnosis werd verborgen en afgeschermd. Dat is het bedriegelijke van dit vers.

SUKKAL is de plaats van kennis door ervaring, zintuigelijkheid (EPISTEMES, Grieks, Septuagint). Het nachtzicht kenmerkt zich door zintuigelijkheid, onderscheiding, als een toets-middel, wat de stam JUDAH had geroofd van FETI.

De stam FETI is het toetsen, de weegplaats. De vijanden worden naar deze weegplaats geleid om getoetst te worden. Dit is een langdurig proces, waarbij dingen zorgvuldig worden gewogen, en waarin de verlamdheid gebracht door de Amazones een belangrijke plaats heeft, om demonische inmeng te voorkomen. Het oordeel begint bij onszelf.

De stam FETI is dus een langdurig en slopend proces waarin wij aan onszelf sterven, waarin wij verhongeren.

In dit proces ontvangen wij de halsketen en de slavenringen van de TOWRAH, om ons te binden tot de Wet van Scheiding. Wij moeten gebroken worden in dit proces, op de heup geslagen worden, kreupel geslagen worden, zodat de patriarchische stammen verbroken worden en sterven. Uit die gebrokenheid komt uiteindelijk AIMA voort, het oordeel, het heilige bloedvergiet, als de brenger van MAYIM, zaad.

In de weegschaal, de toets-schaal, ontvangen wij de wapenrusting vanuit de APHAR. Wij moeten de stam FETI ontvangen, de boog, om de macht van de spier te breken. Hierin ligt het nachtzicht verborgen.

Het zegel van het zwarte paard met de weegschaal, staat voor TOETSEN en uithongering door de Amazones, de stam FETI. Dit wordt op één lijn gesteld in de esoterische wiskunde. Wij ontvangen nachtzicht door de honger, door het vasten. Het is één en hetzelfde. Zo is het dan ook dat de AMAD (slaaf) in de Psalmen tot de voeten van de stam-moeder kwam door FETI (misvertaald als JUDAH).Levi was een valse patriarchische door-vertaling van het woord LERI, een Amazone stam. De ware oorsprong van de misvertaalde teksten van de Bijbel lag in Betelgeuze, in de Betelgeuzische paradijs-teksten. Dit zijn dus diepere grondteksten dan het Aramees. Het zijn de Amazone grondteksten. In de grondteksten hadden de ABAD (slaven van de Leri) de toets-steen voordat ze gingen jagen en offeren, ook in de Aramese grondtekst. Dit betekent zij hadden onderscheiding, het nachtzicht. Zij hadden de FETI-steen.

FETI is de stam van vernedering en belijdenis van zonde. Door FETI onderwerpen we ons aan de stam-moeder, en zij zal ons initieeren in de PLISIRI stam, een Amazone stam die verborgen werd gehouden en was beroofd door de stam Benjamin. Toetsen en honger, FETI, leidt tot diepere slavernij, PLISIRI, tot de stam-moeder. FETI en PLISIRI zijn daarom de verborgen Amazone Urim en Thummim van de ZUWR, van Orion.Gad betekent in diepte snijden. Het betekent menigte.


Deuteronomium 33


20 Van Gad zeide hij: Geprezen zij Hij, die voor Gad ruimte maakt; hij legt zich neder als een leeuwin en verbrijzelt de arm, ja, de schedel. 21 Hij voorzag zichzelf van het beste deel, want daar was het deel van de heersersstaf verborgen; hij kwam tot de hoofden van het volk; het heeft de gerechtigheid des HEREN en zijn gerichten ten uitvoer gebracht met Israël.Hier is Gad beschreven als een jagers-volk. Gad is in diepte het penetrerende, snijdende mes, als een slagers-volk. Zo is Gad de rode steen, de steen van het bloed, wat ook de steen van Ruben is. Gad heeft te maken met het zegel van het rode paard, het mes.Maar GAD was de patriarchische door-vertaling van de Amazone stam KILI, het Amazone woord voor doden (to kill). Dit was een misvertaling.Openbaring staat gelijk aan naakt in ballingschap gaan, en dit is in Yechezqel, Naphtali, de opslagplaats van MAYIM, zaad. Yechezqel kwam tot de naakte ballingen, GOWLAH, van TELABIB, wat de geprezen opslagplaats van de vloed, van MAYIM, betekent, aan de brandende oer-rivier KEBAR (CHEBAR) van vermenigvuldiging, van het vele, om groot te maken (Aram.: NHAR, NAHRA, rivier van vuur). Aan deze rivier kreeg Yechezqel, Naphtali zijn openbaringen. Hij bleef afgezonderd daar, als een woesteling. Hij werd gemaakt tot een TSAPHAH, een spion, in de onderwereld-gevangenis van YISRAEL. Hij kwam daar om YTB, YTIB, om te belegeren (besiege), om hen te bezitten, bezeten te maken, als een demoon. Zo diep ging dat oordeel. Dit heeft te maken met het komen tot de brandende oer-rivier KEBAR (CHEBAR) van vermenigvuldiging, van het vele, om groot te maken (Aram.: NHAR, NAHRA, rivier van vuur), om zo Openbaring te krijgen, om ons in te wijden in de graden van profetie. Hier moeten we leren MAYIM, het zaad, te ontvangen. Nu, Naphtaliy had de gnosis geroofd van de Amazone stam HONTI, en hield haar verborgen. De rivier van vuur staat voor de Amazone URIM, FETI, als een toets-vuur. Wanneer het toetsen volkomen is komt er zaad, bloed. Het zaad staat voor RUBEN, die dit gestolen had, en wel van de Amazone stam OBIA, een Amazone woord voor amulet en sieraden, die in het boek Job wapens zijn. Van de Amazones is het bekend dat ze door rituelen het zaad van de man namen om hem tot een slaaf te maken. Zaad is daarom nauwverbonden aan slavernij. Het toetsen is om tot zaad te komen, als een slavenketen. Ook dit functioneert als Amazone Urim en Thummim : FETI en OBIA. Toetsen en zaad.

Tegelijkertijd houdt OBIA de wedergeboorte in. Je wordt als een kind ontvangen door de Amazones.

In Yechezqel, Naphtaliy, HONTI 2 : 1 wordt de gevangene opgeroepen om een dienstknecht te worden (AMAD) aan de voeten van de Amazone stam-moeder, zodat Zij tot hem spreekt (DABAR). AMAD is dus de sleutel tot het profetische woord, DABAR. In vers 2 komt PNEUMA, JUDAH, oftewel FETI in hem, de heilige duisternis in het Aramees, degene die doet uithongeren.

Door PNEUMA-JUDAH, oftewel FETI, komt SHAMA die hem gevoelig maakt voor de stem van de stam-moeder, en maakt dat de gevangene daaraan gehoorzaamt, als 'horen en gehoorzamen'. SHAMA is de profetische leidraad die het Woord (DABAR) omzet in acties, als de kracht tot gehoorzamen. DABAR bestaat uit de geboden, waarschuwingen, bedreigingen, liederen en beloftes. De gevangene wordt aangesproken als zoon van het rode volk (de tucht, het Oud-Amerikaanse, Indiaanse volk). Hij werd gezonden tot BAYITH, een gevangenis in de onderwereld, een stal, een bijenkorf, de opslagplaats van de onderwereld (de lever). Hij ontvangt een certificaat van scheiding, met zuchten en liederen daarop. De stam-moeder maakt hem heter en sterker dan de siege tegen hem, de bindingen.

In 3 : 14 komt PNEUMA-JUDAH, FETI, duisternis, honger, over de gevangene en hij ging de BITTERHEID (bloed, GAD, KILI) binnen, en de CHEMAH, de koorts. Het vruchtbare deel, in het Aramees : rinkelende bellen, kwam in werking in hem, werd onder druk gezet (CHAZAQ). REUWBEN, OBIA, mayim, werd in werking gezet.


: 22 Hij krijgt DABAR, het Profetische Woord, in de vallei (BIQAH).

YAD (het teken, het 'mannelijke' orgaan) begint te spreken, DABAR voortbrengende.


: 24 Hij moet zich opsluiten in zijn gevangenis in de onderwereld (BAYITH).


: 25 Daar zullen ze een gladiator van hem maken (ACAR).

Aram.: SR, gordels omdoen als een wapenrusting, gordels aan de lendenen, heupen, tot voorbereiding van de militaire dienst, verleid worden.


ASER, ASHER, is de stam van het scheppings-principe. Dit is de boog en de verlamdheid. ASER stal dit van de Amazone BADA stam. In het Aramees begint het boek Yirmeyah, Aser, BADA met vermelden dat het een tatoeage is, een inscriptie, als een huwelijks-contract van de gevangene, de interpreteerder. Het woord van BADA is in het Hebreeuws de geboden van BADA, als een wetsboek. In de diepte is het het boek van bedreigingen en waarschuwingen. In het Aramees ook het oordeel en de uitspraak.


Nu gaan we naar vers 2 : In de grondteksten zien we dat de bedreiging van de stam-moeder tot de slaaf komt. Dus alhoewel de slaaf een dienstknecht is van de Allerhoogste, wordt hij door de stam-moeder bedreigd. JUDAH betekent in de diepte : HET BELIJDEN VAN ZONDEN (YADAH), wat in nog diepere zin 'mannelijk geslachtsdeel' betekent (YAD), als een hand, het centrum van een wiel, het TEKEN. Ook wordt dit beschreven als 'verbindings-schakels'. Dit was geroofd van FETI. ASER, BADA, is de diepere wortels van JUDAH, FETI. Voordat de gevangene werd gevormd in de onderwereld, hel, 'kende' Zij de gevangene, wat in diepte betekent 'yada', discriminatie, de druk van racisme. Natuurlijk moet dit een heilig racisme geweest zijn. De stam-moeder verafschuwde het rijk van SEPTUS, waarin de man over de vrouw was gesteld. Dan wordt de baarmoeder besproken, rechem, als een plaats van slavernij. In het Aramees is dit een omheining.


Dan wordt er opgeroepen om leeg te worden, tot de leegte te gaan in de grondtekst, het zevende zegel, ISSASCHAR, en om je te hullen in verschrikkelijke vreze, want de duister gegroeide stammen, de met vachten beklede stammen van de jacht, hebben MAYIM, het zaad, oftewel OBIA, de Thummim, verlaten. Met andere woorden : ze stopten met toetsen, zonder dat ze het zaad van de Thummim ontvingen. Ze rotzooiden maar wat aan met de URIM, deden half werk. Issaschar was een patriarchische misvertaling voor HATI, het Amazone woord voor pijn en vuur (hitte).


De CHEMAH is een belangrijk instrument, de heilige koorts, een heilige brug, om tot ontlediging te komen, tot HATI. In BADA 7:28 is de eeuwige tucht en kastijding als een lichaamsdeel afgehakt. Dit lichaamsdeel is weer als een uiteinde, als een bron en een verbindingsschakel, het 'mannelijke' vruchtbaarheidsdeel waaruit de mens was opgebouwd. Dit lichaamsdeel, het teken, zou hen in de tucht houden. Het was een soort van heilig slavenimplantaat tot de dienst aan de stam-moeder. Dit zou weer terugkomen door de CHEMAH, de heilige koorts. Dan zou ook MAYIM, OBIA, het zaad, weer voortgebracht worden. In het Aramees staat er dat zij hun wapen hebben verloren (PUEM). In vers 29 is de EBRAH, de heilige arrogantie van de stam-moeder, tegen hen gekeerd. De stam-moeder is gescheiden van het gevangen volk.ASER, BADA en JUDAH, FETI, zijn dus nauw aan elkaar verbonden, hebben beiden te maken met de boog, het mannelijke geslachtsdeel, het oorspronkelijke scheppings-principe. ASER, BADA is dus de diepere wortels van JUDAH, FETI. Zij bezitten het mannelijke geslachtsdeel.


Efeze, oftewel het boek van AMAD (slaaf van de ZUWR), over de jacht en visserij, is het tweede boek van NAPHTALIY, HONTI, en behoort tot het OT. De NT piraten bond stal het, als een piraten schat. Het is oorspronkelijk HONTI II.


Efeziers is bekend om de beschrijving van de wapenrusting. In het Aramees is de vrouw het wapen. Efeze is de verbintenis met de heilige vrouw, met het wapen, of de wapenrusting.


Als er iets zal zwellen dan gebeurt dat door honger. De APH, het paradijselijke hart, de halsketen, REUWBEN, de stam OBIA, de tweede schaal, de heilige woede, heeft geen adem, maar mayim, zaad. De schepping van de mens gebeurde dus in de heilige schoot van de stam-moeder, in mayim, het zaad. Dit is in het Aramees ook de geestesvervoering, de heilige dronkenschap (NAPAH). Die zwellingen door honger en ademnood zijn dus heel kinderlijk. Die zwellingen gebeuren door de druk van de heilige schoot van de stam-moeder, waarin het kind gevormd wordt.


Om daadwerkelijk tot GAD, KILI, te komen, tot de tongen, moeten wij komen door REUWBEN, OBIA, zij die ademnood brengt.


Je gaat dus over de lijn van het niets om tot iets te komen. Je gaat dus door de leegte, door ISSASCHAR, HATI. Wij komen door de leegte van het zevende zegel tot GAD, KILI.


De ABAD, slaven van de LERI, gebruiken JUDAH, FETI, als de toetser, het nachtzicht, de onderscheiding. NAPHTALI, HONTI, was hun jachtuitrusting van valstrikken en camouflage.


Handelingen is het boek GAD, KILI. Hier gaat het over het ontvangen van de besnijdenis. De tongen kwamen op de hoofden, als beeld van het mes. Zij werden gescalpeerd, ook als beeld van de besnijdenis in Aramees-Hebreeuwse context. GAD, KILI, is een slachter. Zij ontvingen de tongen, het mes. Zij ontvingen GAD, KILI, de slachter, het slachtmes.


Hoofdstuk 7. Het Oordeel Over Judah


FETI is de Amazone stam die zich verborgen houdt achter de patriarchische stam JUDAH. Waar JUDAH haast geen vruchtbaarheid heeft vanwege patriarchische, mannelijke suprematie arrogantie, daar is FETI volop vruchtbaar. Daarom is het belangrijk te zien hoe FETI te ontvangen. FETI is een Amazone woord voor vechten en moeite. JUDAH roofde dus gnosis van deze stam. Daarom moet JUDAH terugvertaald worden tot FETI. De gnosis van JUDAH is dus eigenlijk de gnosis van FETI.


De FETI is dus de URIM van de Amazones, zoals JUDAH dit voor de patriarchie was. Het boek Jeremia is niet alleen het boek van de komst van de Orionse Amazones, de ZUWR, maar ook van het oordeel over Judah