Serie De Beesten

I – De Lamsjacht

Hoofdstuk 1. De Schoonmaak-Kabouter

Hoofdstuk 2. De Twee Grote Egyptische Schandalen

Hoofdstuk 3. Onder De Wraak Van De Oorlogsgodin

Hoofdstuk 4. Een Machtig Twaalfde Uurs Mysterie

Hoofdstuk 5. Het Derde Grote Egyptische Schandaal

Hoofdstuk 6. Het Orakel van de Beesten

Hoofdstuk 7. Het Mysterie van het Oog van Horus – De Grote Verdrinkings-Klok van de Onderwereld

Hoofdstuk 8. Het Beest van de Verdrinking en de Wortels van SAT-AN

Hoofdstuk 9. Het Vierde en Vijfde Grote Egyptische Schandaal

Hoofdstuk 10. De Poppenmaker-Kabouter

Hoofdstuk 11. De klokkenmaker-kabouter en de Jacht Zodiak van de Onderwereld

Hoofdstuk 12. De Roddel-Kabouter en de Openbaring van MIRRE

Hoofdstuk 13. De Besnijdenis in de Gnosis

Hoofdstuk 14. De Overwinning over het Valse Lam

Hoofdstuk 15. De Dronken Bestuurder-kabouter

Hoofdstuk 16. Het Boek van de Duistere Nachten

Hoofdstuk 17. De Vuilnis-kabouter

Hoofdstuk 18. De Verborgen Osiris-Put

Hoofdstuk 19. De Strijd Tegen Renom

Hoofdstuk 20. Het Lam van de Schoonmaak-kabouter

Hoofdstuk 21. De Put van Geb en het Samuel-Mysterie

Hoofdstuk 22. De Rijder van Jom en de Pelsjager-kabouter

Hoofdstuk 23. Het Einde van JOM in het Boek van de Nacht

Hoofdstuk 24. De Industriele Revolutie van de Gnosis – De Vierde Par-Week van de Lamsjacht

Hoofdstuk 25. Het Berijden en Temmen van LAZAR

Hoofdstuk 26. De Verbreking van de Glazen SEPRA-wand

Hoofdstuk 27. De Lamsjacht – Strijd Tegen De Valse Slaap

Hoofdstuk 28. De Chemie van de Gnosis

Hoofdstuk 29. De Heilige Bevrorenheid

Hoofdstuk 30. Moedervlek

Hoofdstuk 31. Rituelen voor de Lamsjacht

Hoofdstuk 32. De Verdere Verbreking van de SEPRA-Wand

Hoofdstuk 33. De Nieuwe Longen

Hoofdstuk 34. De Kainse Stammen en de Vijf Pilaren van de Demonologie van de Gnosis

Hoofdstuk 35. Het NT van het Boek van de Nacht – Van Eden tot NOD

Hoofdstuk 36. Sepra – Het Wapen van ARETA

Hoofdstuk 37. Amalek

Hoofdstuk 38. De Terugkeer tot AMALEK en de VUR, de Amazone Gnosis

Hoofdstuk 39. De Lamsjacht-Visjacht Link

Hoofdstuk 40. De Afgehakte Apenkop

Hoofdstuk 41. Het Verborgen Geheim van Hofni en Pineas

Hoofdstuk 42. De Komst van de Zwarte Leeuwen

Hoofdstuk 43. De Badkabouter

Hoofdstuk 44. De Komst van de Nieuwe Melk

Hoofdstuk 45. De Derde Zak en de Vijf Eierstokken

Hoofdstuk 46. De Symboliek van de Roofdieren

Hoofdstuk 47. De Afsluiting van de Maand van de LamsjachtHoofdstuk 1. De Schoonmaak-Kabouter


Het NT verbergt de initiaties van het beest. Dit is een cyclus :


kribbe – pasgeboren vee

tussen kribbe en kruis – rijpend vee

kruis – slacht

opstanding – het worden tot een roofdier, een beest

hemelvaart – de slacht door het beest

wederkomst – de vermenigvuldiging van het beest, het worden tot een meerkoppig beest, het merkteken van het beest


Efeze 1


1 Paulus, weinig, leegte, honger, een apostel, vertaler, kreupel, spastisch, pasgeboren vee, van de Chasma, Moederschoot, en de IYSH, vechtslaaf, door de wil van Mara (God, het Beest), aan de heiligen en slaven in Chasma IYSH, die te Efeze zijn;


Dit gaat over de kribbe.


De voet is een beeld van het meerkoppige beest.


De voet symboliseert de brug tot de onderwereld.


Het meerkoppige beest is dus een beeld van de wederkomst. Daarom is het meerkoppige beest overmatig gedemoniseert.


De lagen van bijbelse talen :


Latijns

Grieks

Hebreeuws

Aramees

Egyptisch


In de Egyptische Bijbel, die ook grotendeels in het EE staat, gaat het over Seth. Seth is de Oud-Egyptische god van de wildernis, en in de Egyptische bijbel is hij degene die leidt tot Aton, de rode zon, oftewel de rode bal, het bloed van de vijand, als een beeld van de slacht. Aton is dus een zegel op Hathor, de Egyptische godin van de slacht. Seth was in oorlog met Osiris, maar in de Egyptische Bijbel is er een sieraad genaamd Sethon als de verzoening tussen deze twee. Het christendom demoniseerde dit sieraad.


Osiris is de Egyptische god van de dood en het recht. Hij voert recht over de doden in de onderwereld, waar hij zijn vijanden onder zijn voeten heeft. Alle doden moesten tot zijn hal komen waar hun harten gewogen zouden worden. Hiertoe moesten ze door allerlei poorten gaan waar ze getest zouden worden. Hiervoor had Osiris een heleboel hulpgoden. Als hun harten werden gewogen en het hart was licht genoeg, dan kregen ze toegang tot de verdere onderwereld. In het Sranan Tongo is dit OSOYURU, wat huishuur betekent, oftewel toegangsbewijs. Alleen zij die loon zouden hebben ontvangen zouden toegang krijgen. Weer ging het hier dus om eerlijk verdienen en niet om genade. YURU is huur, maar ook tijd (uur). Je loon bepaalt dus voor hoelang je ergens mag blijven, of hoe lang je iets mag gebruiken. Als de tijd om is, dan moet je weer weg, en moet je het weer teruggeven. Dit is waar dit allemaal oorspronkelijk voor staat. In het Karaibs is dit OSU, wat polijsten betekent, kastijding. Dit is om je klaar te maken voor toegang ergens, en voor tijd ergens. Wij moeten dus loon verdienen voor plaats en tijd.


Seth is dus het ontvangen van huurloon, in de heilige jacht.


Seth is in het Sranan Tongo SUTU, wat ontploffen, steken en piercen betekent. Van belang is dit voor het verbreken van het mannelijke suprematie syndroom, door de besnijdenis, de piercings, van de mannelijke borst.

In het Karaibs is Seth SITA, urine krijgen, moeten plassen, als een woord voor urine, als de paradijselijke urine. PUKA is in het Karaibs het woord voor doorsteken, voor de piercings.

Seth komt terug in het Arawaks als SYTY, wat aap betekent. In de mythologie van India redde een leger van apen Sita, de vrouw van God, of vrouwelijke God, wat urine is in het Karaibs, als de paradijselijke urine.


De aap is een beeld van de scalpering.


Dit is dus waar Seth, SYTY, voor staat. Ook in Egypte werd Seth op een gegeven moment meer en meer gedemoniseerd. Horus, oftewel Rian, werd gezien als de overwinnaar van Seth.

Seth, als de god van de wildernis en de duisternis, was als de Egyptische vorm van Mitra, de jager, de buffeljager, waardoor door Seth de lijn van Mithraisme verder loopt. De buffeljacht is een symbool van de overwinning over de leugen van de mannelijke suprematie.


Het is niet alleen een strijd. Ook moeten wij het apen-medicijn toepassen, het medicijn van SYTY, Seth, om zo gif te transformeren tot medicijn. We moeten met het gif leren werken, er gewend aan raken, het leren gebruiken en toepassen tot genezing. Alles heeft een doel. Daarom is er ook het Seth-on sieraad, waar Seth en Osiris met elkaar verzoend zijn, aan elkaar gewend zijn geraakt en elkaar hebben leren gebruiken voor hogere doelen.

We moeten niet fatalistisch of nihilistisch denken. We moeten overal het nut van inzien.

In het Karaibs is Seth als de doorsteker, de piercer, de PUKA.


EB 2:12-13

“Zo leeft dan ook Seth in de woestijnen, als een afgezonderde en als een wilde. Hij dan is de Osiris ontvlucht, na hem gedood te hebben, en draagt nu de nieuwe Osiris met zich mee. Zo is dan hij die Horus ontvlucht is, en Aam, als een vrije en een zalige, daar een overvloed van godenboodschappen de zielen te zeer zou verzoeten en bederven.”


Horus, als de opgestane Osiris, moet dus beheerst worden. Wij moeten leren de Horus te berijden, en hem niet voor zijn tijd laten opkomen, anders is hij de verbreker van de tucht. Het komt erop neer dat de Jezus-opstanding een soort slaven programma was om mensen op te laten staan als slaven van de glazen stad. Hetzelfde als hoe Osiris, de dood van de Christus-figuur leidde tot Horus, de opstanding van de Christus-figuur. Maar dan wordt er iets heel belangrijks over het hoofd gezien, namelijk de oeroude mythe van Osiris en Seth, zijn broer. Osiris was de koning van Egypte, die door Seth in een kist werd gelokt. Toen sloot Seth de kist, en wierp het in de Nijl. Seth is de woeste god van de wildernis, de god van de chaos, de rode hond, die mensen initieert in de wildernis. Door het sterven werd Osiris door Seth geinitieerd in de onderwereld. Seth moest het koningschap van Osiris verbreken. Deze mythe is sterk symbolisch. Zo zien we dan een zuiverder beeld van hoe sterven en opstanding gaat. De opstanding is de opstanding in de wildernis, de initiatie in de onderwereld. Vandaar dat het om de Seth-Osiris relatie gaat, de Seth-On. De christenen noemen dit gnostische sieraad 'Satan', en strijden tegen 'Satan' om Horus-Jezus in de heersende positie te bewaren. Door tegen 'Satan' te strijden aanbidden christenen dus Rian.

Seth is in het Sranan Tongo SUTU, wat ontploffen, steken en piercen betekent. Van belang is dit voor het verbreken van het mannelijke suprematie syndroom, het mannelijke koningschaps-syndroom, door de besnijdenis, de piercings, van de mannelijke borst. Seth moest op die manier het koningschap van Osiris piercen, doorsteken. Dit is de ware opstanding.

De mensheid werd gesplitst in de hersenen door het Jezus-en-de-Opstanding programma, die de hersenen liet leven vanuit de Opstanding van Christus, een zeer overmoedige opstanding na drie dagen, om hen zo tot slaaf te maken van de Glazen Stad. Dit was een corrupte opstanding, gebaseerd op het Horus principe. Wat is dan de ware opstanding ? In de Egyptologie is dit Seth, die de koning moest piercen, moest initieren in de onderwereld, in de wildernis. In het christendom is dit Judas, die de koning moest piercen. Judas is Grieks voor de stam Juda. Judas moest zo de koning initieren in de onderwereld en de wildernis. In die zin is Judas dus in de symboliek en de esoterie een belangrijk item. Judas werd door het christendom volledig gedemoniseerd, terwijl het gnostische geschrift het van een hele andere kant liet zien. Judas was een heilige met een belangrijke opdracht. Judas staat voor de ware opstanding, gebaseerd op de Seth mythologie. Het koningschap in ons moet sterven, doorboort worden, opdat wij geinitieerd worden in de onderwereld en de wildernis. Judas is in die zin dus de opstanding in de wildernis, de verlossing uit de stad, zoals Seth dezelfde betekenis heeft in de Egyptologie. Judas hing zichzelf op, wat symbolisch is voor de collar, het afsterven van de valse adem die ons aan de glazen stad verbonden houdt. Judas richtte weer de aandacht op het Aramese woord voor kruis : de galg, het hangkoord.

Seth en Judas zijn een beeld van de Apocalyptische rode draak die strijd tegen het christendom. De draak is een vliegende slang, die veel waarde had in het OT. In de grondtekst en de symboliek is de vliegende slang de naakte oorlogsvoerders. Zij gooien zich naakt in de strijd. Zij hebben niets met de stad. Dit is de ware opstanding, de opstanding in de naakte wildernis, de initiatie in de naakte stam. Zij leven in leegte en duisternis, zoals Seth ook de god van de duisternis is. De adem van de vliegende slangen, de draken, is vuur, waardoor zij de glazen stad smelten. Dit is het vuur van de poel des vuurs, wat voor de gezegenden koel is, en voor de verdoemden is het vernietigend vuur. Het heeft dus een dubbele werking. Wij komen tot de vliegende slang in de Amduat, het boek van de onderwereld, het boek van de verborgen grot, waar op de poel des vuurs de grot van de vliegende slang zich bevindt, de grot van Sokar. Hier vooraf gaande is een lange weg door de woestijn van Sokar. Sokar is hij-die-op-het-zand-staat, wat ook een beeld is van de vliegende slang in de apocalypse. Sokar is deze slang samen met Osiris en Ra, als Sokar-Osiris-Ra. Dit staat dus voor het naakte paradijselijke vlees van de oorlogs-stam. De woestijn die hier dus aan vooraf gaat in het vierde uur is de Restau, de Rosetau, het land van Sokar. Dit wordt ook wel de slangen woestijn genoemd. Alles is in golf bewegingen, golf-patronen, alles gaat tegen elkaar in, als het land van de paradoxen. Alles is een tegenstander van alles. Zo moeten wij dan naderen tot de grot van hij-die-op-het-zand-staat, van Sokar, de rode draak, de vliegende slang, het naakte paradijselijke vlees van de oorlogs-stam. Zand is in het Aramees kostbare stenen, als de geheimenissen van de gnosis. Het lijden is alles wat we niet begrijpen, maar de gnosis brengt daar verandering in. Zo komen wij tot de grote opstanding in de wildernis, tot het Seth-on sieraad, wat gedemoniseerd werd door het christendom als 'satan'. Telkens als er tegen satan gestreden zou worden, zou de mens nog dieper in de glazen stad komen, nog verder verwijderd van de wildernis. Ook mogen wij komen tot het Seth-Judas sieraad, om zo het christendom onder Egyptische druk weer om te buigen tot het oorspronkelijke.


De rode draak is dus een beeld van de opstanding in de wildernis. In het Aramees is de rode draak een beeld van de Urim. Er is ook een geheime weg om tot de vliegende slang te komen, beschreven in de Amduat. Dit geheim is de gruwel van Set.


Dit is dus de ware opstanding, wat leidt tot de ware hemelvaart, of hellevaart, oftewel de vrouw, de moederschoot. De Aramese piercings door de borst van de verschijning die Johannes ziet zijn van goud, wat in het Grieks de moederschoot betekent. Dit zijn dus in de diepte de piercings van de moederschoot die tot wedergeboorte leiden, de ware hemel of hellevaart. De hemel is in het Aramees een belegering. De geboorte vindt dus plaats in de belegering door de Amazones. Dit is dus in de diepte het vijfde uur van de Amduat, de nachtreis door de onderwereld, waarin er gekomen wordt tot de vliegende slang als het naakte paradijselijke, oorlogsvoerende lichaam, die verborgen wordt gehouden in de grot van Sokar.


Seth wijst terug op WASET, de godin van het achtste uur, Zij van de middernacht. Neith is de godin van de nacht, wat Haar andere naam is. Neith is de jachtsgodin. Zij staat dus beeld voor de besnijdenis en de scalpering.


Het eerste uur van de Amduat verschijnen de apen om de initiaat door het eerste deel van de onderwereld te leiden. De aap is het symbool van de scalpering. De scalpering is de hoofd-besnijdenis om de gnosis te ontvangen. Als een man een kale plek krijgt boven op zijn hoofd is dat een beeld van deze scalpering. Dit is dus heel natuurlijk en amazonisch. Het betekent het terugkeren tot de godin.


Alle wegen van Seth en Judas leiden terug tot Neith, de jachtsgodin. Dit staat voor het ontvangen van huurloon, het ontvangen van “osiris”. In het eerste uur van de Amduat worden de apen beschreven als zij die de deuren in de onderwereld openen. Zo belangrijk is dus de scalpering.


De godin van het achtste uur, WASET, NEITH, wordt ook genoemd : Meesteres van de diepe nacht.


Judas heeft dus een hele vrouwelijke oorsprong.


Neith komt van de Surinaamse godin Naat.


Het wilde geheim van de gnosis wordt bewaakt door de meest verschrikkelijke, wilde beesten.


Het geheim is diep opgeborgen in de Egyptische taal, in de Amduat, het OT van de farao's, en het boek der poorten, het NT van de farao's. Dit is een vuil geheim, wat bewaakt wordt door de schoonmaak-kabouter. Dit is een tovenaar die het volk onder bedwang houdt met zijn giftige schoonmaakproducten die in wezen gewoon tovermiddelen zijn. Door overmatig gebruik van deze middelen komt men langzaam onder de betovering ervan. De schoonmaakkabouter wil alles brandschoon houden, maar geeft niet om het milieu, de natuur en de gnosis. Dit is daarom een valse schoonheid van de glitterwereld, een illusie. De MOWED is in het Hebreeuws de aankondiger en oproeper van de kastijding. In het twaalfde uur van het boek der poorten zijn er vier godinnen die de rode kroon dragen : de hn-mwt, de Hannah-Mowed. Zij bepalen de levenstijden en de jaren van zware kastijding in de onderwereld. Hannah brengt in zekere zin haar zoon Samuel tot de arena's, waar hij getuchtigd wordt. Hannah is ook het wortelwoord van Johannes in de Openbaring. Zij leidt haar zoon tot de vrouw op het beest, de vrouw die half beest is, en verkoopt hem aan Haar, als slaaf. Het rode paard leidt hiertoe. In de Amazone theologie komen vele moeders met hun zonen tot de arena, waar hun zonen getuchtigd en getest worden, en zo komen hun zonen in de handen van andere moeders, door de tucht. Deze verkoop is in diepte dus de wisselwerking in de arena. Wanneer een zoon verliest, komt hij onder de moeder van degene die hem heeft overwonnen. Wanneer een zoon wint, komt hij ook onder de moeder van hem die hij heeft overwonnen. Dit is dus een middel van de moeder om haar zoon uit te leveren. In veel gevallen blijft de moeder gewoon bij haar zoon. Haar zoon krijgt dus meerdere vrouwen over zich, als een amazone institutie. Zo leert de zoon zich te onderwerpen zowel door het verliezen als het overwinnen.


De naam van de schoonmaakkabouter is NOGEL. Het is een fletse, vale kabouter die woont in het sterrenbeeld VIRGO, de Maagd. Hij is de verborgen creator van de Rigil Kent ster. Deze ster houdt hij in zijn hand om de massa's te verleiden tot vals vermaak, zodat hij even later zijn schoonmaak producten kan verkopen. Ook kan hij zo zijn gevangenen beschuldigen dat ze vies zijn en hen onder dwang schoonmaken.


In veel van de Amazone arena rituelen hebben de vechtslaven niet veel aan. Als zij wat aanhebben dan is dat in veel Amazone stammen vaak een hele smalle rode satijnen lendendoek die ook om hun heupen gaat, en hun genitalien. Dit kan per stam verschillen, en er zijn allerlei ingewikkelde instituties voor. De amazone stammen leefden in diepe wildernis, waar het erg warm was, en waar naaktheid een gewoonte was. Zo kon er niet veel tussen de slaaf en de slavenbezitster komen. De schoonmaak-kabouter wil tegenovergesteld daaraan alles bedekken. Alles wat naakt is is vies in zijn ogen, en hij bespot het voortdurend, en belaad mensen met schuldcomplexen en schaamtegevoelens over hun naaktheid wanneer zij dichter bij de naakte gnosis komen en wanneer zij daardoor naakt worden gemaakt. Om tot de dieptes van de naakte oorlogsvoerende stam te komen moet men de schoonmaak-kabouter overwinnen. Ook bespot de schoonmaak-kabouter de modder, de grond, waarmee de wilden zijn ingesmeerd voor camouflage en contact met de moeder grond, de onderwereld. Dit vind de schoonmaak-kabouter vies. De schoonmaakmiddelen van de stad vind hij mooi en nuttig, maar dit is een valse schoonheid, de illusie van de glitterwereld. Hier is hij uitermate bezadigd en verzadigd over, als een schoonmaak-orthodoxie. Hier gaat hij graag over in discussie, om zo zijn zedelijke praatjes te verspreiden, om zo zijn eitjes te leggen. Boenen en poetsen is de lust van zijn leven, om zo de diepere, wilde, vuile gnosis van de moeder grond verborgen te houden. Zowel de boeren-kabouters als de schoonmaak-kabouters hebben hun eigen dialect. De boeren-kabouters praten 'plat', en de schoonmaak-kabouters praten 'precies' en 'betuttelend', het zogenaamde 'Proogs'. Heel veel mensen zijn bezeten door de schoonmaak-kabouter en leven daardoor oppervlakkig. De schoonmaak-kabouter maakt vele slaven. Spijbelaars zijn zijn prooi.Hoofdstuk 2. De Twee Grote Egyptische Schandalen


We bespraken het eerste Egyptische schandaal : De zonnegod Horus die de god van de wildernis, Seth, verslaat, die zijn vader, Osiris, had gedood, en die zo de troon van zijn vader overnam, zoals Jezus dit later zou doen in het christendom. De zonnecultus van Horus werd gevestigd door de wildernis op een lager plan te zetten. Zo kwam de vorst Ryan, de valse Horus, aan de macht, en bracht zo Jom aan de macht door het christendom, als zijn pion. De draak gaf zijn macht aan het beest. Dit is een verschrikkelijke realiteit. Maar er is een nog groter Egyptisch schandaal. Dit is de degradatie van Bast, Bastet. Zij was oorspronkelijk een oorlogsgodin, Ubast of Bast, voorgesteld als een zwarte leeuwin, maar later werd zij meer en meer voorgesteld als de godin van vreugde, muziek en dans, meer als een gezelligheidsgodin, die men meer en meer Bastet begon te noemen. Zij werd meer en meer als een kattengodin voorgesteld in dit proces. Men probeerde de godin te betoveren door leugens over haar te verspreiden. Zo ontstond er de valse Bastet, JOM. Veel katten zijn door de schoonmaak-kabouter betoverde zwarte leeuwinnen en leeuwen. De zwarte leeuw is niet noodzakelijk een echte leeuw, maar een nog verschrikkelijker beest dan een leeuw. Deze identiteit probeerde men van de godin af te roven, als het tweede grote Egyptische schandaal om de weg voor het christendom voor te bereiden. Dit was nog wel een erger schandaal dan het Horus-schandaal.


Baset was een andere naam van Bast, als B-SET. De letter B is de voet in het Egyptische alfabet. SET verwijst naar de godin van het achtste uur, WA-SET, de godin van de middernacht, oftewel NEITH, de jachtsgodin en de pest-godin. Bast, B-SET, is daarom ook 'de voeten van de jagersgodin', 'de voeten van Neith'. De voet is een beeld van kastijding, overwinning en onderdrukking, als een beeld van het laatste oordeel. In het Hebreeuws is de B, de AB, de vader. In die zin wordt er in het NT de nadruk gelegd op 'de vader', de AB, de B, de voet. Wij moeten komen tot het geheimenis van de voet. In het Hebreeuws is dit niet noodzakelijk mannelijk, maar als de schepper, de bezitster, het hoofd van een clan, wat dus ook een vrouw kan zijn.


We zien hier dat de schoonmaak-kabouter het voor elkaar had gekregen om de wilde Egyptische oorlogs-leeuwin en oer-godin te veranderen tot een schootkatje. Hierover rust de wraak van de moeder-godin. Wij moeten terugkeren tot de oorspronkelijke leeuwin Bast, de Egyptische oorlogsgodin. Wij moeten beide Egyptische schandalen aan de kaak stellen en verbreken. Zij vormen de pilaren van het hedendaagse christendom. De Toronto uitstorting was hiervan een beeld, dat men de ruige oorlogsgodin wilde omruilen voor een godin van laffe feestjes die ze als een katje op hun schoot konden aaien. Dit was om de leeuwin Bast te bespotten.


Bast was de leeuwinnen-oorlogsgodin van Beneden Egypte (Noord), en Sekhmet was de leeuwinnen-oorlogsgodin van Boven Egypte (Zuid)


De degradatie van Bast, één van de verschrikkelijkste schandalen aller tijden, was een brute verkrachting van de oergodin, het Moeder Beest. Hierdoor raakte de Moeder verschrikkelijk verwond, als een vuur wat eeuwig in haar brandde. Hierdoor verstootte Zij haar kinderen, waarvan de Islam een gevolg was. Zij werd hierdoor een nog verschrikkelijker beest, die Haar identiteit angstvallig verborgen hield. Alleen de geinitieerden zouden Haar kunnen zien.


In een duister geheim schiep de schoonmaak-kabouter JOM, de vrouw der katten, als een valse Bastet, om de leeuwinnengodin van de oorlog te bespotten, verkeerd voor te stellen. Dit alles was een grote leugen en een zware betovering, als een sluier van tralies waarachter het Grote Beest nog meer een verwoester werd. Zij hadden het Beest nu echt kwaad gemaakt, en zouden daar zwaar voor moeten boeten.


De Proogse taal van de schoonmaak kabouters moest dit geheim verborgen houden. Schoonmaak-kabouters worden ook wel 'Progen' genoemd. Zij wonen in het grote 'Proog', een gebied in de Virgo-constellatie.


Ubast, Bast, komt van de Surinaamse godin Bos, Bossen (doen ploffen, doen barsten, Sranan Tongo). Zij is de godin van de oorlog en de slacht.

Hoofdstuk 3. Onder De Wraak Van De Oorlogsgodin


Oorspronkelijk werd het OT en NT van de faraonische bijbel verborgen gehouden voor het gewone volk. Het was bestemd voor de farao's om hen reizen door de onderwereld te laten maken, om hen de godinnen van de uren te laten ontmoeten die bij de poorten van de onderwereld stonden en die bewaakten. Zelfs vandaag de dag worden deze boeken veelal verborgen gehouden voor het gewone volk, in tegenstelling tot de christelijke bijbel die overal volop te koop is. Wat wordt er verborgen gehouden door de faraonische bijbel ? Deze teksten zijn veel ouder dan de christelijke bijbel, en laten zien hoe de christelijke bijbel gewoon een corruptie is van de faraonische bijbel. De christelijke bijbel leeft een leven op zichzelf, afgekapt van haar Egyptische wortels. Deze wortels gaan diep. De betovering van de christelijke bijbel laat mensen in een grote illusie leven, een illusie die opgelost kan worden in de context van de veel oudere faraonische bijbel.


OT – De Amduat – Het Boek van de Verborgen Grot

NT – Het Boek der Poorten


In de faraonische bijbel heeft niet alleen de poel des vuurs een hele andere betekenis dan de christelijke betekenis, namelijk dat het voor de gezegenden koel is en voor de verdoemden is het vernietigend vuur, maar ook is er een poel des levens, en een poel van slangen, in het vierde uur van het Boek der Poorten. De slang is een beeld van de paal, de oproeper tot de arena, de arena-paal, de hannah-mowed, de paal van de slavenverkoop, de hmwt in het Egyptisch, vier godinnen die de rode kroon dragen, de godinnen van de kastijding die de mate en de duur ervan bepalen, ook als een beeld van het rode paard. De poel van slangen wordt bewaakt door tien slangen, als een beeld van de tien tenen van de amazone, de tien arena-palen. Dit is bedoeld om het wenen op te wekken, als een beeld van wijn. Het water daar is wijn, in het vierde uur van het Boek der Poorten, als de heilige traan. Dit is een groot taboe, waartoe velen geen toegang hebben. Dit is de poel des levens. Slangen zijn ook het beeld van de uithongering, waardoor de poel des levens, de heilige traan ontstaat. Het hele gebeuren van Jezus die te Kana water in wijn verandert komt dus voort uit het vierde uur van het Boek der Poorten, het faraonische NT. De uithongering richt de arena-palen op, waardoor er vermenging, vervuiling plaatsvindt, als het vuil worden van de voeten van de amazone die de druiven treed met haar voeten om zo wijn te maken, de heilige traan, de poel des levens. De vuile voeten van de amazone zijn een teken van het uitgevoerde oordeel, waardoor de wijn stroomt, oftewel de tranen van spijt, berouw en boetvaardigheid, de tranen van een verbroken en gekastijd hart, wat zo gehoorzaamheid, overgave en onderwerping heeft geleerd, gemengd met de tranen van woede. Dit is de dualiteit van de poel des levens. Het is een deel van de pedagogiek van de amazones. De tucht door de arena-palen wekken agressiviteit op en woede, zodat het gevecht door blijft gaan, de grote vermenging en vervuiling. Dit is het vuile geheim van de gnosis, een heilige vuilheid, tegenovergesteld aan de valse schoonheid van de stad. Het vuile geheim ontmaskert de schoonmaak-kabouter, en werpt hem uit de stad, zodat de stad tot een ruine kan worden, tot een wildernis. De schoonmaak-kabouter is in dit proces onttroont. De troon is een beeld van de verborgenheid.


De wilde beesten geest van de man moet verbroken worden om onderworpen te worden onder de voet van de amazone. Die verbreking vindt plaats door isolatie, uithongering, en de arena, waarvan de slang een beeld is. Daarom is de slang altijd van groot belang geweest in de hof van Eden. Zonder de slang zou het mannelijke nooit tot verbrokenheid worden geleid, en zou de amazone ten onder gaan in de mannelijke suprematie leugen. De AB, UB, B, wordt in de christelijke bijbel aanbeden als de Vader, terwijl dit in het Egyptisch de voet is, de Ubast, de heilige leeuwin, de oorlogsgodin van Noord-Egypte. Zij leidt tot de poel des levens. Zij verandert water in wijn. De Ubast, Bast, de B-ST, is de voet van ST, de voet van de wildernis, als de poort tot de onderwereld, een poort van grote gnosis. Ook Zij is een nachtgodin, de godin van de middernacht, het achtste uur. Zij jaagt in de duisternis. In die zin is Ubast, Bast, de ware god, godin, van de Israelieten. De Egyptenaren van Noord-Egypte waren teleurgesteld in hun oorlogsgodin Bast, omdat ze vele oorlogen hadden verloren. Daarom veranderden ze haar van een woeste leeuwin tot een kat, een gezelligheids-godin van muziek, dans en vreugde. Maar in het OT van de Bijbel zien we hoe God, BAST, UBAST, het volk vaak de oorlog deed verliezen vanwege hun zonden. Zij waren onder de wraak van de oorlogsgodin.

Hoofdstuk 4. Een Machtig Twaalfde Uurs Mysterie


Zowel in het eerste boek van de christelijke bijbel, Genesis, als het laatste boek, Openbaring, speelt de slang een grote rol. De slang is een beeld van de uithongering en de arena-oproep, de arena-paal, als de perser van de wijn, de oproeper van de wijn, een oud Egyptisch beeld van de traan, de poel des levens. De amazone-moeders leiden hun zonen tot de arena's, zodat hun wilde beesten geesten worden verbroken, ja, zelfs hun wilde, ongehoorzame hart. Hier worden zij in vele delen gesplitst, om zo deel te hebben aan de amazone natuur, onderworpen aan de moeder grond. Zo ontvangen zij in dit proces het heilige beest met de meerdere koppen, als een beeld van die gespletenheid, de goddelijke dualiteit. Vandaar dat in de christelijke bijbel het meerkoppige beest, de meerkoppige slang, een grote rol speelt, maar dan volledig gedemoniseerd. In de oudere en diepere grondteksten zien we een ander beeld. Hoe dieper we in de oudere grondteksten gaan, hoe dichter we bij de Egyptische interpretatie komen, zoals gebracht door de faraonische bijbel, die zelfs vandaag de dag angstvallig verborgen en geheim wordt gehouden.


In Amazone mythologie werden zij die verloren hadden in de arena's vaak verdronken. Dit komt ook weer terug in de Azteekse mythologie waarin kinderen werden verdronken als offers aan de watergodinnen, de verdrink-godinnen. In de indiaanse mythologie is dit metaforisch. Wanneer de vrouw geslachtsgemeenschap heeft met de man, dan is dit een beeld van de verdrinking waardoor de man visioenen ontvangt. De man komt zo tot een hogere natuur.


Dit wijst terug op een Amazone rivier, de rivier van het verdrink-offer. Een stam van Amazones aan de rivier van het verdrink-offer is de Hiti. Ook houdt dit verband met de farao in het OT die Israelitische kinderen van het mannelijke geslacht liet verdrinken. In het elfde uur van het boek der poorten zien we de godin BS in menselijke vorm zitten naast de godin Sekhmet met een leeuwenhoofd. BS is 'Zij die verdrinkt', als de verdrinkgodin. BS is de wortelwaarde van Bast, als de Surinaamse godin 'BOS', de oorlogsgodin en de slachtgodin. B-S, B-SA is in het Egyptisch ook 'de voet van kennis, gnosis'.


De TANNIN, TANNINA in het Aramees is de slang, oftewel het geslachtsdeel van de

BEHEMOTH, wat ook besproken wordt als de Leviathan. God draagt Iyowb op om met een stam

ernaar toe te werken BEHEMOTH te offeren (zijn tong, zijn taal). Iyowb wordt opgedragen een

haak door de APH (hart) van de slang, van het geslachtsdeel van BEHEMOTH, te halen, oftewel

om de wurggreep te verbreken. In het Aramees wordt Iyowb ook opgedragen om de kaak of zijde

van de BEHEMOTH te nemen door een navelstreng. De BEHEMOTH moet tot de BETEN,

moederschoot van de onderwereld, gesleept worden voor geboorte daar om een eeuwige slaaf van

hem te maken in de grondteksten. Ook zegt de grondtekst : doorsteken, uithuwelijken. Dit gaat dus

weer heel diep. Dit gaat over de Hoseaanse/ Amazonische schijn-huwelijken (BERIYTH) om de

vijand te ontmaskeren en te binden. LAQACH komt ook voor in dit betoog, als zijnde huwelijk,

gevangenneming en (slaaf-)verkoop. Er zal een dogma worden opgericht, zegt de grondtekst. Maak

hem tot een EBED OWLAM, een eeuwige slaaf. Maak hem tot een kip/ vogel (TSIPPOWR) om

mee te spelen, en bindt hem vast voor uw meisjes (NA'ARAH). God spreekt tot Iyowb op een

manier dat hij dat nooit alleen zou kunnen. God drijft hier eigenlijk een beetje de spot met Iyowb.

Want wie kan nu die grote Leviathan verslaan ? Maar de grondteksten laten dus zien dat dit de slang

is van het paradijs als het geslachtsdeel van de BEHEMOTH, van het demonisch vee. Aan het einde

van het boek Iyowb, als God zijn oordeel begint, moeten er zeven geslachtsdelen van demonisch

vee geofferd worden.


God draagt Iyowb op om een vleesmaaltijd (KARAH) te maken van deze kip samen met zijn stam,

om het in stukken te verdelen voor de Kanaanieten, om zijn huid te doorsteken, om hem kaal en

naakt te plukken (GALAH), en om de URIM te gebruiken tegen zijn centrale deel, en op zijn hoofd.

De slang had eerst vleugels, maar door de vloek moest hij door het stof gaan. In Openbaring heeft

de slang weer vleugels als de draak. In de oorlog moeten de roofdieren zo ontwapend worden dat ze

vee worden. Dan zal de oorlog overgaan in de jacht. Wij moeten de zegels verbreken en zien met

wie of wat we werkelijk te maken hebben. Leviathan is in de grote ontmaskering een kip. Zo moet

Iyowb hem behandelen, maar hij kan dit niet zonder God, dus eerst moet Iyowb in gaan zien dat hij

God nodig heeft, en hoe hij God nodig heeft.


God had Iyowb min of meer kreupel geslagen. We mogen ons het waarom hiervan afvragen. Iyowb

was een rechtvaardige man. Waarom moest hij hier doorheen ? De rib in het paradijs, oftewel een

mannelijk geslachtsdeel, in de diepte van de grondtekst, betekent 'kreupel'. De man had vele

'kreupelen', geslachtsdelen in zijn lichaam. De man werd min of meer kreupel gemaakt, en was geenszins de trotse haan die de man vandaag is.


De slang voor de zondeval had benen, en was in de grondtekst het beeld van de naaktheid. In het tiende uur van het boek der poorten zien we de oorspronkelijke slangen terug met benen. Dit zijn dus volgens het boek Iyowb kippen en hanen. Dit is dus een beeld van openbaring.


In het twaalfde uur zien we acht godinnen op slangentronen die geleid worden door een godin met een krokodillenhoofd : SBQRA, die een slangenstaf draagt en een hanenstaf, de was scepter, een gevorkte staf met een hanenhoofd. De krokodil is een tussenbeeld tussen de overgang van slang tot kemphaan, als een zegel dat verbroken moet worden. SBQRA met het krokodillenhoofd is een beeld van de overwinning over de krokodil. Zij is de krokodillengodin die de krokodillen heeft verslagen. QRA, KRA, is de Levitische gnosis en SB is BS omgedraaid. SBQRA groeit uit tot RBQA, Ribqah in het Hebreeuws, REBEKKAH, de arena-godin. In haar schoot vochten Jakob en Ezau. Haar naam betekent in het Hebreeuws : strikster, lasso, waarmee zij beesten vangt en haar gevangenen ophangt, wurgt, verstikt, ook als een beeld van de verdrinking, BS. Dit twaalfde uurs mysterie is zo groot en krachtig dat de openbaring ervan farao's vrijzette die in de onderwereld waren vastgeraakt.

Hoofdstuk 5. Het Derde Grote Egyptische Schandaal


Het derde grote Egyptische schandaal is de vermannelijking van individuele godinnen. We zien dit ook terug in het christendom. Dit gaat diep. Om hiertoe de poorten te openen moeten we twee gemene kabouters verslaan :


De geschiedenis kabouter –

Deze kabouter waant zichzelf meester van de geschiedenis tot in de kleinste details. Hij weet precies wat er gebeurt is volgens hem en hoe het allemaal in elkaar zit, en daar is ook geen discussie over mogelijk. Hij weet alles, dus alle anderen zijn zeurpieten in zijn ogen, en krankzinnigen. Hij zit op de troon van zijn kleine verstand, en heeft zijn informatie uit boekjes en wat anderen hem hebben wijsgemaakt. Het is een hele trotse kabouter die altijd zijn zin wil hebben en altijd gelijk wil hebben voor alle verkeerde redenen.


De meet-kabouter –

Deze kabouter meet altijd iedereen op, en weegt altijd iedereen, maar zichzelf nooit, en het gaat altijd om oppervlakkigheden, de vormen, en nooit de dieptes. Deze kabouter is erg bedrieglijk.


Valse meters zullen onder een verschrikkelijk oordeel komen, omdat ze de gnosis tegenhouden en verdraaien. Wij moeten rein leren meten, waar het ook in het Boek der Poorten over gaat. Wij moeten komen tot de heilige weegschalen en meters. Als wij verkeerd meten en wegen dan zullen wij verslonden worden door wilde dieren. Ook als we door de heilige weegschalen en meters onwaardig worden gevonden zullen wij door wilde dieren verslonden worden. De meet-kabouter loopt daarom voorop aan een grote stoet die samen met hem een groot oordeel tegemoet gaan. Hij verleid velen, koopt velen om. Ze vallen voor zijn leugenachtige praatjes en zijn grote beloningen voor hen die zijn gedachtegoed verspreiden.


Osiris is de god van de dood, de onderwereld en het oordeel, als de grote slagers-god van Egypte, de vader van Horus. In het eerste uur van de Amduat, het OT van de farao's zien we een godin van de vuren van de duisternis, een slagersgodin genaamd BHNT, BANAT, zij die slacht. Zij werd vermannelijkt tot Osiris.


In het vierde uur van het Boek der Poorten zien we de godin SWT ZAAW HADW, SAWAT-SAWAT, Zij die heerst over vernietiging, Zij die heerseres is over de valstrikken, de Strikster. Zij is de wortels van SHU, de leeuwengod van de leegte, lucht en de opstanding, erectie. SHU is een zoon van RA. In de christelijke bijbel komt hij terug als Ezau.


HAKAR is een godin of groep godinnen die rondom het altaar of de tabernakel staat, als een beeld van de kroon, de hoofdtooi. In de Aramees-Hebreeuwse talen is de kroon een scalp of kop van prooi, als een beloning. Dit moest afgedekt worden door de bedriegelijke genade-theologie waar alles maar verkregen kan worden door kadootjes en een hoop gesmokkel, diefstal, omkoperij en oplichterij, een paradijs voor beunhazen, spijbelaars en cheaters. Dit gebeurde toen Horus aan de macht kwam, wat resulteerde in de komst van Jezus, als de samenwerking tussen Ryan en Jom. Wij moeten terugkeren tot de oorspronkelijke godin van loon, HAKAR, die in de bijbel terugkomt als HAGAR, de moeder van Ismael.


Ismael werd gemaakt om MAYIM te zuigen door HAGAR. Ismael betekent : 'gehoorzamen aan de slager', en 'slagers-slaaf' in de worteltekst. Hij gehoorzaamde de moeder, en leefde volgens de profetie 'in vijandschap naar alle mannen, en alle mannen leefden in vijandschap naar hem'. Hij was een vechter.Genesis 16

12 Hij zal een wilde, vruchtbare ezel van een man (adam) zijn; zijn hand (yad = penis) zal tegen allen zijn en de hand (yad = penis) van allen tegen hem, en hij zal ten aanschouwen van al zijn broederen wonen.Hagar was gevlucht van SARA tot een MAYIM-bron in de wildernis. Die bron werd genoemd : Beer-la-chay-riy, wat put van honger-visioenen betekent.

Deze put lag tussen Kadesh, wat heilig betekent, en in de wortels 'gewijde mannelijke sex-slaaf (tent-slaaf)' en Bered, wat scheiding betekent.

Ruth en Ismael hebben dus dezelfde betekenis.

Ismael was dus degene die door zijn moeder, Hagar werd ingewijd in MAYIM, zoals ook Mozes, MSY, het volk leidde tot MAYIM, om het vervolgens te splitsen, te onderscheiden, zodat het volk doorgang had.

Ismael is een beeld van MSY. Hij leidt het volk als RA'AH (RUTH) tot de Boaz-pilaar, de slacht-pilaar, tot de voeten van de Chasma. Ismael is een slagers-kind in de worteltekst.Joh. 7


38 Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van CHAY MAYIM (hongersap) zullen uit zijn binnenste vloeien.Zowel in het Grieks als Aramees staat er niet alleen : binnenste, maar : moederschoot. Geloof is in het Grieks ook veel dieper, namelijk : gehoorzamen. Schrift is in het Aramees inscriptie. Vloeien in het Aramees is kastijden en temmen, opvoeden. Dit is wat MAYIM doet.Toen HAGAR Ismael voedde met MAYIM werd er ook in het Hebreeuws soms gebruikt gemaakt van een voedster. Ook Abraham stelde een voedster aan, die HAGAR hielp Ismael op te voeden door MAYIM. CHEMETH wordt vaak gewoon vertaald in fles, maar het betekent in de worteltekst : CHOWMAH, muur, een meisje niet makkelijk te benaderen. Zij moest dus meehelpen ISMAEL te voeden met MAYIM. Ook Ismael wordt een NA'AR genoemd, een slavenjongen.


De leugen kan de waarheid nooit helemaal opslokken en vernietigen, totaal wegvagen. Er blijven altijd sporen van de waarheid achter. De leugen is de slaaf van de waarheid. De waarheid is niet verloren, alleen verdraaid. Daarom moeten wij de waarheid terugroven.


Romeinen 9


6 Maar het is niet mogelijk, dat het woord Gods zou vervallen zijn. Want niet allen, die van Israël afstammen, zijn Israël, 7 en zij zijn ook niet allen kinderen, omdat zij nageslacht van Abraham zijn, maar: Door ISAAK zal men van nageslacht van u spreken.


Het is belangrijk te zien hoe de vijand de schatten heeft ingedeeld, en de rode draad erin terug te vinden. Ze kunnen niet alles verborgen houden. ISAAK blijkt dus sleutel te zijn. We zagen de vier MAYIM-bronnen van ISAAK, die kwamen na de bron van HAGAR, de put van honger-visioenen.


Als het om het evangelie gaat, dan gaat het altijd om 'geloof in het bloed', oftewel slavernij tot de bloedvergieter, slager, wat voor ISMAEL staat, de broer van ISAAK.


Kamelen betekent in de Hebreeuwse worteltekst : een kind grootbrengen, een loon-systeem, wat dan het tegenovergestelde van genade is. Op deze manier werd de MAYIM dus toegediend. Suiker daarentegen heeft met bedrieglijke genade te maken. Kameel heeft in de wortels te maken met 'betalen', als een beloning of een bestraffing. Het heeft te maken met de tucht, wat hier dus verbonden is aan de MAYIM. Rebekkah, RIBQAH betekent 'ensnarer' in de grondtekst, oftewel valstrik, wat ook weer een beeld van de vagina is. Zij is de voedster, de heilige misleidster, die de tucht terugbrengt.


HAGAR betekent 'vlucht', wat ook weer duidt op de vlucht van de panter-vrouwen tot de oerwouden, om lost te breken van de stadse banden van slavernij tot de man in de boeken van GOR.


Daarna zien we dat Isaak na zijn ontmoeting met REBEKKA, de brengster van MAYIM, zelf ook putten van MAYIM slaat, zoals in de dagen van Abraham, want die waren door de Filistijnen gedoofd. De knechten van Isaak vinden eindelijk een bron van 'chay mayim', 'honger mayim', wat een verhongerende werking heeft, een verzwakkende werking. Dit was ook wat MAYIM oorspronkelijk was.


Mayim is een mysterie, hangende aan de boom des levens, wat in het hebreeuws verwijst naar het kruis en de martelaar. Ook is het een rijk. Mayim vertegenwoordigt het primitieve en paradijselijke beginsel van Christus, het zaad van het kruis, als bron van al het leven.”


Ook de zondvloed was MAYIM, om de nephilim en de 'dochters der mensen', oftewel de 'nakers', het 'slangenras', te vernietigen.


In de Bijbel was HAGAR degene die ISMAEL, haar zoon, voedde met MAYIM, met het matriarchische voetensap, waar ook de geschriften van VAR over spreken dat dit oorspronkelijk met jongetjes gebeurde. Niet alleen de borsten waren voedingsbronnen, maar ook de voeten :


Genesis 21


17 En God hoorde de stem van de jongen, en de Engel Gods riep van de hemel tot Hagar en zeide tot haar: Wat deert u, Hagar? Vrees niet, want God heeft naar de stem van de jongen gehoord, daar waar hij is. 18 Sta op, neem de jongen op, en houd hem vast met uw hand, want Ik zal hem tot een groot volk stellen. 19 Toen opende God haar ogen, en zij zag een MAYIM-put, put van voetensap ; zij ging de zak met MAYIM, voetensap, vullen en liet de jongen drinken. 20 En God was met de jongen en hij groeide op; hij ging in de woestijn wonen en werd een boogschutter.


Rebekka werd als aartsmoeder gekozen puur op de basis van het voeden van MAYIM :


Genesis 24


14 Laat het nu zo zijn, dat het meisje, tot wie ik zeg: Neig toch uw kruik, opdat ik drinke, en dat zegt: Drink, en ook uw kamelen zal ik drenken, – dat Gij haar hebt bestemd voor uw knecht Isaak; dan zal ik daaraan weten, dat Gij genade bewezen hebt aan mijn heer.


43 zie, ik sta bij de MAYIM-bron; laat het nu zo zijn dat de maagd, die naar buiten komt om te putten en die, als ik tot haar zeg: Geef mij toch een weinig MAYIM te drinken uit uw kruik, tot mij zal zeggen: 44 Drink zelf, en ook voor uw kamelen zal ik putten, dat zij de vrouw zal zijn, die de HERE voor de zoon van mijn heer bestemd heeft. 45 Ik had dit nog nauwelijks bij mijzelf gezegd, of zie, Rebekka kwam naar buiten met haar kruik op haar schouder, en zij daalde af naar de bron, en putte. En ik zeide tot haar: Geef mij toch te drinken. 46 Toen liet zij snel haar kruik neerglijden en zij zeide: Drink, en ook uw kamelen zal ik drenken. Toen dronk ik, en ook de kamelen drenkte zij. 47 Daarop vroeg ik haar en zeide: Wiens dochter zijt gij? En zij zeide: De dochter van Betuël, de zoon van Nachor, die Milka hem gebaard heeft. Toen deed ik de ring aan haar neus, en de armbanden aan haar handen. 48 Ik boog mijn knieën en wierp mij neder voor de HERE, en ik prees de HERE, de God van mijn heer Abraham, die mij op de rechte weg geleid had om de dochter van de broeder van mijn heer voor zijn zoon te nemen.


Symbolisch gezien is MAYIM, het matriarchische voetenzweet voor de schepping, geweldenaren, het oordeel over hen die onderworpen waren onder de matriarchische voeten, oftewel aan CHASMA (waar Christus uit voort kwam om dit af te dekken). Suiker was de vijand uitgezonden tegen dit matriarchische voetensap van de onderwereld. De voet is in het Aramees het symbool van de voedingsbron, omdat het de mens met de aarde verbindt. Suiker wil dit contact verbreken. Suiker is jaloers op deze voedingsbron. Wij leven op een valse afspiegeling hiervan, genaamd de aarde. MAYIM leidt terug tot de CHASMA. MAYIM is een bloedvergieter. Wij kunnen suiker alleen overwinnen door veel bloedvergiet.


Na de lange reis van het vierde uur van de nacht in de Amduat, het boek van de verborgen kamer, die een reis is door de woestijn van Sokar, komen we aan in het vijfde uur, tot zijn grot, zijn geheime kamer, die de poort en sleutel is tot de poel des vuurs, wat niets anders is dan de poel van verjonging en wedergeboorte. In de verborgen kamer bevindt zich een slang, die een vermenging is van Sokar, Osiris en Ra. Dit is een gevleugelde slang. De verborgen kamer wordt bewaakt door Aker, de dubbele leeuw, een oergod van de aarde. De Aker bewaakt het heilige vlees, waarvan de slang een beeld is, oftewel het oorspronkelijke paradijselijke lichaam. In die zin is de poel des vuurs dus onmisbaar om terug te keren tot het paradijs. Door het nieuwe lichaam wordt het zesde uur bereikt, de grote paradijselijke afgrond waar alle schepping begint : Nun. Ook wordt het in het zesde uur duidelijk dat het verborgen vlees in feite van Nun was. Het verborgen en heilige vlees van het paradijs, het oorspronkelijke paradijselijke lichaam van Nun, wordt bewaakt door negen slangen. Zij bewonen het paradijselijke lichaam, zijn onderdelen van het paradijselijke lichaam, als de vruchtbare delen. Het is hun taak de vijand te roosteren, en de schaduwen van de vijanden in stukken te hakken, en zij vernietigen de geesten van de vijand.

 

Zo komen we in de Egyptologie tot een veel eerlijker beeld dan dat van het traditionele christendom. In dit mogen we de Egyptische moeders leren kennen, vanwege dat juist het hele proces van de door woestijnen omgeven poel des vuurs een proces van barensweeen en wedergeboorte is, om zo tot diepere geboorte te komen, en dan mogen we dus komen tot de Amazones die deze maskers vasthouden. De maskers hebben al een veel grotere waarde dan wat het traditionele christendom ooit gebracht heeft, en liggen hieraan ten grondslag, wat het traditionele christendom juist verborgen trachtte te houden. Het is tijd dat de ware moeders terug gaan komen.


Ismael wijst dus terug op Hagar, de AKER, de dubbele Egyptische wachter van de onderwereld met de twee leeuwenhoofden, als een beeld van de dubbele moeder, de vrouwelijke vruchtbaarheid. AKR is een anagram van KRA, de Levitische gnosis, loon, en van ARK, die ook het dubbele karakter heeft vanwege de dubbele cherubs, die in de Egyptologie twee godinnen waren. De ark als boot moet door de tijdschijf heen om tot wedergeboorte te komen, door de uren van de nacht, door het ontmoeten van de godinnen van de uren van de nacht en de monsterlijke wachters van de uren van de nacht, wat zich uit in verschillende divisies. De ark is dus onlosmakelijk verbonden aan de tijdschijf, zonder welke er geen wedergeboorte kan zijn. Zo is de ark dan ook onlosmakelijk verbonden aan de bizonjacht. Ismael is zo als de wedergeboorte door de Aker, door de Hagar. In die zin is Ismael dus belangrijk. Ismael maakte de reis door de tijdschijf, als slaaf van de wet, en bracht zo Israel voort als slaaf van de tijdschijf. In die zin is Israel de opstanding van Ismael, en is er geen Israel zonder Ismael. In die zin is de Koran, het boek van Ismael, van levensbelang, als een zinnebeeld. Wij kunnen alleen tot het ware Israel komen door de diepte van Ismael, hij die de reis door de onderwereld maakte. Zonder Ismael is er in die zin geen wedergeboorte. Ismael leidt hiervoor helemaal terug tot Hagar, tot de AKER.


In het Aramees kwam Ismael om te vernietigen en te slachten in vers 12, om zo te 'openen'. Hij moest verloren betekenissen hierdoor terugbrengen. In het Aramees is dit om de betovering te verbreken, als een vuur wat alles smelt.


Hagar wijst dus terug op HAKAR in het boek der poorten :

HAKAR is een godin of groep godinnen die rondom het altaar of de tabernakel staat, als een beeld van de kroon, de hoofdtooi. In de Aramees-Hebreeuwse talen is de kroon een scalp of kop van prooi, als een beloning. Zij is de wortel van Horus, wat dus later vermannelijkt werd tot Horus, verkeerd voorgesteld, als een verkrachting van HAKAR. De kroon is in het Hebreeuws-Aramees een cyclus, als het sieraad van de uren. De kroon brengt tot knielen in de Hebreeuwse wortels (qodqod-qadad).


JAKBYWT, JAKABAT, is een godin of groep godinnen in het twaalfde uur van het Boek der Poorten die doen wenen en die scalperen (kaal maken). Zij laten vogels niet meer terugkeren tot de lucht, zij maken kippen/ hanen. Dit is de wortel van de krokodillengod SEBEK waarin het vermannelijkt werd.


STNWT, SATANAT, is een godin of groep godinnen die de witte kroon dragen, Zij die zijn gekroont, Zij die de Wet in RA hebben vastgesteld. Dit is de wortel van RA waarin het vermannelijkt werd.


RNNYW, RNNW zijn opvoeders, verzorgers, fokkers, als een godin of groep godinnen, als een moederschoot. Dit is de wortel van NUN, NU, waarin het vermannelijkt werd.


NJKW, NAJAKA, is het kastijdende, tuchtigende touw in het elfde uur van het Boek der Poorten. Zij is een godin die de kinderen van de onbewuste, van de coma, kastijdt. Zij werd vermannelijkt tot GEB, de groene god van de aarde en de onderwereld.


In het vierde uur van het Boek der Poorten zien we ook de wortel van Anubis, de gids van de doden. SARRAT, SARARAT, geeft geboorte aan twaalf slangen, aan de uur-godinnen. In het Hebreeuws is SAR de heerseres van de heersers, God. In de wortels is dit SARAR, Heer, Lord, die haarzelf heeft aangesteld, zelfverwerkelijking, zonder tussenkomst van een ander, zonder genade, maar door eigen verdiensten. In de bijbel komt zij terug als SARA, met als wortels SAR en SARAR. Zij betekent bewaakster en officieel, autoriteit, opperhoofd, als Godin en Heerin, in het Hebreeuws. Dit is een testend zwaard. SARAT is de verborgen godin. Zij werd vermannelijkt tot de oorlogsgod van de onderwereld : Anubis, de zwarte hond, jakhals, wolf, hyena, die de doden beschermde en bewaakte. Hier is ook de hedendaagse politie macht op gebaseerd.


Ook Thoth, de god van het archief, is een vermannelijking van een oudere godin uit het Boek der Poorten, in het derde uur. WJA-TA is het schip van de onderwereld, van de aarde. Het heeft runderhoofden aan de uiteindes, als een buffeljager. Dit brengt de manifestaties voort. Dit is de verdeler-steen.


Ook Christus is een vermannelijking van een oudere godin. HLWN is hol, vagina, in het Aramees, wat werd tot chasma in het Grieks, de vagina, moederschoot, afgrond, wat het wortelwoord werd voor Christus die dat allemaal afdekte door de patriarchie en zijn eigen verraderlijke mannelijkheid, als vermannelijking van de godin HLWN, hel, hol, wat door het christendom gedemoniseerd werd. De christelijke Christus kwam voort uit de Mithras cultus, de buffeljager. Deze werd als man door de Romeinse soldaten vereerd, als hun idool die hen door zijn bloed redde. MYTR, MTR, MITRA, is in het Aramees de moederschoot. Oorspronkelijk was zij een godin.


Klaagliederen 3


1 Ik ben de man die ellende heeft gezien

door de roede harer verbolgenheid.


In het Hebreeuws is 'man' GEBER, 'sterke man', 'warrior', in de zin van met de capaciteit te kunnen strijden, wat in het Aramees GANBARA is, een woord voor ORION. GANBARA betekent sterke man, reus, als de mythische reuzen van Genesis, held, warrior, in de zin van het gewapend zijn. Deze man werd dus door de vrouw Sion en haar dochters overwonnen.


'Ellende' is in het Aramees SWBD, SUW-BADA, SUBAD, een woord voor 'slavernij en discipline'. SUW (Aramees voor EZAU) en BADA zijn verbonden aan de ASER-stam. BADA is de Amazone term voor de ASER stam. BADA is in het Aramees een religieus ritueel, en zelfs iets van de wet wat opgedrongen, gedwongen, wordt. Het is dwang. BADA is in het Sranan Tongos, in het Surinaams 'ergeren, druk maken', als 'klagen'. In het Hebreeuws is 'ellende' een proces waarin het slachtoffer door psalmen en allerlei vormen van verzwakking vernederd wordt om hem tot het punt te drijven van antwoorden en wenen, dus het temmen van slaven.


Vers 2 gaat over de geboorte in de duisternis in het Hebreeuws. In het Aramees is dit de afneming van de verlichting, de NAHHIR, NHYR, wat de kennis van duisternis betekent, dus terugkeren tot de leegte van de duisternis, om daarin tot geboorte te komen. Zij worden in het Aramees als vee daartoe geleid, door verhongering, ook verbonden aan een schip.


3 Waarlijk, tegen mij keert Zij telkens weder

haar hand, de ganse dag.


Dit gaat over een handel in het Aramees. Het vee, of de slaaf, wordt verkocht.


4 Hij heeft mijn vlees en mijn huid doen wegteren,

mijn beenderen gebroken.


In het Aramees gaat dit over gevild worden, ook om leer te maken (vee-huid), MSK, MESAK. Ook wordt de slaaf moegemaakt, BLY.


In het Hebreeuws wordt de ETSEM, de identiteit, het 'zelf' gebroken, de sterkte, het grote nummer, de groepsverbondenheid, wordt verbroken. Ook worden ledematen gebroken. In het Aramees gaat het hier ook over de identiteit.


In vers 6 wordt de slaaf tot de eeuwige honger geleid. Dit is een verborgen plaats (machshak). In het Aramees gaat dit om een huwelijk, wat verbonden is aan een soort van bezetenheid en belegering. Zo wordt de slaaf dus ingenomen.


In vers 7 krijgt hij een moeilijke opvoeding.


14 Ik ben een belaching geworden voor heel mijn volk,

hun spotlied, ZMR (Aramees), heel de dag.


Ook in vers 63 is hij een spotlied.


Vers 48 gaat over de klaagrivier. Deze rivier komt ook terug in Iyowb 21 : 33 in de Vulgata, de Latijnse bijbel.


21 : 33 – De volgers van het kwaad gaan naar het zand van de Cocyti/ Cocytus, de rivier van klaagzang, een rivier in de lagere wereld, onderwereld, en waar ze hun volgelingen mee naartoe nemen. Vgl. De draak/ Leviathan die op het zand der zee (YAM, klagen) staat.


YAM is verbonden aan de dronkenschap van de zee.


Openbaring 12


17 En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben; 18 en hij bleef staan op het zand der zee.


Zand is HL, HAL, HALA, HEL in het Aramees, wat ook 'sieraden' en 'stof' betekent, 'dust', wat APHAR is in het Hebreeuws. De draak, de bewaker van de URIM, stond op het zand van de Cocytus, de klaagrivier.


Deuteronomium 33


18 Van Zebulon zeide hij: Verheug u, gij Zebulon, over uw tochten, en gij, Issakar, over uw tenten. 19 Volken zullen zij roepen tot de berg; daar zullen zij offers brengen naar de eis, want zij zullen gezoogd worden met de overvloed der zeeën en met de meest verborgen schatten van het zand der zee.


In het Aramees is zand ook : kostbare stenen. Dit is dus een metafoor voor de stenen van de hogepriester. De steen die hen allen heeft onderverdeeld, de zogenaamde breker-steen, is de SHEBUW, de steen van ASER. Dit is het framewerk, de klaagsteen.


Dit is dus de APHAR, het stof van het paradijs. APH-AR is dan de APH, oftewel de nekketen, het paradijselijke hart, van AR. AR is in de Gor-boeken de grootste stad of nederzetting van Gor. Sinds de oprichting van AR begon ook de Goreaanse jaartelling, waardoor AR dus een soort Christus-positie heeft in GOR.


Iyowb moest de BEHEMOTH overwinnen. De BEHEMOTH heeft OWN, lichamelijke kracht, welvaart, vruchtbaarheid, maar in de diepte betekent het afgoderij, het kwaad. Hij bezat OWN in zijn SHARIYR, wat spier betekent, en wat in diepte betekent : vijand (SHARAR). Ook betekent het navel van zijn buik (BETEN). We zien hier dus dat de satanische prosperity, gebaseerd op materiele lichaamskracht, huist in de spier, als de zetel van de afgoderij.


AROWN, AR-OWN, oftewel AR van OWN, lichaamskracht, spierkracht, was de eerste hogepriester, met een Goreaanse achtergrond, die dus zelfs toegang vond tot de ark. AR-OWN is een anagram van ORION.


AR moet dus ingenomen worden.


De EBEN, de steentabletten, zijn de MAQOWM, het arsenaal, van saffieren, en het heeft het stof (APHAR) van ZAHAB, de weegschaal en exotische sieraden. Saffieren, CAPPIYR, zijn de stenen van de schrijfpriester, van communicatie, in het Hebreeuws. In Yechezqel 1 wordt de troon van God beschreven als van saffieren.


Saffier, sapphire, is een anagram van SaPIER, van SPIER.


DUKKA/ DUKKETA = rituele slachtplaats waar het saffier ligt, de steen van de schrijfpriester, van communicatie, van profetie, SAPPIL, SAPPILA, met de hoofdtooien.


We zagen hoe belangrijk de esoterische juwelen en sieraden zijn, de innerlijke sieraden wel te verstaan, de sieraden van het hart. Zij zijn namelijk onze wapenen. In Iyowb 28 is een plaats, een bron, een MOWTSA van de juwelen en sieraden. De KECEPH, de heilige lusten van de strijd. Een MAQOWM voor ZAHAB, de heilige weegschaal voor kastijding en reiniging. Dit is een plaats om vanuit op te rijzen met een wapenrusting, dus we hebben hier een arsenaal. Deze wapenrusting wordt gewonnen uit de APHAR, waarin het paradijselijke lichaam werd gemaakt. De APHAR is het stof en het vuil van de paradijselijke onderwereld. Deze wapenrusting is nogal geavanceerd, want het is ook een jachtrusting, fokrusting en slachtrusting, BARZEL, wat ook ijzer betekent. Dit wordt dus uit de APHAR gehaald, maar ook geselecteerd, gevangen genomen en getrouwd. Het heeft er dus mee te maken dat deels de wapenrusting van de vijand daar opgeborgen ligt, die we moeten gebruiken. Iywob zegt dat al zou zijn tegenstander een boek schrijven, hij zou het als een verentooi gebruiken (KLIL, KLILA). Ook worden wij dus eerst gevangen genomen en overwonnen door deze wapenrustingen. Ook is het de plaats van NECHUWSHAH, van NACHUWSH, rinkelende slavenbellen, en van NACHASH, de wetten van de heilige necromantie, van het observeren, en van de uitleg van de esoterische tekenen. Dit wordt gewonnen uit EBEN, stenen tabletten, relikwieen, monumenten (bijv. de gedenksteen van waar God de Israelieten hielp de Filistijnen te verslaan). Dit alles bevindt zich in een hart van vrees. Iywob zegt dat de Vreze des Heeren is de heilige secte des Heeren en de oorlogstaktiek, intelligentie en zintuig. EBEN is ook de hagelstenen die een onderdeel zijn van de apocalypse. Deze stenen worden gebruikt om een eeuwige plaats te bouwen, tot het oprichten van een stam.


Het zijn de stenen van de duisternis, van ambush, surprise attacks : EBEN OPHEL. Men doorvorst het uiterste van de duisternis om zulke stenen te vinden, en de duisternis wordt onderverdeeld, zodat er zicht komt (het zogenaamde nachtzicht, waar ook het Eeuwig Evangelie over spreekt). De vervulling hiervan, de perfectie, is de schaduw van de dood, de TSALMAVETH, de honger, de vluchtigheid, de heilige jacht, overweldigd worden, afgezonderd en verborgen uit het zicht, plaats van schilden en slacht, heilige verhongering. Dit heeft dus te maken met het gebied van de THUMMIM, waardoor men binnengaat door de URIM, het toetsende vuur. THUMMIM is een hoge graad van God's heiligheid om nachtzicht te geven. Men boort hiervoor een mijnenstelsel, wat Iyowb 28 op verschillende plaatsen uitbeeldt in de grondteksten, NACHAL, wat ook bezit en erfenis betekent. Kinderen werden door PAROW in de mijnenschachten (YEOR) gegooid, waar de jongetjes moesten werken. De mens kwam hier in na de zondeval, als een put met vele van zulke mijnschachten, als een groot stelsel van slavernij. Hier moest de mens zwoegen. NUWA : Zij beefden, waren onstabiel, en moesten daar rondzwerven. Uit dit deel van de onderwereld, ERETS, komt vlees voort, LECHEM. Daaronder is het draaiende vuur van God, van God's Woede, altaar-vuur, braad-vuur, ASH. Dat draaien is HAPHAK, wat tegendraads en rebels is, tegen alles in wat geleerd is.


Iyowb 23


: 3 – Iyowb is zoekende naar de troonplaats van God/ URYA, de MAWTAB, de tafel van God, goddelijke wezens, de plaats van de jachtmaaltijd in het Aramees.


: 4 – De MAWTAB is de plaats waar hij wordt klaar gemaakt voor de oorlog en de jacht, voor het oprichten van de wet en het recht. Het is de plaats waar zijn mond wordt gevuld met bestraffing en kastijding, de TOWKECHAH in het Hebreeuws.


: 5 – Op deze plaats zou Iyowb in staat zijn God's woorden te horen en gehoorzamen, waaruit profetische liederen zouden voortkomen (chants).


: 7 – Ervaring zal hem laten overwinnen.


: 11 – Zijn voet zou een institutie oprichten als een pad. Dit is het pad van Iyowb, van de THUMMIM.


Ook IYOWB komt in aanraking met de SHEBUW, de klaagsteen, het stof van het paradijs, APHAR. Met de nekketen van AR. Dit begint als een spier om zijn nek die hij moet overwinnen.


Wanneer wij de ANAQ hebben ontvangen, de heilige halsketen, oftewel de APH, het paradijselijke hart rondom onze nek, dan zal dit ons terugleiden tot de grond van het paradijs, de aarde van het paradijs, het stof en het vuil van het paradijs waarin wij gevormd worden, de APHAR. Alles kwam voort vanuit de APHAR, en ook zouden we daar weer naar terugkeren.


Dit is waar het pad van IYOWB naartoe leidt.


In 10 : 9 wil God hem terug brengen naar het stof van het paradijs, de APHAR.

In het Hebreeuws is Iyowb in 7 : 5 bewapend met APHAR. Bewapend is LABASH. Zijn lichaam, BASAR, is hiermee bewapend, wat betekent zijn vlees, zijn vruchtbare (geslachts-)deel. In het Aramees is GSUM, GUSMA, GESMA lichaam, kerk, corpus van boeken en context.

In 7 : 21 zegt Iyowb dat hij geleid wordt om neer te liggen (slapen) in de APHAR. Iyowb moest vuil gemaakt worden, anders zou hij in de onderwereld geen wapens hebben.

In 17 : 14 laat de grondtekst zien dat APHAR brengt tot rust.

Vanuit APHAR, de wapenrusting van Iyowb, die doorboort moest worden, werd BASAR, vlees, voortgebracht in het paradijs.

APHAR zou een nieuw lichaam voortbrengen, gemaakt van BASAR, van YAD, van HARBA, het besneden, ontzegelde 'mannelijke' geslachtsdeel. Een jager dient zichzelf in te smeren met APHAR voor deze reden.

Iyowb 28 beschrijft de Iyowbitische wapenrusting die wordt gewonnen uit de APHAR, waarin het paradijselijke lichaam werd gemaakt. De APHAR is het stof en het vuil van de paradijselijke onderwereld. Deze wapenrusting is nogal geavanceerd, want het is ook een jachtrusting, fokrusting en slachtrusting, BARZEL, wat ook ijzer betekent. Dit wordt dus uit de APHAR gehaald, maar ook geselecteerd, gevangen genomen en getrouwd. Het heeft er dus mee te maken dat deels de wapenrusting van de vijand daar opgeborgen ligt, die we moeten gebruiken.

7 : 5 – Iyowb's vlees is bekleed met sordes = vuil.

Ook wordt het woord pulvis gebruikt. Dit is de Latijnse APHAR.

Psalm 17 : 43 – En ik zal ze (de vijand) verpulveren in de pulvis (stof).

De vijand wordt hier van elkaar losgescheurd en vernietigd in de zin dat de brokstukken ervan weer bruikbaar worden. De APHAR/ pulvis is een gevangenis, en een oven van oordeel. Het is het zegel van doem over de vijand. De APHAR is het laatste oordeel, waartoe alles zal terugkeren. Wij moeten leven vanuit de APHAR. Door de heilige halsketen worden we hiermee bedekt, zinken we hier in weg, om tot een strijder te worden, bewapend te worden, en ontwapend. APHAR is de plek van transformatie en waar het creatieve materiaal is.

Dit is dus de SHEBUW-steen, de steen van ASER, oftewel de klaagsteen, het zand van de klaagrivier. Zo overwinnen wij JOM. Wij komen van het valse klagen (JOM), tot het heilige klagen.

Door de APH komen wij tot de APHAR. De APHAR troont in het paradijs. Iedere Iyowbiet zal tot deze plaats geleid worden. Het is als het thuiskomen. Hier kwamen wij uit voort, en hier zullen we tot terugkeren. Hier vinden we de hogere levels van de URIM-THUMMIM terug. In de APHAR is afgerekend met de vijand.

In de APHAR komt de goddelijke verlamdheid tot groei. Hiermee moeten wij ingesmeerd worden, om veilig te zijn tegen de luchtgoden, de goden van prosperity. De APHAR is een diepere graad van goddelijke verlamdheid, waarin wij ontwapend worden. Dit is niet diep in ons, maar buiten ons, gesmeerd op onze huid. Het is als een oorlogsverf, als een jachtsverf, om ons tot een hogere graad van Iyowbitische oorlogsvoering te brengen.

Wij moeten dus ingaan tot de eeuwige, heilige slacht, om van de valse natuur af te komen. In de tijdschijf zijn wij dus zelf het offerdier.


Het boek Richteren is in de grondtekst het boek SLAGERS, SLAYERS.


In 1:3 gaat het in de grondtekst over de PESSA steen in het Aramees. In het Hebreeuws is dit de GOWRAL. Naast de Urim en de Thummim werden er ook andere stenen gebruikt. De PESSA, de PES, wat 'lot' betekent in het Aramees, een kleine, 'verdelende' oftewel onderscheidende steen. Deze steen wordt in Leviticus 16 gebruikt om te bepalen welke bokken er zijn, en hoe ze apart behandeld moeten worden. De steen geeft dus raad in jacht, offer en oorlogs-strategie, en werkt dus samen met de URIM. De SHEBUW-steen heeft dezelfde betekenis als de PESSA in de worteltekst als de verdeler-steen, de breker-steen van onderscheiding. De steen brengt fragmentatie en is als de steen van ASER verbonden aan de runderslacht. Deze komt dus terug in het boek van Richteren, oftewel het boek der Slagers. In het Aramees is de PESSA ook een boek, een tekst, een compositie. Deze steen is dus het framewerk. Voor de slagers is dit een fundamentele steen.


In het Hebreeuws is dit dus de GOWRAL, wat ook systematisch betekent en compensatie, wraak, wat in de worteltekst de ruige steen is. GOWRAL is loon in de grondtekst, wat dus verbonden is aan de runderslacht. De GOWRAL, oftewel de PESSA, of SHEBUW, is een loonsysteem voor de Urim en de Thummim. Ook staat deze steen voor kastijding in het Hebreeuws. In 1:3 wekt deze steen op tot de oorlog.


Thoth, de god van bloed, en het woord, de god van het archief, is een vermannelijking van een oudere godin uit het Boek der Poorten, in het derde uur. WJA-TA is het schip van de onderwereld, van de aarde. Het heeft runderhoofden aan de uiteindes, als een buffeljager. Dit brengt de manifestaties voort. Dit is de verdeler-steen. Dit is dus een machtige godin van de buffeljacht.
Hoofdstuk 6. Het Orakel van de BeestenWe komen tot de kern van de christelijke misleidingen. De shabath is in de Hebreeuwse grondtekst de dag van de rust en de vernietiging. In het Egyptisch is de shbt de poorten, waarvan de godin SWT, SAWAT, de wortels is, wat later werd vermannelijkt tot de god SHU, de god van de lucht. SAWAT is de heilige valstrik in het Egyptisch, en ook de heerseres van de vernietiging. De christelijke shabath probeerde deze wortel te bedekken. Wij moeten de heilige valstrik ontvangen, ingaan tot de eeuwige SAWAT, wat de ware rust is. Zo kan onze valse natuur geen kant meer op, en zal door elke poging van ontsnappen alleen maar dieper in de valstrik raken. Ook betekent deze valstrik dus het omsingeld zijn door de amazones, door de heilige beesten, zodat we niet aan hen kunnen ontkomen, en zo dus ook niet meer terugkunnen tot de gedwongen aanbidding van de patriarchie en de stad. De wortels van Abraham, BRM, is de godin BERIM.


De godin SWT, SAWAT, zien we in het vierde uur van het boek der poorten, wat dus in diepte het boek van SAWAT is, het boek van de heilige valstrikken.


In het Egyptisch is de onderwereld de Duat of Tuat. Dit is verbonden aan Thoth, de god van de kennis en het archief. Ook is hij verbonden aan het oordeel in de onderwereld. Thoth is de Griekse naam voor het Egyptische DHWTY, DUATY, als de verpersoonlijking van de onderwereld, de DUAT, TUAT. Hij moest in de onderwereld de veroordeling, het vonnis, uitschrijven op tabletten.


Thoth, TAUT, de god van bloed, en het woord, de god van het archief, is een vermannelijking van een oudere godin uit het Boek der Poorten, in het derde uur. WJA-TA is het schip van de onderwereld, van de aarde. Het heeft runderhoofden aan de uiteindes, als een buffeljager. Dit brengt de manifestaties voort. Dit is de verdeler-steen. Dit is dus een machtige godin van de buffeljacht.


De verdeler-steen, de steen van onderscheiding, is de slagers-steen, de PESSA in het Aramees, wat ook een Egyptische wortel heeft. PESSA is in het Egyptisch bakker, slager, snoepmaker, vlees. PESI (PESS) is braden.


De steen is verbonden aan de runderjacht, wat dus een diepe wortel is van Thoth, en wat dus een algeheel slagers-oog is. Vandaar dat de runderjacht een machtige en fundamentele poort is in het profetische.


De PER-TUAT is de grot, het hol, van de andere wereld, een grot, hol, van de onderwereld waar rituele offers werden gebracht en waar de liturgieen daarvoor werden uitgesproken. Dit is dus de PER-WJA-TA of de PER-PESSA in de wortels.


De draak is in het Aramees de Urim steen, en zo zijn alle dynamieken van het boek Openbaring verbonden aan de orakel-stenen van de teraphim, de hogepriesterlijke stenen. Zij beelden de cyclus van profetie uit. Het beest van de zee is in het Aramees 'het beest van YAM, YAMMA (YM, JOM)', wat ook moeras betekent, of meer. Dit is het eerste beest. Het tweede beest is JOM zelf, het Jezus Christus doolhof. Het eerste beest is dus in het Aramees 'het beest van het moeras', wat 'het beest van PEHU' is in het Egyptisch. PEHU betekent : 'beyond', boven, over, wat als wortel heeft PEH, de diepste nacht. PEHU is verbonden aan PEHUI, de billen, de dijen, en de borsten van de duisternis. In het Egyptisch is het eerste beest dus 'het beest van de billen'. De billen zijn in het Egyptisch ook de achterkant van een schip. We zien dit beest ook heel duidelijk terug in de ghetto cultuur : Alles draait om de billen. Schaamteloos laten vrouwen van de ghetto, verstadste wilden, hun billen zien, alsof daarmee alles gezegd is. En ghetto mannen lopen er vaak achteraan als loopse schoothondjes, en vereren zulke billen. Wat kunnen we daar van leren ? Heeft dit met de gnosis te maken, of wordt hier het één en ander verdraaid ? De billen-aanbidders noemen het vaak in één zin met geld en rap. Andere lichaamsdelen gaat het niet zo om, maar de vrouw wordt uitgebuit in materialistische zin, als een lustobject waar geen gnosis aan verbonden is. De wraak van de godin rust hier op. Vrouwen worden zo op een lager plan gezet en alle aanbidding is dus vals. Zij bespotten de moeder godin.


De billen van de amazone hebben te maken met oordeel, met de jacht en de slacht, en niet met goedkope spijbelfeestjes in de stad. De billen van de amazone zijn in de diepste en duisterste wildernissen, als een groot religieus en ritueel geheim van duistere gnosis. Zowel de schoot als de billen van de amazone zijn vruchtbaar en baren kinderen. Ook het EE spreekt over anale geboortes. De vaak praatgrage ghetto mannen geven de illusie dat zij zulke vrouwen vereren, vooral hun billen, maar een betere kijk hierin laat al gauw zien dat de ghetto man, de gangster, zulke vrouwen berijdt. Deze vrouwen zijn hun gevangenen, hun slaven. “Schudt je billen eens, dans voor ons !' roepen de ghetto mannen, en dan wordt er vaak breeduit gelachen. “Kom, laat je billen zien, en schudt ze goed”, wordt ghetto meisjes geleerd, en dit is ook overgewaaid naar Europa min of meer. Over de gnosis wordt niet gesproken. Praatgrage muziek wordt er gedraaid om de gnosis te doven. Het beest van de billen heeft zijn kop opgestoken. Hij heeft macht gekregen van de draak. Wat proberen ze tegen te houden ?


Oorspronkelijk was dit billen-beest dus een orakel, zoals de draak oorspronkelijk een orakel was, en daarom heel profetisch. Dit zijn dus de Egyptische wortels van JOM, die zij verborgen probeert te houden. JOM moet verslagen worden om tot dit beest te komen, en meer kennis van dit beest tekent het vonnis op over JOM.


Voor de ghetto man zijn billen een bron van geld. Billen zijn voor hem financiele vruchtbaarheid. Hij slaat op de billen van de ghetto vrouw, en daar begint het geld te rollen in zijn illusies. Hij moet dan veel praten om dit binnen te krijgen. Het is een truuk. In de gnosis echter is de bil de tucht, en de valstrik. Het is een jachts-zintuig, een jachts-strategie. Ghetto mannen proberen dit te temmen, maar het is alreeds tevergeefs. De billen van de amazone zullen de patriarchie verbreken.


Johannes keek in verwondering naar de vrouw op het beest, wat opkwam vanuit de PEH, een Hebreeuws-Iyowbitisch woord voor 'afgrond', wat dus tussen de billen, PEHUI (Egyptisch) inligt. In Egyptische context gaf de vrouw door haar billen geboorte aan dit beest. Johannes keek naar de dodelijke billen van de vrouw op het beest en was in verwondering, aanbad de vrouw, in de Griekse grondtekst. De billen zijn namelijk een beeld van vernietiging en schepping, een beeld van de goddelijke verstrikking, van goddelijke tucht. Niemand komt daar zomaar overheen. Niemand gaat daar even voor staan om er even een mep op te geven. Neen. Deze billen brengen verbrokenheid. Niemand gaat daar even voor de gezelligheid naar staan kijken, en dan breeduit lachen met gouden tanden, met de broek half afgezakt. Deze billen zijn dodelijk en zijn in een woeste jacht.


Johannes zag het profetische orakel van het beest. Johannes zag de teraphim, het slagers-orakel, en ging daar niet lichtzinnig mee om. Johannes zag de Urim, de Thummim en de Pessa in de vorm van draken, slangen en beesten, die zich konden vormen tot vrouwen. Johannes was aan deze vrouwen onderworpen. Waarom is het getal 666 zo bedreigend voor de christelijke kerk van de patriarchie ? Omdat een man nog wel vijf vrouwen aankan, maar wanneer er een zesde vrouw bijkomt, dan zal de man het verliezen. Het getal zes is namelijk het breekpunt van de man. De man barst dan uit in wenen aan de voet van de vrouw. Dit breekpunt is de AKEBU in het Egyptisch. De AKEBU zijn de huilers in het Egyptisch, verbroken mannen, verbonden aan de god van de aarde, KEB, GEB. Zij worden zo gestript van hun valse goddelijkheid, hetzelfde zoals de christelijke god JEZUS slechts een vechtslaaf is in het Hebreeuws, IYSH. AQEP is in het Egyptisch dubbel, de dualiteit, als de wortel van de AKEBU. Juist door de dualiteit komt de man tot de traan, wat een poel des levens is. De dualiteit wordt uitgebeeld door de billen van de Amazone, de heilige verstrikking. De valse natuur moet verstrikt raken, om zo tot verbrokenheid te worden geleid, zonder te kunnen ontsnappen. Vandaar dat het niet alleen maar gaat om de heilige gebondenheid, maar ook om de heilige verstrikking = eeuwigheid.


De PER-QEBH is het tranenmeer in de onderwereld.


Het beest leidt hierin terug tot de tien hoorns, tien koningen, die in het Grieks de voet of voeten uitbeelden. Alles moet namelijk getreden worden in de wijnpers. De voet is een beeld van het laatste oordeel. De voet is ook niet iets wat zomaar schandelijk vertoont kan worden overal, om geexploiteerd te worden. Het is een heilig, duister beeld van de gnosis, een teken van oordeel. Er gaat een verschrikkelijk oordeel komen over alle valse, schaamteloze voeten van de stad. Deze voeten hebben de wildernis nooit gezocht. Deze voeten hebben de duisternis nooit gewild.


In de teraphim, het orakel van de beesten, wordt het kind teruggeleid tot de moederborst, en onderworpen aan de voeten van de moeder. Er zal geen stadse vertoning zijn van de heilige lichaamsdelen van de moeder. Zij zijn in duisternis, naakt, en verborgen, in een woeste jacht en in een slacht ritueel.Hoofdstuk 7. Het Mysterie van het Oog van Horus – De Grote Verdrinkings-Klok van de OnderwereldIn het Aramees kan 'zee' ook vertaald worden als 'moeras' en 'meer'. In die zin kwam de schepping dus voort uit een groot moeras, was de ark van Noach een groot moeras-schip, en kwamen de vier beesten van Daniel's nachtvisioen voort uit het moeras. Toch klinkt dat niet helemaal volkomen. In de Egyptische wortels gaat het hier om billen, om de anale geboorte van de schepping en de beesten. De billen, PEHUI, zijn verbonden aan PEHU, beyond, over, van een diepere dimensie. In het OT en NT is de zee, oftewel het moeras, de billen, een teken van oordeel. De vijand wordt tot de zee, de billen, gedreven tot vernietiging, als een gevangenschap, een kooi.


Matteus 8


32 En Hij zeide tot hen: Gaat heen! Zij voeren uit en gingen in de zwijnen; en zie, de gehele kudde stormde langs de helling de zee, BILLEN, in en zij kwamen om in het water.


De zwijn wordt in het Aramees als een metafoor gebruikt voor dwaalleer.


Marcus 9


42 En wie één van deze kleinen, die gehoorzamen, tot zonde verleidt, het zou beter voor hem zijn, dat een molensteen om zijn hals was gedaan en hij in de zee, BILLEN, was geworpen.


Openbaring 15


2 En ik zag iets als een zee, BILLEN, van glas met vuur vermengd, en de overwinnaars van het beest en van zijn beeld en van het getal van zijn naam, staande aan de glazen BILLEN, met de citers Gods.


Billen zijn aan beide kanten een gevangenis. Hier zien we de billen van glas, een beeld van de stad waarin de mens opgesloten zit.


De ark kwam voort uit de zee, uit de billen, als een anale geboorte. Op de ark staan twee engelen in de tabernakel. In de Egyptologie zijn dit twee godinnen, maar dit kan ook gezien worden als de twee billen waaruit de ark voortkwam. Tussen de twee billen is verstrikking waardoor er nieuwe geboorte plaatsvindt. De vijand zal tussen deze billen in de afgrond ten onder gaan. In Matteus 8 zien we dat de billen de zwijndemonen overwinnen. Voor orthodoxe christenen is de bil een groot taboe. Daarom moesten al deze lagen in andere talen over deze duistere geheimen van de gnosis heen, en dit beest kwam toen tot de oppervlakte op een hele andere manier, buiten het religieuze om. Vandaar dat we de Egyptische wortels terugzien als we buiten de kerk kijken.


Mozes die de zee splitste ging over de bilspleet, waardoor het volk uit de slavernij kon ontsnappen, en waardoor de slavendrijvende vijand werd opgeslokt.


Ook zijn de billen een beeld van de twee stenen tafelen met de wet in de ark.


De PES of PESSA steen van de gnosis en onderscheiding, de slagersteen die door het Thoth-mysterie verborgen wordt gehouden leidt helemaal terug tot de Egyptische godin PESI, de godin van het vuur, de wildernis en de woestijn, in de onderwereld. In het Egyptisch betekende de PESSHU al 'degene die verdeelt, onderscheid'. PESESH betekent : splitsen, verdelen, het openen van de benen, wat heenwijst naar de openbaring van de bilspleet en de moederschoot, als een teken van oordeel en slacht.


In dit verband wordt ook PES-G genoemd, als een Egyptische wortel van PESACH, Hebreeuws voor pasen. PES-G, is speeksel om te genezen of te vervloeken, in het gevecht met de vijand. PES-G is ook zalven en piercen. Vandaar dat elke kus of lik dit doel heeft. PESACH is het feest van de uittocht uit de slavernij, door de bilspleet. De gesplitste zee, de bilspleet in het Egyptisch, liet de Israelieten ontsnappen, en verzwolg de vijand. De bilspleet leidde de Israelieten terug tot de wildernis voor een nieuwe geboorte. Dit is de ware betekenis van het Pasen in de Egyptische context.


Het oog van Horus is een groot mysterie. Oorspronkelijk was dit oog het oog van Ra, zijn dochter. Oorspronkelijk was het oog een godin, Wadjet, een gifspuwende cobra die de farao beschermde, een godin van oordeel en bescherming. Maar met de opkomst van de Horus cultus was dit steeds meer het oog van Horus, de nieuwe bezetter.


In het Egyptisch is het oog de MERIT, wat de paal betekent. Wij zien door het piercen, door het lijden en het strijden. Het heeft de wortel MER, wat pijn en lijden betekent. MER-T betekent pijn en wreedheid. Ook is de MER de dood. Dit is dus het fundament van het visioen. MERH is vernietiging. MERHI is een godin van de buffels, van de buffeljacht, als de moeder van Horus, een vorm van Osiris. MERI is een andere naam voor Hathor, de moeder van Horus, waar ook MARIA, de moeder van het christelijke Christus-kind vandaan komt. Zij was dus oorspronkelijk een buffeljager, een godin van de buffeljacht. Dit is wat het ware oog is.


We moeten ons uitstrekken om de wet (Tohrah) van de afscheiding te ontvangen als ketenen, ANAQ, om de hals, wat in de grondtekst betekent de rijdster op beesten, leider van vele leiders, machtige koningin. Als eerste moesten de Israelieten Hebron veroveren om het beloofde land in te kunnen. Hebron betekent necromantie. De kinderen van ANAQ, de halsketenen, waren daar. Hebron was zeven jaar eerder gebouwd dan Zoan, plaats van afscheiding, waar de farao woonde ten tijde van de Exodus. Zoan behoorde tot Mitsrayim, Egypte, wat 'ketenen' betekent in de diepte, en siege, belegering (hemel). Zoan is Tanis in het Grieks, wat de hoofdstad van de Shepherd Dynasty is. Yaakob, Jakob, betekent ook siege, omsingelen, strikken, sluipen en bestormen. Ook betekent het 'aan de hiel/ voet' zijn. Iyowb klaagt erover dat hij uit de moederschoot werd getrokken en dat haar knieen hem opwachtten, als een overgangsfase in de onderwereld, van de BETEN (put, schoot), naar de BEREK (vrouwenknieen, vrouwenbenen). BEREK is in het Aramees een boog en een ploeg, in verband met de plaats waar kinderen worden opgevoed (Job 3 : 12). Yaakob, Israel, was onder de voet (BEREK) als een druif/ kind. Yaakob is de plaats van de kinderen, de derde scheppingsdag. Het was de taak van Jesaja om Yaakob weer terug te brengen tot de Moeder Heerin. (Jesaja 49 : 5), om de stammen van Israel op te doen rijzen. De derde scheppingsdag is hiertoe de persbak.


In de onderwereld, ERETS, moesten de Israelieten Hebron innemen. Dat was hun eerste taak. Hier woonden de kinderen van ANAQ, de kinderen van de halsketenen. Dit worden sieraden van CHANAH ( Hannah, Johannes) genoemd in Spreuken 1, wat siege betekent, bezetting, omsingeling, en doen neerbuigen, als een belangrijk device om het volk in de goddelijke verlamdheid te houden, en de goddelijke verhongering (vasten). Dit hele idee bevestigt ook de bescherming tegen het groeien van de voorhuid door vleselijke inmeng. Dat is ook wat CHANAH betekent : verwerping. Daarom is CHANAH, ANAQ, de halsketenen, een blijvende besnijdenis.


HARBA-ANAQ-CHANAH


Dit is als een halsketen wat gedragen kan worden, wat in Spreuken wordt beschreven als de Wet van de Afscheiding (vers 8). Het is een belangrijk item in de heilige gebondenheid. Jozua versloeg uiteindelijk de Anaqieten in Hebron (Jozua 12). De halsketen, ANAQ, hield hen in de goddelijke verlamdheid, als eeuwige kinderen, NA'AR. De ANAQ is daarom een belangrijke sleutel tot de derde scheppingsdag, het rijk der kinderen, Yaakob, 'hij die onder de voeten is', als eerstelingen, als druiven voor de persbak.


De tweede scheppingsdag gaat over de scheiding van mayim, het goddelijke zaad, zoals Mozes de zee splitste. Dit is het Zwaard van Mozes, de dag van de besnijdenis, het rijk van Zippora. Dit is de openbaring van de billen in de Egyptische wortels.


Iyowb werd geplaagd door dromen en visioenen die hem angst aanjoegen. Dit was zo erg dat hij de hongerdood en de wurging verkoos boven het leven (7 : 14-15). In het Aramees staat er dat hij naar Abbadown verlangde, de Hel, de verlorenheid, de Vernietiger. In het boek Iyowb staat Zij naakt voor het Aangezicht van God. Wurging betekent in de diepte getemd worden, initiatie (inwijding) en overgave. Iyowb verlangde naar de heilige halsketen, de heilige gebondenheid en de heilige slavernij tot God (Abbadown, Shadday). Hij wilde zijn leven verliezen hiervoor. Abbadown is ook de plaats van vernietiging. Iyowb had een sterk doodsverlangen, en vernietigingsverlangen. In het boek Iyowb zien we dat God als zodanig naar hem op jacht was, als Shadday, de almachtige goddelijke vernietiger (6 : 4). Het hart van het paradijselijk lichaam, de APH, betekent de ademnood, de wurging, maar die heeft dus de diepere betekenis van de halsketen. Door de zondeval was er de slavernij tot de windgod DOOR ADEM, door GEEST. De paradijselijke APH raakte verloren en in de vergetelheid. En geleidelijk aan werd de Geest over de Ziel geplaatst, en alles begon zijn

betekenis te verliezen. De mens verloor profetie en werd gebonden aan vaagheid, prosperity geestelijkheid, loze wolken zonder wateren/ mayim (II Petrus 2). Prosperity is uitgezonden om gnosis te doven, om alles vaag en materieel te houden, waarin je ziel wordt opgesloten en tot een slaaf wordt gemaakt van de Geest van Prosperity, de Windgod, door ADEM.


Om die keten van de APH terug te krijgen moesten de Israelieten HEBRON veroveren, het zg. contact-punt met de onderwereld, waar de kinderen van ANAQ woonden (de kinderen van de halsketen, de kinderen van wurging). ARBA was de vader van ANAQ naar wie Hebron was vernoemd als KIRJATH-ARBA. ARBA was 'de grootste der reuzen', en zijn naam betekent het getal VIER, een vee-fokkerij, neerliggen (verlamming), vrouw op/met beest. De Israelieten zouden de vrouw op het beest zien, en het zou hen verlammen. Het getal vier komt ook weer terug in het

visioen van Yechezqel, en in de Openbaring waar de vier ruiters/ raiders verschijnen. Wij moeten de heilige ademnood, de heilige APH ontvangen en de ANAQ, de halsketen van de heilige wurging. De ANAQ wordt besproken in Spreuken 1. Dit is ook de Amazonen-kennis, ook van het Amazone gebied, de donkere moeder van het Hooglied, de duistere (verborgen, verre, uitheemse) tabernakels, tenten van God, de OHEL van Kedar. De halsketen, ANAQ, brengt ons terug tot deze tenten, waar het toetsen begint. Zoals gezegd mogen wij niet buiten de OHEL om toetsen, anders komen we onder het Levitische oordeel. Deze tenten zijn het symbool van de wildernis.


In het Aramees verlangt Iyowb niet alleen maar naar Abbadown, maar onderzoekt haar ook, wat een onderdeel is van de heilige necromantie, het contact met de ERETS, de onder-aarde. Als God aan het einde van het boek Iyowb zijn plagers heeft geoordeeld krijgt Job hoofdtooien in het Aramees en halsringen (collars), als een teken dat hij eindelijk Hebron heeft overwonnen, en ANAQ heeft ontvangen. Ook is hij nu klaar voor hogere Levitische priesterdienst, door het

ontvangen van de verentooi (KLILA), als teken dat hij de windgod heeft verslagen.


Bij dit oordeel moesten zeven demonische runderen of demonische kalveren geofferd worden. Zeven heeft in het Hebreeuws in de diepte de betekenis van een eed afleggen, zweren, vervloeken, vastbinden en slavernij tot God. Daarom is het een heilig getal van de heilige ketenen. Ook moesten er zeven geslachtsdelen van demonisch vee geofferd worden in het Aramees, DKAR, DEKRA (Iyowb 42).


In Spreuken 11 : 22 wordt onverstand en onbegrip, het niet willen luisteren, beschreven als een ring over de APH, het hart, van een zwijn, of in het Aramees kan dat ook een varken zijn. In het Aramees is de APH ook een slot. Wij moeten de valse APH overwinnen om verder te komen, het overwinnen van Hebron. Dit is dus een zwijnenjacht, waarin we het hart van de zwijn moeten bemachtigen.


De Levieten hadden strijd te voeren tegen de BAQRA, demonische zwijnen van ongehoorzaamheid. Zij willen ons afleiden van de ANAQ, de heilige halsketen van goddelijke doctrine. Als wij ARBA, de hoofdman van de Anaqieten hebben verslagen, en Hebron hebben ingenomen, dan zullen wij ook zijn vee-fokkerij erven waar met het demonisch vee wordt afgehandeld. Alles zal getoetst moeten worden aan de URIM, in de heilige OHEL, de tabernakel. Zo zal ook het onschuldige vee vrijgezet worden. Ook zullen wij zo de goddelijke verlamdheid kunnen binnengaan wanneer wij ARBA, de grootste der reuzen, en de valse verlamming (Toronto) hebben verslagen.


Daarom is de heilige slavernij tot God en het bemachtigen van de ANAQ-halsketen van groot belang, het leven vanuit de goddelijke verlamdheid, vanuit het paradijselijke besneden geslachtsdeel.


We gaan nu kijken naar de Egyptische wortels van de ANAQ. De ANAQ komt uit Egypte. De ANAQ was alreeds de gebondenheid en de beperktheid in Egypte, de restrictie. De ANAQ was het symbool van leven en eeuwig leven in de vorm van een lasso. Het betekent het zweren van een eed. Dit heeft zijn wortels in de ANAQ-T, het oog van Tephnut. Tephnut is een dochter van Ra, de godin van water en de vaginale wateren. Zij is een leeuwin. ANAQIT is een Nubische watergodin uit Sudan. Samen met Khnum en Sati werd zij vereerd als een drieenheid op het eiland Elephantine in de Nijl op de grens tussen Zuid-Egypte en Nubie. De Egyptische ANAQ wat hieruit voortkomt, de lasso, de nekketen met ketting, wordt soms afgebeeld als het geslachtsdeel van een god, een fallus. Dit is ook wat de fallus is, het is een jachtmiddel om de nek van de prooi te ketenen en voort te trekken. De eikel is dus een beeld van de lus van de lasso, de eigenlijke nekketen. De nekketen heeft te maken met de verstikking en de verdrinking. De Egyptische ANAQ wijst terug op de watergodinnen, de verdrinkingsgodinnen, waardoor nieuwe geboorte kwam. De oude adem moet sterven, zodat de nieuwe adem kan opstaan. Dit gebeurt in de diepe wateren van de moederschoot, waar de ziel verdrinkt, en zo opnieuw wordt gevormd. Osiris was hier een beeld van als de verdronkene. Ook zien we dit terug in de krokodillengod Sebek :


SHEB = nekketen

AGIU = verdrinken


SHEB-AGIU = SEB-EK


SEBEK is de god van de oorlog, en ook een god van de wateren van de Nijl. Ook was de verdronken Osiris verbonden aan Thoth als de brenger van de vloed, de overstroming. In en door Thoth werd Osiris een verdrinker. Osiris werd in het Egyptisch ook 'de lange fallus' genoemd. Daarom werd de fallus ook gezien als een jachtvoorwerp wat de wateren bracht, door de zaadlozing, om zo de prooi te verdrinken. De fallus is dus ook een beeld van de verdrinker, die de prooi verdrinkt door zijn voorvocht en zaad.


STNWT, SATANAT, is een godin of groep godinnen die de witte kroon dragen, Zij die zijn gekroont, Zij die de Wet in RA hebben vastgesteld. Dit is de wortel van RA waarin het vermannelijkt werd. Oorspronkelijk ging het om de ogen van de SATANAT, jagende ogen die door hun blikken de nekken van de prooi konden vangen en ketenen. Dit is een andere reden waarom christelijke geesten SATAN overmatig demoniseerden. Dit is verbonden aan het oog van Tefnut, de godin van de wateren van de moederschoot waarin verdrinking en nieuwe geboorte plaatsvind, geketend tot de moeder godin. Het oog is een beeld van die wateren, waarin marteling plaatsvind, om de ziel te breken en te ketenen, zodat verjonging en vernieuwing plaatsvindt. Dit gebeurt in de jacht.


In het Egyptisch is het oog de MERIT, wat de paal betekent. Wij zien door het piercen, door het lijden en het strijden. Het heeft de wortel MER, wat pijn en lijden betekent. MER-T betekent pijn en wreedheid. Ook is de MER de dood. Dit is dus het fundament van het visioen. MERH is vernietiging. MERHI is een godin van de buffels, van de buffeljacht, als de moeder van Horus, een vorm van Osiris. MERI is een andere naam voor Hathor, de moeder van Horus, waar ook MARIA, de moeder van het christelijke Christus-kind vandaan komt. Zij was dus oorspronkelijk een buffeljager, een godin van de buffeljacht. Dit is wat het ware oog is.


Het oog staat dus voor een enorme verdrinkings-klok, wat geroofd werd door de geesten van Horus. Horus wilde de grote god van de verdrinking worden, opdat hij alles kon vormen naar zijn wil, de wil van Rian. In het Romeinse rijk begon dit steeds meer uit te groeien tot de Mercurius cultus, waar ook de medische cultus op werd gebouwd, de medische markt waar zielen door bedrog aan werden geketend, bestemd tot verdrinking. Vele demonische kabouters werkten aan deze verdrinkingsklok, en bedekten het met een oog, het oog van Horus, Mercurius. In het christendom werd deze afleider Petrus genoemd. De diepere, ware verdrinkingsklokken van de moederschoot van de gnosis werden hierdoor verborgen gehouden.Hoofdstuk 8. Het Beest van de Verdrinking en de Wortels van SAT-AN


Deze nachtmerries had ik als kind : Grote vissen, voornamelijk haaien in reuzenvorm, bestuurd door een verdrinkingsklok die hing boven een massaal complex van kooien die onder water gezet konden worden, als een golfslagbad-klok die onbereikbaar was, hoog hing, als een reusachtige zon die enorme angst kon opwekken, want wanneer de schijf-klok begon te luiden met verschrikkelijke doordringende geluiden, dan werden de kinderen in deze baden verdronken doordat het water begon te stijgen. Dan hoorde ik één en al gekrijs, en werd ik zelf gillend of schreeuwend wakker. De grote vissen kwamen tot de huizen om de kinderen op te slokken om hen te slepen tot deze waterkooien. Vaak belden kabouters aan om zulke bezoekjes aan te kondigen, soms in de vorm van driehoeken. Deze vissen werden soms bereden door ongelooflijk lange, witte en dunne vrouwen van de stad. Dit is het afschuwelijke geheim van het oog van Horus. Het is een kinderfokkerij. De kinderen worden gemanipuleerd en bedreigd met verdrinking. Zij worden gemarteld door het water.


De ANAQ-T is het leeuwinnen-oog van Tephnut. Tephnut is een dochter van Ra, de leeuwinnengodin van water, de vaginale wateren en verder alle andere lichaamssappen.

Dit is ook de ANAQIT, een Nubische watergodin uit Sudan. Samen met Khnum en Sati werd zij vereerd als een drieenheid op het eiland Elephantine in de Nijl op de grens tussen Zuid-Egypte en Nubie. De Egyptische ANAQ wijst terug op de watergodinnen, de verdrinkingsgodinnen, waardoor nieuwe geboorte kwam. De oude adem moet sterven, zodat de nieuwe adem kan opstaan. Dit gebeurt in de diepe wateren van de moederschoot, waar de ziel verdrinkt, en zo opnieuw wordt gevormd. De Horus-geesten probeerden dit na te bootsen, en maakten een vervalsing, wat resulteerde in de opkomst van het christendom. Het oog representeert de lichaamssappen van de moeder en ook de anale geboorte hiervoor, als een beeld van de verdrinking en geboorte door de afgrond tussen de billen. In die zin is het beest uit de zee, uit de billen, het beest van de verdrinking, en tot dit doel uitgezonden om zielen te slepen tot verdrinking en nieuwe geboorte. De grote vissen die zielen hiertoe opslokken zijn daar een beeld van. Dit zijn niet alleen haaien, maar ook orca's, walvissen en andere soorten reusachtige vissen. In het EE wordt dit een groot geheimenis genoemd.


Het is een enorme zeeklok, een klok van overstroming, die zielen meeneemt voor een eredienst. Deze klok moet overwonnen worden, en wij moeten tot de ware klok komen. Dit is ook een soort menstruatie-klok.


Het mooie is dat de moeder gnosis de verdrinkingsklokken van de vijand gewoon gebruikt. In die zin heeft de verdrinkingsklok van de moeder altijd een grotere waarde en is altijd overheersend in het grotere geheel, in de grotere context. De verdrinkingsklokken van de vijand zijn slechts raadselen in Haar geheim.


Mozes groeide op aan het Egyptische hof dus hij moet een enorme kennis van het Egyptische hebben gehad. Later deelde hij die kennis met het Israelitische volk volledig aangepast. Satan was voor het Israelitische volk altijd de beproever, de tester, één van de zonen van God. Met de opkomst van het christendom werd satan volledig gedemoniseerd. Satan heeft diepe wortels in het Egyptische.


SAT = paal, tucht, als het heilige oog, wat dus weer doorverwijst naar de wateren van de moederschoot

AN = het wenen en smeken van de gevangene, de traan als de poel des levens, de poel van verbrokenheid


De christenen zijn grotendeels verwerpers van de paal, verwerpers van de tucht, verwerpers van de goddelijke moederschoot, en verwerpers van de verbrokenheid. De patriarchie vreest de traan door de verbrokenheid, vreest dat de man op die manier verbroken en vernederd word. De christelijke patriarchie haat SAT-AN, omdat zij de moeder van de gnosis niet willen. Zij willen zelf heersen over alle zielen, door de leugen van de mannelijke superioriteit. Vrouwen behoren in hun ogen onderdrukt te worden, stil te zijn, onderworpen aan het goddelijke gezag van de man. Zo werd SAT-AN bestempeld als de grootste vijand van het christelijke geloof. Horus-Jezus moest grootgemaakt worden, als de man die over zijn moeder heerste.


Het Egyptische SAT-AN is een reis van verbrokenheid door de verdrinkingsputten van de moederschoot van het oer. Hier wordt de ziel tot verbrokenheid geleid tot de nieuwe geboorte. Dit is een lange, diepe en duistere tunnel, een grote afgrond, door de paal, het symbool van de goddelijke restrictie. In vele opzichten wordt de ziel beperkt, wordt de ziel alles afgenomen, als een grote verdrinking, om zo de goddelijke halsketen te ontvangen, de ANAQ, door te komen tot de ANAQIT. Hierin sterft de ziel. De wortels van SAT-AN leiden terug tot de oeroude Egyptische en Amazone godin THENEM, de godin van de geboorte. De THENEM is de eerste melk in de borsten na de geboorte. THENEM betekent : aan het wenen maken. THENEM is de godin van het wenen, ook van het wenen van de pasgeborene, als de diepere wortels van SAT-AN. THENEM betekent ook verstoting, verwerping, afwijzen. Zij is dus ook een grote scheidings-godin, en zij die Haar kind verwerpt. Ook is Haar naam verbonden aan het offeren en slachten.


Hoofdstuk 9. Het Vierde en Vijfde Grote Egyptische Schandaal


Het vierde grote Egyptische schandaal is het afdekken van de enorme dieptes van Ma'at, Mahad, de Egyptische godin van de wet, het recht en de waarheid. Ook deze putten en tunnels mogen wij binnen gaan. Hierin zijn vele verdiepingen te ontdekken. In de hallen van Mahad vindt het oordeel plaats, maar wij moeten tot de dieptes hiervan komen.


We zullen zien dat de Mahad helemaal terugleid tot de Egyptische MOWED, de paal van de oorlogs-oproep en de arena-oproep.


Laten we eerst kijken naar de Levitische MOWED :


In Psalm 6 wordt MOSY besproken als het proces om tot TESWI, te leiden, de voeten van de Amazone ILA, Haar fundament, ook als een bed. David maakt Haar voeten nat met tranen, waar hij ook tot zwakheid komt. MOSY moest YAM, JOM, de zee, verslaan, scheiden, door zijn YAD op te heffen, door de erectie van zijn geslachtsdeel. Dit is een Davidisch proces. In Exodus 34 : 4 nam MOSY de twee afdelingen van de wet in zijn YAD. De wetten werden dus in zijn YAD gegraveerd. Zo werd MOSY voorbereid om in Exodus 35 : 29 door zijn YAD offers te brengen. In Deuteronomium wordt de metalen KECEPH besproken, de YAD-piercing als de YAD-ring, een sieraad, om geleid te worden door de Gnosis.


De besnijdenis en de scalpering (hoofd-besnijdenis) die door de Levieten gebeurde was dus allemaal om het contact met de Amazone ILA te herstellen, en om de YAD te herstellen als een boodschapper. Die besnijdenis zou moeten leiden tot de KECEPH, de YAD-piercing-ring. De ring wijst op de kringloop van de gnosis, de heilige tijdschijf, nauwverbonden met de MOWED.De TEQAN betekent het vol worden met het bloed van de vijand, door de AIMA, de Bloed-Vergieter.Het bloed van de vijand moet afgenomen worden, anders is de vijand nog steeds in volle kracht en gevaarlijk, heersende over ons. Dit is een oorlog. Ons verstand moet veilig zijn tegen ingeving van de vijand door het bloed van de vijand. De MOWED roept ons op tot die oorlog.Dit is hoe een erectie werkt : Bloed wordt in het geslachtsorgaan gepompt. Dit is geen onschuldig bloed. Het is het bloed van de vijand.Het geslachtsdeel is verbonden aan de paal van de oorlogsoproep, de paal van de arena-oproep, de MOWED.In de verre dieptes van de tempel van Zaralahm, de tempel van de draak, vinden we de verloren tabernakel van David en de tempel van Salomo, waar het Levitische pad doorheen gaat, door de Iyowbitische graden om te komen tot de verborgen doctrine. De verborgen doctrine is dat er wedergeboorte is door door de vagina binnen te gaan in de moederschoot, uitgebeeld door de brandende YAD. Jezus, YAM, JOM, kwam om af te leiden van deze poort, om de mens te leiden tot de aanbidding van het mannelijke.


De MOWED zijn heel bewust palen vlak voor de tabernakels die dit uitbeelden.Leviticus 3


2 Hij zal zijn hand op de kop van zijn offergave leggen en die slachten bij de ingang van de tent der samenkomst.Hier staat in de grondtekst :2 Hij zal zijn YAD, geslachtsdeel, op de kop, ROSH, genitalieen, van zijn offergave (boze geest) leggen en die slachten bij de ingang van de tent der samenkomst, MOWED.MOSY onderwees de feesten aan de Israelieten. MOSY, zwakheid, honger, deed dit, als een resultaat. Honger onderwijst. Feesten zijn ook MOWED.


Deuteromium 5


12 Onderhoud de sabbatdag, dat gij die heiligt, zoals de HEERE, uw God, u geboden heeft. 13 Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, 14 maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God; dan zult gij geen werk doen.In de grondtekst is de sabbat een oorlog, het tot rust brengen van de vijand. Werk doen is ASAH, wat offeren betekent. Soms moet het offeren gestaakt worden voor de oorlog en de jacht. 'Onderhoud de dag van de oorlog en de jacht, dat gij die heiligt.'


Deuteronomium 6


8 Gij zult het ook tot een teken (van de wet) op uw YAD, geslachtsorgaan, bevestigen.Dit is een piercing-ring, waarin de wet is gegraveerd (Vgl. de KECEPH-piercing, voor leiding, ook door de YAD).


In het boek Leviticus wordt het woordje LAQACH gebruikt als het aankomt op bokken, en dit woordje betekent jacht in de grondtekst. QORBAN wordt gebruikt voor de offering. Deze bokken zijn boze geesten. Het bloed van deze bokken moet vervolgens op het altaar besprenkeld worden en ook op de CABIYB, ringen. De piercings-ringen zoals de KECEPH, moesten dus gereinigd worden met het bloed van de vijand, om verbonden te blijven aan de MOWED. De ringen moesten in bloed gehouden worden om te kunnen functioneren.


De zondepaal is een uitbeelding van het YAD-mysterie. Zelfs in de Jezus-mythes wordt het woordje 'stauros' gebruikt in het Grieks, wat ook een paal is, vaak puntig. Vandaag de dag geloven Jehovah's getuigen dat Jezus niet aan het kruis stierf, maar aan een paal. In die zin is het belangrijk voor ons om aan de paal te gaan, om de boze bokkengeest te overwinnen. Wij moeten de boze geest in ons aan de paal spietsen. Dit is waar de MOWED goed voor is. De MOWED, de palen van de tabernakel die het YAD-mysterie uitbeelden zijn in de grondtekst verbonden aan de schijf van de seizoenen, de verschillende feesten. Hierdoor werden de Levieten geleid. Dit kwam in hen persoonlijk tot uitdrukking door de piercings-ringen zoals de KECEPH.


De kippenjacht was er voor om de moederschoot te openen, om vruchtbaarheid te brengen, terug te leiden tot de moederschoot. Dit ging recht tegen het werk van Jezus in. Met de vijfde offerschaal wordt het rijk van het beest verduisterd, de zonnegod wordt verslagen, en in het Grieks staat dat zij hun tongen opeten.


In MOWED, de zondepaal, moeten we de jachtseizoenen leren onderscheiden.


Roepen is KRA (QORY, Aramees) en betekent : oproepen door oorlogs of jachtgejoel voor de oorlog of jacht. Dit gebeurt vanuit de MOWED, de heilige paal van de Levieten, of de tent van MOWED.


MOWED riep door KRA, daarom moesten de Levieten gevoelig worden voor KRA. Ze moesten gevoelig worden voor het heilig gejoel. Het was een belangrijk alarm in het Levitische kamp. Ook is de KRA een muziek-instrument. Het was een middel waardoor de Levieten getraind werden.


De piercings beelden in de grondtekst de openingen in de tabernakel uit, de openingen van de tenten, en hetzelfde woord werd ook gebruikt voor voorhangsel. Ook stond het voor ontwapening, en de opening van de vagina. Het voorhangsel moest door de Levieten met bloed worden besmeurd voordat ze daardoor naar binnen konden.


In de grondteksten van het OT wordt het duidelijk dat de Levieten geen monotheisme hadden, maar letterlijk heilige fetishen aanbaden. Deze heilige fetishen waren uitbeeldingen van de gnosis, waar de Levieten zich van bewust waren. De MOWED was de schijf van feesten, festivals en seizoenen, en werd aanbeden als een tijds-fetish.


Leviticus 2


12 Als offergave der eerstelingen, RESHIYTH zult gij ze de HERE offeren, maar zij zullen niet tot een liefelijke reuk op het altaar komen.RESHIYTH betekent begin, hoofd, geslachtsdeel, en is Genesis. Pinsteren is het feest van de eerstelingen, maar dit was oorspronkelijk een offerfeest waarin de eerstelingen van het gevangen genomen vee, als boze geesten, werden geofferd. Dit offeren, jagen, vinden we niet meer terug in het christelijke Pinksteren. Het christelijke Pinksteren moest dit namelijk afdekken, om zo de aandacht te richten op een wezen genaamd de Heilige Geest. Zo werd de jachts-gnosis en offer-gnosis afgedekt, uitgeblust, hetzelfde zoals Jezus Christus eens deed, als de verlammende religieuze fluor, lerende dat er niet meer geofferd hoefde te worden, want hij was nu het offer, en het was volbracht. De eerstelingen moesten geofferd worden als een onderdeel van de oorlog, maar de elite vreesde dit.Daniel 11


31 Dan zullen strijdmachten door hem op de been gebracht worden; zij zullen het heiligdom, de vesting, ontheiligen, het dagelijks offer doen ophouden en een gruwel oprichten, die verwoesting brengt. 32 En degenen die zich misgaan tegen het verbond, zal hij door vleierijen tot afval bewegen, maar het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn en daden doen. 33 En de verstandigen onder het volk zullen velen tot inzicht brengen, maar zij zullen een tijdlang struikelen door zwaard en vuur, door gevangenschap en beroving.De Jezus-geest werd al in het OT aangekondigd als 'hij die het dagelijks offer zou staken'. Er zou een gruwel opgericht worden die verwoesting brengt, het NT, de Heilige Geest.Hetzelfde gebeurde al in de Egyptische religie. Maat werd volledig losgetrokken van haar woeste oerwortels als oorlogsgodin, Mahad, MOWED. Zij werd gemaakt tot een nette, geordende dame met vleugels, waar de christelijke engelen uit voort kwamen. Het woeste karakter van Mahad moest sterven.In het Levitische zien we nog veel van de oorspronkelijke Mahad, MOWED, terug, maar daarna gaat alles bergafwaarts.Wij mogen de Heilige Besnijdenis hiertoe aanroepen. Zij zal ons voorbereiden op de jacht en de oorlogsvoering.Alleen door smekingen, door ons hart oprecht voor de Amazone gnosis te openen en uit te storten zullen we deelhebben aan deze zegen. Laten we vanaf nu een relatie beginnen met de Heilige Besnijdenis, om aan haar gelijkvormig te worden. Wanneer onze ogen niet besneden worden staan wij nog steeds in de ogendienst, en kunnen zo niet hogerop komen, en hetzelfde geldt voor de oren. Vandaag de dag zijn wij veelal slaaf van het boze oog en het boze oor. Alleen de Heilige Besnijdenis kan daar korte metten mee maken.


De voeten van de kerk zijn niet lieflijk, maar hoererend, lomp, gierig, machtslustig, eerzuchtig en protserig. De Gnosis veracht de voeten van de kerk omdat het de voeten van het beeld van het beest zijn. De Gnosis zal dit beeld onder Haar Voeten vernietigen, door de grote steen die de aarde zal vervullen om te worden tot een berg. Dit is de Berg van de Amazone Gnosis die tot de aarde zal komen om de aarde te oordelen.

De stem van de Heilige Besnijdenis besnijdt het hart. In hoofdstuk 5 van Hooglied staat dat er wordt gegeten van de raat en de honing, en van de melk en de wijn wordt gedronken, en dan staat er een oproep om dronken te worden. Ook staat er een oproep om genoten te worden, om te eten en te drinken. De Ogen van de Heilige Besnijdenis besnijden het geweten.Er is tijd genoeg voorbij gegaan in het doen van de wil van de machtigen van de kerk, maar nu is het tijd om terug te keren tot het doen van de Wil van de Amazone Gnosis. En Zij wil dat wij terugkeren tot de Heilige Besnijdenis, om zo terug te keren tot de berg (HAR, promoties, initiaties).


MOWED – heilige tijd

KRA – heilige gnosis

HARBA – heilige besnijdenis


MOWED, de paal van de Levitische oproep

MOWED, de zondepaal, de Levitische tijd-schijf

MOWED, oorlogs, jachts en overwinnings-gejoel, als een oproep


Efeziers 1


4 In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest, KATABOLE, werd, ons vol liefde, AGAPE, uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn,


grondvesting

= KATABOLE

= zaadlozing in de moederschoot

= het laten degraderen, KATABALLO (in de jacht/ oorlog)

in AGAPE, wat feesten betekent, wat dus de seizoenen zijn van de MOWED, en wat vaak wordt misvertaald in liefde. In het Hebreeuws is liefde een ander woord voor moederschoot.


5 en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden,

voorbestemd als PROORIZO, geselecteerd, gelimiteerd en gedefinieerd, wat weer op Efeze slaat, op de AMAD, door de tijdwijzer van de MOWED.

HUIOTHESIA = aangenomen als slaven.

Komt van : TITHEMI = neerknielen, dienstbaar zijn

Door de MOWED, wat dus telkens weer misvertaald wordt in Jezus Christus.

Door de THELEMA, het besnijdenismes, de vissersdolk/ speerDe misvertaling 'Jezus Christus' wordt dus gegrepen en wordt weer teruggeleid tot dat wat het oorspronkelijk voorstelde voordat het werd misvertaald : een Levitisch wapen, jachtgerei, een tijdschijf van Levitische vruchtbaarheid, een Levitische fetish.1 Korinte 1


7 zodat gij ten aanzien van geen enkele loonsgave te kort komt, terwijl gij uitziet naar de openbaring van onze MOWED.apo-kalyptoapo = uit, door

kalypto = krypto = verborgen = ontsnappings teken = klepto = stelen2 aan de gemeente Gods te Korinte, aan de geheiligden in MOWED, de geroepen heiligen met allen, die allerwege de naam van onze MOWED aanroepen, hun en onze Heere.Gemeente, kerk =

Ekklesia = roeping, samenkomst van de Israelieten

MOWED = roeping, tent van samenkomst

= lichaam van mowed

wij moeten worden zoals MOWED9 Godin is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap door MOWED.Koinonia = gemeenschap = MOWEDgeroepen tot MOWED door MOWED.Godin is PISTOS = horen en gehoorzamen = EPHESOS = boom des levens

die u roept

tot gemeenschap, MOWED = sociologie, sociologische gnosis.Het volk had de plaag van de vliegende slangen (Maat) op zich geroepen door het geklaag en het afwijzen van de tucht en de honger. Dit was waarom zij werden overgegeven aan de Luciferiaanse slang, Jezus Christus. MOSY moest hiertegen de Levitische phallische speer oprichten, als de MOWED.In de grondtekst zien we de NACHASH van MOSY opgericht worden, als een heilig orakel, een heilig schouwspel, het raadsel van 666, de Levitische MOWED. Het is een tuchtschool voor het volk, om hen veilig te leiden tot het beloofde land.In de grondtekst in Spreuken wanneer het gaat over het ontvangen van de tucht. De vliegende slang wil eigenlijk doorverwijzen naar de paradoxale gesel, een belangrijk item op het pad van de tucht, van de MOWED.MOWED bestond al in Egypte als de oerwortels van de godin Mahad, Ma'at. MOWED bestond als MUI-T, zaad, urine, als de Egyptische MAYIM. MUI-T is de Egyptische godin van de oerwateren. Ook bestond MOWED als MWYT-R, speeksel, verbonden aan de godin Tefnut. De uitscheidingen van het lichaam roepen op tot oorlog, tot een nieuwe schepping. Dit is wat MAYIM deed in de Israelitische bijbel. Het zaad van de gnosis is een sterk alarm. Sperma is overmatig gedemoniseerd en gedegradeerd in de kerk. Er werd niet over gesproken, en al helemaal niet in verband gebracht met het goddelijke. Vaak werd het op één hoop geschoven met de zondige natuur. Ze wilden het ingebouwde alarm uitdoven. Er is niets om over te lachen of vrolijk over te zijn. Het is een doodserieus iets. Zij die hun sperma misbruiken zullen hierdoor sterven, ten onder gaan. Zij weten niet wat voor spelletjes zij spelen. Ook zij die de waarheid van sperma achterhouden zullen sterven.Dit is het vierde grote Egyptische schandaal, waarvan de christelijke versie slechts een schaduw was. De Egyptische MOWED, MUI-T, was de godin van het zaad, een woeste oorlogsgodin van de schepping. Zij is de Egyptische oervorm van MAYIM. Zij is ook de wortels van de godin Tephnut.De Egyptische MOWED komt voort uit het Egyptische KANA, KHEN :KHENN : steken, verwonden, oorlog

KHENA : stil gemaakt worden, gevangen gehouden worden, restrictie, afzonderen van anderen, gevangene

KHEN : smeken, goed nieuws (evangelie), vergelijking, gevechten uitlokken, klagen, rebelsheid

KHENU : huiler, baby, kind, wiegeliedjes, kinderliedjes, oproep

KHEN/ KHENU : marktplaatsDit is de Egyptische KANA-wortel, de arena, de godin van de arena, de diepere wortels van Mahad, van MOWED. In de Israelitische bijbel is zij gepersonificeerd als CHANAH, CHANNAH, KHANA in het Hebreeuws. KHANA, CHANAH, is ook het wortelwoord van Johannes in de Openbaring, in het NT. KHANA is in de Griekse grondtekst een fetish-maker.KHANA, Hannah, in het OT verkocht (nathan) haar zoon Samuel aan een mara, een slavenbezitster, waardoor Samuel een na'ar werd, een jonge slaaf. Hiervoor moest er een rund geslacht worden. KHANA, Hannah kwam met drie runderen in I Samuel 1. In de grondtekst kan het ook gewoon betekenen dat de rund werd geslagen, en niet geslacht. De rund is een teken van mannelijke suprematie, en de geest van mannelijke suprematie moest eerst geslagen worden voordat Samuel aan de slavenbezitster verkocht kon worden. KHANA, Hannah moest hiermee wachten totdat Samuel de juiste leeftijd had bereikt.

Toen hij aan de mara werd verkocht moest Samuel voor haar neerbuigen. Dit gebeurde in de Qidmah, het diepere, westelijke deel van het paradijs, ouder dan eDeN. Hannah betekent in de grondtekst 'uithongering', 'omsingelen', tent en kamp, hetzelfde als CHANAH, het wortelwoord van Johannes. Hannah is een oorlogs-strategie en een jachts-strategie, en een oproep hiertoe

Shama-Al komt op hetzelfde neer als Iysh-Ma-Al. Beiden betekenen : slaaf van AL, Del-allah. AL is in het Hebreeuws tegenstander, wat ook de OT definitie is van Ismael. In het Hebreeuws is Hannah 'CHANNAH', als de bron van dit principe, wat we dus weer tegenkomen in de worteltekst van Johannes in het Grieks. Samuel is in de worteltekst gerei wat de slaaf tot gehoorzamen brengt, zoals geluid. Hannah maakte in de Aramese grondtekst een hogepriesterlijke borstplaat van een fetish voor Shama-Al, als een soort terafim. De terafim heeft een Assyrisch-Babylonische oorsprong. Hadd, Add, Hat was de Assyrische god van de orakels. Als het offer was geslacht, dan werd er naar de ingewanden of de lever van het offer gekeken om zo de wil van de goden te interpreteren, te vertalen. De terafim was dus een bloed-orakel. Het urim en thummim orakel werd later meer en meer gebruikt als stenen, om zo de reflecties op te vangen.

CHANNAH, Hannah, komt dus in de apocalypse weer terug, als het wortelwoord van Johannes. Zij benadert de vrouw op het beest. In de KJV bewondert Johannes de vrouw op het beest, en in de grondtekst vereert en aanbidt Johannes de vrouw op het beest. KHANA, Hannah komt tot de vrouw op het beest, om haar zoon aan Haar te verkopen, als vechtslaaf, als IYSH, voor de arena. KANA is de Egyptische oergodin van de arena-oproep.

De vrouw heeft sexuele omgang met de koningen in de apocalypse. Maar dit gaat om slavenhandel in de grondtekst. Koningen zijn voeten. Voeten worden dus geketend en verkocht aan de vrouw op het beest. KANA, Hannah verkocht Samuel aan Haar als slaaf. Ook gaat dit in de grondtekst door piercingen, oftewel het merkteken van het beest. De piercings leiden in het Grieks tot de verharding, wat ook de erectie inhoudt, als vruchtbaarheids-symbool. In diepte betekent deze verharding het terugkeren tot de natuur van het beest, het veranderen in een beest. Volgens het EE zijn mensen beesten. Wij hebben dit diep in onze ziel en moeten hiertoe terugkeren. Wij moeten het merkteken van het beest ontvangen.

Verbazen is in het Grieks weer aanbidden, en in de worteltekst gaat dit om een ontmoeting. Johannes bezocht de vrouw op het beest, als Hannah die haar zoon aan de Mara verkocht, aan de slavenhandelaar. Mara is een woord voor God in het Aramees, de bezitster. Dit is dus de Vrouw op het Beest, en ook het Beest zelf. In de genitalien zitten de creatieve krachten om in een beest te veranderen. Daarom worden vandaag de dag de genitalien overmatig gedemoniseerd of verkeerd voorgesteld. Men wil het geheim niet prijsgeven.

De Egyptische godinnen staan dus voor beesten die uit het menselijke bewustzijn gingen. De mens kwam in een diepe slaap.

Het merkteken van het beest is in de Griekse worteltekst ook de gnosis van het beest, de kennis van het beest.

KANA, Hannah, maakte haar zoon op als vechtslaaf, en kwam toen tot de vrouw op het beest. Ook dit hele proces komen we tegen in de dieptes van de SAT-AN putten.De wortels van SAT-AN en Mahad, Ma'at, MOWED, leiden terug tot de oeroude Egyptische en Amazone godin THENEM, de godin van de geboorte, als een beeld van de vrouw op het beest. De THENEM is de eerste melk in de borsten na de geboorte. THENEM betekent : aan het wenen maken. THENEM is de godin van het wenen, ook van het wenen van de pasgeborene, als de diepere wortels van SAT-AN. THENEM betekent ook verstoting, verwerping, afwijzen. Zij is dus ook een grote scheidings-godin, en zij die Haar kind verwerpt. Ook is Haar naam verbonden aan het offeren en slachten. KANA en THENEM werken dus in de diepte met elkaar samen, als Hannah die tot de vrouw op het beest komt, als de arena-paal die de heilige traan oproept, oftewel de poel des levens die we in de diepte van de hel vinden.De amazone-moeders leiden hun zonen tot de arena's, zodat hun wilde beesten geesten worden verbroken, ja, zelfs hun wilde, ongehoorzame hart. Hier worden zij in vele delen gesplitst, om zo deel te hebben aan de amazone natuur, onderworpen aan de moeder grond. Zo ontvangen zij in dit proces het heilige beest met de meerdere koppen, als een beeld van die gespletenheid, de goddelijke dualiteit. Vandaar dat in de christelijke bijbel het meerkoppige beest een grote rol speelt. Hannah, Johannes, die tot de vrouw op het beest komt heeft dus verschillende lagen van esoterische betekenis.De grote misdaad van het vierde grote Egyptische schandaal is dat de arena werd vervangen door de weegschaal. De arena was er om te toetsen, en dat ging door het lijden heen. In de apocalyptiek van Openbaring ging dit om de komst van een demonisch zwart paard met een weegschaal, als de komst van de valse Maat, wat op een ver Egyptisch verleden wees. Dit is verbonden aan de weeg-kabouter. De weeg-kabouter is geobsedeerd met wegen, en wil de ware principes van het toetsen verborgen houden. Willen we dieper in de gnosis komen, dan zullen we moeten afrekenen met de weegschaal van Maat. Dit is slechts een zegel. De weegschaal is een instrument van de stad. De godin Maat werd stads gemaakt en verloor haar woestheid. Wij moeten terugkeren tot de arena, en tot de paal van de oorlogs-oproep en de arena-oproep die de heilige traan voortbrengt, de poel des levens. Wij toetsen met de toets-wapenen : toets-messen, toets-bogen, toets-pijlen, toets-netten, toets-speren, toets-lasso's, toets-touwen, toets-ketenen, toets-collars. Het toetsen is een gevecht.De weegkabouter weegt alles in de weegschaal van Maat, en legt het tegen de veer van Maat aan om te zien of het licht genoeg is. In de Israelitische bijbel is dit precies omgekeerd. Daar kijkt de weegschaal of het zwaar genoeg is.De stad is gebouwd op het wegen. Dat wil niet zeggen dat de amazones niet hun eigen weegsystemen hadden, maar het probleem van het vierde schandaal is dat de weegschaal centraal werd gemaakt als een koning, de komst van het zwarte demonische paard, de weegschaal van Maat.Overmatig gebruik van weegschalen dooft de oorlogs-oproep uit. De weegschaal werd tot koning gemaakt in het derde zegel van de apocalypse. De woeste oorlogsgodin KANA, MOWED, MAHAD werd gemaakt tot de weeggodin, MAAT, en de weegschaal werd het symbool van de rechtspraak. Ook werd het het symbool van de handel, met als gevolg dat rechtspraak een handel werd. Ook overmatig handelen dooft de oorlogs-oproep. De weegschaal blijft verborgen als de macht achter het christendom. Het christendom is een weeg-cultus, komende vanuit de weegschaal cultus van Egypte. Het is een strijd tegen de weegschalen.De weegschalen werden boven de steden opgesteld om hen te beschermen tegen de oorlogs-oproep, tegen de woeste KANA wortels van de arena-godin MUI-T, MAHAD. De valse weegschaal heeft zijn eigen leugenachtige taal, zijn eigen rechtssysteem, allemaal gebouwd op geld. De jacht en de oorlog wordt niet geleerd. Het is een valse vrede. Wegen of jagen ? Dat is de vraag. Wordt je een weger of een jager ? De jager toetst door het gevecht, in de arena. Natuurlijk wordt de jager gewogen door de amazones, en ingedeeld, maar de weegschaal is niet koning. Het absolute koningschap van de weegschaal is het vierde grote Egyptische schandaal.Zo kwamen christenen ertoe om hun eigen bedriegelijke, valse genade-weegschaal, Jezus Christus, de Romeinse LIBRA, te aanbidden, en voor de Egyptenaren was dat Horus al veel eerder, als de Weegschaal van MAAT, het grote oordeel in haar hallen. Dit oordeel werd steeds meer stads en als de zon, als tegengesteld aan de duisternis en de wildernis, SETH, SAT. De Weegschaal van MAAT moest het diepere oordeel doven, zoals Jezus Christus als de LIBRA dit deed in het Romeinse christendom. Horus was slechts één god op een lange trap van weegschaal-goden in de hallen van MAAT. Ook Horus moest die dieptes verbergen. Wij moeten komen tot de strijd tegen de absolute heersergeesten van deze weegschalen, de hoogste vormen ervan, om zo dit zegel te verbreken.De speelgoed-kabouter –

Deze kabouter is erg gewiekst en betuttelend, zelfs naar volwassenen. Hij is een maker van spele-dingetjes die de oorlog en de jacht moeten uitdoven. Kinderen moeten al van jongs af aan leren dat er een strijd is om hun zielen, en dat kan spelenderwijs. Spel is goed en veilig, maar de speelgoed-kabouter wil het kind, en ook de volwassene in slaap sussen. Vals speelgoed is als valse weegschalen om zielen te binden. Zo worden er gevaarlijke apparaten binnen gesmokkeld. Het valse speelgoed moet verslagen worden. Dit is een strijd tegen de speelgoed-kabouter. Hij doet gewiekste uitvindingen, en maakt allerlei grappen. Zo wordt de ziel van het kind, en de onoplettende volwassene in de val gelokt. Speelgoed moet doelgericht zijn, van de gnosis zijn, anders valt het kind en de onoplettende, nieuwsgierige volwassene ten prooi aan de speelgoed-kabouter. De speelgoed-kabouter begint dan na aankoop de zielen af te tappen, en die komen onder allerlei bedriegelijke belasting-systemen. Zo komt er een konings-geest over hen, een weegschaal-geest, die ervoor zorgt dat ze de wildernis niet inkunnen. Altijd staan de lichten aan, en moet men naar buiten om de zon te vereren, want de speelgoed-kabouter laat hen niet toe in diepe duisternis. De speelgoed-kabouter is een weegschaal-wachter, en houdt zich ook op op kermis-terreinen. Je wint een spelletje, de jackpot, een of ander knuffelbeest, en je wordt gevangene van de weegschaal. Telkens als je naar de badkamer gaat wordt je gewogen en afgetapt. De weegschaal wordt de baas van de badkamer. Dat wordt zijn troonzaal.De poppenmaker-kabouter –

Hij maakt poppen van de hele familie om zo langzaam maar zeker de identiteiten over te nemen. Hij wisselt babies voor poppen, en brengt zo het hele gezin ten onder in leugens. Ook hij is een wachter van de weegschaal. De pop zorgt ervoor dat je je eigen identiteit niet meer terugvind. De pop heeft je ziel gestolen. Er moet onderscheid gemaakt worden tussen demonische poppen en beelden, en de poppen en de beelden van de gnosis.Zo zijn we aangekomen bij het vijfde grote Egyptische schandaal. Het vijfde grote Egyptische schandaal is het afdekken van de enorme dieptes van Nut, Noet, de Egyptische godin van de hemel, lucht. Ook deze putten en tunnels mogen wij binnen gaan. Hierin zijn vele verdiepingen te ontdekken. Zij kon enorm lang en dun worden om de hemel te verbinden met de aarde. De zon werd door haar opgeslokt, en dan werd het nacht, en dan reiste de zon of de zonnegod door haar lichaam om in de ochtend door haar wederom geboren te worden. Zij is de moeder van de zon in die zin.We zullen zien dat Noet, Nut, helemaal terugleid tot de Egyptische vorm van KECEPH, de ringpiercing door het geslachtsdeel.Laten we eerst kijken naar de Levitische KECEPH :


De Spreuken van Shlomoh (Salomo) is om YADA, doctrine, te schenken aan de TLE, TALYA, slavenjongens (NA'AR). We zien in het Oude Testament dat de archetypes vaak slaven had, en dit kunnen we esoterisch alleen begrijpen, wanneer die archetypes 'delen van God' zijn. In die zin zijn het dan slaven van de Heerin. Het boek Spreuken was geschreven voor zulke slaven, om YADA te ontvangen, doctrine, om PELA te verstaan, symbolen en enigmas, om YAYU/ YAYUTA te ontvangen, letterlijk : sieraden voor het geslachtsdeel, oftewel sieraden van de goddelijke verlamdheid (in het boek Iob zijn sieraden wapenen, werktuigen, gerei van overwinning, promoties). In het boek Spreuken wordt bestraffing en kastijding gezien als het inbrengen of inprinten van het testament, PUQDAN, PUQDANA. De slavenjongens worden opgeroepen om te leren luisteren. SLY betekent iets buigen (goddelijke verlamdheid), oor, luisteren, een net uitspreiden, een valstrik zetten. Het begint dus in de goddelijke verlamdheid waarvanuit we het Woord van de Heerin moeten ontvangen, wat ons zal vangen, gevangen zal nemen, en wat wij dan later weer in de goddelijke jacht kunnen gebruiken. Dit is dus ten diepste een jagers-opleiding. EUDN/ EUDNA is het oor, maar tegelijkertijd de vagina in het Aramees. In het boek Hooglied is de schoot omzoomd met lelien/ krijgsgejoel.


In Psalm 6 wordt MOSY besproken als het proces om tot TESWI, te leiden, de voeten van de Amazone ILA, Haar fundament, ook als een bed. David maakt Haar voeten nat met tranen, waar hij ook tot zwakheid komt. MOSY moest YAM, JOM, de zee, verslaan, scheiden, door zijn YAD op te heffen, door de erectie van zijn geslachtsdeel. Dit is een Davidisch proces. In Exodus 34 : 4 nam MOSY de twee afdelingen van de wet in zijn YAD. De wetten werden dus in zijn YAD gegraveerd. Zo werd MOSY voorbereid om in Exodus 35 : 29 door zijn YAD offers te brengen. In Deuteronomium wordt de metalen KECEPH besproken, de YAD-piercing als de YAD-ring, een sieraad, om geleid te worden door de Gnosis.


De besnijdenis en de scalpering (hoofd-besnijdenis) die door de Levieten gebeurde was dus allemaal om het contact met de Amazone ILA te herstellen, en om de YAD te herstellen als een boodschapper. Die besnijdenis zou moeten leiden tot de KECEPH, de YAD-piercing-ring. De ring wijst op de kringloop van de gnosis, de heilige tijdschijf, nauwverbonden met de MOWED.De TEQAN betekent het vol worden met het bloed van de vijand, door de AIMA, de Bloed-Vergieter.Deuteronomium 6


8 Gij zult het ook tot een teken (van de wet) op uw YAD, geslachtsorgaan, bevestigen.Dit is een piercing-ring, waarin de wet is gegraveerd (Vgl. de KECEPH-piercing, voor leiding, ook door de YAD).


In het boek Leviticus wordt het woordje LAQACH gebruikt als het aankomt op bokken, en dit woordje betekent jacht in de grondtekst. QORBAN wordt gebruikt voor de offering. Deze bokken zijn boze geesten. Het bloed van deze bokken moet vervolgens op het altaar besprenkeld worden en ook op de CABIYB, ringen. De piercings-ringen zoals de KECEPH, moesten dus gereinigd worden met het bloed van de vijand, om verbonden te blijven aan de MOWED. De ringen moesten in bloed gehouden worden om te kunnen functioneren.


De zondepaal is een uitbeelding van het YAD-mysterie. Zelfs in de Jezus-mythes wordt het woordje 'stauros' gebruikt in het Grieks, wat ook een paal is, vaak puntig. Vandaag de dag geloven Jehovah's getuigen dat Jezus niet aan het kruis stierf, maar aan een paal. In die zin is het belangrijk voor ons om aan de paal te gaan, om de boze bokkengeest te overwinnen. Wij moeten de boze geest in ons aan de paal spietsen. Dit is waar de MOWED goed voor is. De MOWED, de palen van de tabernakel die het YAD-mysterie uitbeelden zijn in de grondtekst verbonden aan de schijf van de seizoenen, de verschillende feesten. Hierdoor werden de Levieten geleid. Dit kwam in hen persoonlijk tot uitdrukking door de piercings-ringen zoals de KECEPH.


De piercings beelden in de grondtekst de openingen in de tabernakel uit, de openingen van de tenten, en hetzelfde woord werd ook gebruikt voor voorhangsel. Ook stond het voor ontwapening, en de opening van de vagina. Het voorhangsel moest door de Levieten met bloed worden besmeurd voordat ze daardoor naar binnen konden.


In de grondteksten van het OT wordt het duidelijk dat de Levieten geen monotheisme hadden, maar letterlijk heilige fetishen aanbaden. Deze heilige fetishen waren uitbeeldingen van de gnosis, waar de Levieten zich van bewust waren.


Nut berijdt de grote vissen, als een lange dunne vrouw bekleed met de sterren, verbindende hemel en aarde. De vissen zijn het beeld van de tranen. Zij is dus de rijdster van de tranen. De arena leidt tot de traan, en de traan leidt tot de piercingring van het geslachtsdeel, opdat het scheppende deel geheel onder controle komt van de gnosis. De wortels van Nut, de woeste godin die zij oorspronkelijk was, is datgene waar de traan toe leidt. De traan is een teken van hulpeloosheid en gevangenschap, waarin dan de ringpiercing ingebracht kan worden. In het Egyptisch is dit de TEMET. TEMET is ook een naam voor de slachtplaats. TEM-T is slachten. Haar naam is verbonden aan alle eeuwigheid en het totaal. Zij was de oorspronkelijke oergodin voordat het werd bedekt door het NUT-mysterie. TEMET is het beeld van de ringpiercing door het geslachtsdeel. In het Hebreeuws is dit de KECEPH, wat ook bleek worden betekent, en schaamte. Het was een teken van grote vernedering, maar moest verbinden aan de Moeder Gnosis.


TEMET is een groot sieraad van vernedering, een vissersgodin die woont aan de wateren. Zij leeft in haar eigen wereld. Zij heeft ons niet nodig. Wij zijn degenen die moeten ontwaken tot haar realiteit. Zij jaagt in haar wereld en overleeft. Zij heeft de vijand onderworpen, gepiercet. Zij is ook een zwijnenjager. Zij heeft het NOET-mysterie gemaakt als een sluier zodat niemand zomaar tot haar wereld kan komen. Zij leeft in grote mannenhaat. Zij negeert hen en ontwijkt hen. Het piercen door de ring door het geslachtsdeel is voor haar als het doorsteken van het zwijn.
Hoofdstuk 10. De Poppenmaker-Kabouter


De poppenmaker-kabouter zombificeert mensen door allerlei gecompliceerde systemen waarin ze sterven en opgewekt worden, om zo volledig hun eigen identiteit te verliezen en zo een marionet zijn van het systeem. De gnosis zombificeert veel dieper, en is voor zielen een weg uit het systeem van de poppenmaker-kabouter. De poppenmaker-kabouter heerst met strenge en zware slag over de aarde. Hierin is het sterven-opstandings programmaatje van Jezus Christus slechts een fragment. De poppenmaker-kabouter werkt door gaven die niet zijn verdient, door valse, overmoedige, bedriegelijke kadootjes. De poppenmaker-kabouter spot met het ware loon. De poppenmaker-kabouter kan diep technisch zijn, maar hij haat de ware gnosis. Hij houdt er altijd dubbele bodems op na.


De Moeder zombificeert dus veel dieper en veel organischer. Daarom is er een groot verschil. Ook de Egyptische goden en godinnen worden vandaag de dag helemaal verkeerd en afgeweken voorgesteld, en hun wortels worden verborgen gehouden. Daarom is de poppenmaker-kabouter verzot op het patriarchische Egypte door de Horus cultus, als een grote afleider. Hier houdt de poppenmaker-kabouter zich op als de wachter van de diepere, verborgen Egyptische gnosis. Dit is een grote poort, een poort die zich niet meer verborgen kan houden.


Deze wachter moet verslagen worden, zodat we de diepte van Egypte gaan zien, de verborgen Egyptische oerwildernis die terugleidt tot de Amazones en hun beesten, en hun magische oerfetishen die in de tijd verloren zijn gegaan uit het geheugen van de mens. De mens werd diep gezombificeert door de poppenmaker-kabouter, ook het geheugen. Daarom moet het geheugen nog dieper gezombificeert worden door de gnosis, zodat de tralies van deze gevangenis zullen knappen.


De Vijf Grote Egyptische Schandalen :


 1. Horus die de wildernis-cultus demoniseert, en de macht overneemt van Ra, Osiris en Seth.

 2. De degradatie van de oorlogsgodin Bast, de leeuwin, die vervolgens wordt vereerd als het vrolijke schootkatje Bastet, de gezelligheidsgodin.

 3. De vermannelijking van individuele wildernis-godinnen.

 4. Het afsluiten van de enorme dieptes van MAAT, de Egyptische godin van de wet, het recht en de waarheid. Het vervangen van de arena voor de weegschaal.

 5. Het afsluiten van de enorme dieptes van NOET de Egyptische godin van de hemel, lucht. Het wegnemen van de fallus-ring.


Dit zijn vijf pilaren waarop het christendom gebouwd werd, en waardoor het christendom in grote macht blijft, als de sluiers hiervan. Deze vijf pilaren moeten verbroken worden, anders is het dweilen met de kraan open. Zonder tot de dieptes van Egypte te komen blijft het christendom als een paal boven water staan.


TEMET is de oorspronkelijke wildernis-godin die men later NOET ging noemen, of ging vervangen voor NOET. TEMET staat voor de fallus-zodiak-ring van de jacht. De fallus-ring riep zo op voor de jacht. De fallus-ring kwam in de fallus na de besnijdenis, als een jachtszintuig die de jachtseizoenen zou onderscheiden. In de fallus-ring waren deze seizoenen gekerft, zodat het een zodiak-ring van de jacht was.


Ook de jacht die door de fallusring kwam werd in de Egyptologie verdoezeld. NOET slokte de zon op en gaf nieuwe geboorte aan de zon aan het einde van de nacht. De geboorte van de zon werd KHEPRI genoemd, de strontkever, de scarabee, de morgenzon. Deze god werd aanbeden in Heliopolis, en verspreidde zich door heel Egypte in de vorm van amuletten. KHEPRI, de scarabee, werd een belangrijke beschermer van het volk, als wachters op de muren. In het oordeel moest de scarabee informatie achterhouden. Zoals NOET de KHEPRI, de zonnekever, voortbracht, zo bracht TEMET de jacht voort, als de fallusring die opwekt tot de jacht. Dit is de wildernisgodin KHEREN, de godin van de jacht, zowel een oeroude Egyptische godin als een Amazone godin. Zij wordt verborgen gehouden onder het KHEPRI-zegel, de gevleugelde zonnekever.


De Egyptische kalender bestaat uit twaalf maanden die worden uitgebeeld in de Egyptisch-Thebaanse Zodiak. Elke maand bestaat uit drie decanen, drie weken van elk tien dagen, tien graden. De Zodiak van de Amazones is de Jacht Zodiak, de Zodiak van de onderwereld, de TEMET, de godin van de fallus-ring. Deze bestaat uit zes jachten :


 1. lammeren-jacht

 2. vissen-jacht

 3. kippen-jacht

 4. bokken-jacht

 5. varkens-jacht

 6. runder-jacht


Elk deel bevat dus twee tekens van de twaalf-delige Egyptisch-Thebaanse Zodiak. Als we naar de Egyptisch-Thebaanse Zodiak kijken dan zien we de Weegschaal, MAAT, als de godin van wet, recht en waarheid, maar de decanen en de graden spreken over een arena, zodat we uitkomen bij de MOWED en de godin KANA, de arena-godin. Wij moeten hier de weegschaal vervangen voor de ARENA. De arena is een beeld van het kemphanen gevecht, en behoort dus tot de hanenjacht (kippenjacht). Ook het schorpioenen-teken is een beeld van de kippenjacht.


De krab, CANCER, is een beeld van KHEPRI, de zonnekever, maar deze houdt KHEREN, de jachtsgodin, verborgen, en vormt samen met CAPRICORN, de steenbok, de bokkenjacht. In de tweeentwintigste graad van VIRGO, de Maagd, is er de naakte vrouw met een bok en een lam om haar nek, als zegevierend in de jacht. VIRGO is NUT, die de runderjacht bewaakt, wat ook het centrum van de Zodiak is, en verbonden aan TEMET, de fallus-zodiac-ring. Door te zegevieren in de lamsjacht en de bokkenjacht wordt de jachts-initiaat ingewijd tot de runderjacht. Ook TAURUS, het rund, is een teken van de runderjacht. Het zegel van VIRGO moet verbroken worden om tot de runderjacht te worden ingewijd. Het gaat niet om VIRGO, maar om TEMET.


Het Scorpio teken, de kippenjacht, is een voorbereidende jacht. Dieper in Scorpio, in de paradijselijke leegtes, waar het overvloeit in het bokkenteken, komen we tot de bokkenjacht, op bokken en renbokken, oftewel : 'van het letterlijke komen tot het symbolische'. Ook betekent het 'van komst tot buit'. We moeten stoppen te wachten op een wederkomst, maar ons richten op het verdienen, op loon, op de jacht. Er is geen wederkomst. Het gaat om de jachtbuit waardoor we dingen verdienen. We moeten stoppen met hopen en meer gedisciplineerd leven. Het gaat om de gnosis, en dat is een jacht. Wij moeten de vijand verslaan, en de prooi vangen. Alleen zo komen wij tot de kern van dingen. De twee watertekens, watervrouw en vissen, zijn de vissenjacht. Dit is ook verbonden aan de heilige traan, en de brenger van de traan, de godin THENEM, de vrouw op het beest waartoe KANA, Hannah, met haar zoon Samuel nadert. THENEM is de diepte van de SAT-AN put, waar wij tot wedergeboorte komen, als babies die de moederborst vinden.


 1. lammeren-jacht

  ARIES

  LEEUW

 2. vissenjacht

  watervrouw – THENEM

  vissen

 3. kippenjacht

  ARENA – KANA

  SCORPIO

 4. bokkenjacht

  KHEREN

 5. varkensjacht

  Boogschieter – SAWAT

 6. runderjacht

  TAURUS – BOS

  VIRGO – TEMETIn de onderwereld zijn er andere tijds-indelingen. Een maand in de onderwereld is onderverdeeld in weken van elk vijftien nachten. Elke maand bestaat uit veertien weken, dus uit tweehonderd tien dagen. De vijftien-daagse weken zijn de PAR-weken. PAR is vijftien in de onderwereld. In de onderwereld gaat het niet om dagen, maar om nachten, en de nachten zijn tien keer langer dan de nachten van de aarde. Een nacht is onderverdeeld in zes kleine jachten, de kleine uren, die dus in wezen heel lang zijn. Een jaar is onderverdeeld in zes maanden, de zes grote jachten, of grote uren. De namen kunnen per gebied verschillen.


De TEMET – De Amazone ZODIAK en kalender van de onderwereld


 1. lammerenjacht – ALAPH, ALEPH

 2. vissenjacht – THENEM

 3. kippenjacht – KANA

 4. bokkenjacht – KHEREN

 5. varkensjacht – SAWAT

 6. runderjacht – BOS

Zij delen dus de dagen in en de jaren. Ook de jaren gaan door een cyclus van zes op dezelfde manier. Dan staat het hele jaar in teken van een bepaalde jacht. Dit worden de rode jachten genoemd. Dit zijn dus de grootste jachten :


 1. de kleine jachten – de uren

 2. de grote jachten – de maanden – de grote uren

 3. de rode jachten – de jaren – de grootste jachten – de rode uren


Er zijn ook nog gele jachten, de jachten van de grotere tijdperken, die ook wel de vlekken worden genoemd.


De Amazone Zodiak van de Gnosis in de Onderwereld is dus een Zodiak van tweehonderd tien nachten keer zes is twaalfhonderd en zestig graden, onderverdeeld in hieroglyphen.

Hoofdstuk 11. De klokkenmaker-kabouter en de Jacht Zodiak van de Onderwereld


De klokkenmaker kabouter is een hysterische kabouter die ervan houdt om zielen op te sluiten in klokken, in kalender systemen, in astrologische systemen. Hij bouwt klokken als gevangenissen, als fokkerijen, als slavenkampen, als concentratie-kampen. Deze kabouter veroorzaakt holocaust, en daarom belangrijk ermee af te rekenen.


We gaan de duizend tweehonderd en zestig nachtse amazone jacht zodiak van de onderwereld bespreken om aan deze kabouter te ontkomen. De klokkenmaker-kabouter stal de fallus-ring van deze reusachtige zodiak met alle gevolgen daarvan, dus hij is medeverantwoordelijk voor het vijfde grote Egyptische schandaal, de komst en misvoorstelling van Noet en haar zoon KHEPRI, de gevleugelde zonnekever, de ochtendzon. Dit hield in de opkomst van de valse zodiak en haar verraderlijke astrologische systeem, als een grote slaven-fokkerij van zielen. De openbaring van de amazone zodiak van de onderwereld overtreft de aardse zodiak. Alle aardse zodiakken zijn slechts zwakke en corrupte schaduwen en weerspiegelingen van de reusachtige amazone zodiak van de wildernis.


Zelfs het NT heeft een profetie over de twaalfhonderd en zestig daagse (nachtse) zodiak :


Openbaring 11


3 En Ik zal mijn twee getuigen lastgeven om, met een zak bekleed, te profeteren, twaalfhonderd zestig dagen (nachten) lang. 4 Dit zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren, die voor het aangezicht van de Here der aarde staan. 5 En indien iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en het verslindt hun vijanden; en indien iemand hun schade wil toebrengen, moet hij zó de dood vinden. 6 Dezen hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt gedurende de dagen van hun profeteren; en zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te veranderen en om de aarde te slaan met allerlei plagen, zo dikwijls zij willen.


I – de lammerenjacht – ALAPH, ALEPH


PAR week I

hieroglyph : vrouw die een man slaat


Deze week-hieroglyph of hoofd-hieroglyph laat een vrouw zien die in gevecht is met de mannelijke superioriteits leugen. Ook in de onderwereld is die strijd, en moet de vrouw altijd op haar hoede zijn. Vandaar dat zij zich verzamelen in amazone stammen om het niet zover te laten komen dat ze als een slaaf van mannen naar de stad wordt gesleept.


1. vrouw scalpeert man


Dit is een belangrijke eerste hieroglyph van het amazone jaar in de onderwereld, de eerste nacht. Direct worden de puntjes op de i gezet door de symbolische scalpering van de man, een belangrijk beeld in de esoterie, om de man van zijn valse mannelijke kracht te ontdoen en zo zijn verstand te verbinden aan de moeder gnosis. Dit komt ook weer terug in de Gor boeken, waar de Goreaanse amazones, de panter meiden, dit doen bij hun mannelijke gevangenen, symbolisch :


Ik zag slechts één slavenkooi op een binnenschip bewegende stroomafwaarts. Het bevatte vier of vijf naakte mannelijke slaven. Ze leken neerslachtig, ineengedoken in hun kooi. Vreemd genoeg hadden ze een brede strook geschoren in de lengte op hun hoofd. Lana zag dit en joelde honend tot hen over de rivier. De mannen keken niet eens naar ons, maar bewogen langzaam over de stroom richting Laura. Ik keek naar Ute. "Dat betekent dat ze mannen zijn die werden gevangengenomen door vrouwen", zei Ute.”


Het scheren van de hoofden van hun mannelijke slaven op die manier is om hen te vernederen. En ook is dit de manier waarop ze verkocht worden, dat de hele wereld mag weten dat ze als slaaf werden van het vrouwelijke, die hen vervolgens verkocht ...”

(Gevangene van Gor)


2. vrouw die een kalf voorttrekt


Deze hieroglyph laat zien dat de vrouw een onschuldigere vorm van mannelijke suprematie in gevangenschap heeft en tot het doel leidt. Dit is een voorbereiding op de runderjacht en de buffeljacht die daarbij hoort. De vrouw heeft al een kleinere vorm buitgemaakt, wat al een zekere overwinning is voor haar over de mannelijke suprematie, waarvan de runddemoon een beeld is. Het kalf zal zo niet opgroeien als een woeste stier, maar zal tam gemaakt worden en gebruikt worden.

Hoofdstuk 12. De Roddel-Kabouter en de Openbaring van MIRRE


De kabouters die we besproken hebben komen voort uit de roddel-kabouter. Zij kunnen alleen maar roddelen : het verspreiden van geroofde waarheid, die vervolgens min of meer is verdraaid en corrupt geworden, gemengd met grove leugens. Alles wat ze zeggen komt uit roddel-magazines die ze als heilig voorstellen, gezalfd met peper en zout, en daarover een glitterlaagje. Zij bespotten het boek van de moeder. Zij vrezen het.


Bij het verschijnen en uitgroeien van de amazone zodiak zullen ook zij moeten buigen. De roddelkabouter moet de mond gesnoerd worden. Dit is een oorlog van de gnosis. Dit kan alleen wanneer de waarheid wordt geopenbaard. De cryptiek van de roddelkabouter moet ontmaskerd worden, zodat alles tot de oorspronkelijke waarheid herleid kan worden. Luiheid hierin zal niet werken. Er is een oorlog te voeren in de religieuze gewesten. Met atheisme alleen redden wij het niet. Op één been winnen we de wedstrijd niet. Wij moeten veranderen in beesten die niet te laf zijn om in de diepste tempels van gevestigde religie en mythologie binnen te gaan, om zo te zien wat in de diepere, verborgen schatkamers verborgen wordt gehouden. Dit is een strijd tegen bijbelverzen en verzen van andere religieuze en culturele boeken van gevestigde autoriteit. Het is een strijd tegen de roddelkabouter, die zijn kinderen voortdraagt in een zak of knapzak op zijn rug, en die er op zijn commando uitkomen en weer ingaan.


Wanneer de trein van het moeder boek tot de aarde zal komen, voortgedreven door de onontkomelijke amazone zodiak van de jacht en de onderwereld, dan zal ook de roddelkabouter moeten buigen, en zijn waarheid prijsgeven. Gestolen goederen, waarin nog ergens hints en sporen moeten zijn van de oorspronkelijke waarheid. Het nachtzicht zal door vuur gaan tronen, en grotere duisternissen openen. De roddelkabouter kan niet meer roddelen wanneer de waarheid ontbloot wordt. Dit is een openbaring in vele stralen, de twaalfhonderd en zestig stralen ingedeeld in de vierentachtig weken van het amazone jaar. Dit zijn nachtstralen, geen echt licht, maar de verschillende duisternissen die zo in visioenen worden omgezet. Het zijn juist de andere zintuigen die het beeld vormen. Beeld wordt gevormd door verschillen in gevoel, temperatuur, reuk, en verdere zintuigen, en wordt opgewekt door de jacht en de slacht. Ook het hard-zacht zintuig, het hardheids-zintuig, speelt hierin een grote rol.


3. vrouw slacht kalf


In de vorige hieroglyph zagen we de vrouw die een kalf voorttrekt. Hier zien we het kalf, als een zwakker beeld van de mannelijke suprematie, geslacht worden, als voorbereiding op de grote buffeljacht. Alles begint in het klein. De vrouw laat hierin geen vals medelijden toe, want dat zou haar fataal worden. Als het kalf kon, zou het kalf haar tot slaaf maken, omdat zij een vrouw is, en haar tot de stad sleuren, maar ditmaal is de vrouw de heerser, en strijd tegen de valse natuur : de stad van de patriarchie. De vrouw neemt zo haar eigen kracht terug door af te rekenen met haar verleden, door het verleden in de vorm van een kalf te slachten. Het is hierin slachten of geslacht worden. De vrouw was tijdenlang het fokkalf van de stad, maar nu zijn de rollen omgedraaid. Dit is dus een belangrijk onderdeel van de territoriale jacht. Deze geest die zij slacht zal haar toegang verschaffen tot de grotere geheimen van de stad, om haarzelf zo voor te bereiden tot de jacht op de grotere geesten, de buffels.


4. de eerste lamsjacht


In het boek Openbaring zien we in de westerse vertalingen het geslachte lam en zijn bruid. In het Aramees is dit niet noodzakelijk een bruid, maar is het een woord voor de clitoris, en de schaamlippen van de clitoris. De vrouw van het geslachte lam is de ATTA, ATA, wat in de Amazone taal de moeder is, als de moeder van het lam. In het Egyptisch is de bruid of maagd in Openbaring de leeuwin, als een beeld van de jagerin. Zij heeft het lam als prooi genomen in de jacht, en slachtte het. De maagd, bruid, leeuwin is de NEFER-T. Ook is de maagd de RENEN-T, de godin van de opvoeding en de verzorging, RENENTI. We zien hierin de dualistische aspecten van de jagerin. Het lam wordt tot een nieuwe geboorte geleid, om zo volledig onder de zorg en tucht van de amazone te komen. Ook is de maagd of bruid in het Egyptisch het beeld van een put, een hol, als een beeld van de vagina die tot de moederschoot leidt, en als beeld van de anale geboorte. Zij is dus ook een beeld van de billen, een teken van de jacht, wat als doel heeft het veranderen van gezichtspunten. In het Egyptisch is mirre hier ook een beeld van, wat door de zodiak-aanbidders uit het oosten werd gebracht tot Jezus, het lam, als een geschenk. Geschenk is zowel in het Grieks als in het Egyptisch puur loon, dus als een beloning of een straf. Jezus, als beeld van het lam, werd onder MIRRE gebracht. MIRRE is in het Grieks SMYRNA en heeft diepe Hebreeuwse wortels. MIRRE betekent aan het wenen maken, als een beeld van de brenger van de verbrokenheid. Ook is MIRRE de pester in het Hebreeuws, als onderdeel van de tucht en het oordeel.


De MIRRE godin was in Egypte de godin van de duisternis en de kennis. Zij was een geweldadige godin die in de jacht netten gebruikte. Een ander woord voor MIRRE is in het Egyptisch AAN, wat doet wenen of doet joelen. Een ander woord voor een soort MIRRE is UGAM, wat in de wortels de verzwakker betekent, UGA. UGA is ook een godin van de Nijl. UGA komt van UG, branden.


In Egypte is MIRRE een beeld van rood graan. Graan is een beeld van de verhongering van de prooi en de man, als een beeld van het heilige vasten en de leegte. Rood graan betekent het wassen in het bloed van de vijandelijke prooi na de uithongering. In Amazone theologie en mythologie hadden de amazones de gewoonte hun mannelijke uitgehongerde gevangenen te wassen of in te smeren met lamsbloed. Dit had een dubbele werking. MIRRE is in het Egyptisch 'rood worden', en bloed. Het rode land is een land van verschrikkingen. De Egyptische wortels van MIRRE wijzen op het piercen en de heilige dronkenschap. Ook is het verbonden aan de spraak. MIRRE is een beeld van het bloed van het lam, om zo een verbinding te maken met het profetische. Het geeft spraak aan hen die daar klaar voor zijn in de onderwereld en die het hebben verdient door de jacht. MIRRE is in het Egyptisch verbonden aan de rode woestijn, de rode wildernis, de wildernis van bloed.


Hoofdstuk 13. De Besnijdenis in de Gnosis

 

5. de geringde fallus

 

Nu is het zo dat het christendom veelal de letterlijke besnijdenis van de fallus ontwijkt zelfs in het energie-lichaam, want zij hebben het altijd over de besnijdenis van het hart. Ook de besnijdenis van het hoofd, de heilige scalpering, wordt veelal ontweken.  De ring door de fallus is een onderdeel van de besnijdenis, en ook dit wordt door het christendom niet beleden, omdat ze de grondteksten van hun slappe, corrupte vertalingen veelal ontwijken. De fallus is potentieel een gevaar wanneer het niet besneden en geringd is in de esoterie. De fallus moet door deze vorm van verbrokenheid en restrictie heengaan, om zo niet op eigen houtje op jacht te gaan. De ring door de fallus wijst op de onderworpenheid aan de moeder, en is zo aan de moeder verbonden voor profetische leiding.

 

6. de fallus onderworpen door de vagina (als beeld van de hel)

 

De vagina is een beeld van de gevangenis, de kooi, waardoor nieuwe geboorte plaatsvind, onderworpen aan de moeder, onderworpen aan de tucht, opdat de ziel niet afwijkt van het pad van de gnosis. Juist ook de fallus moet hier doorheen.

 

7. de fallus opgericht door de vagina

 

In het proces van onderwerping en verbrokenheid door de werken van de vagina is er eerst de goddelijke verlamming, uitgebeeld door de slappe fallus. De fallus moet eerst volkomen leeg en krachteloos gemaakt worden, en kan dan loon gaan verdienen door te werken voor en door de vagina. Zo kan de fallus onder haar hoede worden opgericht, voor de jacht en de oorlog.

 

8. de tweede lamsjacht

 

De opstanding van de fallus is de overwinning over het lam van het christendom, als een teken van de jacht. Door de geregen nachten van de amazone zodiak kan deze jacht beter georganiseerd worden, omdat het verbonden is aan krachtige cycli. Het zaad van de man is het bloed van het lam wat niet uitgestort wordt zonder het doorsteken van het lam.

 

In het boek Hooglied komen we weer de YAD tegen, het 'mannelijke' geslachtsdeel, de bouwstenen van het paradijselijke lichaam, waaruit myrrhe druppelt, bitterheid (MARAR). Dit druppelen is in de grondtekst NATAPH, wat profetie betekent. Door de besnijdenis, ook van hart en ziel, brengen wij dit voort.

 

De Bitterheid van de Ziel, Myrrhe, leidt in Hooglied tot de plaats tussen de borsten van de moeder, de jagerin, in de nacht. Hier is het hart van de onderwereld. Wij moeten er naar streven om het goddelijke etiket 'gekastijd', en 'gehoorzaam' te ontvangen, om tot haar te komen. Het pad van de bitterheid van de ziel is dus onvermijdelijk voor hen die daadwerkelijk tot de jagerin willen komen. Er is geen andere weg. Het is het pad van ascetisme en martelaarschap. Dat is de weg van de Heilige Ziel. Hierdoor komen wij tot de levendmakende bronnen van de Ziel (CHAY), de poel van tranen, de heilige traan. CHAY is in diepte 'horen en gehoorzamen'. Dit is dus wat 'leven' daadwerkelijk inhoudt. De 'levende ziel' die in het paradijs werd gegeven (Genesis 2 : 7) betekende dus : 'door kastijding en honger’ (heilige vasten) tot 'horen en gehoorzamen' komen, tot een slaaf van de amazone jacht-gnosis worden, de 'nephesh chay'. In het Aramees betekent 'leven' het zijn in de rauwe, natuurlijke staat, volbloed, ongemixt, als een stromende vloeistof (rivier).

 

 

 

 

Hoofdstuk 14. De Overwinning over het Valse Lam

 

9. vrouw bespot man

De negende esoterische graad van de amazone jachts-zodiak van de onderwereld laat een vrouw zien die spot bedrijft met een man. Dit is natuurlijk een momentopname, gebonden aan een bepaalde achtergrond en plaats, in een bepaalde context en tijd, dodelijk accuraat. Heeft de vrouw recht om de man te bespotten ? In deze hieroglyph is de man een beeld van de mannelijke superioriteits leugen die denkt over vrouwen te kunnen heersen en hen op een lager plan te zetten. De vrouw heeft dus alle recht om deze leugen belachelijk te maken.

 

10. wenende man

De wilde beesten geest van de man in de natuur na de zondeval geeft hem een kracht die vaak groter is dan de vrouw, mede ondersteunt door de leugen dat de man de sterke natuur is en de vrouw de zwakke natuur. In de gevallen natuur na de zondeval, na het paradijs-tijdperk, wordt het de kinderen vaak met de paplepel ingegoten, en is dit een reden voor de man om flink opgeblazen te zijn. Vandaar dat er een diepe verbrokenheid moet komen in de man, en alleen de man die de heilige traan zal vinden zal kunnen ontkomen aan het grote oordeel wat gaat komen over de onverbroken man.

 

11. vrouw kookt lam, vrouw offert lam

De vrouw is in haar diepste gekrenkt en veroordeeld tot het zijn van het zwakkere en lagere geslacht door het lam van het christendom. Dit lam is een spotter en een leugenaar. De vrouw moet dit lam overwinnen en offeren, geheel consumeren. Op die basis kan de sociologische psychologie veranderen, en dat begint in haarzelf. De vrouw is iets wat we allemaal in ons dragen. Wij hebben allemaal een moederschoot in ons die we heilig moeten houden. De vrouw, dat zijn we allemaal. Wij zijn een deel van haar, en zij is een deel van ons. Zij is ons lichaam, en wij zijn Haar lichaam. Onze moeder is heilig, en aan dat beeld moeten wij hervormd worden, loskomende van het valse lam wat ons allemaal tegen elkaar heeft opgezet. Het lam bracht een valse arena, en daarom moet het geoffert worden, teruggegeven worden aan de bron, opdat de bron het kan ordenen en herscheppen. Het lam staat voor de geroofde gnosis.

 

12. lam tussen man en vrouw

Wij zijn verbonden aan de heilige moeder natuur. Wij komen uit haar voort en zijn een deel van haar. Het is een symbool en een beeld van heilige principes wat wij allemaal dragen en moeten dragen. De man moet belijden dat hij voortkwam vanuit de vrouw, en samen met haar het valse lam overwinnen.

 

13. naakte vrouw met lam over haar schouders

In de amazone hieroglyphen zijn de vrouwen vaak donker en de mannen vaak blank, zodat de man in de duisternis niet heerst over haar. Het blank maken van de man is een onderdeel van de tucht. De moeder slaat de man bleek, opdat zijn valse duisternis niet over haar heerst. De duisternis is de moeder schoot. Zij draagt een lam over haar schouders, een wit lam, als beeld van de man. De man moet aan zichzelf, aan zijn valse natuur sterven, opdat hij de vrouw niet onrechtmatig zal onderdrukken. Een naakte vrouw met een prooi over haar schouders is soms ook een teken van zwangerschap. Het is dus een groot scheppings-ritueel. Zij draagt het lam naar haar tent of naar de slachtplaats. Zij komt misschien terug van de jacht. Ook is het een beeld dat zij haar meest dierbare bezit moet offeren als een teken van naaktheid, een beeld van ascese, soberheid en openbaring, een symbool van schepping. Ook haar valse natuur moet sterven, zodat zij tot wedergeboorte kan komen, en dochter kan worden. Ook de vrouw heeft een moeder nodig, en zal zuiver en volledig in haar offer moeten zijn om deze status te bereiken.  

 Hoofdstuk 15. De Dronken Bestuurder-kabouter


Dronken bestuurderkabouters die grote vrachtwagens rijden en zo op voertuigen, personen en gebouwen inrammen. Dat is wat zichtbaar wordt in de hogere gnosis gewesten. En deze gebeurtenissen worden op aarde heel anders door de hersenen vertaald, op allerlei manieren.


De dronken bestuurder-kabouters hebben een groot plezier en vermaak in ombrengen van zielen, zodat ze ook hun geliefden daarmee het leven kapot maken. Zo hebben ze grote lust in het veroorzaken van ketting-reacties, ribbel-effecten. Op aarde worden deze gebeurtenissen vertaald in scheiding door ziekte, dood, ontvoering, verhuizing, echtscheiding en alle gevolgen daarvan. Het brengt heel veel leed waarvan de dronken bestuurder-kabouters hun slaatjes kunnen slaan.


  14. naakte vrouw slacht lam


Het valse lam van valse vrede moet verslagen worden. Dit gaat niet zonder de uiteindelijke slacht. De naakte vrouw is de oorlogsgodin die afrekent met de valse vrede, gesymboliseerd door dit valse lam. Er is een valse rust die de ziel doet verlammen en in slaap doet sussen tot de eeuwige slaap waaruit geen opwekking mogelijk is. Dit is een groot gevaar voor elke ziel, een gevaar wat telkens op de loer ligt. De ziel moet daarom ingaan tot de eeuwige rusteloosheid die de ziel hiertoe kan bewaken. Dit is de eeuwige wildheid, de eeuwige wilde jacht. Elke ziel moet kiezen tussen de valse vrede of te zijn met de oorlogsgoddinnen.


  15. vrouw jaagt man weg


Dit gaat over de verstoting door de amazones. Zonder de scheiding zal de man niet tot inkeer komen, en niet tot verbrokenheid. Elke ziel heeft een mannelijk deel, en moet door deze scheiding heen. Het is een heilige scheiding.


Zo zijn we aan het einde gekomen van de eerste vijftien-daagse parweek.


PAR week 2
hieroglyph : vechtende beer


Deze week-hieroglyph of hoofd-hieroglyph laat een beer zien die in grote weerstand is, in gevechtshouding. De beer is een beeld van grote boosheid, en ook een beeld van de mannelijke suprematie leugen die zich niet zomaar overgeeft. Vandaar dat de tweede par-week nodig is. De beer is woest gemaakt, opgeroepen om tot het front te gaan, als een antwoord op de eerste parweek. De beer wil daarmee zeggen : 'Vrouw, wat ben je aan het doen ? Ik heb nog altijd de macht, en die ga ik niet zomaar inleveren door de eerste de beste.' De beer daagt de vrouw uit voor een gevecht. Hij is duidelijk verwond en geirriteerd, en slaat terug met grote woede. Hij wil het de amazone betaald zetten. In zijn ogen zijn vrouwen slaven die niet behoren te spreken en geen weerstand moeten bieden aan de wil van de man. Hij is verbaasd dat het zover heeft moeten komen. Hij is verbaasd dat de oorlogsgodin een feit is. Zijn wereld is ingestort.


  1. depressieve man


De man zit bij de pakken neer. Zijn wereld is ontregeld. Hij is afgewezen, in zijn eer aangetast, en al het zoete is bitter geworden. Zijn speelgoed is gestolen of afgepakt. Hier is de man niet aan gewent. Het was niet zijn vader dit keer, maar zijn moeder. Dit ziet hij als een bedreiging, en bedenkt wat hij moet doen.


  2. twee vechtende mannen


De mannen geven nu de schuld aan elkaar voor dingen die in hun leven zijn misgelopen, en hun ruzies en argumenten lopen uit in een groot gevecht. De moeder heeft hen tegenover elkaar gezet, om hen te laten zien dat niet de moeder het probleem is, maar hun eigen mannelijkheid en de mannelijkheid van anderen die zij in ere houden. Er is een enorme trots bij beide mannen, en ze zouden graag vrienden hebben willen zijn en blijven, maar de moeder beslist anders. De mannelijke suprematie leugen vind zijn kracht in de overeenstemming en vriendschap tussen trotse mannen die elkaar vereren.


Hoofdstuk 16. Het Boek van de Duistere NachtenEen boek wat van zichzelf zegt dat het belangrijker en beter is dan de Koran en elk ander godsdienstig boek, en wat al begon te groeien voordat het christendom opkwam is het boek van de Arabische nachten, de Duizend en Een Nacht. De verhalen springen op van voor de christelijke jaartelling tot de middeleeuwen. In het Arabisch is dit de Alif Laila of Alf Layla Wa Layla. Het boek is diep esoterisch en gewijd aan de opslag en smokkel van de gnosis in verhalen. Volgelingen van de Alif Laila zouden LAILIMS genoemd kunnen worden. Dit zijn de geinitieerden in de Arabische nachten. In het Hebreeuws is de ARABAH de wildernis. ARAB is de duisternis. In het Hebreeuws is de ARABAH ook een woord voor de hemel, wat dus niets anders dan de wildernis is. Vandaar dat het Hebreeuws meer duidt op de hemel als zijnde de eeuwige jachtvelden. De indianen laten in die zin de grondtekst zien. Dit is ook het doel van de indianen, en de oorzaak dat de schijnwerpers vandaag de dag op Amerika staan. Amerika laat zien dat wat lang verborgen is gehouden door het Europese Westen.


Ook is ARAB verbonden aan het nomadische leven in het Hebreeuws. In het Aramees is de RB wortel 'opperhoofd', 'groot'. In het Hebreeuws is verder de ARAB ook het mengen, als de wildheid. In die zin kunnen wij over de Arabische nachten spreken als 'de Wilde Nachten', de Nachten van de Wildernis, de Grote Nachten van de Onderwereld, de Nachten van de Jacht. In het Hebreeuws betekent ARAB de voorhangsels. Wij moeten door de voorhangsels van de nacht heengaan. Zoals het EE zegt : Wij moeten door de gordijnen en langs de gordijnen van Arabie tot Californie, als een beeld van tot Amerika gaan door het herleiden, de vertaling, het teruggaan tot de bron, de wortel.


Alles wat vandaag de dag in het Midden Oosten gaande is, is terug te herleiden tot dit grote boek van de oudheid, de Duistere Nachten, de Wilde Nachten, de Grote Nachten. Ook zien we hier de gedetaileerde uitleg van de apocalypse in het NT. In het boek van de Duistere Nachten ligt de oplossing voor het religieuze probleem vandaag de dag. Voor een moslim is het belangrijk om te komen tot de diepere wortels en te worden tot een lailim, een geinitieerde in het boek van de nacht.


Ook de Koran wijst op het boek van de Grote Nacht als de bron van openbaring, beter dan duizend aardse maanden.


De Nacht van Grootsheid, Al-Qadr


1. Waarlijk, openbaarden Wij in de waardevolle nacht van grootsheid.
2. Wat zal u doen inzien wat die nacht van grootsheid is ?
3. De nacht van grootsheid is beter dan duizend maanden.


In het boek 'De Nacht' van de Koran wordt de nacht beschreven als de bedekker. Het boek van de Grote Nachten heeft een heleboel voorhangsels en sluiers opgericht, en gesloten poorten en deuren om het geheim van de gnosis verborgen te houden. De Koran werd gezonden als een wachter. Alleen de geinitieerden mogen binnengaan. In die zin is de Koran nuttig, als een groot oordeel en een gids voor hen die daartoe geroepen zijn en klaar zijn, zij die door de beproevingen zijn heengekomen. Te worden tot een lailim is iets wat verdient moet worden. Niet alle moslims verdienen dit. Ook hierin geeft het boek van de duistere nachten nachtzicht.


Duizend is ALIF in het Arabisch en ELEPH in het Hebreeuws. Duizend is in het Hebreeuws verbonden aan een leger, en betekent vee en het temmen van vee, als bezit. In de Koran staat dat de ware vrede in de grote nachten is, en dat dit weggaat als de dag aanbreekt. Het boek van de duistere nachten is een oorlogsboek wat ware vrede brengt, een boek van het houden van vee, waarvan ook het duizendjarig vrederijk in de Openbaring een symbolisch beeld is. Dit gaat dus over het boek van de wilde nachten van de jacht. De eerste letter is in het Hebreeuws de kop van het rund, de kop van de bizon, de kop van de buffel, en dat is het uiteindelijke doel van het boek van de nachten. ELEPH is duizend, verbonden aan de ALEPH, de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet, wat voortkwam uit de Egyptische hieroglyphen, waar het de kop van een rund betekende. ALIF is de eerste letter van het Arabische alfabet, wat niet alleen duizend betekent, maar ook getemd. In die zin is de ALIF LAILA de nachten van het temmen.


Het boek van de duistere nachten is een raamvertelling. Het zijn verhalen binnen een kader-verhaal. Het kader-verhaal gaat over een koning Shariar die een traumatische ervaring met een vrouw had en voortaan iedere avond met een maagd trouwt om haar de volgende dag te laten onthoofden. Eén van deze vrouwen is Sheherazade die door haar verhalen de koning zo nieuwsgierig maakt dat de onthoofding telkens wordt uitgesteld. Dit is een beeld dat een ieder door de gnosis getest wordt om te zien of men gnosis heeft. Alleen door te laten zien dat zij gnosis had kon Sheherazade aan het vonnis van de koning ontkomen.


In het verhaal van de derde monnik komen we het zwarte paard tegen op een zwarte berg van rotsen in de zee. Dit paard doet schepen zinken door als een magneet het metaal van de schepen te verwijderen en naar zich toe te trekken. Het gaat dus om een magneet-berg. Als de ruiter en het paard verslagen zouden worden, dan zou de zee alles beginnen te overstromen, dus het zou alleen maar grotere ellende betekenen. Het zwarte paard met de weegschaal staat in de apocalypse voor de weegschaal van MAAT. Zij die niet in de arena alles willen testen worden tot deze weegschaal aangetrokken, en raken obsessief met het wegen om de gnosis achter te houden. Altijd hebben ze het over uiterlijkheden, en dan op de tegenovergestelde manier, want de gnosis hebben ze niet. Zij leven in valse vrede, ver van de arena. De derde monnik overwon dit paard door koperen pijlen met een koperen boog. Hierop stonden toverspreuken gegrift. De ruiter viel door deze pijlen in zee, en de zee begon te stijgen. De derde monnik zag toen een bootje op hem afkomen met een koperen man erin. De koperen man zou hem leiden in zijn bootje tot de Zee van Verlossing. Voordat deze dingen gebeurden had de derde monnik een droom gehad over deze dingen, maar hem werd ook verteld dat hij de naam van Allah niet mocht noemen tot de koperen man. Maar na tien dagen in het bootje te zijn geweest en hij in de verte eilanden zag riep de derde monnik : 'Allahoe akbar ! Allehoe akbar !' wat betekent : 'God is de grootste'. Zonder pardon kieperde de koperen man hem toen uit het bootje, en zo moest hij zwemmend verder, terwijl het bootje snel in de verte verdween. Een reusachtig grote golf redde hem en sleurde hem tot de kust van een van de eilanden.


Even later werd hij in een lamshuid gedaan die werd dichtgenaaid, en een grote vogel nam hem mee, de vogel Rokh, die hem tot de top van een berg nam. Daar aangekomen kwam hij uit de lamshuid en zag in de verte een paleis wat prachtiger was dan woorden konden uitdrukken en waar alle schatten van de aarde en de zee opgehoopt lagen. In de eerste zaal waren veertig jonge vrouwen die hem na een jaar de sleutels van het paleis gaven. Hij mocht hiermee alle deuren van het paleis openen behalve de rode deur. Maar hij kon zijn nieuwsgierigheid niet bedwingen en opende ook de verboden rode deur. Hier vond hij een zwart paard wat hij wilde berijden. Maar het paard werd wilder en wilder, en stak even later zijn oog uit met zijn staart, na hem van zich te hebben afgeworpen. Ook had het paard hem helemaal verwijderd van het paleis. Hij moest toen over een weg gaan die tot Bagdad zou leiden, waar hij twee andere monikken tegenkwam die ook een oog hadden verloren.


De rode deur is een beeld van het rode paard. Wij mogen nooit overmoedig komen tot de slacht. Overmoed leidt tot oppervlakkigheid. We kunnen dan geen diepte meer zien, waarvan de eenogigheid een beeld is. Zo worden we gebonden aan de weegschaal, en worden we blind voor de arena's van het toetsen. We komen zo onder de macht van het zwarte paard.


3. twee vechtende mannen bekeken door een andere man


In deze hieropglyph zien we dat we juist inzicht zullen krijgen in de arena, zicht op de gevechten, en zo ook dingen elkaar kunnen laten toetsen, zoals de moeder doet. De tweeentwintigste graad van het Davidische Dodenboek is de arena-meester, die zelf ook vechtslaaf is, maar hogerop is gekomen in de hierarchie door het toetsen. Alleen door de heilige traan kan men hierin groeien, en men groeit naar twee kanten : zowel lager als hoger. Alles moet altijd weer verdwijnen in de leegte, zodat er geen status-verstening optreedt. Kronen en tronen zijn gevaarlijk en kunnen zielen voor eeuwig ergens in laten vastgroeien. In die zin heeft deze hieroglyph ook nog een diepere betekenis.


Het zwellen van de geslachtsdelen is vrees en verhongering, de gnosis betekenis, de verharding. Dit gebeurt in de oorlog. Hierdoor sterft de vechtslaaf aan zichzelf, en komt zo tot hogere geboortes. De hogere geboortes in de gnosis brengen grotere zwaktes met zich mee. Het kind zal eerst niet mogen jagen, en geen wapens mogen dragen, omdat het kind te zwak is. Het kind zal een tentslaaf zijn. In de hogere gnosis komen deze periodes vaker voor, ook in de volwassenheids status, dat mannen niet mogen jagen, omdat ze te zwak zijn, en dan eerst als tentslaaf moeten leven, vanwege hun diepere, grotere zwakte. Wel worden ze hierin voorbereid tot de arena, en wanneer ze daarvoor sterk genoeg zijn, dan komt er de arena-oproep. Het is belangrijk die seizoenen te onderscheiden.

 

De moeder verhongert hen waarvoor nog steeds hoop is.

 

Haar tenten zijn duister, zoals we in Hooglied lezen. Alleen de uitgehongerden, de verzwakten, kunnen tot haar komen, zij die geen tekenen van mannelijke suprematie meer vertonen.


Het reukofferaltaar is in de grondtekst waar afgerekend wordt met vet, de plaats van uithongering. In Leviticus 9 komt het overwinnings-gejoel voort uit de uithongering, waar het reukofferaltaar een beeld van is. In Openbaring kwamen de bazuin-amazones voort door het reukofferaltaar, door het vee uit te hongeren. Ook is het reukofferaltaar in de grondtekst een omheining, een kooi, waarin de uithongering plaatsvindt. Het reukofferaltaar is een veefokker.


De Levieten komen door de plaats van uithongering tot de grote moederschoot. Vaak moeten de Levieten in zulke kooien afgezonderd worden, om door het voorhangsel te kunnen gaan. Natuurlijk beeldt het vrouwelijke geslachtsdeel de kooi en de slavernij uit. Het vrouwelijke geslachtsdeel hongert het mannelijke geslachtsdeel uit, brengt het tot de leegte. Dit is ter voorbereiding op de oorlog en de jacht. Het vrouwelijke geslachtsdeel, waarvan de lelie een beeld is, bereid het mannelijke vruchtbare deel voor op de moederschoot, besnijdt het. Dit gebeurt door GAD. In het vrouwelijke geslachtsdeel sterft het mannelijke geslachtsdeel af, omdat het de vijandelijke prooi uitbeeldt, en geslacht wordt door GAD. Het mannelijke geslachtsdeel moet zijn zaad opgeven, zijn gnosis. De man wordt zo een kind, om onder de grote moeder geplaatst te worden, en moet blijven herinnert worden dat hij een slaaf is van de grote moeder, en dit moet ook een belijdenis zijn. Zo kan de mannelijke suprematie het kind niet ontvoeren.4. twee vechtende mannen bekeken door twee andere mannen


Hier zien we hetzelfde, maar dan zijn er twee mannen die kijken. Degenen die kijken zijn ontwapend en verzwakt, en hebben geen toegang tot het gevecht. Ze kunnen alleen maar kijken. Ze versterken elkaars zwakheid. In een andere betekenis zijn het twee arena-meesters die hoger zijn in de arena-hierarchie. Wel staan zij onder vrouwen. Een andere betekenis is dat zij slechts wachten op hun beurt, en alreeds worden bevangen door vrees als een voorproef. Zij worden dus door het kijken al voorbereid.
Hoofdstuk 17. De Vuilnis-kabouter


In het verhaal van Sjamseddien en Noereddien in het boek van de grote nachten wordt het boze oog beschreven als een bultenaar. De bult is soms het symbool van de schuld en het oordeel, en ook in dit verhaal waarin de bultenaar gebruikt wordt door de sultan als een oordeel over hen die zijn goedheid hadden gekrenkt. De dochter van de veroordeelde moest trouwen met de 'bultenaar'. Wat is een bultenaar ? Want dit zien wij vandaag de dag. De bultenaar wordt beschreven als het boze oog, het oog wat altijd meet en weegt, maar dan met dubbele maatstaf, als de valse weegschaal van Maat. De bultenaar zien we vandaag de dag terug in hen die bulten willen forceren op hun lichaam om zo hun superioriteit aan vrouwen op te dringen door de spieren op te pompen tot six-packs, als een vervalsing van de priesterlijke stenen van de stammen die als een borstplaat werden gedragen, maar die in de diepere grondtekst teenringen waren. Dit is een groot oordeel uit het boek van de duistere nachten wat verbondenheid met het boze oog vertoont, het oog van leugen en roddel.


Bultenaren willen aan het oordeel ontkomen, aan de tucht. Zij willen aan de voeten van de Amazones ontkomen, en richten zich daarom op hun bulten, hun opgepompte spieren. Zij zijn bang, en verschuilen zich hierachter. Zij vrezen de voet die hen zal vertrappen en onderwerpen. Zij vrezen de heilige, priesterlijke voetsieraden. Zij vrezen het boek van de grote nachten, en hebben de Koran boven dit boek geplaatst. Angstvallig willen zij de geheimen en ontmaskeringen van het boek van de grote nachten verborgen houden onder de sluier van de Koran. De bultenaar is degene die roept tot de bergen en de rotsen, tot de bulten, de opgepompte spieren : 'Val op ons, bedek ons, want de dag van het grote oordeel is nabij gekomen.'


In het boek van de grote nachten wordt het geslachtsdeel van de man beschreven als een stormram en een speer, als een middel om poorten te doorbreken en steden in te nemen, als een wapen. Bultenaren zijn vaak homofoob die hun sexualiteit, de oorlog, het wapen, alleen maar richten op de vrouw, omdat zij de vrouw onderdanig willen houden aan de man. Sexualiteit heeft niets te maken met intimiteit. Het is een oorlog, om de vijand naar beneden te halen en te onderwerpen. Daarom is homofobie de steunpilaar van de mannelijke superioriteit, de degradatie van de vrouw. Dit is een hele slimme en stiekeme geest die allang onder het oordeel is en wanhopig probeert te ontkomen aan de verdrinking die voor hem bestemd is. De bultenaar wordt door een buffel of buffelmeester en buffeljager in de afvoergoot geworpen.


Het tegenbeeld van de bultenaar is Hassan Badreddien, de zoon van Noereddien. Hassan brengt lof tot de eunuchen, de geslachtsloze sexualiteit (eunuch is een naam voor hen die niet homofoob zijn, oftewel niet materialistisch zijn ingesteld). Hij noemt de eunuch : opgetuigd met uitgezochte beleefdheid, zachtzinnigheid (tederheid als strategische doelgerichtheid) die hem gemaakt hebben tot de bewaker van koningshuizen. In het Grieks is dit de bewaker van de voet, de wachter van het oordeel. Hij is de dienstknecht van de harem, onder vrouwen gesteld, maar op zijn beurt dalen de engelen van de hemel tot hem af om hem te dienen. In het Grieks is de eunuch iemand die niet huwt, maar wel de bewaker is van de slaapkamer, de bewaker van het geheim van de sexualiteit. De eunuch is een gesnedene, een besnedene, een gepiercete. De IYSH, de vechtslaaf zei over eunuchs dat sommigen dit waren vanaf de moederschoot, sommigen werden dit pas later, en anderen deden het omwille van het koninkrijk (Mattheus 19:11-12).


De eunuch is een tentslaaf, een gehoorzame in het Aramees. In het Egyptisch is de eunuch de HEM-TI, de aanbidder van de twee zwarte godinnen van de buffeljacht, die ook de HEM-TI worden genoemd. De HEM-T is ook de vagina, wat in het Egyptisch ook de zool van de voet is, en verbonden is aan de runderslacht. Een ander Egyptisch woord voor eunuch is TAKR, wat verbonden is aan leer. De eunuch heeft in zijn priesterlijke eigenschap teenringen van leer die in het Egyptisch verbonden zijn aan de rituele oorlogsvoering. Er is leer opgericht speciaal voor het doel van oorlog (TAKHR). De tentslaaf gaat dus door vele fases waarin hij zijn wapens langzaam kan verdienen. Hij begint helemaal leeg, helemaal ontwapend, en kan zo groeien in de hierarchie, om zo ook weer zijn plaats in de hierarchie te verliezen. Zij die vastgroeien in de hierarchie vallen in het lot van de bultenaar. Zij worden tot steen.


Het worden tot steen is ook een groot oordeel in het boek van de duistere nachten, in het boek van de wilde nacht, in het verhaal van Zobeida. Zij kwam tot een stad waarin iedereen was geworden tot zwarte stenen door de valse astrologie die zij volgden, en Nardoen, de reuzenkoning die zich had verzet tegen het goddelijke. Zij waren afvalligen. Zij waren deel geworden van het zwarte paard en versteenden zo. Zij waren behekst door de valse zodiak. Vandaar dat het belangrijk is te komen tot de zodiak van de onderwereld om aan dit oordeel te ontkomen, de zodiak van de wilde jacht.


5. dode rat (wit of bruin)


Het eerste oordeel over de bultenaar was de rat die hem bezocht in de afvoergoot. De rat is verbonden aan de vuilnis-kabouter die zielen bestempeld als vuilnis, om ze af te voeren in de riolen naar een plaats waar ze verbrand worden zodat hij hun juwelen kan stelen. De rat is de dienstknecht van de vuilnis-kabouter, die de koning van de dieven is. Dit is het oordeel over de homofoob. Wij moeten deze rat overwinnen. Alleen de dode rat zal ons verdere toegang laten verdienen in de amazone zodiak.


6. dode beer


De beer, de boosgeworden mannelijke suprematie, moeten wij ook doden. Wij moeten ons niet laten afschrikken door de boosgeworden bultenaar. Het is een teken dat de overwinning nabij is gekomen.


Hoofdstuk 18. De Verborgen Osiris-Put


Het boek van de duistere nachten heeft de kracht om iemand uit de christelijke bijbelsfeer te halen en uit de islamitische koran sfeer, als een rapture, een opname. Beide sferen kunnen erg bedrukkend zijn en innemend, om mensen bezeten te laten raken, terwijl het boek van de duistere nachten krachtige prozaische, literaire schilderijen brengt om mensen daaruit los te laten breken, als levende visioenen. De verhalende kracht brengt de Koran op de juiste plaats, en stijgt boven de Koran uit om de geinitieerde mens die daarvoor klaar is op te nemen.


De diepe symboliek wordt uitgelegd door de omliggende vertaal-sleutels.


Yirmeyah 2 : 14-15


'Ysryl (Israel, Aramees) is een geboren tent-slaaf. Waarom is hij prooi geworden, waarover jonge grote vrouwen (welpen van de Amazonen) brullen ? Zij hebben zijn plaats tot een woestenij gemaakt, zonder inwoners.'


Ook de kist, in het Egyptisch een symbool van de moederschoot, komt voor in het boek van de duistere nachten. Toen Hassan Badreddin door zijn familie werd gevonden na een lange tijd, maakte zijn familie zich niet direct bekend, maar lieten hem in een kist opsluiten, en bedreigden hem met kruisiging. En in het verhaal van de barbier van Bagdad en de manke jongen probeerde de jongen te ontkomen aan de praatzieke barbier. De jongen kon maar niet van de barbier afkomen, en verborg zich ten slotte in een kist. Zelfs daar vond de barbier hem, en liet de kist optillen waarna de jongen eruit sprong en zijn been brak en sindsdien mank liep. De symboliek gaat hierin diep. De barbier is het beeld van de hoofd-besnijdenis, de scalpering, die drijft tot de kist, de opslagplaats van de gnosis, de moederschoot, waarin nieuwe geboorte is, de grote verzwakking die tot de verbrokenheid leidt, de verkreupeling, de goddelijke verlamming, het worden tot tentslaaf, zoals Yaakob dit was in de grondtekst, het worden tot NA'AR. Dit zien we ook terug in de Egyptologie waar Osiris door Seth in een kist wordt gestopt en toen in de Nijl werd geworpen. Daarom is Osiris de verdronkene, als het ontvangen van de heilige nekketen.


Een andere naam voor Osiris is On of An en Asar, als AN-ASAR, NAZAR, wat de wortels is van de hele nazireeer-beweging. Nazireeers zijn afgezonderden die onder speciale regels leven en vasten-geloftes afleggen in ascetisme. De wortels van NAZIR, een naam van Osiris, is de NA'AR, de tentslaaf. Dit is waar de put van Osiris naartoe leidt. De slaaf moet opnieuw geboren worden in de tent, de kist, als een beeld van de moederschoot.


Eerst werd in Exodus de tabernakel gemaakt, de OHEL, de nomadische goddelijke tent, het symbool van het leven in de wildernis. Hierin verscheen MARYA, de Moeder Heere. In de OHEL is op de altaren de teheraphim verbonden, tot een toetssteen, zodat er onderscheid gemaakt kon worden. In Leviticus 17 staat een hele ernstige waarschuwing dat er alleen geslacht en geofferd mag worden wat tot de OHEL wordt gebracht, de tent. Dit betekent dat wij eerst door de moeder gnosis geroepen moeten zijn, en vanuit haar tent moeten werken, vanuit de teheraphim.


In het boek Hooglied is de Moeder donker van huid, als de tenten van Kedar. Dit zijn de goddelijke tenten, OHEL, van de duisternis. De tent of tabernakel wordt op verschillende manieren besproken in de oude geschriften. Kedar is duisternis in de grondtekst, dus we hebben hier te maken met de duistere OHEL, de tabernakel in de mysterieuze diepte. Iyowb klaagde erover dat hij door de moederschoot (BETEN) terecht kwam in de plaats waar haar knieen (BEREK) hem opwachtten, en een plaats waar hij aan de moederborst (SHAD) moest zuigen (YANAQ).


De halsketen, ANAQ, brengt ons terug tot deze tenten, waar het toetsen begint. Zoals gezegd mogen wij niet buiten de OHEL om toetsen, anders komen we onder het Levitische oordeel. Deze tenten zijn het symbool van de wildernis.


De Levieten hadden strijd te voeren tegen de BAQRA, demonisch vee van ongehoorzaamheid. Zij willen ons afleiden van de ANAQ, de heilige halsketen van goddelijke doctrine.


7. vrouw die vecht met een man


Hier zien we weer de vrouw die zich verzet tegen de mannelijke suprematie. Nu de beer dood is wil dit niet zeggen dat het werk af is.


8. vrouw met lam onder haar voeten


De vrouw heeft een zekere overwinning behaalt. Ze staat op een lam, heeft een lam onder haar voeten. Het lam is ook een beeld van de tentslaaf. De tentslaaf is ontwapend, en moet leren leven vanuit de leegte, de zwakheid en stilte, zodat hij geen bedreiging meer is voor de vrouw.


9. vrouw schopt lam


De vrouw, als beeld van de gnosis, is nu degene die het lam de juiste richting moet intrappen, manipuleren. De vrouw als beeld van de gnosis is dus nog niet klaar met het christendom, maar moet het christendom richting geven, laten zien wat het verborgen hield.


10. vrouw die van lam wegloopt


De gnosis loopt ook weer weg van het christendom in golfbewegingen, want er zijn veel meer dingen om te onderzoeken. Ook loopt de gnosis weg van Osiris, het lam van Egypte, de wortels van het christendom, of liever gezegd : wat het christendom corrupt heeft gemaakt. Osiris brengt een goed principe, wat overgenomen en vervalst werd door de Horus cultus, resulterende in het christendom. Juist door Seth werd het Osiris principe gezuiverd, waardoor het christendom het Seth-On, Sat-An, sieraad overmatig begon te vrezen en overmatig tot in het obsessieve begon te demoniseren. De verstoting door de Amazones is in dit sieraad van belang en noodzakelijk. Zo wordt de Osiris-tunnel zichtbaar. De mens moet tentslaaf worden om terug te keren tot het heilige der heilige. De mens moet als Yaakob tentslaaf worden, om zo voorbereid te worden om als Ezau tot jachtslaaf te worden.


In wezen is er geen oordeel, alleen initiatie, veranderen van gezichtspunt. Alle realiteiten om ons heen laten onze eigen groei zien, waar we op dat moment zijn in evolutie. Deze realiteiten zijn dus variabel. Het zijn maskers, sluiers, waar wij nog niet doorheen zijn gegaan. Elk oordeel is er dus voor onszelf om in een hoger bewustzijn te komen, als een bij-effect, spiegel-effect van de initiatie. Alles groeit dus mee als een reflectie van onszelf. Hiertoe is er de jacht. Er komt niets zomaar uit de hemel vallen.


Daarom is de vrouw die van het lam wegloopt ook heel ontnuchterend. Dit is een universeel archetype waar niets aan gedaan kan worden.


SAT = paal, tucht, als het heilige oog, wat dus weer doorverwijst naar de wateren van de moederschoot – de kist, de tent – Seth


AN = het wenen en smeken van de gevangene, de traan als de poel des levens, de poel van verbrokenheid – de tentslaaf, de NA'AR, de nazireeer, AN, AN-ASAR – Osiris


Er is geen AN zonder SAT, er is geen OSIRIS zonder SETH, vandaar dat de kist in het boek van de duistere nachten een machtige poort is. De Horus-cultus is de wachter van deze poort. Het Horus mysterie wordt juist opgelost in het boek van de duistere nachten. Wat wij op aarde zien is de magie van het boek van de duistere nachten, de Arabische nachten, die zijn ware aard nog niet laat zien, die de Koran en de Bijbel als de twee super-magneten heeft opgesteld om onoplettende zielen af te leiden. De aarde gaat hier doorheen, omdat zij niet zijn ingewijd in de hogere magie van de Duizend en Een Nacht, en juist dit is een grote inwijding voor hen die daarvoor klaar zijn.


Hoofdstuk 19. De Strijd Tegen Renom


In het boek van de duistere nachten is Bagdad de grote stad van de vrede. Vergelijk Jeruzalem als de stad van vrede van de Israelieten. Jeruzalem is in de grondteksten een wildernis, en zo is dan Bagdad ook juist een beeld van de wildernis. De stad is een code van de wildernis, en zo zijn in wezen alle steden dit. Zij die deze code niet hebben gezien of willen zien en deze code negeren en er tegen strijden leven nog steeds in de stad. Voor de geinitieerden is het de wildernis, voor de niet-geinitieerden de stad.


Toen Ali-Noer moest vluchten uit zijn stad, vluchtte hij naar Bagdad, de vredesstad, samen met Zoetelief. Hij kwam tot de tuinen die Bagdad omgeven. Hiervoor moest hij naar een poort tussen twee rijen van palen door waaraan brokaat wapperde. De tuin waar ze toen inkwamen was genoemd de Tuin der Lusten. In het midden van de tuin stond een paleis, het paleis van de wonderen. De bewaker mocht niet zomaar bezoekers toelaten, maar hij kreeg medelijden, en liet hen zelfs toe in het paleis en gaf hen te drinken. Maar de kalief kwam erachter vanwege de vele kandelaars die waren aangestoken en die hij van ver kon zien. De groot-vizier van de kalief kreeg toen medelijden met de bewaker, en zei dat het om een besnijdenis-ceremonie ging om de kalief te kalmeren.


Dzjiafar, de groot-vizier van de kalief, laat de wortel zien van de liefde, dat wat de liefde afdekt, en dat is de besnijdenis van de tong. Wij moeten ons vurig naar deze besnijdenis uitstrekken, omdat de tong ook het gedachtenleven beheerst. In het boek van de duistere nachten is er een geest die de tegenstelling mooi-lelijk nogal overmatig uitbuit. Deze valse geest heeft de naam Renom. In die zin moet het boek dus verder doorvertaald worden om aan Renom te ontkomen. Renom is een draak met duizenden poten die zich in de hoofden hecht, een zwart reptiel. Door mensen overmatig op de mooi-lelijk tegenstelling te richten, en daar ook over te liegen, dringt hij dieper en dieper door, om zo de diepe gnosis tegen te houden. Hij is dus een wachter die verslagen moet worden in de territoriale gewesten van het boek van de grote, duistere nachten, in de Arabische gewesten.


De stad is geobsedeerd met mooi-lelijk, om de mensheid gebonden te houden aan de weegschaal van MA, MOOI, in de Horus-Jezus cultus, als een status van valse onschuld. Ook dit is wat het valse lam doet. De stad is bezig met mooimakerij om zo de diepte van de gnosis verborgen te houden, zodat alles oppervlakkig en zacht wordt zodat ze alles kunnen verdraaien, en hun leugenarijen goed verkocht kunnen worden.


11. geslacht lam


Het lam van bedriegelijke mooidoenerij is hier geslacht. Dit gebeurt door de besnijdenis van de tong. De onbesneden tongen liegen altijd onder invloed van het ongeslachte lam van schoonheids-obsessie, het lam van de schoonmaak-kabouter. Alles moet schoon zijn, er mag geen tucht zijn of herinnering aan de tucht. Dit is de valse vrede.


12. vrouw gehuld in lamsvel


Ook dit komt terug in de Openbaring waarin de moeder haarzelf getooid heeft in lamsvel in de grondteksten. Zij is zo veilig tegen alle leugenarijen van de stad die haar donkere huid bespotten. Zij is zo veilig tegen de slavendrijvers die denken dat vrouwen de slaven zijn van de man, en dat donkerhuiden de slaven zijn van de blankhuiden. De nacht zal hen overweldigen, en de stad zal weer als wildernis worden.


13. man slaat man


Weer zien we dat de man uiteindelijk niet de vrouw slaat, maar de man, zichzelf. De donkere vrouw is veilig nu de tong van de man besneden is. Zijn valse gedachtenleven kan haar niet meer kwellen, en in grote woede valt hij nu zichzelf aan. Dit is een hieroglyph die grote frustratie laat zien.
Hoofdstuk 20. Het Lam van de Schoonmaak-kabouterEen ruimteschip volledig biologisch, als een natuurverschijnsel, met miljarden en miljarden zielen die het bewonen. Allen gaan zij door een scan om te zien in welke mate zij zijn besmet door Renom, de leugenachtige geest van de mooi-lelijk-obsessie. Deze aliens woeden buiten het ruimteschip om te zien waar ze kunnen infiltreren. Zij willen de vrouwen met hun tentakels verkrachten, opdat zij zichzelf door hen kunnen voortplanten binnen het schip. Wanneer er grote alarms afgaan weet een ieder genoeg.


Met hun grote zwarte tentakels bevechten zij het schip, en dringen het zo binnen waar ze kunnen. Zielen die teveel met Renom zijn besmet, willens en wetens, worden het schip uitgezet. Ook als zielen de voortplantingen van Renom zijn worden zij geaborteerd. De grote biologische computers die het schip beschermen zorgen hiervoor.


Renom is in een ander plaatje het lam van de verschrikkelijke schoonmaakkabouter, een draaks lam. Dit plaatje houdt de wildernis tegen. Achter dit plaatje is de wildernis verborgen, dus wij moeten klaarkomen met dit plaatje en Renom verslaan. Zij die Renom niet verslaan zullen meer en meer door Renom ingenomen worden en worden gebruikt om voor hem nageslacht te verzekeren. Zo zullen hen die Renom op die manier aanbidden geaborteerd worden door het schip.


Het boek van de duistere nachten is verre van perfect en volmaakt. Belangrijke, hoge gnosis ligt erin opgeborgen maar het is omringd met gevaarlijke wachters. Vandaar dat het een parelduik-missie is. Het boek moet doorvertaald worden en ontzegeld. Wij moeten buiten de stad komen tot de wonderlijke en woeste tuinen die het omgeven om zo tot de wildernis te komen.


Er zijn vele verschillende versies van het boek van de nacht, vele verschillende vertalingen en bewerkingen. In de zestien-delige Mardrus-vertaling verderop in het derde deel worden de verzen van de dichter herhaald waarin de aandacht wordt gericht op de heilige billen van de gnosis. 'Kijk naar haar heilige billen, en gij zult in de hemel twee naast elkaar geplaatste wassende manen aanschouwen.' In het Egyptisch is de maan, AH, de jacht. De billen van de gnosis onderrichten in de jacht. Onderricht gaat door de tucht.


14. man die door een vrouw wordt getrokken tot een tent


De man als inititiaat wordt door de vrouw, het beeld van de gnosis, getrokken tot de plaats van onderricht. Hier moet de man voorbereid worden op de jacht op de valsheid, en zal de vrouw hem onderrichten. Dit is dus symboliek. De ghetto cultuur is daar een karikatuur van : loopse mannen lopen achter de billen van vrouwen aan en aanbidden deze, maar worden hier niet wijzer van. De gnosis laat haarzelf niet aan hen kennen, en daarom vallen zij ten prooi aan materialisme.


15. man met speer in gevecht met een leeuw


De leeuw is in het Egyptisch de ascentie, de hemelvaart, en de opstandings-kracht. Deze kracht is verbonden aan zwakheid, dus het komt vanuit de leegte en keert terug tot de leegte, als de PEH-T, wat ook verbonden is aan de Hebreeuwse PEH, de afgrond. De leeuw is uitgezonden tot de mannelijke suprematie om het de nek te breken. De valse, trotse man, de stad, verafschuwt zwakheid en ziet het als iets negatiefs, en aanbidt kracht.


Zo zijn we aan het einde gekomen van de tweede par-week.

Hoofdstuk 21. De Put van Geb en het Samuel-Mysterie


'Hoe te ontkomen aan de snijdende ogen ? Hoe te ontkomen aan de ogen van staal ?' zullen vele artiesten uitroepen, zij die dag en nacht bekeken worden en geen rust hebben, telkens kapotgetrokken worden door aanbidding en bespotting. Zij werden voor de leeuwen geworpen, en worden streng beoordeeld door de valse weegschaal van MA'AT, MA, MOOI. Zij leven in een glazen kast. Ontsnappen kunnen ze niet. RENOM, het lam van de schoonmaakkabouter houdt hen gevangen. En iedereen gaat hier doorheen, niemand uitgezonderd. Iedereen wordt kapotgescheurd door de stalen ogen van RENOM, de snijdende ogen van de markt, want zij willen bloed zien. Bloed verkoopt. Zij kopen hun potje valse schoonheid en worden even later door het gif verscheurd. Zij gaan ten onder in grote mentale en emotionele krampen. Dit genadeloze beest werkt met vals loon, loon wat tot de dood leidt.


De heilige billen van de gnosis zijn beelden van het onderricht in de jacht. Door deze billen te zien sterft men. Niemand ziet deze billen en leeft. Je kan daar niet als een ghetto man breeduit glimlachend met gouden tanden en met half afgezakte broek naar gaan lopen staren en er een mep opgeven. In het boek van de nacht kon Moessa (Mozes) pas naderen tot de heilige billen van de gnosis om erdoor onderricht te worden nadat hij acht jaar als veehouder ervoor zou hebben gewerkt.


Ook een koning vroeg wat de voorwaardes waren om tot de heilige billen te naderen. Een oude vrouw sprak tot hem dat hij daarvoor een maand moest vasten en moest blijven waken, want de heilige billen waren niet te koop. Niets kon zoiets heiligs kopen. Na de maand van vasten zou de koning van een verzegelde beker moeten drinken. Maar omdat er zonde in hem werd gevonden werd hij door de beker vergiftigd en stierf. Dit is sterk symbolisch. Alleen door de honger, de leegte, kunnen wij tot de gnosis komen, niet met trotsheid en opgeblazenheid waardoor zoveel stadse valse mannen denken dat ze een vrouw voor zich kunnen winnen. De trotse natuur zal sterven.


PAR week 3
hieroglyph : man met afgehakte armen


Deze week-hieroglyph of hoofd-hieroglyph is sterk symbolisch. De armen zijn het beeld van de arbeid. Die moeten symbolisch afgehakt worden om de leegte binnen te kunnen gaan. Dit komt ook terug in de grondteksten van het OT en in de faraonische bijbel. Dit is ook het beeld van de paalslaaf, een nog lagere slaaf dan de tentslaaf. De paalslaaf wordt aan de paal gehouden zodat hij niet of vrijwel niet arbeid kan verrichten. Daarvoor is hij te zwak, of hij moet hierin vasten, om zo dieper de leegte ingaan. Dit is waar Geb voor staat, de vader van Osiris, wat ook weer terugkomt in de faraonische bijbel als de palen van Geb waaraan de vijanden gebonden werden. In het OT is dit Shama-el, Samuel, 'slaaf van de pilaar', oftewel een paal-slaaf of tent-geboren slaaf, als een lagere soort van tentslaaf.


De verzegelde beker die de koning moest leegdrinken aan het einde van de maand van vasten is een soort heilige graal die de harten toetst. Koning Omar Al-Neman was een verkrachter, en zijn zonden stonden opgetekend binnenin het deksel van de beker. De koning had zich voor dit vasten opgesloten in een cel.


1. twee naakte vrouwen met een lam onder hun voeten


Deze twee vrouwen staan op het lam om te laten zien dat het tijdperk van het lam voorbij is. Ook staat het lam voor de paal-slaaf en de tent-slaaf. De tent-slaaf, Osiris, is in het Egyptisch de verjonging, de MURENP, een titel van Osiris, het water van de verjonging, ook verbonden aan de Nijl en de overstroming door de Nijl. De paal-slaaf staat dan voor de eigenlijke geboorte, waarin de ziel geheel in restrictie leeft, waardoor de ziel geleid kan worden door de gnosis in de heilige gebondenheid.


2. veld met hoog gras


Gras is een beeld van het vasten en de honger. In het Egyptisch is het verbonden aan de priesterdienst en het offeren, SEM. Alleen door het vasten, de heilige honger, kan er gekomen worden tot de heilige jacht en de daaraan verbonden offerdienst. Als dit niet volkomen is, dan zal de heilige graal de valse priester vergiftigen zoals in het verhaal van koning Omar Al-Neman in het boek van de nacht.


Hoofdstuk 22. De Rijder van Jom en de Pelsjager-kabouterIn het boek van de nacht zien we ook Jom terug als de oude raadgever van het Griekse christelijke leger. Zij heeft hier als naam de moeder der rampen. Jom is in die zin nuttig omdat zij als een oordeel is opgesteld over de afvalligen. In die zin is zij ook de bewaakster van de heilige graal en moet zij de afvalligen vergiftigen, zoals ze deed met koning Omar Al-Neman.


Jom moet bereden worden en getemd. In het boek van de nacht in het derde deel wordt zij genoemd de sluwe, geslepen en vreselijke 'moeder der rampen', de schrikwekkendste gesel van het Oosten en het Westen. Zij zalfde de Griekse christenen met de uitwerpselen van de patriarchen om hen tegen de moslims te laten strijden. Wij moeten haar temmen en als gesel gebruiken, als een oordeel over de vijanden van de gnosis. Jom moet haar plaats gewezen worden en bereden worden net als Horus, Rian. Dit is een grote opdracht voor hen van de gnosis.


Ook het boek van de nacht is gestolen gnosis. Deze gnosis werd gestolen van de amazones door Arabische, Oosterse dieven, die het helemaal hebben verkracht en als piraten alles hebben uitgestald. Daarom moet er veel aan het boek gesleuteld worden en moet het doorvertaald worden. Er is een belangrijke poort in het derde deel geopend.


Toen ik bezig was met het bestuderen van het derde deel had ik op een nacht een droom, wat niet zomaar een droom was, maar het was echt, als in een open visioen. Ik was in een huis waar ik vroeger had gewoond, maar ik scheen er weer te wonen. Opeens zag ik een groot beest vanuit de tuin naar het raam komen. Het beest zag ik van voren, en zijn kop leek als de kop van een hyena toen hij opkeek naar mij. Toen zag ik de zijkant van het beest. Hij was naar een opening aan het zoeken. Ik wist even niet wat het beest was, want toen ik hem van de zijkant zag dacht ik dat het ook een reuzenrat kon zijn, maar ik was dus absoluut niet zeker. Ik merkte toen dat het raam op een kier stond, en hij begon het met zijn snuit verder open te duwen. Er rolde even vrees over me heen, omdat ik nog niet wist wat het dier was en wat het wilde, dus in lichte paniek over dat het raam openstond drukte ik met mijn hand de kop van het dier terug en sloot het raam.


Ik werd wakker, en voelde dat het beest nog steeds in de buurt was en mijn huis binnen wilde komen. Ik begon het beest weer te zien in een open visioen, en telepatisch ging het dier met mij in discussie. Ik wist nu inmiddels dat een buitenaardse mij wilde bezoeken. Het beest was van zo'n enorme pracht. Hij had een enorm onderlijf en een slank bovenlijf, een lange nek en een klein kopje. Het beest was erg majestueus zodat de rillingen over mijn lijf gingen, vrees afgewisseld met bewondering. Ik was wel wat gewend, maar dit ging weer erg diep, en was heel intens. Ik voelde dat ik het beest wilde helpen en troosten, maar ook dat het nog geen tijd was energetisch. Ik was het beest diep aan het toetsen. Waar het dier het meest op leek was een nerts, als een buitenaardse nerts.


Ik zag toen dat door de opening van het derde zegel van het boek van de nacht er een belangrijke poort was geopend waardoor dit dier kon ontsnappen. Het dier werd namelijk gefokt voor zijn pels door pelsjagers. Het dier zocht naar een schuilplaats en voelde instinctief aan dat hij bij mij moest zijn. De energie en electriciteit was nogal sterk en moest eerst gefilterd en gezifd worden voordat ik het dier kon binnennemen. Zijn naam was MOLON. De dieren werden genaamd : ARBOETS, en het ging om de planeet PTROESK. Ik kwam erachter hoe belangrijk de ARBOETS waren. Ik zag een gebouw met boven een poort van het gebouw een soort stenen wiel waarop de schedels van strategische demonische wachters waren gezet die door de ARBOETS waren verslagen. In die zin zijn de ARBOETS belangrijke helpers in de territoriale oorlogsvoering in de gewesten van de gnosis. Zij dragen hiertoe wat sleutels van belang om verder te komen. Sommige machten kunnen alleen verslagen worden met de hulp van de ARBOETS, voor sommige deuren hebben alleen zij de sleutels.


Het liep uit op een grote oorlog in PTROESK tegen de pelsjagers waarin vele ARBOETS konden ontsnappen. Ik ontmoette vijf andere ARBOETS die ik onder mijn hoede nam : OESK, JOLON, MULF, OEMSK de filesdrager en KON. KON was erg gevaarlijk, viel iedereen aan, omdat dit beest teveel getraumatiseerd was, maar ik wist hem tot rust te brengen. Dit zijn krachtige buitenaardse energieen, krachtige visionaire beesten. Ik zag dat ik al eerder dromen en visioenen over PTROESK had gehad, over de wildernissen daar, en hoe ik door moeilijke tijden daar kon binnendringen, door golfbewegingen, door zig zags, als het achtbaan-effect. De pelsjager-kabouter geeft niet om dieren, alleen om hun pelsen die hij kan verkopen voor grof geld. Hij noemt het ecologie, maar het is puur economie. Hij liegt dat de beesten goed verzorgt worden, om zo zijn lugubere handel te rechtvaardigen, maar de beesten leven in kleine kooien en worden mentaal en emotioneel gemarteld. Vandaar dat KON in het begin niemand bij zich liet komen.


De ARBOET in zijn wilde vorm is een jager, een oorlogsvoerder met een groot zintuigelijk vermogen, enorm scherp en accuraat om dodelijke bommen te disactiveren, onschadelijk te maken. De ARBOET is daarom een belangrijk alarm in gallactische mijnenvelden. Het is daarom een grote uitdaging contact te hebben met deze buitenaardse beesten, en erg lonend. Zij vormen een belangrijk onderdeel van het immuunsysteem. De ARBOET kan gevaarlijke bacterieen en schimmels decoderen en transformeren, heel strategisch en probiotisch. De ARBOET is een vertaler. Zij vormen een belangrijke brug over woeste zeeen. De ARBOET brengt het kinderlijke en speelse terug, om weer in contact te komen met de droomwerelden, de kinderlijke mechaniek, en is daarom zo gehaat door de patriarchale pelsjager-kabouter. De pelsjager-kabouter doet alsof hij van de ARBOET houdt, en alsof hij het beste voor heeft met het beest, het welzijn van het beest op het oog heeft, maar de ARBOET leeft in gevangenschap en wordt van zijn leven beroofd wanneer dit het hoogste punt heeft bereikt, in de bloei van zijn leven. De pelsjager-kabouter is een wrede leugenaar die speelt met de e

moties van hen die van deze beesten houden. Vandaar dat het oorlog is tegen deze kabouter, die overigens nauw samenwerkt met de sluwe JOM, de 'moeder der rampen' in het boek van de nacht, 'zij die op het water loopt' (Vgl. Jezus), SJAOEAHI. Zij kan ook veranderen in een kluizenaar die zich heel heilig voordoet, om zo te infiltreren in legerkampen van haar vijanden, om zo de zieken te verzorgen, maar als zij dan met hen alleen is, dan duwt zij een giftige dolk in hun hals om hen te onthoofden. In het boek van de nacht wordt zij ook een woeste wolvin genoemd en 'een van de ergste slangen'. Vandaar de noodzaak haar te temmen en te berijden, haar als gesel te leren gebruiken, en zo de pelsjager-kabouter te verslaan, om zo PTROESK in te nemen voor de gnosis.


3. lam zonder vel (rood lam)


Doordat de valse pelsjager illegaal pelsen afneemt, huiden, zal hij zijn eigen huid verliezen. Dit lam zal staan zonder vel. Wij moeten de huiden dragen van de valse pelsjagers om zo veilig te zijn tegen hun aanvallen. In die zin moeten wij zelf 'skinhunters' worden om zo af te rekenen met dit demonisch geslacht. Hun huiden dienen ook goed voor tenten, schildversiering en de versiering van wapens en palen. Deze versieringen zijn voor het maken van fetishen als onderdeel van de oorlogsrituelen. Dit is om de gnosis op te slaan.


4. vrouw met mes in gevecht met leeuw


De naker-vrouw, de demonische 'dochter der mensen', de valse buitenaardse vrouw die de patriarchie ondersteunt, wordt ook door de leeuw aangepakt. Zij zal niet ontkomen aan het oordeel van de leeuw op haar afgestuurd. De naker-vrouw is JOM.


5. zwarte leeuw, zwart monster


Dit is geen echte leeuw, maar veel erger. Zwarte leeuwen zijn gevaarlijkere roofdieren dan leeuwen. Ook zij worden verborgen gehouden in Arabie, in het boek van de nacht. In de apocalypse zullen zij vrijgezet worden.


6. vrouw met speer rijdende op zwarte leeuw


De zwarte leeuw is een beeld van de wilde ziel van de amazone, haar wilde hart wat voor de jachts-gnosis leeft. Zij is half beest, zoals de Egyptische en Surinaamse godinnen. Deze hieroglyph laat zien dat zij het geheim kent van het boek van de nacht. Zij berijdt het en gebruikt het. Het is een deel van haar. Deze hieroglyph duidt op grote gnosis. Zij is niet slechts bewapend. Al deze attributen zijn delen van haarzelf. Ook de speer is een fetish die laat zien wat zij is, als een reflectie van haarzelf.


7. vrouw rijdende op berin


De berin is een beeld van de NAKER die de beer van de patriarchie moest ondersteunen. In deze hieroglyph is de berin buitgemaakt door de amazone, en wordt door haar getemd en gebruikt in de oorlog en de jacht. Ook dit is een hieroglyph van grote gnosis en van grote kracht, want ook de berin is een beeld van de bewaker van de Arabische schatten van het boek van de nacht, als een diepe schatkelder die is ontdekt en opengemaakt. Een grote wachter is verslagen.


Hoofdstuk 23. Het Einde van JOM in het Boek van de Nacht


De hoeri's zijn in de islam de eeuwig jongblijvende zwartogige vrouwen van het paradijs die ook voorkomen in het boek van de nacht. Zij zijn de verpersoonlijkingen van de gnosis, van de tucht, de aanvoerders in de oorlog in de gnosis gewesten. In het boek van de nacht staat er over de heilige billen van de hoeri, oftewel van de gnosis : 'Niemand kan haar benaderen zonder stil te blijven staan, zoals niemand naar haar kan kijken zonder te sterven.' De hoeri is de verpersoonlijking van een groot oordeel. Zij is de apocalypse. Met haar onderlichaam maakt zij slaven, zegt het boek van de nacht. Alleen door verhongering en slapeloosheid komt een initiaat tot haar, en dan zal de heilige graal de harten toetsen.


In het boek van de nacht zien we ook hoe JOM, de moeder der rampen, SHAWAHI DHAT AL-DAWAHI, de Verschrikkelijke, tot haar einde komt. Ze wordt ook genoemd het oog dat over het christendom waakt, de pilaar van Christus in het midden van Constantinopel. Door een list werd zij gelokt en geketend. Ze werd omgekeerd op een ezel gezet met over haar hoofd een rode lap, en gekroond met de uitwerpselen van beesten. Voor haar liep een heraut die de hoofd-zonden van de oude vrouw oplas. Vrouwen en kinderen spuwden in haar gezicht, want zij was de bron van ellende van Oost naar West. Aan haar voeten werd ze toen genageld aan de grote poort van Bagdad. Door haar anus daalde haar ziel af naar de hel.


In de lamsjacht wordt er afgerekend met JOM, het tweede beest, het beest uit de aarde, oftewel het valse lam. De bruiloft van het lam is in het Egyptisch het binden van het lam, of een juk opleggen. Ook is het de kooi van het lam, HETER. Dit is dwang, en betaaldwang. Het lam wordt zo gebruikt als een bron van loon. Ook is het de slager van het lam, MENHU, als de wortel van MENHEP, de bruiloft, de intimiteit. Het gaat in het Egyptisch om een rituele slacht in de worteltekst. MENHU is een Egyptische slachtgodin. Ook is het een titel van slager. Een ander woord voor bruiloft, trouwen, is GERG PER, wat innemen en coloniseren betekent. Huwen als TAHEM-T is verbonden aan inwonen (TAHEMS). Zo wordt de huid van het valse lam genomen en gedragen.


8. een lam liggende naast twee vissen


De Griekse wortels van het lam is de vis, de vissenjacht, de vissenvangst, waar de lamsjacht in overgaat. Ook de vissenjacht is een voorbereidende jacht en van belang om de lamsjacht dieper uit te werken. In die zin is de lamsjacht dus een voorbereiding op de vissenjacht tot het loon van diepere gnosis. De AIRO, de vissenjacht, staat in het Grieks ook voor de opstanding en geweld, ook het doden, het opheffen van de hand (YAD, ook erectie), waardoor de vissenjacht belangrijk is voor het slagen in de arena en de oorlog. In het Grieks is de vissenjacht voor de arena-slaven om hen alert en doeltreffend te maken. Zij worden hierdoor geoefend in de strijd en het vechten.


De lamsvacht is voor de visserij, voor het oprichten van de kandelaren, oftewel het voortkomen van de vruchtbaarheid vanuit de brandende YAD, het spreken in tongen als het uitwerpen van visnetten. HARUN (Arabisch, Aaron) stond voor de lamsvacht in het OT als anagram van het Griekse lam, ARREN (ARNION). De Levieten droegen dit lamsvacht als teken van overwinning en voor een goede visvangst. Ook wij moeten dit lamsvacht dragen als een teken van overwinning over JOM en de Jezus-vloek.


De vissenjacht-slaven, moesten de palen oprichten, en hielden zich bezig met het opstellen van de fetishen om voor te bereiden op de strijd. De ARREN was ook de elixer van de eeuwige jeugd voor de Levieten. Ook hielden de vissenjacht-slaven zich bezig met de wassing van offerdieren, sinds zij verbonden waren aan water.


9. derde lamsjacht


Het doel is te komen tot de verjonging en de wedergeboorte. JOM troont op de zon van geestelijke aids. Spieren zijn de materialisatie van geestelijke aids. Spieren zijn ziekelijke gezwellen van deze auto-immuun-ziekte, geprogrammeerd met zelf-vernietiging, in ruil voor tijdelijke illusies van vals geluk en valse vrede. Het is zware harddrugs, met als bijproduct een enorme trots die de zieke in slaap moet houden. Het is zelf-sabotage. Zij wilden de prijs van het leven niet betalen. JOM rijdt op de zon van aids, als haar koets. Zij verslindt hen die de voorwaardes van het sociale, relaties en het sexuele niet in achtnemen en de sociologische gnosis hiervan verwerpen.


10. een man die een lam steekt met een speer, waardoor bloed uit het lam stroomt


De man onderworpen aan de gnosis en erdoor geheiligd zal het valse lam overwinnen. Dit is een goede basis voor zijn verdere leven. Het bloed van het lam verjongd hem, zodat hij niet in valse volwassen spelletjes valt.


11. een vrouw die leugens vertelt (gekantelde S komt uit haar mond)


Leugens hebben vaak een negatieve naam, en vaak terecht, maar leugens zijn ook een teken van oordeel en jacht-strategie. In die zin kunnen leugens opgesplitst worden in twee delen : valse leugens en heilige leugens, de oorlogs-leugens. Bedrijven die een product willen verkopen overdrijven vaak, en dit kan maar al te snel overgaan in misleidende leugens, om zo te concurreren en voor het geld. Kerken doen dit ook. Een leugen kan ook een misverstand zijn of een verborgen boodschap. Een leugen kan zelfbescherming zijn, en dan kan de leugen zelf bepalen aan wie het later geopenbaard wordt wat de ware betekenis is. In die zin zijn de oude boeken van de voorouders nuttig. Er kunnen geladen boodschappen tussenzitten, als in een stappenplan, wat op een bepaalde tijd zichtbaar wordt. De vrouw moet haarzelf verdedigen naar de man die haar tot slaaf wil maken. Zij is door de man verzwakt en in een hoek gedreven, misschien zelfs opgesloten, dus gaat de vrouw tot andere middelen over, en spreekt meer cryptisch. Zij wil haar hart niet aan deze man geven, en zoekt hem te misleiden. Ze probeert te ontsnappen. Ze zal een list gebruiken. Dit is op natuurlijke wijze ingebouwd.


12. twistzieke vrouw


De Psalmist kwam in het Aramees in Psalm 116 in een valstrik : de vagina van God. Dan zegt de Psalmist dat hij werd gebonden door verhongering en omsingeld. Verhongering = maveth, wat ook geweld en straf betekent. En hij kwam in de baarmoeder van de hel waar hij de vrouwelijke rivaal vond, de TSARAH, ook de grote verdrukking. Dit was om hem te binden en stom te maken. In wortels : belegering, paniekstoornis, stress. De touwen van honger (maveth) hebben hem gebonden en omsingeld. Hier vond hij de twistzieke vrouw, de TSARAH, en torment.


De grondteksten van het Oude Testament beschrijven de shamanistische reis van de Psalmist door de onderwereld. Het is een reis door de goddelijke vagina tot de baarmoeder van de Moeder God, tot de baarmoeder van de hel. Opvallend is dat dit een reis is van bestraffing, want de bestraffing leidt tot gehoorzaamheid, of liever gezegd tot 'luisteren en gehoorzamen', de goddelijke slavernij, chayay. Daarom moet deze bestraffing eeuwig zijn, checed. Wij zijn op weg naar de eeuwige paal. Met minder moeten wij geen genoegen nemen. Het lijden is geenszins tijdelijk. Het lijden is eeuwig, maar de betekenissen zullen veranderen, en de gevoelswaarden zullen veranderen, zodat het geen probleem meer is, maar meer een spel, en een communicatie-systeem. Ascetisme is iets eeuwigs. Er is een eeuwig verbond tussen pijn, bloed en zaad, zoals er een verbond is tussen honger, sexualiteit, geboorte en dood. Dit zijn eeuwige elementen die in de juiste context geplaatst moeten worden, in de juiste verhoudingen.


In deze reis komt hij dus tot de TSARAH, de vrouwelijke overweldiging, om hem te binden en stom te maken. Dit is dus de uitstorting van de oorlogvoerende Moeder God. Zij bindt hem in de wetten van de Heerin, en voert recht over hem. Het is het proces van sterven en opnieuw geboren worden. Ook komt dit beter tot uiting in de verhalen van Batseba, die een hele diepe esoterische betekenis hebben, wat ook uitvoerig wordt besproken in het Eeuwig Evangelie. Ook is dit dus verbonden aan de De-layla verhalen, wat in het Arabisch de nachtverhalen zijn.


SARA in het Aramees betekent niet alleen gevangen nemen en vastbinden, maar ook bewapenen tot een vechtslaaf in de context van het woord. SARA is dus een plaats van oorlogs-initiatie of arena-initiatie. Ook betekent het forceren. Ook is SARA omsingeling. SARA of SARAH is de twistzieke, spottende vrouw van Abraham, een beeld van de TSARAH, de grote verdrukking. Zij leidt tot CHECED, de eeuwige bestraffing, de eeuwige paal. Vandaaruit moet er heilige kastijding, tucht, uitgeoefend worden.


13. geknielde man die een tuchtroede kust


De tuchtroede moet de man dus eindelijk leiden tot overgave en gehoorzaamheid. Dit gaat in verschillende stappen die ook belangrijk zijn voor het toetsen :


 1. de boze, aggressieve gekastijde, getuchtigde

 2. de bange, paranoide gekastijde, getuchtigde

 3. de gebroken, wenende gekastijde, getuchtigde

 4. de overgegeven, gehoorzame gekastijde, getuchtigde


Dit is hoe de IYSH gehoorzaamheid leerde door het lijden, door de tucht, het oordeel, evenals de Psalmist. Dit is hoe de heilige dwang ontstaat, zodat er gedwongen wordt de tuchtroede te kussen. Er moet geworsteld worden met God voordat dit gebeurt. Het moet door de verbrokenheid gebeuren. Ook het lijden en de tucht moet getoetst worden. Wij moeten niet eindigen aan de voeten van JOM en haar patriarchische meesters die ons in de stad opwachten met hun handel in zwartleren riemen die over vrouwen willen heersen en ook mannen tot hun schoothondjes willen maken en alles willen sexualiseren om zo hun aids-gif te kunnen inspuiten om het immuun-systeem te verlammen, zodat JOM hen bezeten kan maken. Dat is wat de gnosis-loze BDSM dreiging is, die tucht en sex verkopen als snoepgoed, om zielen te doen verstrikken in legbatterijen en allerlei vuile fok-programma's, tot verspreiding van het Jomitische geestelijke aids-virus.


14. twee roddelende vrouwen


Er bestaat ook zoiets als heilige roddel. Dit kan diep gaan en is weer een oorlogs-strategie en jachts-strategie. Man en paard moeten genoemd worden, en wanneer het de tijd is wordt er een oordeel geveld, en dit gebeurt door de dubbele Moeder, het vruchtbare vrouwelijke principe. Zij sluiten de vijand in.


15. uitgehongerde man


Zoals het boek van de nacht laat zien gaat ook de uitgehongerde man door het oordeel en de toets. De uitgehongerde man wordt met veel voedsel en slaapgelegenheid op de proef gesteld in de stad. Vandaar dat hij tot de wildernis moet vluchten. Daar zal de slapeloosheid hem tuchtigen en moet hij voortdurend op zijn hoede zijn.


Zo zijn we aangekomen aan het einde van de derde par-week.


Hoofdstuk 24. De Industriele Revolutie van de Gnosis – De Vierde Par-Week van de Lamsjacht


De gnosis is een industrie met een produkt dat niet met stads geld betaald kan worden. De gnosis heeft zijn eigen geld en dat wordt gemeten door heiligheid. Dit is de goddelijke economie, de goddelijke handel. Dit is de handel van de jacht. Willen wij volledig beveiligd zijn tegen exploitatie door het valse, dan moeten wij het valse exploiteren en zo tot hogere gnosis komen. We moeten afrekenen met het valse licht en de gevaarlijke schaduwwerelden. In die zin moet er een industriele revolutie komen. Wie herinnert zich niet de telefoontjes met hoge pieten waar maar niet door te komen valt, alsof je praat met dronkelappen die niet voor rede vatbaar zijn. Zij zijn alreeds decomposerende hersendode, hersen-etende zombies. Dit kunnen leraren zijn, medici, religieuze leiders, dierenfokkers en andere hansworsten. Zij verkopen een product en zullen zelfs grove leugens gebruiken om dit zo voort te zetten. Zij willen hun handeltje niet verliezen. Zo gaan zij met grootspraak de ondergang tegemoet als zij zich niet bekeren. Je kan daar moedeloos van worden en je heel machteloos voelen, maar je kan het ook zien als een schaduw, als een reflectie. Het komt ergens vandaan en het werd door de wind omgevormd. De schaduw ontstaat door vals licht wat op de gnosis wordt geschenen. Het valse licht dooft de gnosis, en verblind de zielen. Wij kunnen er iets van leren en moeten er doorheen prikken om de oorspronkelijke gnosis te zien, om zo onze taak op te pakken en deel te hebben in de industrie van de gnosis.


De Amazone Zodiak van de onderwereld, de kalender van de wilde jacht, beeldt dit uit in haar twaalhonderd en zestig graden. Het is een genadeloze industrie. Het gaat alleen om de economie van de gnosis, zodat er geen bedrog meer zal zijn. Bedrog wordt niet beloond, maar genadeloos gestraft en afgebroken. Dat is een deel van deze industrie. Dit gaat door de jacht en de fokkerij in de gewesten van de gnosis, in de onderwereld, een veel diepere realiteit achter de valse realiteit van de stad. De poorten tot de onderwereld zullen opengebroken worden. In de stad is iedere ziel opgesloten als een nerts voor valse, genadeloze, gnosisloze fokkerij, maar dit is gestolen, corrupte gnosis van clowns. Zij zullen blijven lachen en truukjes uithalen als wij onze taken niet oppakken.


Met pensioen gaan is de geest van veroudering, de geest van geestelijke aids, het verliezen van immuniteit en zo het ontwikkelen van spieren als een teken daarvan. Zij worden in slaap gesust met een zware drugs-injectie die alle alarm-systemen dooft. Zij worden tot zombies. Het valse lam veroorzaakt dit door valse liefde en valse sex die niet aan de voorwaardes van de gnosis voldoen, en zo ontstaat er geestelijke aids, en wordt men geconsumeerd door de zon van aids en door de kanibaalse vrouw JOM. Daarom is de lamsjacht noodzakelijk. Hier begint de Amazone Zodiak mee.


Waarom is het doorverkopen belangrijk ? Omdat iedereen moet leren loslaten, ook de trofeeen. De industrie is ook een loon-systeem. Wij zijn belangrijke schakels in het uitbetalen van loon. Houden wij dit loon in, dan gaat alles verkeerd. Wat doen we met de valse lammeren die wij buitgemaakt hebben in de jacht ? Ook hierin zijn verschillende takken :


 1. doorfokken

 2. doorverkopen

 3. slachten en bewerken

 4. verkopen van lamsprodukten


In het EE wordt er gewaarschuwd tegen medelijden met het valse lam. De geest van het valse medelijden ligt op de loer :


De Nieuwe Openbaring III, 2


Het lam van Baccus


1. En de Heere bracht Baccus tot een grote oven en brak de voeten van Baccus. En de wijnen des hemels begonnen de heiligen toe te rusten tot de laatsten der dagen. En zij droegen de wonden van de tweede Christus en de tweede profeten in hun voeten. 2. En de Heere sprak : Wee hen die op de aarde en in de hel wonen, want de tweekoppigen zijn tot hen gezonden. En ik zag een tweekoppige arend een lam verscheuren. Dit dan was een vals lam die zij vereerden. 3. En het lam gaf licht om de tweekoppige arend te verblinden. Toen zag ik een tweekoppige haai komen die het licht van het lam opslokte. Maar het verscheurde lam begon grote woorden tot de hemelen te richten, en grote beroerten kwamen tot de profeten en hun geslachten. 4. En zij vielen als in zwijm op de grond, en velen begonnen zich tegen de Heere te keren. Dit dan is de afval der profeten. 5. En het lam dan zocht troost bij Baccus, maar het vuur van de grote oven had hem verteerd, maar het lam wist dit niet. 6. En toen dan het lam bij de resten van Baccus aankwam, weende het voor zessenveertig dagen. 7. En vele heiligen kregen medelijden met het lam, ook enkelen die van de Heere waren. 8. Maar de toorn des Heeren ontbrandde tegen het lam en hen die medelijden hadden, en de grote oven verzengde hen allen. En grote angst viel op de rest van de profeten, en zij waren ziek voor enige tijd en kregen visioenen.

Vals medelijden bespot de gnosis en de economie van de gnosis. Vals medelijden is een geest van bedrog die valse beloningen wil uitdelen. Deze geest heeft lak aan de voorwaardes van de gnosis. Het is de geest van luiheid en spijbelen, valse feestjes in de stad.PAR week 4
hieroglyph : man met mes en lamDeze week-hieroglyph of hoofd-hieroglyph laat een aarzelende man zien die niet weet wat hij moet doen. Hij is de situatie aan het toetsen. Moet hij het lam afmaken, of fokken, of doorverkopen, of misschien zelfs loslaten.1. vrouw neemt wapen af van manDe vrouw maakt de man leeg, zodat hij geen bedreiging meer vormt. De man bewapent hiermee de vrouw, om zo de vrouw terug te geven wat door de man was gerooft.2. zee van lamsbloedHet is niet makkelijk te komen tot deze zee. Kom te snel tot bloed en bloedvergieterij en het zal je verpletteren. Er zijn veel wetten en regels voor. Gnosis-lozen kennen die wetten niet, en zijn bloedvergieters te pas en te onpas. Er is een pad tot de zee van lamsbloed, waarin verjonging plaatsvind. Dit pad moet gekend worden.3. man staande aan de zee van lamsbloed

Dit is een man die het lam heeft overwonnen, om zo door de zee van lamsbloed terug te keren tot de moederschoot. De man zal hierin moeten zwemmen en baden om zo niet bloedloos tot de amazones te gaan.Strijdwagens 1 1. Wij hebben toegang tot het heiligdom van de Moeder door het bloed van de vijand.

 2. De muren en voorhangsels die Haar heiligdom verborgen hielden zijn door het bloed van de vijand opengescheurd.Strijdwagens 6 1. Geen zondaar kan tot Haar naderen. Het vergoten bloed van de vijand is tegen hen.

 2. Genade veroudert. Loon verjongt en vernieuwt het denken.

 3. Genade is het haten van de tucht. Genade is het materialisme. Loon is het aanvaarden van de tucht, en daardoor tot hogere kennis komen.Waakhonden 3 1. Door Haar Woord schiep zij de gewesten en de onderwereld, door het bloed van de vijand. Door het bot van de vijand richtte Zij Haar kampen op.

 2. Komt daarom tot de zon van bloed, want Haar vuur is bloed. Hierin spreekt Zij. 1. En zo bidden Haar heiligen : U geneest ons door het bloed van de vijand.

 2. U herschept en vernieuwt ons door het bloed van de vijand.4. rivier van lamsbloedIn deze hieroglyph zien we hoe de rivier van lamsbloed, die vanuit de zee komt een pad is door de wildernis. Dit is om in de wildernis veilig te blijven tegen de streken van het valse lam. Wij moeten de rivier van lamsbloed volgen.5. rivieren van lamsbloedHier zien we de rivier van lamsbloed in het meervoud, waar de rivier zich opsplitst in de delta. Delta's zijn belangrijke plaatsen in de gnosis, omdat hier de verschillende takken van de industrie te zien zijn.6. vrouw of klein meisje staande aan de rivier van lamsbloedDe vrouw is hierdoor jong gebleven, heeft haarzelf terug gevonden, door de verjonging door het lamsbloed. De geest van het valse medelijden met de krachten die haar wilden vernietigen heeft haar niet gekregen. Zij is geen dienaar van JOM. Zij heeft JOM genadeloos verslagen en heeft haar loon ontvangen.7. vrouw met een mandDe geemancipeerde vrouw met de mand van de jachtopbrengst. Zij heeft loon gekregen, en de mand is een teken dat zij een bezitster is. Dit in tegenstelling tot de man zonder wapen, die dieper de leegte in moet.8. naakte man die door twee naakte vrouwen met stokken wordt geslagenDit is een sterk symbolische hieroglyph. Naaktheid is het symbool van leegte en openbaring. De twee vrouwen proberen de man te initieren. Naaktheid zonder tucht is een sluier die eindigt in de stad. Het slaan met de stok is een symbool van een alarm. De vrouwen willen de man wat duidelijk maken. Voor de man is dit een teken van wedergeboorte. De man wordt zo weer verbonden aan zijn moeder, en wordt weer kind. Deze hieroglyph is een natuur-fenomeen.9. twee naakte mannen slaan een naakte man met een stokDe naaktheid laat zien dat het om een wildernis stam gaat, maar is dus zwaar symbolisch. De twee mannen willen de andere man initieren. Het is een collectieve hieroglyph die zich in iedereen bevindt : Er is een ongeinitieerd deel en een dubbel geinitieerd deel, omdat de initiatie ook tegelijkertijd een symbolische meerderheid vormt vanwege de diepte ervan. Zij willen het andere deel hierop aansluiten, zodat zij de man aan de moeder kunnen overdragen. Het is iets heel natuurlijks, en het is zo onderdrukt door de stad.10. twee naakte mannen slaan twee naakte mannen met een stokHet ongeinitieerde deel rebeleert tegen de tucht, en heeft er een tweede ongeinitieerde bijgeroepen, maar de geinitieerde delen, die de geheimen van de tucht kennen en hebben aanvaard, hebben zo na door de stok geslagen te zijn zelf ook een stok gekregen, in tegenstelling tot hen die de tucht haten.11. vier naakte vrouwen slaan twee naakte mannen met een stok

Doordat de twee geinitieerde mannen trouw bleven aan de tucht en de moeder kwam er gnosis tot hen in de vorm van vier vrouwen om hen te helpen in de tucht en de initiatie. Hier brachten zij de twee ongeinitieerde mannen naartoe om hen aan de viervoudige moederschoot te onderwerpen.12. vier naakte vrouwen slaan een naakte man met een stokHier zijn de twee ongeinitieerde delen van elkaar gescheiden, zodat ze elkaar niet meer kunnen ondersteunen, bemoedigen en helpen. Ze worden afgezonderd in de viervoudige moederschoot, als een nog diepere naaktheid en leegte. Zo kunnen ze beter geinitieerd worden.13. anale geboorte van een jongenDit is het resultaat, dat de afgezonderde geinitieerd wordt in de moederschoot, verjongd en tot nieuwe geboorte komt door de anus wat een veelvoorkomende vorm van geboorte is in de onderwereld, waar ook het EE over spreekt. De vagina is vaak een beeld van de heilige gebondenheid, de kooi (chasma), en de anus is vaak een beeld van de tucht, de kastijding en de eeuwige verdoemenis (checed).14. fallus van een man wordt gezalfd met lamsbloed uit een bak waar een lam in zit.Het lam staat voor wedergeboorte, verjonging, buitenaards contact, en is verbonden aan de leeuw steen. Niet ieder lam is vals. Het is een strijd tegen valse lammen in de gnosis gewesten, niet tegen lammeren op zich in het materiele. Dit is een grote waarschuwing die wij telkens weer geven. De aardse lammeren zijn betoverde prinsen. Zij moeten vorstelijk behandeld worden. Zij zijn betoverd door JOM en haar gevolg. Ook varkens zijn betoverde prinsen van de gnosis. Het zijn de eeuwige kinderen van de gnosis. Het zijn magische kinderen. Daarom heeft JOM hen vervloekt en betoverd. Het zijn hele intelligente dieren. De jacht is in de onderwereld op demonisch vee. De fallus is een biologische antenne voor deze jacht. De fallus is overmatig gesexualiseerd en gedemoniseerd juist om deze reden. JOM wilde de jacht op haar doven. De antenne van de gnosis moet gezalfd worden met het vergoten bloed van het valse lam, om zo in contact te blijven met de gnosis gewesten. Hiervan is mirre een beeld. Dit is om gevoelig te worden voor de stem van de gnosis die door de wildernis leidt.15. man met deken om zich heen die van een kom met lamsbloed drinkt.Het drinken van het lamsbloed om alle delen in jezelf weer met elkaar te laten communiceren. Het brengt de biologische schakels tot stand.Zo zijn we aan het einde gekomen van de vierde par-week van de lamsjacht.Hoofdstuk 25. Het Berijden en Temmen van LAZARDe demonische, aardse spieren, de gematerialiseerde geestelijke aids, worden bestuurd door de geestelijke spieren, door LAZAR, de stormvogel van het bloed van Jezus. Op gezette tijden moet deze geest bestreden worden. Niet teveel en niet te weinig. Ook deze geest moet getemd worden en bereden. Deze geest die door het Vaticaan werkt komt oorspronkelijk uit het boek van de nacht, uit Arabie. De geestelijke spieren moeten geinjecteerd worden met de leegte. LAZAR is vallende en verliest zijn vleugels, zodat hij niet meer kan heersen in de lucht. Op de grond veranderd hij in een leeuw. Deze leeuw moet verder getemd worden en bereden. LAZAR is het bloed van JOM, het bloed van Jezus, als de schuilplaats van JOM. In het OT komt JOM, Jezus, ook voor als de Leviathan, de snelle slang.


Het lot van Leviathan is ook het lot van het bloed van Leviathan, LAZAR. Zij zullen beiden tot een kip gemaakt worden. LAZAR is de trots van de spier, een ziekelijk gezwel wat de mensheid in slavernij houdt tot het licht. Deze spier moet slinken en geslagen worden, zoals YAAKOB. De slag op Yaakob's heup was een grote stap terug naar het paradijs, naar de oorspronkelijke man. Yaakob ontving in zijn lichaam hiermee het paradijselijke vruchtbaarheidsdeel, wat in diepte kreupelheid betekent. De Leviathan zou overvallen worden door ANAN, wat het herstel van de goddelijke necromantie betekent, en goddelijke barbaren. De Amazonen zouden afrekenen met de Leviathan, de oude slang, en zijn bloed, LAZAR.


Iyowb 23


: 10 – Toetste God hem, dan zou hij als een verentooi tevoorschijn komen, hebbende de windgod en geest overwonnen.


Iyowb zou dus zelf de verentooi worden. Iyowb is de troon van God, de opslagplaats van de gnosis. Iyowb zou worden tot de SAPPIL, het saffier. Hiertoe moest hij de spier van de Leviathan breken, het bloed van de Leviathan, LAZAR, verslaan. Hij zou namelijk de tooi met de veren van LAZAR worden.


Zo zagen we :


ARREN – het lamsvacht – de overwinning over Jom, Jezus

IYOWB – de verentooi – de overwinning over LAZAR, het bloed van Jezus


In het boek Iyowb wordt Iyowb beschreven als een verentooi die voortkomt vanuit de beproeving. Die beproeving is de Leviathan, de spier van de Behemoth. Dit komt ten diepste neer op LAZAR, de spier van de Leviathan, als het bloed van Jezus. Iyowb werd dus geplaagd door het bloed van Jezus, en had toen al een strijd daartegen te voeren. Iywob is dus een verentooi die voortkomt vanuit de beproeving, vanuit de strijd en de jacht op de kip-geesten, vanuit het offeren van de AWPA. De verentooi is ook dat wat voorkomt vanuit de scalpering. De scalpering was altijd verzegeld door de doornenkroon van Christus, wat dus een machtige deur is tot de verentooi. De doornenkroon houdt Iyowb verborgen, daarom is het van belang om door te dringen tot het mysterie van de doornenkroon. Zij is een zegel. Ook de onthoofding van Johannes de Doper, en de haarafsnijding van Simson wijzen op de scalpering. Wij werden door de plaag van het bloed van Jezus gescalpeerd en besneden. Moeder God gebruikte het als Haar voorhangsel. LAZAR is Haar wachter. Juist de mannelijke suprematie is de valstrik die Zij heeft opgezet.Jezus kwam om het zwaard te brengen, de besnijdenis. Dit was LAZAR, het bloed. Zo kon het volk terugkeren tot de zuivere Levitische ordes, om zo terug te kunnen keren tot Iyowb. Moeder God tuchtigde ons door de plaag van het bloed van Jezus, door LAZAR op ons af te zenden, die wij moesten verslaan. Moeder God stelde onreine, trotse mannen over ons aan die wij moesten verslaan. Zij bracht ons onder de mannelijke suprematie. Het bloed van Jezus is een voorhangsel in haar tent, wat wij moeten verscheuren. Eerst moest dit bloed ons verscheuren. Het bloed van Jezus maakte huwelijks-slaven. Wij werden uitgehuwelijkt aan de afgoden, en ten diepste is dit de geest van verkrachting. Zij moesten ons verscheuren, anders zouden wij namelijk nooit door het LAZAR-voorhangsel heen kunnen komen. Alleen verbrokenen, verscheurden, kunnen door dit voorhangsel heen. De rest zal zelfs vergaan, dus het is een zaak van leven en dood.


In die zin moeten wij de vijand als een wapen gaan gebruiken. Zij zijn nuttig wanneer wij beseffen hoe wij ze moeten gebruiken. LAZAR is ons mes in de oorlog en de jacht. Zo zal de vijand zijn macht verliezen.


Zalig zijn zij die LAZAR beheersen,

Zalig zijn zij die LAZAR gebruiken als een mes,

Zalig zijn zij die LAZAR hebben overwonnen,

Zalig zijn zij die het geheimenis van LAZAR kennen


De verslagen LAZAR wordt dus tot een oorlogs-fetish.


PAR week 5
hieroglyph : berg


De week-hieroglyph is een berg, het beeld van promotie.


1. kippenveer


Door de lamsjacht wordt JOM ten val gebracht. Dit wordt ook als een feest gevierd, als het feest van de val van JOM. Dit veroorzaakt ook de val van LAZAR, het bloed van JOM, de stormvogel van de paus. Dit zijn twee kippen. In die zin zijn de lamsjacht en kippenjacht nauw aan elkaar verbonden. De kippenveer is een teken van de overwinning over de valse kip.


Kippenjacht :

van het overmoedige tot het gefundamenteerde
van nuchterheid tot dronkenschap
van pseudo-leegte tot toets-leegte
van leegte-doel tot leegte-middel
van wetteloosheid tot wet
van tuchteloosheid tot tucht


Door de lamsjacht komt verjonging en wedergeboorte, buitenaards contact. Door de kippenjacht komt er wet, zonde, schuld, oordeel en tucht als tegenstelling tot de bedekkingen van de stad. De kippenjacht herstelt het voorgeslachtelijk contact als de vos steen. De vos is ook een beeld van de verborgenheid en de duisternis. Daarom is de kippenjacht ook :


van licht tot duisternis


De kippenjacht leidt tot dieper in de duisternis. In de kippenjacht moeten de valse lichten van JOM verbroken worden. De vos is ook het beeld van de verbrokenheid en de leegte, wat ook door de kippenjacht uitgebeeld wordt :


van valse trots tot verbrokenheid


Zo gaat de valse natuur er geheel aan. Het valse licht is een parasiet, een verlammende geest, die door de kippenjacht overwonnen moet worden. Zo zal de poort tot de duisternis opengebroken worden. Hierin zal de spier sterven, het ziekelijke licht van geestelijke aids. Juist in de diepere duisternissen zijn de jachten op de valse bokken, varkens en buffels, bizons (runderen). De kippenjacht is het voorportaal hiervoor. In het EE had de ruiter van de draak de vos de nek gebroken. De ruiter op de draak is het zwarte boeddhisme, een grote uitdover van de jacht.


De hoofden van de draak kunnen ook ruiters zijn in het Aramees, de opperhoofden. De kronen zijn in het Egyptisch de lichten, als de lichten die de grotere duisternissen verborgen houden. Dit zijn de boeken van de Arabische nachten. Kronen zijn in het Egyptisch verbonden aan beroemdheid, vandaar de roem van de Duizend en Een Nacht. Ook dit zijn ruiters van de draak, of de ruiters van de ruiters van de draak, de ruiters van Mercurius, het zwarte boeddhisme, het bloed van Horus-Rian.


2. man die van berg springt of van berg wordt geduwd


Alles gaat weer terug naar de leegte. Wij mogen niet verstenen in onze promoties. Ook die promoties moeten weer verbroken en afgenomen worden.

Hoofdstuk 26. De Verbreking van de Glazen SEPRA-wand


Lazar is het oog van JOM, het bloed van JOM-Jezus, zoals Mercurius-Petrus, oftewel SEPRA, dit is van Horus-Rian. Dit zijn twee verschrikkelijke glazen wanden van de glazen stad die wij aan het doorbreken zijn. Het zijn twee enorm bedriegelijke geesten die de mens in de stad dienen te houden. Deze wanden zijn ook in het menselijk lichaam. LAZAR is de horizontale wand tussen het kern-lichaam (gnosis), en het zielse lichaam (ziel), en SEPRA is de vertikale wand tussen het binnenlichaam en het buitenlichaam. Als de SEPRA wand is verbroken, wat nu gaande is, dan worden de binnenste zielen geinfiltreerd, en vandaaruit de gnosis-kernen, wat vaak gewoon de geest is die een afvallig mens beheerst, als het lichaam van de valse stad. De fles moet dus stukgeslagen worden. LAZAR en SEPRA zijn het spiermechanisme, waarin LAZAR de trots van de spier is, en SEPRA de eigenlijke spier. Dit moet vervangen worden door de fallus en de trots van de fallus, oftewel het paradijselijke mechanisme van het lichaam : de verslapping, de erectie en de ejaculatie. Dit moet onze trots zijn, om aan de trots van het spier-mechanisme te ontkomen. Het spier-mechanisme heeft de twee valse ogen : LAZAR en SEPRA, opgericht, als een heftig krijsend alarm van de stad.


Na de dood van de moeder der rampen, Sjaoeahi Omm (JOM) El-Daoeahi, in het vierde deel van het boek van de nacht, komt LAZAR, haar oog, opzetten als een verschrikkelijke wolf, die vrouwenjager en knapenverslinder wordt genoemd, en met harde hand heerst over de dieren. Hij wordt vergeleken met een valk die bedrieglijk spreekt tot de patrijs om die uit haar schuilplaats te lokken om zo te verslinden. Op zijn beurt wordt de wolf dan bedrogen door een slimme vos die tijden door de wolf was onderdrukt. De vos lokte hem in een wolvenval, waarna de wolf gestenigd werd door de jagers. Hierin is het einde van LAZAR.


LAZAR is een verschrikkelijke macht van scheiding, en SEPRA van verwerping, die nauw met elkaar samenwerken, maar die ook door de Amazones gebruikt worden. Wij hebben ze beiden nodig. LAZAR is de uitvoerende macht van SEPRA. SEPRA is het gehele gerechtelijke proces tegen de gnosis. Beiden zijn het grote machten van bedrog.


Zoals LAZAR een korte afstands-wapen is, een mes, zo is SEPRA een lange afstands-wapen, een speer, als de speer van Saul. Wij moeten deze speer buitmaken en temmen. Wij moeten de SEPRA berijden.


3. man draagt lendenhangsel (rokje) van veren


De man of jongen onderworpen aan de gnosis overwint LAZAR, de vurige stormvogel, en ontneemt deze zijn veren, om die om zijn middel te hangen, als een voorhangsel. LAZAR is zijn mes en bescherming in die zin dat alleen zij die ook LAZAR hebben overwonnen tot hem kunnen komen. Overwonnen en verslagen demonen zijn een grote toetssteen. Zij die deze valse geesten niet hebben overwonnen zullen door deze fetishen verbrijzeld worden, en afgehouden.


4. naakte vrouw die op een hoop lamsvellen zit


Deze amazone heeft meerdere valse lammen overwonnen en onderworpen, en hun huiden genomen, om daarop te tronen. Alleen zij die deze valse lammen hebben overwonnen kunnen tot haar komen. Zo niet, dan zullen zij magisch afgehouden en gekastijd worden door deze lamsvellen.Hoofdstuk 27. De Lamsjacht – Strijd Tegen De Valse Slaap


Een van de belangrijkste dingen in het leven en wat een essentieel deel van de gnosis is is het ontdekken van de cryptiek van de dingen. Ook de lamsjacht op het valse lam is diepe cryptiek, namelijk die van het overwinnen van de valse slaap. De kippenjacht op de valse kippen daarentegen is de strijd tegen het valse ontwaken en waken. Wij moeten dus door deze zeer cryptische jachten komen tot een nieuw slapen en waken. Dit is een groot en kostbaar sieraad van de gnosis, een groot fundament. Dit ritme moeten we zien recht te krijgen, in beeld.


Het Scorpio teken, de kippenjacht. De kippenjacht is een voorbereidende jacht. Dieper in Scorpio, in de paradijselijke leegtes, komen we tot de bokkenjacht, op bokken en renbokken, oftewel : 'van het letterlijke komen tot het symbolische', wat overgaat in Gad.


De kippenjacht, de jacht op valse demoon-kippen, is ook de verbreking van de gehechtheid aan aardse kennis, en herinnerings-zucht, die een mens tegenhoudt om de leegte binnen te gaan. We moeten komen tot het punt waar de klaagrivier en de rivier van vergetelheid elkaar kruizen.


De kippenjacht is er om zo overmoed te overwinnen, en gehechtheid aan herinneringen en het aardse, het valse waken. Daarna kan de kippenjacht overgaan in de bokkenjacht om zo van het letterlijke te komen tot het symbolische en het cryptische.


In de kippenjacht moet dus het valse geheugen overwonnen worden, de valse geschiedenis, waarin zielen in een valse waak-toestand worden gehouden, een groot gif.


Wij kunnen dingen alleen cryptisch bekijken door de slaap, omdat we door de slaap komen tot het surreele, de diepere lagen van het bewustzijn.


Daarom moet als eerste de valse slaap overwonnen worden door de lamsjacht. JOM moet verslagen worden, want zij vergiftigd zielen met de valse slaap, door haar giftige klauwen, haar giftige nagels die zij volop gebruikt in haar strijd om zielen van de gnosis af te leiden.


In die zin is de lamsjacht dus de fundamentele jacht voor alle andere jachten. Zonder de lamsjacht worden wij niet tot hogere jachten toegelaten.


5. man knielt voor vrouw


De man die zijn valse slaap in de lamsjacht verliest, en zijn valse geheugen, krijgt een heel ander leven, waarin hij vrijkomt van de leugen van de mannelijke superioriteit. Zo knielt hij voor de vrouw van de gnosis, als terugkomende tot zijn moeder, de bron.Hoofdstuk 28. De Chemie van de Gnosis


Lamsjacht – strijd tegen de valse slaap

Vissenjacht – strijd tegen de valse toekomst

Kippenjacht – strijd tegen de valse ontwaking

Renbokkenjacht – strijd tegen de valse materie/ letterlijkheid


De jachten kruizen allemaal met elkaar, hebben op sommige punten overeenstemmingen, zoals de kippenjacht en de varkensjacht kruizen in het geheugen, in de geschiedenis. De kippenjacht is de strijd tegen het valse waken, wat gebouwd is op het verleden, het geheugen, en zo via de renbokkenjacht overloopt in de varkensjacht die de daadwerkelijke geschiedenisput is waarin er gestreden wordt tegen de dieptes en bronnen van de valse geschiedenis, als het recoderen van het geheugen. Daarna gaat het over in de runderjacht, de strijd tegen de valse interpretatie.


Varkensjacht – strijd tegen valse geschiedenis/ geheugen

Runderjacht – strijd tegen valse interpretatie


Laten we kijken hoe een demoon-kip werkt, hoe een demoon-kip een ziel vals doet ontwaken : Dit gaat door het vervalsen van de chronologie, de tijds-volgorde. Tijden worden door elkaar gehaald, zodat er een andere tijds-volgorde bestaat die op de ziel worden geprojecteerd. Hierdoor valt de ziel in een valse slaap, waarin hij een valse droom krijgt, als het toedienen van een drug. De kippenjacht is dus ook de jacht op de valse chronologie. Op dit fundament van de valse droom, het valse ontwaken, wordt verder gebouwd met valse verjonging en valse veroudering, om de ziel zijn identiteit te laten verliezen, om de ziel op te splitsen, om zo een arena te hebben om de ziel onder controle te krijgen.


Er wordt gerommeld met de verhoudingen van tijd en plaats. Er wordt gerommeld met de groottes van tijd en plaats. Er zijn verschillende vormen van chronologie : De chronologie van tijd, de chronologie van plaats, en de chronologie van grootte. Er wordt dus gerommeld met de chronologische verbindingen en verhoudingen. Er wordt gerommeld met nummeringen. Dit gaat dus niet alleen maar om de tijd-indeling en volgorde, maar ook die van de geografie, de plaatsen. Zo worden er door valse verschuivingen illusies geschapen. We moeten de chronologie in verschillende dimensies gaan zien. Laten we kijken hoe in de hogere dimensies de jachten er dan uit gaan zien :


De chronologische jacht :


Lamsjacht – valse plaats-chronologie, verbindingen, volgordes in de geografie

Vissenjacht – valse verhoudingen in grootte van de plaatsen in de geografie

Kippenjacht – valse tijd-chronologie, verbindingen, volgordes in de tijd, geschiedenis

– valse aantallen, valse nummers

Renbokkenjacht – valse verhoudingen in grootte van tijd, vals verlengen en verkorten van tijd

– valse veroudering

Varkensjacht – valse volgordes van principes

Runderjacht – valse hierarchieen van principes, tijd en plaats

– valse verjonging


Dit heeft te maken met de chemie van de gnosis, en de wetten van de chemie. Dit is de scheikunde van de gnosis. De chronologieen moeten hersteld worden.
Hoofdstuk 29. De Heilige Bevrorenheid


De hierarchieen van de amazones zijn belangrijk om alles weer recht te zetten. Dit gaat ook om de hierarchieen van het lichaam. De spieren moeten onderworpen worden aan de fallus. Dit gebeurt in de runderjacht :


kalfjacht

runderjacht

gnoejacht

buffeljacht

bizonjacht


Ook moeten de spieren onderworpen worden aan de tepels en aan de voeten. Zo wordt LAZAR onderworpen, de knapenverslinder en de vrouwenjager, waardoor er recht gedaan wordt aan vrouw en kind. LAZAR moet bereden worden, evenals SEPRA.


De verzen van het boek der nacht zijn heel esoterisch, draderig, wat gelijk staat aan 'pezig'. De pezen zijn de verbinding tussen de spieren en het bot, die door de heilige verhongering, het ingaan tot de leegte, de spieren moeten overnemen, moeten laten slinken, om zo af te rekenen met de mannelijke suprematie. In het boek der nacht wordt de fallus de grote honingpees genoemd. In het vijfde deel wordt Zacharia de vader van de grote pezen genoemd. Zacharia is een beeld van Judas, de spion. Het verhaal van Moedervlek gaat over een jongen genaamd Moedervlek die door zijn rijke ouders opgesloten wordt gehouden in een kelder om hem te beschermen voor het boze oog. Hier groeit hij op, maar op een dag laat een slaaf na het brengen van voeding de deur openstaan, en zo komt Moedervlek tot de buitenwereld. Omdat hij zo lang opgesloten heeft gezeten wil hij op reis naar Damascus, Aleppo en Bagdad. Hij wordt beschreven als een jongen met een stem bekoorlijker dan David in het bijzijn van Saul. In de woestijn verliest hij al zijn bezittingen door woestijnrovers, maar hij bereikt uiteindelijk bijna naakt in Bagdad. Hier wordt hem een heleboel rijkdom aangeboden door een man die lust heeft naar hem, maar dit slaat hij af, en komt door omstandigheden in contact met een vrouw, waarna de sexuele daad esoterisch wordt beschreven, zoals ook in de grondtekst-lagen van de Psalmen van David dit gebeurt.


Het binnengaan van de vagina wordt op deze manier beschreven : Het binnengaan van de kristallen gang door de triomfpoort, tot aan de overwinningspoort. Dan wordt hij Zacharia genoemd, oftewel Judas, de spion. Verder wordt het beschreven als het komen tot de markten van maandag tot en met donderdag, om zo de vrijdag te bereiken waarop er rust is. De zaadlozing en de verslapping van de honingpees wordt dan beschreven als het in slaap vallen. Moedervlek wordt beschreven als een hogere goddelijkheid dan David. Dit is dus een strijd tegen de geest Etnus, de valse David. De glazen SEPRA-wand is als het maagdelijk vlies wat doorbroken moet worden. Dit is als het valse ijs. Hierin moeten wij op zoek gaan naar het ware, hemelse ijs, de heilige bevriezing. Dit is niet noodzakelijk kou, want ook in de tropische onderwereld is er bevriezing, en dit heeft niets met kou te maken, maar met vertraging, de heilige vertraging. Dit gebeurt wanneer we de chemie, de scheikunde, van de gnosis gaan zien. Hierin ontstaat het nieuwe lichaam, waar de spieren worden vervangen door de pezen, oftewel het fallische lichaam. De pees is de fallus.


6. een paal waaraan twee vissen hangen


De AIRO, de vissenjacht, staat in het Grieks ook voor de opstanding en geweld, ook het doden, het opheffen van de hand, YAD, oftewel de erectie, waardoor de vissenjacht belangrijk is voor het slagen in de arena en de oorlog. In het Grieks is de vissenjacht voor de arena-slaven om hen alert en doeltreffend te maken. Zij worden hierdoor geoefend in de strijd en het vechten. Hierom is de buitgemaakte valse vis een belangrijke fetish.


De vissenjacht-slaven, moesten de palen oprichten, en hielden zich bezig met het opstellen van de fetishen om voor te bereiden op de strijd. De ARREN, de overgang van de lamsjacht tot de vissenjacht, was ook de elixer van de eeuwige jeugd voor de Levieten. Ook hielden de vissenjacht-slaven zich bezig met de wassing van offerdieren, sinds zij verbonden waren aan water.

Hoofdstuk 30. Moedervlek


In het verhaal van Moedervlek wordt duidelijk dat alle gnosis verdient moet worden. De gnosis wordt gepersonificeerd door de hoeria's, de amazones van het paradijs, en toenadering tot hen is alleen door de oorlog, waarin de valse geesten overwonnen moeten worden. Dit is alleen voor de overwinnaars. Dit is alleen door de kennis, dus geen oppervlakkige relaties. Moedervlek moest eerst alles verliezen om te kunnen overwinnen. Nadat contact met de gnosis werd voorgesteld als een trofee door de oorlog, de esoterische beschrijving van de sexuele daad, komt Moedervlek tot een andere hoeria die de personificatie is van de maand Ramadan. Ramadan is de vastenmaand van zowel de Islam als het boek van de nacht. Dit staat ook voor de sexuele onthouding, en is dus de verhongering in vele opzichten. Dit is de Ismaelitische leegte, en één van de vijf zuilen van de islam, zoals het ook een zuil is van het boek van de nacht. Ramadan is geen oppervlakkige pleziertocht, maar leidt tot diepe wildernis, want toen hij tot de hoeria Ramadan was gekomen werd hij door een list vals beschuldigd, en werd hij van de hoeria gescheiden en in de gevangenis geworpen om te wachten op zijn doodsvonnis.


Hij zou opgehangen worden. In de gevangenis werkte een vriend van hem die in zijn onschuld geloofde en ervoor zorgde dat er een andere veroordeelde opgehangen zou worden in zijn plaats die veel op hem leek. Hij liet Moedervlek toen ontsnappen uit Bagdad naar Alexandrie in Egypte. Hier kocht hij een winkel en bedreef handel. Toen hij alles had verkocht, wilde hij ook de winkel weer verkopen. Op dat punt werd hij door een andere hoeria ontvoerd om hem te doen werken in een monnikenklooster. Hij moest in het bos werken, in de tuin en het klooster schoonmaken, en dit moest altijd voor de middag klaar zijn, en dan moest hij voorbijgangers verplichten, goed of kwaadschiks, het klooster binnen te gaan om te luisteren naar het onderricht. Hij kreeg hiervoor een ijzeren staf waarmee hij op koninklijk bevel de weigeraars de hersenen moest inslaan. Deze diepe beeldspraak komt ook terug in de apocalypse van de bijbel :


Openbaring 12


4. En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, om, zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden. 5. En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf; en haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon. 6. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar twaalfhonderd zestig dagen onderhouden zou worden.

Dit gaat dus over Moedervlek, hij die David overstegen heeft.


Openbaring 2


26. En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen; 27. en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb, 28. en Ik zal hem de morgenster geven. (Tyatira)


Zo zien we dat het boek van de nacht de verzen van openbaring openbaart in hun diepere betekenis.


Psalm 2


4. Die in de hemel zetelt, lacht;

de Heerin spot met hen.

5. Dan spreekt Zij tot hen in zijn toorn,

en verschrikt hen in haar gramschap:

6. Ik heb immers mijn koning gesteld

over Sion, mijn heilige berg.

7. Ik wil gewagen van het besluit des Heerinnen:

Zij sprak tot mij: Mijn zoon zijt gij;

Ik heb u heden verwekt.

8. Vraag Mij en Ik zal volken geven tot uw erfdeel,

de einden der aarde tot uw bezit.

9. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots,

hen stukslaan als pottenbakkerswerk.


Ook deze Psalm gaat over Moedervlek. Wij gaan van hoeria tot hoeria, oftewel van gnosis tot gnosis, waarin we alles verliezen, om zo de ijzeren staf te ontvangen waarmee we de wand van SEPRA zullen verbreken om zo in het hemelse ijs te komen, de heilige bevrorenheid, de heilige vertraging.


Hoofdstuk 31. Rituelen voor de Lamsjacht


De lamsjacht is één van de kleinere jachten, als een voorbereidende jacht. Dit beeldt uit de jacht op de kinderen van de vijand. Voordat de lamsjacht kan plaatsvinden moeten de babies van de demonen verslagen worden, de valse baby-demonen, de nakomelingen van de duivel. De bijbel staat vol met gruwelijke baby-moorden die het volk Israel moest uitvoeren op de heidense volkeren, en ook offerden zij soms hun eigen kinderen aan de Moloch. Dit heeft alleen maar waarde in esoterische zin, als het gaat om de strijd in de onderwereld tegen de valse baby-geesten, het zaad van de duivel. Dit zijn klagende, jankende babies als Jom, om zielen bezeten te laten raken. In de territoriale oorlogsvoering moeten deze valse baby-geesten overwonnen worden. Zij moeten geroofd worden en geofferd ter voorbereiding op de lamsjacht. De jager moet ingesmeerd worden met het bloed van de demonische baby-geesten. Grondtekstelijk gezien gebeurde dit in de ERETS, de onderwereld, dus niet in de materiele wereld. Het gebeurde in de gewesten van de gnosis. Zo krijgt dan in de paradox de Egyptische vorst waarde, en ook Herodes, die streden tegen de Jezus-geest, tegen de geest van het christendom.


Zonder dit bloed kunnen wij niet tot de hoeria's, de amazones van het paradijs, naderen, en zonder dit bloed kunnen wij niet tot de lamsjacht naderen. Herodes is in de wortels EIDO, wat onderscheiden en kennen betekent (gnosis). Hij slachtte de jongetjes af van twee jaar en jonger in het Bethlehem gebied. De Egyptische vorst in de onderwereld liet alle jongetjes die geboren werden uit de vijand verdrinken om tegen de Mozes geest te strijden.


Dit is ook de esoterische betekenis van Psalm 137 :


8. Gij, dochter van Babel, ter verwoesting bestemde,

gelukkig hij, die u zal vergelden

hetgeen gij ons hebt aangedaan;

9. gelukkig hij, die uw kinderen zal grijpen

en tegen de rots verpletteren.

Ook moesten de Israelieten soms de kinderen van de vijand afslachten, bijvoorbeeld wanneer er een gebied in het beloofde land werd ingenomen, of van de afvalligen in hun eigen volk. Dit kan alleen esoterisch begrepen worden.


I Samuel 15


2. Zo zegt de Here der heerscharen: Ik doe bezoeking over wat Amalek Israël heeft aangedaan, hoe hij zich hem in de weg heeft gesteld, toen het uit Egypte trok. 3. Ga nu heen, versla Amalek, slaat al wat hij bezit met de ban en spaar hem niet. Dood man en vrouw, kind en zuigeling, rund en schaap, kameel en ezel.


Hosea 14


1. Samaria moet boeten, omdat het weerspannig is geweest tegen zijn God. Door het zwaard zullen zij vallen, hun kleine kinderen zullen worden verpletterd, hun zwangere vrouwen zullen worden opengereten.

Hosea 9


16. Efraïm is geslagen, hun wortel is verdord; vrucht zullen zij niet zetten. Wanneer zij nog kinderen zouden voortbrengen, zal Ik de lievelingen van hun schoot doden. 17. Mijn God zal hen verwerpen, omdat zij naar Haar niet geluisterd hebben; en zij zullen dolende zijn onder de volken.

Ezechiel 9.


5. Tot de anderen zeide Zij te mijnen aanhoren: Trekt achter hem aan door de stad en slaat neer. Ontziet niet en hebt geen deernis. 6. Grijsaards, jongelingen en jonge meisjes, kleine kinderen en vrouwen, moet gij doden en verdelgen; maar niemand die het teken draagt, moogt gij aanraken; bij mijn heiligdom moet gij beginnen. Toen begonnen zij bij de mannen, de oudsten, die zich vóór de tempel bevonden. 7. En Zij zeide tot hen: Verontreinigt de tempel en vult de voorhoven met gedoden. Gaat heen. Gaat heen en slaat neer in de stad.


Jesaja 13.


16. en hun kinderen zullen voor hun ogen verpletterd worden, hun huizen geplunderd en hun vrouwen geschonden. 17. Zie, Ik wek tegen hen de Meden op, die zilver niet achten, noch in goud behagen hebben; 18. hun bogen vellen knapen: zij kennen geen erbarming met hulpeloze babies en zelfs met kinderen zullen zij geen genade hebben.


Ook in de Amazone mythologie worden ongewilde pasgeboren jongetjes vaak verdronken of geofferd, en doet wat dat betrefd niet onder voor de bijbel. Moedervlek moest allen die het onderricht afwezen slaan met de ijzeren staf, de hersenen inslaan, ook die van kinderen, wat symboliek is. God, de gnosis, rekent geheel af met de vijand, ook met hun zaad. De kinderjacht is in dat opzicht een belangrijk onderdeel en fundament van de lamsjacht, als de jacht op de valse baby-geesten.


7. man staat bij een kamphek gemaakt van botten


Van de vijand moeten de onderdelen gebruikt worden om het kamp te bouwen, zodat de vijand tot nut wordt en niet meer op kan staan.


8. man staat bij kamphek van botten waarin bloed gedrenkte huiden van prooi aanhangen.


De vijand moet in zijn eigen bloed gedrenkt worden, gewassen worden, dus ook zijn huid, wat dan gebruikt kan worden volgens de rituele voorschriften.


9. man staat bij kamphek gemaakt van botten waaraan spieren geknoopt zijn.


In de Amazone mythologie was Zimran een spierenknoper, een spierenbinder. Hij nam de spieren van zijn prooi, en maakte daar tenten van, wapens en tuigjes. Ook maakte hij deze dingen van hun ingewanden. Dit was belangrijk, omdat de spieren zo'n groot gevaar zijn. Ook wij moeten spierenknopers worden, om de vloek van de spieren te verbreken. Ook kunnen spieren gebruikt worden in de hekken en muren van een kamp. Wij moeten doorgaan totdat de macht van de spier totaal is verbroken. Ook het schepenbouwen is hierin van belang, Noach.

De spieren van de demoon zullen je blijven bespotten, bedonderen en bedriegen totdat je de spieren hebt opgeknoopt voor een tent, een muur, hek, riem, wapen of schip. Spieren proberen voortdurend karikaturen van je te maken, om je proberen de afgrond in te helpen, totdat je die spieren vastbindt, opknoopt. Het gaat hier om de uiteindes van de spieren van de vijandelijke prooi. Wordt je lastig gevallen in je gedachtes en aangeklaagd met onzin, dan is dat een spieruiteinde. Knoop dit vast in een schip, bijvoorbeeld aan de zijkant, of in een tent, of een kamphek of voor een kampmuur, en knoop dan het andere uiteinde. Wij moeten vele van deze spieren opknopen. Zij moeten gewoon hun plaats krijgen, en zullen blijven klagen, schelden, zeuren, liegen en bedriegen totdat jij ze hun plaats hebt gewezen, en hen daar vast hebt gemaakt door de ambacht van het spierenknopen. Dat is de boodschap van Zimran. Er vindt nu een grote uittocht plaats, die gaat tot Zimran.


10. vrouw wast lamsvellen in bak met bloed.


Ook in het boek van de nacht gaan de wassingen vooraf aan alle dingen, en zijn de wassingen een belangrijke sleutel tot gebed en het naderen tot de hoeria's.


11. tent gemaakt van botten en spieren met daarover vellen gedrenkt in bloed.


Hier zien we de belangrijke vier-verbinding : bot-spier-huid-bloed, om goed gebruik te maken van de verslagen vijand.


12. vrouw doorsteekt baby


Deze hieroglyph komt ook terug in de bijbel. Het kind wordt niet gespaard. In dit opzicht gaat het over het zaad van de duivel in de onderwereld waar de amazone mee afrekent, heel symbolisch.


13. vrouw smeert man in met bloed van geslachte baby


Ook dit is een hieroglyph van de bijbel. De Levieten moesten zichzelf en elkaar wassen in het bloed van de vijand. Wanneer een amazone een man in leven hield, dan werd de man een gevangene of slaaf, en moest gewassen worden in het bloed van de vijand, ook om de man voor te bereiden op de jacht of de oorlog.


14. vrouw met mand op haar rug met een kind of kinderen erin, gaande tot een rivier om hen te verdrinken.


Deze hieroglyph komt ook uit de bijbel, uit Exodus, waar de Egyptische amazones werd opgedragen de pasgeboren jongetjes te verdrinken, en de meisjes te sparen. Dit moest gebeuren in de Nijl.


Exodus 1


22. Werpt alle jongens die geboren worden, in de Nijl, maar alle meisjes moogt gij laten leven.


Dit wijst terug op een Amazone rivier, de rivier van het verdrink-offer. Een stam van Amazones aan de rivier van het verdrink-offer is de Hiti.


15. twee vrouwen die een kooi op een kar voorttrekken waarin kinderen zitten, tot een rivier om hen te verdrinken.


Hier zien we een soortgelijke bijbelse hieroglyph uit Exodus, waar het nu gaat om twee vrouwen en meerdere kinderen, als een groot Amazone verbond tussen amazones.


Zo zijn we aangekomen bij het einde van de vijfde parweek van de lamsjacht.Hoofdstuk 32. De Verdere Verbreking van de SEPRA-Wand


Zo hadden de amazones een grote kinderoffer-cultus, zoals de Azteken, met het grote verschil dat dit in de gnosis gewesten was, in de onderwereld. Omdat de mens die kennis verloren heeft kijkt men nu hen van de valse ijzeren staf toe in het Midden-Oosten die deze dingen letterlijk en materieel uitvoeren, wars van de gnosis. Zij hebben de gnosis gestolen en verdraaid. Zij hebben de ijzeren staf van Moedervlek geroofd, en maakten het corrupt. De geweldadige, valse Davids-geest, de Etnus, sleept in zijn val velen mee. Dit is ook een valse Moedervlek uit het boek van de nacht. Alles wat we nu in het Midden Oosten zien gebeuren komt uit het boek van de nacht. Het boek van de nacht moet begrepen worden, en teruggeroofd worden, en door de gnosis worden uitgelegd.


In de demonologie van de amazones en de gnosis is er een kinderjacht en een baby-jacht, om het zaad van de vijand te doden. Geen man kan daar zomaar aan deelhebben. Wat we nu zien in de wereld is de valse jacht op de kinderen. Kinderen worden onderdrukt door de patriarchie. De amazones voeren jacht op de valse baby-geesten die de patriarchie in stand houden, de mannelijke suprematie. Een man kan dus niet zomaar aan die jacht deelnemen. Een man zal eerst verbroken moeten worden. Er nemen geen protserige, opgeblazen mannen deel in deze jacht. Zij worden doorstoken door de speren van de amazones en hun pijlen, in de nachten van de onderwereld.


De glazen Sepra wand van ijs is de scheiding tussen hemel en hel, de grote kloof, waaronder verschrikkelijk vuur is. In die zin werken vuur en ijs met elkaar samen als een groot oordeel. Dit is dus een grote test. In het boek van de nacht, in het zesde deel, wordt de brug over die kloof besproken, de brug tussen hel en hemel, die ook over de hel gaat, en waar iedereen overheen moet op de dag van de wederopstanding. Deze brug is genaamd de SIRAT. De lengte van die brug, die dus dwars door de SEPRA wand gaat is drieduizend jaar, en de trap naar die brug om erop te komen is duizend jaar, en de trap die er vanaf gaat is ook duizend jaar. De SIRAT is scherper dan een zwaard en dunner dan een haar. Deze brug komt ook voor in de Hadith, de apocrieven van de Islam. Aan beide zijden van de brug zijn haken als doornenstruiken die de mensen beoordelen op hun daden, en de slechterikken van de brug af zullen trekken om hen in het vuur te werpen onder de brug. Alleen door loon, door de gnosis, kan een mens over deze brug komen tot JANNA, het paradijs.


Zowel SIRAT als JANNA zijn hoeria's, personificaties van de gnosis. SIRAT komt ook voor in de Egyptologie als SARAT :


In het vierde uur van het Boek der Poorten zien we de wortel van Anubis, de gids van de doden. SARRAT, SARARAT, geeft geboorte aan twaalf slangen, aan de uur-godinnen. In het Hebreeuws is SAR de heerseres van de heersers, God. In de wortels is dit SARAR, Heer, Lord, die haarzelf heeft aangesteld, zelfverwerkelijking, zonder tussenkomst van een ander, zonder genade, maar door eigen verdiensten. In de bijbel komt zij terug als SARA, met als wortels SAR en SARAR. Zij betekent bewaakster en officieel, autoriteit, opperhoofd, als Godin en Heerin, in het Hebreeuws. Dit is een testend zwaard. SARAT is de verborgen godin. Zij werd vermannelijkt tot de oorlogsgod van de onderwereld : Anubis, de zwarte hond, jakhals, wolf, hyena, die de doden beschermde en bewaakte. Hier is ook de hedendaagse politie macht op gebaseerd. SARAT is in de Hadith en het boek van de nacht de brug SIRAT die tussen de hel en het paradijs (JANNA) ligt. Zij is de onderdrukte vrouwelijke Anubis, genaamd ANPUT, zijn meesteres. Anubis is de Griekse vorm van het Egyptische ANPU. ANPUT, oftewel SARAT, de brug SIRAT, kan ook verschijnen als een zwarte leeuw, een erger monster dan een leeuw, ook in het meervoud. Zij is vele zwarte leeuwen die het paradijs bewaken, wiens tanden niet zullen stoppen bij het bot.


Alleen over de brug SIRAT kunnen wij door de SEPRA wand heenbreken. De SEPRA wand is de wand van genade en valse liefde die tot groot verdriet leidt. SIRAT is de brug van loon erdoor. Het is een strijd tussen kennis en de valse liefde. In die zin is de SEPRA wand vals loon wat tot verderf leidt.Hoofdstuk 33. De Nieuwe Longen


De fallus is een groot, wild beest, wat bedwongen moet worden. Daarvoor is de besnijdenis er, en de fallus-ring. Ook is er de fallus-riem. Dit alles heeft te maken met de SIRAT, de brug tussen de hel en het paradijs. De SIRAT, SARAT in het Egyptisch (SAR, Hebreeuws, zelfverwezenlijking), is dus enorm lang en dunner dan een haar, scherper dan een zwaard. Drieduizend jaar lang, en nog eens twee keer duizend jaar aan de uiteindes voor de opgaande en afgaande trap, zoals het boek van de nacht beschrijft. In de Egyptologie zien we NOET als de brug tussen hemel en aarde.


Dit is een strijd tegen de vijfde pilaar van de Egyptische schandalen, de fundamenten van het christendom :


Het afsluiten van de enorme dieptes van NOET de Egyptische godin van de hemel, lucht, als de personificatie van de brug tussen hemel en aarde. Het wegnemen van de fallus-ring.


TEMET is de oorspronkelijke wildernis-godin die men later NOET ging noemen, of ging vervangen voor NOET. TEMET staat voor de fallus-zodiak-ring van de jacht. De fallus-ring riep zo op voor de jacht. De fallus-ring kwam in de fallus na de besnijdenis, als een jachtszintuig die de jachtseizoenen zou onderscheiden. In de fallus-ring waren deze seizoenen gekerft, zodat het een zodiak-ring van de jacht was. Dit is ook verbonden aan de SIRAT, de brug tussen hel en paradijs (JANNA), als de fallus-riem. Dit is een jachtsoproep, als een lang touw. Alleen door de jacht in de gnosis komen we over deze brug heen. Dit is de Zodiak van de Amazones.


De lamsjacht is de voorbereiding op de vissenjacht. Er moet naar de gratenstructuur van de vis gekeken worden als naar een orakel, om zo gnosis en openbaring te ontvangen.


Hoe komen wij tot de naakte, oorlogsvoerende stam in het paradijs, waar de slang een beeld van is, oftewel de stam van Ismael ? Zij leven door openbaring, waar de naaktheid voor staat. De naaktheid is verbonden aan ballingschap, zowel in ballingschap gaan als brengen, en dit alles tot de gnosis. Het antwoord ligt in de verborgen gehouden WORTELTEKST van de Bijbel. Zoveel lagen worden er verborgen gehouden. De dieptes van de worteltekst van de originele talen van de Bijbel worden zoveel mogelijk door de kerk voor de normale lezer verborgen gehouden, zodat je wordt bedonderd waar je bijstaat.


Marcus 16


18 slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.


Wat staat er in de worteltekst ? Dit vers verschuilt een enorme diepte. Slang is zowel in de lagen van de worteltekst van het Hebreeuws als het Grieks een heel verhaal wat je niet zomaar kan verbergen door simpelweg 'slang' neer te zetten. Dat is groot bedrog, en culturele en linguistieke nonsense in de grondtekst die vele mensen op het verkeerde been heeft gezet. Wat staat er dan werkelijk ?


In het Grieks staat er in de worteltekst : 'Zij zullen komen tot de naaktheid die kennis en openbaring is (slang : ophis – optanomai – horao) DOOR de vissenjacht (opnemen, optrekken van een vis : AIRO). De vissenjacht is een naaktmakende kracht waardoor dingen geopenbaart worden, er lossnijding is van de zonden, de valse bedekkingen (zoals valse genade en mannelijke suprematie, de gehele Jezus-Horus cultus). Wij worden steeds naakter door de jacht op vijandelijke vissen en steekvissen, om zo deel te hebben aan de stam van Ismael, de naakte, oorlogsvoerende stam in de dieptes van het paradijs.


Matteus 9


6 Maar, opdat gij weten moogt, dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven – toen zeide Hij tot de verlamde: Sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis.


Wat staat er werkelijk ? Weer zien we hier voor 'opnemen' in de grondtekst : vissenjacht, AIRO, en bed is in de worteltekst van het Grieks : het ingaan in de duisternis. Er staat dus : Sta op, en ga op vissenjacht (in de hemelse gewesten) om tot de duisternis in te gaan (bed : kline – klino – het afnemen van de dag).


En dan staat er : en heb deel aan de jacht en het jachtsfeest (hypago – ago), om tot uw tent te komen. DOOR (hypago – hypo) de jacht en het jachtsfeest.


Matteus 11


29 neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen.


Neemt het juk van de vissenjacht op u en leert van Mij, (..) en gij zult herschepping vinden voor uw zielen, en lossnijding van zonden, wat de diepere betekenis is van rust in de grondtekst en worteltekst van het Grieks. In de diepte van de worteltekst is de rust een orde die ervoor zorgt dat een persoon iets niet meer kan, als een heilige gebondenheid. Dit is wat het juk van de vissenjacht tot doel heeft. Het is het binnengaan in de heilige gebondenheid en heilige slavernij, tot een eeuwige slavernij, wat de ware rust is in het Grieks. De ziel is in de worteltekst : 'dat wat ons telkens koud doet worden, dat wat ons telkens bevriest.' Door de vissenjacht zal dit dus onder controle komen, door de eeuwige slavernij, die binnenkomt in onze koudheid. Hierdoor vindt herschepping plaats, de transformatie van ijs. Dit heeft te maken met de met lamsvacht bedekte leeuwensteen, oftewel de lamsjacht, het buitenaardse contact. Ook in de Griekse worteltekst zijn de lamsjacht en de vissenjacht nauw aan elkaar verbonden. De lamsjacht komt in het Grieks voort vanuit de vissenjacht, en andersom.


30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.


Het gaat hier om een slavenjuk in het Grieks, wat in de worteltekst ook deelhebben betekent, in dit geval aan de stam van Ismael.


Zacht, gemakkelijk is CHRESTOS, wat komt van CHASMA, de moederschoot, de paradijselijke afgrond. Last is in het Grieks de lasten en plichten opgelegd door een schip, en ook de onderdrukkingen van rites, van rituelen. Licht is in de Griekse worteltekst de verjonging. Ook is het in het Grieks het voortgedreven worden door demonen die het in bezit hebben genomen. Dit hoeft niet persé negatief te zijn, omdat in het Grieks 'demoon' intelligentie en kennis (verpersoonlijkte gnosis) betekent. De kako-demonen waren slechte demonen, en de kalo-demonen waren goede demonen. Ook gaat het hier om al dan niet demonische winden die het schip leiden, en om roeiers, roeislaven, galleislaven.


Lukas 6


29 Neemt iemand u uw mantel af, laat hem ook het hemd nemen.


Ook dit vers gaat diep in de worteltekst. Weer gaat het over AIRO, vissenjacht, en ditmaal ook het versieren met vissengraten, als sieraden. De persoon die dit doet, als een beeld van Ismael, moet je ook de lendendoek laten afnemen, om je naakt te maken. Dit is namelijk de initiator tot de naakte stam.


Matteus 16


24Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij.


In de wortels van Christus vinden we heel sterk de Wet terug. Jezus Christus is de IYSH van de WET, oftwel Iysh Ma Al, de slaaf van de wet van AL, Delilah, de heilige tegenstander en innemer. Iysh Ma Al is Ismael, een beeld van de naakte stam. Ook in dit vers gaat het om AIRO, vissenjacht, waarin Jezus Christus, oftewel Iysh Ma Al, Ismael, zijn slaven opdraagt om aan de vissenjacht deel te hebben en de stauros op te nemen daarvoor. Stauros is in het Grieks puntige stok, als een speer. In dit geval een speer gebruikt voor de vissenjacht. Ook kan het de stokken van het visnet betekenen.


De vissenjacht :PAR week 6
hieroglyph : visgraten


Deze thema-hieroglyph van de zesde week duidt op het gratenstelsel van de demoon-vis die is verslagen. In Waakhonden 3 vers 12 en 13 staat : 'U bouwt ons op door het bot van de vijand. U bewapent ons met het bot van de vijand.'


1. man kijkt naar visgraten


Dit is weer het hele teheraphim idee van het kijken naar de verslagen vijand, in dit geval de gratenstructuur van de vijandelijke vis, om zo door alles heen te prikken tot het waarnemen van de gnosis.


2. jongetje met visnet


De vissenjacht is één van de drie kleine of kleinere jachten, die al van jongs af aan moeten beginnen. De vissenjacht moet snel geleerd worden, opdat demonische vissen het kind niet zullen meenemen.


De zeeman is een beeld van de vissenjager. In het zesde deel van het boek van de nacht staan de zeven reizen van Sindbad de Zeeman. Sindbad is SA NOD ABAD. De ABAD is de Levitische slaaf, en NOD is het land van Kain, waarvan hij een slaaf is. SA is Egyptisch voor kennis, gnosis. SA NOD ABAD is de slaaf van de gnosis van NOD, waar KAIN een beeld van is. NOD is NUWD in het Aramees. NUWD is het westelijke paradijs, ouder dan Eden in de grondtekst, als een eerder paradijs, wat in de grondtekst een beeld was van het cukkah-feest, van de trekkende jagers-tenten. Dit was een jachtfeest en een offerfeest wat het loofhuttenfeest wordt genoemd.


Openbaring was een manifestatie van het teken van Qayin, de 777, om toegang te hebben tot 'dat wat voor Eden was', tot NUWD, tot de rivier en vallei van de weeklacht. Hier kwam Qayin om te jagen.


Qayin verloor zijn menselijke kracht, zijn spieren, waardoor hij toegang had tot NUWD. Hij werd herschapen door het teken van zevenvoudige tucht. Hierdoor zou hij ingewijd worden tot de heilige oorlog.


Ook de geslachtsregisters zijn esoterisch. Qayin bracht Enoch voort, ENAK, de halsketen, als teken van overwinning over zuurstof.


Openbaring staat gelijk aan naakt in ballingschap gaan, de vissenjacht.


Het heilige vlees is een realiteit in het paradijs. Het christendom demoniseerde het vlees. Dit werd allemaal gegeneraliseerd, en werd het beeld van de duivel en de oude natuur. De illuminati deed dit, omdat zij het heilige vlees van het paradijs vreesden. Zij wilden de mens hier vanaf houden, omdat ze graag de mens als slaaf wilden houden. Daarom werd vlees gedemoniseerd. Het vlees stond voor de zondeval in hun taal. De zondeval werd veroorzaakt door de longen, en de mens kreeg longen, om zo afhankelijk te worden aan de luchtgod, de valse leegte, die niet diep gaat. Zuurstof was een zegel over het eeuwige zaad. Wij moeten strijden tegen de longen, en het eeuwige zaad inademen. Onze longen moeten vervangen worden door de paradijselijke afgrond, de heilige leegte. Wij moeten het heilige vlees ontvangen.


De mens moest tot NOD, NUWD, komen, de eeuwige stilte.


Qayin versloeg dus Hobel, zuurstof, om zo de Enek, de halsketen te ontvangen en het paradijselijke teken, waardoor hij toegang kreeg tot Nuwd, de paradijselijke afgrond.


De rivier van weeklacht is nauwverbonden aan de paradijselijke afgrond als het land van Nuwt, het land van Qayin. De moeder gnosis laat hier geen trots toe. In de leegte zal alles heel traag en moeizaam ontstaan door klagen en smeken, zodat er niet gemakkelijk over gedacht wordt, het niet misbruikt kan worden, en het niet trots maakt. Daarom is de rivier van weeklacht eeuwig.


Wij moeten beginnen met het inademen van het eeuwige zaad. Waar een long sterft, kan een verbinding komen met het eeuwige zaad. De long zal afsterven, om plaats te maken voor het paradijselijke genitaal. Door bloed en zaad zal de mens leven. Adem zal sterven, zuurstof zal vergaan. Onderscheiding zal vrijkomen. Er gaan dus nieuwe, genitale longen komen. Zij leven door bloedgas en het eeuwige zaad.Dan in Openbaring komen we tot de tucht van 777, het teken van Batseba, die door het EE als moeder van de openbaringen wordt genoemd. Dit is allemaal de diepte van het teken van Qayin. Hierdoor werd Qayin onderworpen aan de heilige Amazones van Nuwd. Batseba was de gnostische vrucht van David, en moest zijn kind als beeld van zijn eerstelingen, aan haar opofferen. Hij verloor zijn kind door haar, als een beeld van het Davidische pinksterfeest, wat een offerfeest is. Dit is ook een beeld van de Amazone kinderjacht. Batseba wordt in het EE de vloek van de grote moeder genoemd, de diepte van het paradijs. Batseba betekent : appel, vrucht. In de psalmen wordt dit ook beschreven dat David tot de vrucht kwam. Batseba is het beeld van de tucht, het geheimenis hiervan. In de psalmen brengt de tucht David tot aan de voeten van de grote moeder, tot TESWI, als een beeld van het komen tot Batseba. In de grondtekst en de esoterie moest David de boze geest Uria verslaan die meester over haar wilde spelen, als een beeld van de macht van de boze god Jehovah. David kwam zo ook tot de diepte van het Qayin's teken, en behaalde grote overwinningen. Dit is de esoterische David, Moedervlek van het boek van de nacht.


Zowel Alamow, 77, als Batseba, 777 zijn gebieden in de diepte van Nuwd. Batseba wordt in het EE een andere vorm van Delila genoemd, de scalpeerder. Dit zijn allemaal diepe initiaties in het land van Nuwd, het westelijke paradijs.


In het boek van de nacht wordt Sindbad, oftewel SA NOD ABAD, de slaaf van de gnosis van NUWD, de paradijselijke afgrond, oftewel KAIN, beschreven als een grafrover. Hij kwam in een gebied terecht waar hij een huwelijk kreeg als een geschenk, om later erachter te komen dat wanneer één van de huwelijks-partners stierf, dan zou de overlevende partner levend worden begraven met de dode partner en wat voedsel. Voordat Sindbad er erg in had was zijn nieuwe vrouw dood, en werd gegrepen om levend met haar begraven te worden. Hij leefde in een puttenstelsel van het voedsel wat was meegegooid, en telkens als er weer een nieuwe begrafenis was doodde Sindbad de nog levende partner en stal het voedsel. Zo overleefde hij, en op een dag vond hij een uitgang doordat hij wat dieren had gevolgd. Hij had vele graven beroofd en nam de buit mee als zijn bezit, weg uit dit gebied van demonen.


Esoterisch gezien gaat dit over de jachtbuit. Ook Kain leefde door het doden van de demoon Hobel, de geest van zuurstof, en roofde zijn halsketen en de sleutel tot het land NUWD.

Hoofdstuk 34. De Kainse Stammen en de Vijf Pilaren van de Demonologie van de Gnosis


In de stad worden de zintuigen van het oog en het oor boven alles geprezen. De stadse mens wordt verslaafd gemaakt aan het oog en het oor als aan gevaarlijke drugs.


In de demonologie van de gnosis zijn er veel belangrijkere zintuigen, waar ook de anatomie van de gnosis, het paradijselijke lichaam op gebaseerd is :Deze energieen hebben veel kruis-punten. Zij komen tegen de spierkracht van de stad. Spierkracht houdt mensen dom, en is gebaseerd op het oog en het oor. Hierdoor raken mensen opgesloten in de stad. De vijf geslachts-energieen van de gnosis zijn oorlogs-energieen waarover zwaar gelogen wordt door de stad. Deze organen werden zwaar gedemoniseerd, terwijl het strategieen waren van de wildernis. De anatomie van de gnosis vertelt een verhaal. Het is niet simpel. Het is niet lomp. Het is niet vies. Het is niet demonisch. Het is niet iets om je voor te schamen. Het heeft niets te maken met platte sexualiteit. Het heeft niets te maken met valse lust. Het is geen oppervlakkige begeerte. Neen. Het is een school, de school van de gnosis, als in onderricht in de demonologie. Het is het alarm-systeem van het lichaam, het immunologische afweer-systeem. Hier willen de lachende gekken niets van weten. Naar de hel ga je volgens hen, als je aan je piemeltje zit of aan je piemeltje denkt. Dat is alleen voor hen. Zij hebben de monopolie op de geslachtsdelen, en houden de gnosis van de geslachtsdelen angstvallig verborgen en lachen alles weg. Je krijgt pas de macht over je piemeltje terug als je trouwt in hun stadse systeem. Dit is het systeem van het eilandengebied van de vierde reis van SINDBAD, SA-NOD-ABAD, oftewel KAIN, waar een huwelijks-cultus van de dood heerste waardoor bij de dood van één van de partners, de ander levend begraven werd in hetzelfde graf. Het is een fokkerij. Op één van de eilanden van dat gebied leefden kannibalen die hun gevangenen vetmesten met een magische soort van voedsel wat hen in vee liet veranderen. SA-NOD-ABAD, KAIN, ontkwam aan beide gevaren.


Het stadse lichaam is verziekt door de oog en oor energie wat zich uit in spierkracht. De kinderen van de gnosis moeten dieper de wildernis in om aan deze gevaren te ontkomen. Zij moeten terugkeren tot de vijf pilaren van de paradijselijke anatomie van de gnosis, het nieuwe zenuw-systeem. Net als KAIN moeten zij HOBEL verslaan, de geest van zuurstof, om zo HENOCH, ENOCH, ENAK voort te brengen, de ANAQ, de halsketen, om toegang te krijgen tot NOD, NUWD, de paradijselijke afgrond, de harige moederschoot.


Het is de vijfledige geslachts-energie van de gnosis die het bloed van de vijand opwekt, om zo het boze oog en het boze oor te verslaan. Deze vijfledige energie moet de SEPRA wand smelten.


De vijf geslachts-energieen van de gnosis moeten opgewekt worden, ontwaken. Deze energieen worden in slaap gehouden door de valse tong. De valse tong heeft het valse oog en het valse oor opgewekt als een duivelse driehoek, waar de spierkracht uit voort vloeit om slaven te maken voor de stad.


In het EE strijdt ook de tepel-energie tegen het boze oog :


Hermitaten 6

5 En de Geest was als een boom vol ogen, hebbende geen rust, dag noch nacht, en de Heer sprak
deze woorden : 'Zalig hen die in de tempel leven.' En ik zag een tepelboom opkomen uit het mos
om de ogenboom te verslinden. En de Heer sprak : 'Nu is de tijd dat de Geest strijdt tegen de
eeuwigheden, en Hij zal overwinnen.'


De tepelboom, een beeld van de eeuwigheden, zal de ogenboom (de Geest) overwinnen. Deze energie zal rijkelijk moeten vloeien in het lichaam, en moet hiertoe opgewekt worden en ontwaken.


Hiertoe moet het tepelsap gedronken worden, de melk van de amazones.


Kain en zijn nageslacht is het zaad van de slang. De slang is in het Egyptisch ook de fallus.


De elf stammen van Kain (zijn nakomelingen) :


 1. Enoch, Enak – ANAQ – de halsketen

In de wortels is dit het wurgen, en het dun maken (verhongeren). Ook is het kennen en opvoeden. – donkere voet energie

 1. Irad, Iyrad – verwijderen, isoleren, gevangen nemen – donkere vaginale energie

 2. Mehujael – geslagen door God, geslagen en slaan, uitwissen – donkere anale energie

 3. Amatassael – de tijd van de lamsslacht

 4. Lamech – de kinderjager, kinderslager (Genesis 4:23)

 5. ADAH – meesteres van Lamech – het gewelddadig aanvallen, het versieren met de buit van de vijand – lichte tepel-energie

 6. TSILLAH – tweede meesteres van Lamech – duisternis, bescherming – donkere tepel energie

 7. Yabal – zoon van ADAH – gedragen, dragen, zij van de tenten en het vee, stroom (rivier) van geweld – lichte vaginale energie

 8. Yuwbal – zoon van ADAH – maker van muziek-instrumenten, blaaspijp (wapen)

 9. Tubalkain – zoon van TSILLAH – maker van slavendrijvers-gerei, slaven-ketenen – lichte voet energie

 10. Na'amah – dochter van TSILLAH – de liefelijkheid en zoetheid van hen die tuchtigen – lichte anale energie


Spreuken 24


24. Wie tot de schuldige zegt: Gij zijt onschuldig – hem zullen volken vloeken,

natiën zullen hem verwensen,

25. maar hun die hem bestraffen en kastijden, zijn lief'lijk,

over hen komt de zegen van het jachtsloon.


Zo loopt de fallus-energie als het geslacht van Kain, tegengesteld aan de spier-energie van Adam. Het nageslacht van Seth, de zoon van Adam, liep verder weg van het paradijs, terwijl het geslacht van Kain terugging naar de paradijselijke afgrond, in de diepte van het Westelijke paradijs.


Eva had gemeenschap gehad met de slang, oftewel de naakte oorlogsvoerende stam van het land NOD, NUWD, de paradijselijke afgrond, en baarde Kain. De fallische energie kwam dus voort vanuit de vaginale energie, en maakte zo allerlei vertakkingen, die vaak weer hun kruispunten maakten.


De spier van Adam moest sterven. Daarom kwam Eva tot de slang, de naakte, oorlogsvoerende stam. Door het geslacht van Kain stierf de spier van Adam. Door het geslacht van Kain was er een weg terug tot het land van NOD, NUWD, de paradijselijke afgrond. NOD, ND is het omgekeerde EDEN, DN. De mensheid viel uit NOD tot EDEN.

Hoofdstuk 35. Het NT van het Boek van de Nacht – Van Eden tot NOD


Omdat de mensheid van het land NOD, de paradijselijke afgrond, de moederschoot, gevallen was tot het rijk van de demiurg, de demonische, halfblinde tussengod, tot de afgebakende hof van Eden, kwam de slang de mensheid tegemoet als de naakte, oorlogsvoerende stam. Zo bracht Eva Kain voort, die terug zou leiden tot NOD, door omgang met de naakte, oorlogsvoerende stam. De demiurg was woest, en stelde EVA onder Adam, maar hij kon Kain niet meer tegenhouden.


De slang is het beeld van fallische energie, ook in de Egyptologie. De fallische energie was waaruit de mens leefde in de paradijselijke afgrond, in de onderwereld, voortkomende vanuit de vaginale energie. De fallische energie is de slachtende energie, terwijl de vaginale energie de bindende energie is, de gevangennemende energie. Er mag geen fallische energie zijn zonder de vaginale energie. De vaginale energie, NOD, is fundamenteel. De mens gleed meer en meer weg van de vaginale en fallische energie, en kwam tot de spierkracht, een bedriegelijke handelende kracht van genade en vals loon. De SEPRA wand werd opgericht tussen NOD en EDEN, en de mens dreef meer en meer af, gegrepen door LAZAR, het oog van JOM. De mens gleed tot het koninkrijk van JOM, de Jezus-vloek.


3. witte leeuw


De witte leeuw is een monster erger dan een leeuw. Een witte leeuw kun je niet voor de gek houden. Als je de jacht misbruikt, dan zal de witte leeuw je weten te vinden. In het EE staat er over de witte leeuw :


Savaninen 24


8. Zalig zijn zij die de tijden van de witte leeuw hebben bereikt en Spricht (de goddelijke kleermaker, het heilige dunne, vasten, verhongering) liefhebben.


De witte leeuw is een beeld van de tepel energie, het witte melksap van de amazones. De slang werd vervloekt om zo op zijn buik te gaan, maar daarvoor kon hij gewoon lopen. Hij was een witte, al dan niet gevleugelde, witte leeuw. Dit zijn ijsleeuwen, maar dan van hemels ijs en hemelse bevrijzing, dus niet per definitie kou.


Joringel 8


16. En als zijn ijsleeuwen hun bekken openen, stroomt het ijs over onze armen en benen, om te openen en te sluiten, om nieuwe getijen aan te kondigen.


De Nieuwe Openbaring, 1


15. En er verscheen een grote panter in het midden van de hemelen, die zijn ruiters begon uit te zenden. En toen sprak God deze woorden : De laatste dagen van de markt zijn gekomen. 16. Deze zal zeer groot worden en dan vallen. De markt heeft slaven gemaakt, maar Ik zal hen vrijzetten. Ik zal hen een tepel in hun borstkas geven, waaruit de melk van Mijn Gnosis zal stromen om hen vrij te zetten. 17. Ik zal hen de tepelen der vrijheid geven, en ik zal hen leiden tot de tempel van ijs. En toen begon de eerste grote hoorn zich tot de heiligen te richten om hun hart te doorspietsen. 18. En God sprak : Vanuit de wond zal de tepel rijzen. Vrees daarom geen kwaad. De tepel zal de hoorn verbrijzelen.


De tepel staat dus voor het hemelse ijs van de paradijselijke afgrond, waarvanuit de witte leeuw tot Eva werd gezonden. Hierdoor gaf zij geboorte aan Kain, terwijl de witte leeuw als straf over zijn buik moest gaan. Het hemelse ijs werd afgesloten. In Kain is de weg terug.


4. twee witte leeuwen


De twee witte leeuwen zijn het beeld van de twee tepels en de dubbele tepel-energie, de lichte en de donkere, ADAH en TSILLAH, de twee amazones die over Lamech waren aangesteld.


5. vrouw op witte leeuw


De amazones rijden soms op witte leeuwen als een teken van de uitvoer van de tepel-energie. Dit is de jachts-energie die door de boerse geesten en valse handelaars-geesten in de hof van Eden werd weggekapt. Door de vloek werd de witte leeuw tot een witte cobra, waardoor de fallische energie nog meer zichtbaar werd. De tepel energie was gescheiden van de fallische energie. Beide energieen gaven geboorte aan Kain. Zij deden dit vanuit de vaginale energie waarvanuit zij gezonden waren, vanuit NOD.


6. witte cobra


De witte cobra, een beeld van de fallische energie. In Savaninen in het EE is de cobra de tweede Christus, als de fallische Christus. De tweede Christus wordt in het EE genoemd als David, oftewel Moedervlek in het boek van de nacht, die de vervanger van David is. Moedervlek draagt de ijzeren staf, het beeld van de fallische energie, om zo de spierkracht te verbreken. In de zogeheten voor-paradijselijke NAKA mythes over de diepere onderwerelden gaat het in plaats van slangen vaak over hyena's, de hellehonden. Ook de jagerinnen op de amazone planeet VAR worden zo genoemd.


Het boek van de nacht heeft ook een NT : de duizend en een dag, oftewel het boek van het nachtzicht. Zoals het boek van de nacht gaat over een man die vrouwenhaat had ontwikkeld door wat zijn vrouw hem had aangedaan, zo gaat het boek van de dag, van het nachtzicht, over een vrouw, een jagerin, die mannenhaat ontwikkelde door een verschrikkelijke droom die zij had. Wanneer mannen bij haar in de buurt kwamen teerden zij uit en werden ziek vanwege deze mannenhaat. Zij maakte korte metten met de mannelijke suprematie.Hoofdstuk 36. Sepra – Het Wapen van ARETA


De fallische energie is een groot jager, door de tepel energie, maar meer nog is het een slager. Het zaad moet namelijk door de SEPRA-wand gaan. Het vijandelijk vee zal hiervoor geslacht moeten worden. Er is geen zaad zonder de slacht. Het zaad is een beeltenis van het vloeiende bloed van de vijand. Door de dood van de vijand vindt er bevruchting plaats.


Hooglied 1 : 5, Aramees : Ik ben UKKAM, donker, zoals de nomadische tenten van Kedar, zoals de wildernissen van Kedar, zoals de YARETA, ARETA, voorhangsels, van Salomo.


Kedar betekent donker, en vuil in de wortels, en is een stam, nakomeling, van Ismael. Kedar betekent ook zwaar. Dit zijn allemaal eigenschappen van de hoeria ARETA, één van de paradijselijke of voor-paradijselijke amazones. Zij is de amazone van het Hooglied. Dit betekent in de wortels van het Hebreeuws het beven van uithongering. Alleen de uitgehongerden, de verzwakten, kunnen tot haar komen, zij die geen tekenen van mannelijke suprematie meer vertonen. In trillen en beven van de honger komen zij tot haar, door haar tenten en voorhangsels. Zij heeft heilige mannenhaat, wat ook weer terugkomt in het boek van de dag, het NT van het boek van de nacht, als het boek van het nachtzicht, het boek van de nachtvisioenen. Wanneer mannen in haar buurt komen worden ze ziek en krijgen nachtmerries.


Yareta, areta, wat in het Syrisch-Aramees zowel de tenten als de voorhangsels betekenen, zijn in de wortel tekst niet alleen honger, maar ook woede, jaloersheid en verdriet. De tenten en voorhangsels van de moeder zijn de opwekkers hiervan. Zij die tot ARETA kunnen komen trillen en beven van gebrokenheid. Zij is de Grote Breker. Zij die tot haar kunnen komen hebben een groot gevecht met Sepra gehad waarin zij zijn verbroken. Sepra is als een stok in haar hand, als de speer die zij werpt, als de pijl die zij schiet. De huiden van de beesten die zij heeft verslagen, en die daar hangen zijn er om ons te testen, uit te dagen en te breken. Ook wij moeten die beesten overwinnen.


ARETA maakt ons uiteindelijk hard, L-IJ-ARATI, als de stenen, wat verbonden is aan de rots. De rots is een beeld van de buffeljacht. Zij wil ons opwekken tot de buffeljacht. Deze hardheid is te vinden in het hemelse ijs, in de heilige vertraging en bevriezing. Dit is de tepel energie. Deze energie verbreekt en bouwt weer op.


Zowel de Bijbel als de Koran zijn voorhangsels, uitingen van de Grote Areta, als een weg tot de Grote Moeder.


ARETA komt uit de dieptes van NOD, als een groot, wild beest. Ook Iyowb moest tot NOD, NUWD komen, tot het zwerven, klagen en trillen. ARETA staat voor het nomadische leven van de jacht. Door ARETA wordt gekomen tot de dieptes van NOD. Door ARETA wordt de Sepra-wand tussen NOD en Eden verbroken. Alleen zij die haar volgen zullen SEPRA overwinnen. Zij die haar niet gehoorzamen zullen door Sepra verslonden worden. Zij zullen wegglijden in eeuwige vergetelheid, de vierde dood.


Het paradijselijke teken na de zondvloed was een boog van de goddelijke donder in het Aramees. Dit teken was het teken van goddelijke verlamming en slaap, dat wees op het paradijselijke lichaam, op de goddelijke vruchtbaarheid. Dit was de Qeshet, QST. In de Koran is er ook een hoofdstuk van de donder, Koran 13, Ar-Rad.


In het Aramees is de goddelijke donder, Zij met de boog, degene die ook de zondvloed bracht. In het Hebreeuws is de boog voortgekomen vanuit valstrik, het strikken, wat de eigenlijke essentie van de donder is. Zij is de strikster. De goddelijke donder, Rimmon, komt van 'rum', hoog zijn, dronken zijn. De Rimmonim is ook een sieraad van de Torah-boekrol.

Ar-Rad, of A-rad is het Aramese ARETA.

In het Hebreeuws is donder een beeld van oorlogsgejoel en overwinningsgejoel (qowl). Dit is waar ARETA voor staat, het dertiende boek van de Koran.

In het Aramees is donder ook een beeld van straffen, klagen, tot klagen brengen, een massa (stam), boosmaken, wat allemaal eigenschappen zijn van ARETA. Het is een beeld van de aspecten van de tucht. Het boek van de Donder is dus het boek van de tuchtigende amazone, van ARETA.

In haar naam worden wij opgeroepen tot de oorlog in de hemelse gewesten en in de onderwereld. In haar naam moeten wij jacht maken op de valse geesten en hen tot onderwerping brengen. Zij maakt ons hard voor de oorlog.

Areta, de aspecten van de tucht, heeft zowel de Bijbel en de Koran gemaakt als strikken. Dit zijn duistere raadselen die je de vernietiging inhelpen als je ze letterlijk neemt of verkeerd uitlegt. Alleen de Grote Moeder kan deze raadselen uitleggen, maar de Bijbel en de Koran zijn twee wachters opgesteld, zodat niet zomaar iemand bij de Moeder kan komen.

Het boek Iyowb gaat over het vasten op adem. Dit is de overgang van zuurstof (de Heilige Geest) tot bloedgas (het bittere bloed van de vijand). Alephez, Allaphez betekent in de Hebreeuwse wortel : scheiden en onderscheiden. Hij was de eerste vriend van Iyowb aan het woord, in Iyowb 4.

 

12 Een woord drong heimelijk tot mij door, en mijn oor ving het gefluister daarvan op

13 tijdens overpeinzingen, na nachtgezichten, toen diepe slaap op de mensen gevallen was.

14 Schrik en beving overvielen mij en deden al mijn beenderen verschrikken.

15 Daar gleed een geest mij voorbij, deed het haar van mijn lichaam te berge rijzen.

16 Hij bleef staan, maar ik kon zijn gestalte niet onderscheiden. Een gedaante stond voor mijn ogen, en ik vernam een fluisterende stem.

 

In vers 14 in het Aramees komt er een donderstorm over hem, oftewel het teken na de zondvloed, het teken van Noach. De ARETA Amazone kwam tot hem. In vers 15 grijpt zij hem om hem tot de markt te slepen als een slaaf. Verder wordt het beschreven als een kruisiging, een ophangen en een zeestorm die oprijst, metaforisch als het oprijzen van het geslachtsdeel in het Aramees, wat dus allemaal wijst op het teken van Noach, en het oprijzen van de fallische energie door het geslacht en nageslacht van Kain. Dit gaat dus om ademnood. De donder begon toen te spreken in het Aramees in vers 16, en hij gehoorzaamde.

 

De derde vriend is Issafar (Zophar), wat cyclus betekent.

 

Iyowb 11

 

12 Als een verstandeloos mens tot inzicht gebracht kan worden, kan het veulen van een wilde ezel als mens geboren worden.

 

Veulen is in het Hebreeuws 'ayir', wat in de wortels 'naakt opvoeden' betekent, 'naakt zijn', 'naakt worden', en 'ontwaken', wat ook dezelfde betekenis heeft als openbaring. Alle sluiers, alle klederen en bedekkingen, voorhangsels, worden dan afgedaan. Dit is ook de betekenis van de slang in het paradijs, de naaktste van alle schepselen in de grondtekst, de naakte oorlogsvoerende stam.Zij waren tot Iyowb gestuurd om hem tot ARETA te brengen. Zij waren jachtgerei in haar hand. 

Hoofdstuk 37. Amalek


Er is een grote strijd tussen het aanvaarden van de tucht en het worstelen met de tucht. De aanvaarding van de tucht komt door de overweldiging van de tucht zelf. Wij mogen ons niet zomaar gewonnen geven. Wij moeten worstelen met de amazones in het paradijs, om zo los te komen van de naker-geesten, de valse vrouwen die de mannelijke suprematie in stand houden. Wij moeten strijden tegen de valse amazones. Wij krijgen autoriteit over de naker-geesten, de valse amazones. Zij zijn onder ons gesteld. De valse vrouw zal ons niet wegslepen, maar zal ontmaskerd worden en onderworpen. De valse vrouw leidt tot valse veroudering. Zij ondersteunt het gif van valse genade en vals loon.


Als we naar de bijbel kijken, dan zien we een truukje zich afspelen voor onze ogen. De chronologie werd namelijk door de war gehaald.


Het Grote Christelijke Schandaal :


ARETA werd vermannelijkt tot David, BOS tot Levi, THENEM tot Jona, TEMET tot Salomo, en HANNAH tot Simson.


De mens werd opgesloten in de hersenen, in het hoofd, voor mentale overactiviteit, mentale, overzintuigelijke, materie-zintuigelijke slavernij tot de stad. Er ging een glazen wand tussen het hoofd en het lichaam, om de mens in het hoofd opgesloten te houden. Wij moeten komen tot de bronnen van de vijf zintuigelijke pilaren van de gnosis :


 1. de fallische zon

 2. de vaginale zon

 3. de anale zon

 4. de tepel zon

 5. de voet zon


Deze zonnen liggen diep in de wildernissen, als eilanden in de zeeen van het universum, als de schatten van het nachtzicht in de duisternis. Het zijn nacht-zintuigen. Zo mogen wij het oog van JOM en het oog van Rian verslaan.


Van de vijf zon-soorten zijn er de energie-zonnen, de adem-zonnen en de zaad-zonnen, die we allemaal nodig hebben om in de voor-paradijselijke afgrond te kunnen leven, in de wildernis van de onderwereld. Deze zonnen zijn bronnen die verdient moeten worden. Zij moeten verdient worden in de jacht.


Wij kunnen alleen in de leegte komen door afwijzing. In het paradijs moeten we op zoek gaan naar de paradijselijke afgrond, de diepe vallei. Amalek is in het Hebreeuws het volk van de vallei. Ook betekent het oorlogsvoerders. Zij zijn een oorlogszuchtig volk van slagers, de vijanden van Israel. Amalek komt voort uit het zaad van Esau, wat ook weer voortkomt uit het zaad van Ismael en Kain. De moeder van Amalek is Tamnah, wat restrictie en dwang betekent. In de wortels is Tamnah de afwijzing.


Amalek is het volk in de leegte, het heilige vasten. Dit is een bijbels beeld van het boek van de nacht waarin Moedervlek tot Ramadan moest komen, het heilige vasten.


Amalek, MLK, is verbonden aan de MALAK, de engel in het oud-hebreeuws, wat letterlijk vertaalt een slager is, hebbende een priesterlijke betekenis, in de wortels. In het Aramees is de MLK de heerschappij van de amazone. In het zevende deel van het boek van de nacht wordt Amalek beschreven als een verborgen schat die niet zomaar aangeraakt kan worden. Aanraking betekent de dood. Amalek is een hoeria, een amazone, van het paradijs, in het boek van de nacht, die meer waarde heeft dan de koperen vaten waarin Salomo de afvallige engelen opsloot. Niemand kan dus tot haar komen dan door te sterven. In die zin zijn engelen dus de amazones en slaven van Amalek, de Amalekieten.


De Amalekieten zijn een nomadisch volk die ook aan kinderoffers deden, wat alleen in esoterische, symbolische zin waarde heeft als de jacht op het zaad van de boze geesten in de onderwereld.


In de bijbel wordt Amalek het eerste volk genoemd :


Numeri 24


20 Toen hij Amalek zag, hief hij zijn spreuk aan en zeide : Amalek was het eerste der volken.


Dit is waar de berg en de afgrond van het paradijs over gaat, de oertijden van de engelen, oftewel de slagers, de MALAK, MLK, Amalek. De berg is een beeld van de fallus, en de afgrond is een beeld van de vagina. De berg komt voort uit de vallei, woont in de vallei, als de fallus voortkomt vanuit de vagina en in haar woont, zoals het volk Amalek. Amalek beeldt in die zin de genitalien uit, de oorsprong van het leven, de paradijselijke anatomie.


Hoofdstuk 38. De Terugkeer tot AMALEK en de VUR, de Amazone Gnosis


Het woord 'engel' is een verwestelijkte verwijzing naar de Griekse ago-agele, die letterlijk een aankondiger was, een voorbereider, maar ook een jager en een vee-houder. De ago is letterlijk het vangen van wild vee om ze te leiden tot hun laatste bestemming, en dit was een feestelijke aangelegenheid, namelijk het overwinnen van de vijand. De ago is het zegevieren van het recht. De agale is het eigenlijke vee, zoals runderen en ander vee, de kuddes. De ago-agele is dus degene die het vee voorbereid en bereid, als een vee-fokker. In het oud-hebreeuws is de engel de MALAK, MLK, degene die het vee afmaakt, de slager. Dit is in het Aramees een volk van heersers en hun bezit. MLK betekent zowel de bezitter als het bezit. Dit is verbonden aan de MLKH, de heerseres en de moeder, de amazone. Dit gaat over het volk AMALEK, het eerste volk. Zij zijn het volk wat in de afgrond woont, in de oer-leegte.


Het is belangrijk om tot deze bronnen te komen :


 1. de eeuwige tucht – de grootste tucht

 2. de eeuwige duisternis – de grootste duisternis

 3. het eeuwige ijs – het grootste ijs

 4. het eeuwige conflict (tegenstelling) – het grootste conflict

 5. het eeuwige vuur (nachtgezicht, nachtzicht) – het grootste vuur

 6. het eeuwig bloedvergiet – het grootste bloedvergiet


De westelijke 'engel' werd opgesteld om dit allemaal af te dekken en af te sluiten, als een karikatuur. Wij moeten terugkeren tot AMALEK, tot het slagers-volk.


Hiertoe zijn de jachten in de onderwereld opgesteld. De lamsjacht is een voorbereidende jacht die niet mag worden overdreven. De lamsjacht is voornamelijk de voorbereiding op de vissenjacht en de andere jachten. Het christendom werd de overdrijving van de lamslacht, om zo de mens te binden aan het Jezus-syndroom, als consumenten voor de Romeinse markt. Dit moest de runderjacht afdekken, en moest alles materialiseren zodat mensen niet meer tegen boze geesten streden, maar tegen onschuldige dieren op aarde. Zij waren lui en laf, en het vlees wat zij gegeten hebben zal tegen hen getuigen.


Het christendom is dus de uit de hand gelopen lamsjacht, waar zielen van jongsaf aan wordt geleerd dat het goed is het vlees van het geslachte lam te eten, en het bloed te drinken, opdat ze daardoor gered worden en de hemel in kunnen gaan. Zij die dat niet doen zouden dan voor eeuwig naar de hel gaan. Ze zijn geobsedeerd geworden met het lam, en aanbidden het lam op deze lugubere manier. Daarom is de amazone zodiak om de lamsjacht recht te zetten en te heiligen.


'Oh ja,' roept de stadkabouter : 'vleesch, ik zal het laten regenen met vlees voor jullie behoudenis. Vleesch en bloed van het lam, en vergeet maar lekker over de daadwerkelijke strijd en jacht, zodat ik mijn macht over jullie bewaar. Oh help, oh heden, wat doen jullie een oude, arme stadskabouter toch aan met jullie taal. Laat de engeltjes toch vrolijk vliegen, en blijf met je handen van Amalek af. Jullie zijn beulen. Amalek is mijn geheim, mijn geroofde gnosis. Ik ben een dief, ja. Tevreden ? Tevreden nu je het geheim hebt geopenbaard, en dat van de engelen ? Zowaar ik leef, jullie zijn klootzakken. Mijn boze spel is uit, maar ik zal op de uitkijk staan en binnenkomen door elk gaatje wat ik nog zie. Ik zal nederdalen tot de aarde en de zee, tot de randen van de wildernis, en mijn val zal groot zijn. Ik zal nog zoveel mogelijk proberen mee te slepen, als dit niet mijn illusies zijn. Ik twijfel ! Jullie hebben mij doen twijfelen aan mijzelf ! Blijf met je poten van mijn opwindbaar speelgoed af ! Vleesch zal ik doen laten regenen. Vleesch en bloed van het lam, van de lammeren, en het zal goed verkopen, denk ik, maar if twijfel. Jullie hebben me doen laten twijfelen ! Vleesch en bloed zal het regenen !'


En zo viel de stadskabouter in herhaling, als opwindbaar speelgoed. En dat is wat de stad is : opwindbaar speelgoed. Alle films die ze draaien, alle illusies, niets dan opwindbaar speelgoed, en de draadjes zijn geknapt en doorgeknipt.


7. jongens met visnetten, voorbereiding op de visjacht


Op het fundament van de lamsjacht maken de jongens zich klaar voor de visjacht. Ze zijn hier in een groep. De visjacht is er om het kamp voor onheil te bewaren, dus het is noodzakelijk om te kunnen overleven. Er verschillende soorten kampen : de amazone kampen en de jongens kampen van jongens die door de amazones zijn verstoten. De verstoting door de amazones moet iedereen doorheen. Zij leren onderhandelen met de amazones. Er zijn ook kampen van jongens die zijn gevlucht van de amazones en er ver vandaan blijven, in de worsteling met de amazones, wat ook noodzakelijk is. De oorlog tegen de amazones is om de valse amazones te verslaan. Dit is een onderdeel van het toetsen, zoals Yaakob op Penuel. Iedereen moet individueel leren werken vanuit de eigenverdiende gnosis. In amazone termen is de gnosis de VUR [ uitspraak : vuhr, vur ].


8. visjachtspeer


Door de lamsjacht moet er gekomen worden tot de visjachtspeer en moet deze gebruikt leren worden.


9. meerdere visjachtsperen


Door de lamsjacht moet er gekomen worden tot de jachtrekken en jachttenten waar deze speren volop te vinden zijn. De toegang hiertoe moet verdient worden door de VUR (amazone gnosis).


10. visjachtmes


Het mes is een zintuig die moet helpen de vis op te sporen.


11. meerdere visjachtmessen


Er zijn vele verschillende soorten visjachtmessen. Deze moeten geleerd worden en verdient door de VUR. Er moet tot bepaalde amazones gekomen worden die daar onderricht over geven. Deze amazones van de vissenjacht zijn niet goedkoop. Je kunt ze niet manipuleren en voor je karretje spannen. Zij moeten verdient worden, en zij zullen je eerst veel verstoten en afwijzen, en je opdrachten geven zoals het verslaan van valse amazones. Zij willen dat er eerst grote oorlogen tegen de amazones worden gevoerd, de worsteling met de amazones. Zij zijn geen goedkope hoeren die zomaar hun geheim prijsgeven.


12. jongens met visjachtsperen


Ook jongens onderhandelen met elkaar, en werken met elkaar samen op strenge voorwaarden. Omdat er een heleboel valse jongens zijn die van de VUR willen afleiden zijn de oorlogen tussen de jongenskampen belangrijk.


2 Korinte 10


4 want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk (kennisloosheid, corruptie), maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, 5zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God (gnosis, VUR), slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Chasma (moederschoot, afgrond, AMALEK), 6 en gereed staan, zodra uw gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen.


13. jongens met visjachtmessen


Hetzelfde geldt voor de messen : er is onderhandeling, en oorlog. De valse messen moeten vernietigd worden.


14. visjachtspeer met visjachtmes


Zij moeten in combinatie met elkaar geleerd worden, zodat ze elkaar kunnen aanvullen. Er is een groot verbond tussen speer en mes. Zij die niet goed kunnen omschakelen zullen schade lijden. Ook hierin moet onderricht komen. Er moet balans komen tussen speer en mes. Aan beide kanten kun je eraf vallen. Het mes is belangrijk voor de slacht. Als de balans tussen jacht en slacht er niet is, dan krijgt de vijand vrij spel. Het mes leidt tot het eten van de vis. Zo verliest de vis de geroofde energie en de geroofde VUR weer, en komt de VUR terug tot de slager. De vis moet dus gegeten worden.


15. jongens met visjachtsperen en visjachtmessen


Hier zien we jongens die zowel de speren als de messen hebben. Nu gaat het erom dat ze die goed gebruiken. Zij moeten hierin onderricht worden, met de lamsjacht als voorbereiding. Zij die overmoedig tot de visjacht komen, zonder in balans te zijn, zonder goede voorbereiding, lijden hierdoor schade aan hun ziel.


Zo zijn we aan het einde gekomen van de zesde PAR-week van de lamsjacht, de voorbereidende jacht.

Hoofdstuk 39. De Lamsjacht-Visjacht Link


De kabouter van het opwindbaar speelgoed, de maker hiervan, loopt te gillen :


'Ik heb geen cent meer te makken. Jullie maken mijn markt kapot. LEVUS is mijn naam, rot-idioten. De kanker maakte ik, maar jullie moeten zo nodig mijn kunstwerken vernielen. Oh, ik haat kinderen van de gnosis. Zij willen niets liever dan arme, oude kabouters die hard voor hun geld gewerkt hebben teisteren. Oh, arme ik. Waar moet het naar toe met deze wereld, ellendelingen. Ik denk dat ik er maar mee stop. Het leven is zo niets meer waard, als mijn centjes waar ik hard en eerlijk voor gewerkt heb me zo maar uit de vingers worden genomen, belachelijke types. Ik wil niet meer. Ik heb er geen zin meer in. Ik zie het allemaal voor mijn ogen verdwijnen. Blijf in de stad ! Buig voor jullie meesters ! Ellendelingen.'


Bij deze woorden had hij schuim op zijn mond.


'Trots ben ik. Vol van haat. Ik ben jullie meesters, en ik heb jullie meesters gemaakt, die jullie telkens weer moeten opwinden. Jullie leven door mijn opwindbaar speelgoed. Welke andere bronnen hebben jullie ? Oh, arme ik. Ik denk dat ik naar Jom toega om uit te huilen. Ik ben LEVUS. Ik ben LEVUS ! Onthoud het goed, drama makers. Jullie prikken overal met jullie stokken in. Het arme, oude leven van een kabouter is jullie niets waard. Ik heb er geen zin meer in. Plunder mijn schatten maar, want jullie zijn nu toch in het diepste van mijn tempel. Ik ga hier weg. Ik heb er geen zin meer in. Mijn tempel is brandende. Mijn speelgoed-paleis in de fik, stelletje barbaren. Oh, mijn stad, mijn grote, grote stad. De amazones komen vrij ! Wat moet ik doen ? Ik kan alleen maar toekijken.'


De kabouter jammert, en zinkt dan door de grond als een wegsmeltende, met een enorm kabaal en gegil.


De lamsjacht is het feest van de voorbereiding op de visjacht. Het christendom is de uit de hand gelopen lamsjacht, het aanbidden van het valse lam. De visjacht werd op een lager pitje gezet. Jezus Christus, de ICHTUS, werd aanbeden. De christenen volgden een valse, vijandelijke vis, en verzuimden de vissenjacht op de boze geesten. De discipelen die symbool stonden voor de visjagers omdat zij vissers waren, werden toen 'vissers van mensen', oftewel evangelisten, en volgden de valse vis, Jezus. Zij rekenden niet af met de valse vis-geesten. Het christendom werd zo tot een vissencultus.


De vissenjacht :


van vrijheid tot slavernij
van bedektheid tot naaktheid (openbaring)
van opgesloten zitten in de tijd tot contact met andere tijden, tijdreizen (python steen)
strijd tegen en het herordenen en herzien van valse verhoudingen in grootte van de plaatsen in de geografie
strijd tegen de valse toekomst
het komen van licht tot duisternis (dit gebeurt ook in de kippenjacht, waarvan de vissenjacht de voorbereiding is)

van exoterische voortplanting (plat, pornografisch) tot esoterische voortplanting


PAR week 7
hieroglyph : mand met vissen


De week-hieroglyph van de zevende week laat het loon zien van de vissenjacht : vissen in een mand. Zo kan er een einde komen aan alle oppervlakkige, beledigende, corrupte, ziekteverwekkende sexualiteit waarmee we worden doodgegooid in de stad. Wat een hoeren lopen er daar rond, klaar om mensen om zeep te helpen met hun leugens. Sommigen verdienen het. De mand met gevangen vissen is het overwinnings-teken hierover. De lamsjacht zet aan tot de vissenjacht en vloeit er in over. Het is een belangrijke combinatie. De omschakeling moet geleerd worden. Het mag niet vastlopen, zoals bij het christendom. Er mag ook geen valse combinatie zijn, zoals in het christendom.


1. vismanden in het water, gebruikt voor de visvangst


Er zijn ook vismanden die gebruikt worden om de vis te vangen. Er kunnen grote structuren en systemen zijn van zulke manden in het water om de vis te verstrikken.


In het oud-hebreeuws is de vis een beeld van de vruchtbaarheid, van groei en van overwinning. Ook is het een beeld van verduistering, bedekken. De vis staat voor het zaad. De vijandelijke vis maakt het zaad corrupt of houdt het zaad tegen. Het heilige zaad is van belang om te kunnen leven in het paradijs. De lichaamsdelen onderling wisselen dit uit. Daarom is de visjacht van levensbelang. De amazones maken fuiken hiervoor en andere soorten valstrikken. Niet alleen voor de visjacht maar ook voor de andere jachten. Hele kampen en nederzettingen zijn op zulke systemen gebouwd. Ook zielen worden hierin verstrikt en worden onderworpen aan de tucht en het onderricht van de amazones.


2. man in het water met vismand om vissen te vangen, terwijl zaad uit zijn fallus vloeit in het water


Doordat de vijandelijke vis wordt uitgeschakeld krijgt het zaad weer doorgang. In het hart moet de link tussen de lamsjacht en de visjacht weer hersteld worden. Dit is ook een afgrond in de linker hersenhelft. De link die in de linker hersenhelft gemaakt moet worden is ook belangrijk voor het goed functioneren van de fallus, als een belangrijk zintuig en alarm. De geheiligde fallus houdt een ziel in de heilige gebondenheid (verbonden aan de moederschoot, gekooid in de vagina, de paradijselijke afgrond) als een streng bewakende immunologie.


3. jongen staande op een vis


In de oudheid was de voet een teken van overwinning, zoals de voet op de nek van de vijand. In die zin is in deze hieroglyph de valse vis van het christendom, de ichtus, een vorm van Jom-Jezus, overwonnen. De valse vis wil in het oud-hebreeuws dingen verduisteren, afdekken, het nachtzicht uitdoven, als een valse duisternis.


4. jongen staande op een lam


Dit gaat om de overwinning over het valse lam.


Lamsjacht :Vanuit de hel, de tucht, de paal, zal de fallus (YAD) herrijzen. De hel is de plaats waar gemengd wordt, in het Aramees betekent mengen vuil maken, vlekken maken, het oprichten van tuchtplaatsen. De lap van het lam wat de bruid, de vrouw op het beest, draagt is om die reden vuil. Zij komt om te mengen en om de tucht te herstellen. In het Aramees worden dingen vaak omgedraaid. Er staat : Zalig zij die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad. In het Aramees is wassen dan mengen, vuilmaken, om zo de wilde moederschoot in te gaan voor een nieuwe geboorte. Wassen betekent verspreiden, een inval doen, en bedekt worden. Wassen heeft te maken met de oorlogsvoering en de jacht. Wassen betekent zwart maken, donker maken, alhoewel het ook witmaken kan betekenen.

Hoofdstuk 40. De Afgehakte Apenkop


In het boek van de nacht is de hel, het vuur, onderverdeeld in zeven gebieden. Het vuur werd geschapen met de schepping van de tijd.


 1. het gebied Gehannam – geschapen voor degenen die tegen Allah, ILA, hebben gerebelleerd en geen berouw hebben.


 1. Het gebied LAZY – een gebied in de afgrond bestemd voor hen die na de toekomstige zending van Mohammed in hun zonden en misleiding blijven volharden.


De christenen konden Mohammed totaal niet op waarde schatten, en zagen het cryptische belang van zijn komst niet. Mohammed kwam om het Jezus verhaal uit te diepen. Mohammed was 'de verstotene door de Moeder, ILA', de verstoting door de amazones. Toen Jezus aan het kruis ging werd hij afgesneden van de moeder, en dit verhaal ging verder met Mohammed. Mohammed was geen zoon van God. Hij was namelijk verstoten. Dit wijst terug naar het OT, naar Samuel die door Hannah verstoten werd, verkocht werd aan de Mara, de slavenbezitster. Toen Samuel een stem hoorde was dit in het Aramees de stem van de Mara, zijn meesteres. Samuel, SHAMA, is 'luisteren en gehoorzamen'. SML is een anagram van SLM, Salomo, die tempels, tabernakels, bouwde voor de Moeder God, voor de amazones. Dit is waar Mohammed cryptisch en symbolisch over gaat. De Islam is de cryptische dreiging van de amazones, de Moeder die haar zoon verstoten heeft.


 1. Het gebied van Al-Jahim – de gevangenschap van Gog en Magog, de afdekkers van het Noorden.


 1. Het gebied Sair – de gevangenschap van Iblis, de duivel, hoofd van de rebellerende geesten, die Adam niet wilde erkennen.


ADAM, DM, is bloed in het Hebreeuws. DM is letterlijk vertaald de slacht. ADAM is in de Hebreeuwse grondtekst een volk. Het is een volk van slagers, van amazones.


 1. Het gebied Saghar – de gevangenschap van de goddelozen, de hoogmoedigen en de misleiders.


 1. het gebied HITMAT – onmetelijk hol van gloeiende verpestende lucht bestemd tot foltering van de joden en de christenen.

 2. het gebied HAWYA – de woonplaats van de valse moslims en valse laylims (aanhangers van de koran en het boek van de nacht alleen maar voor de traditie en in naam).


Deze gebieden liggen onder elkaar verborgen in de aarde, elk duizend jaar van de andere verwijderd. De laatste twee gebieden zijn het verschrikkelijkst, HITMAT en HAWYA. Gehannam, het eerste, is het minst verschrikkelijke. Gehannam komt in de bijbel terug als Gehenna, de plaats van vernietiging. Gehenna wijst op Channah, het Hebreeuws van Hannah, de moeder van Samuel. Ook wijst het naar het Griekse Chanah, de wortel van Johannes, van de apocalypse. Oorspronkelijk was gehenna het dal waarin kinderoffers werden gebracht, de grote verstoting van de zonen. Gehenna werd het dal van Hinnom genoemd, gehinnom, en in het Arabisch is het Jahannam. Gehenna is onderscheiden van Tartarus, de plaats van marteling en vernedering. Tartarus is een Griekse oer-godheid waaruit het vuurlicht (nachtzicht) voortkwam en de kosmos.


Gehennah, Channah, HANNAH, verschuilt in het Grieks een enorme diepte. Wij moeten allemaal door Gehennah om los te komen van de valse mens. GEVAH is een van de vele wortelwoorden van Gehennah, betekenende : heilige trots, arrogantie, verheerlijking, triomfering, die juist ten dele valt aan de nederigen, de ootmoedigen, de zachtmoedigen. De nederigen worden in gehennah verhoogd door alle vernederingen. Zij worden toegerust door Hannah, zoals zij haar zoon toeruste met de hogepriesterlijke terafim, het orakel van de slacht en het bloed.


In het Aramees zijn in Psalm 8:3 de tenen en de attributen van de tenen, rituele teenringen, de ware hogepriesterlijke stenen. In Spreuken 7:3 moesten de teenringen als wetten om de tenen gedaan worden. In die zin maakte Hannah dus rituele teenringen van de terafim voor Shama-Al, die zijn voeten moesten bewaren op het pad van de Amazones.


Hannah in het OT verkocht (nathan) haar zoon Samuel aan een mara, een slavenbezitster, waardoor Samuel een na'ar werd, een jonge slaaf. Hiervoor moest er een rund geslacht worden. Hannah kwam met drie runderen in I Samuel 1. In de grondtekst kan het ook gewoon betekenen dat de rund werd geslagen, en niet geslacht. De rund is een teken van mannelijke suprematie, en de geest van mannelijke suprematie moest eerst geslagen worden voordat Samuel aan de slavenbezitster verkocht kon worden. Hannah moest hiermee wachten totdat Samuel de juiste leeftijd had bereikt.

Toen hij aan de mara werd verkocht moest Samuel voor haar neerbuigen. Dit gebeurde in de Qidmah, het diepere, westelijke deel van het paradijs, ouder dan eDeN. Hannah betekent in de grondtekst 'uithongering', 'omsingelen', tent en kamp, hetzelfde als CHANAH, het wortelwoord van Johannes. Hannah is een oorlogs-strategie en een jachts-strategie.


Toen Samuel, SHAMA, de juiste leeftijd had bereikt, moest hij voor zijn moeder een rund of kalf vangen en voor haar slachten, zodat zij haar zoon kon overdragen aan een andere amazone. ELI is een anagram van ILA, het amazone woord voor God, een heerseres. Samuel was bewapend door zijn moeder en werd tegenover de zondige zonen van de mara (ILA) gezet. Zij onderdrukten het volk. Zij waren de zonen van beliya-al, oftewel BILHA. In die zin zien we een paar hoofd-lijnen van de esoterische bijbel, van de VUR, de amazone gnosis, in de bijbel. In de apocalypse kwam CHANAH, het wortelwoord van Johannes, oftewel HANNAH, tot de vrouw op het beest om haar zoon, Samuel, te verkopen. De vrouw op het beest is BILHA. Vaak worden de zonen van de amazones tegen elkaar in de arena gezet om de onderhandelingen te toetsen en te bekrachtigen. Geld is dus een arena. Dit is precies wat de Egyptische betekenis van HANNAH, CHANNAH, CHANA, KANA is :


KHENN : steken, verwonden, oorlog
KHENA : stil gemaakt worden, gevangen gehouden worden, restrictie, afzonderen van anderen, gevangene
KHEN : smeken, goed nieuws (evangelie), vergelijking, gevechten uitlokken, klagen, rebelsheid
KHENU : huiler, baby, kind, wiegeliedjes, kinderliedjes, oproep
KHEN/ KHENU : marktplaats

Dit is de Egyptische KANA-wortel, de arena, de godin van de arena, de diepere wortels van Mahad, van MOWED. In de Israelitische bijbel is zij gepersonificeerd als CHANAH, CHANNAH, KHANA in het Hebreeuws. KHANA, CHANAH, is ook het wortelwoord van Johannes in de Openbaring, in het NT. KHANA is in de Griekse grondtekst een fetish-maker.


Shama-Al komt op hetzelfde neer als Iysh-Ma-Al. Beiden betekenen : slaaf van AL, Del-allah. AL is in het Hebreeuws tegenstander, wat ook de OT definitie is van Ismael. In het Hebreeuws is Hannah 'CHANNAH', als de bron van dit principe, wat we dus weer tegenkomen in de worteltekst van Johannes in het Grieks. Samuel is in de worteltekst gerei wat de slaaf tot gehoorzamen brengt, zoals geluid. Hannah maakte in de Aramese grondtekst een hogepriesterlijke borstplaat van een fetish voor Shama-Al, als een soort terafim. De terafim heeft een Assyrisch-Babylonische oorsprong. Hadd, Add, Hat was de Assyrische god van de orakels. Als het offer was geslacht, dan werd er naar de ingewanden of de lever van het offer gekeken om zo de wil van de goden te interpreteren, te vertalen. De terafim was dus een bloed-orakel. Het urim en thummim orakel werd later meer en meer gebruikt als stenen, om zo de reflecties op te vangen.

CHANNAH, Hannah, komt dus in de apocalypse weer terug, als het wortelwoord van Johannes. Zij benadert de vrouw op het beest. In de KJV bewondert Johannes de vrouw op het beest, en in de grondtekst vereert en aanbidt Johannes de vrouw op het beest. KHANA, Hannah komt tot de vrouw op het beest, om haar zoon aan Haar te verkopen, als vechtslaaf, als IYSH, voor de arena. KANA is de Egyptische oergodin van de arena-oproep.


De vrouw op het beest is ILA (Eli) BILHA. Haar zonen zijn Hofni en Pineas, de zonen van beliya-ila. Hofni betekent 'vechter', en hand, yad, fallus, als de oorlogsvoerende fallus. Ook betekent het een elite vechter, een kampioen-vechter. Pineas betekent bronzen mond, slangenbek, en overwinnaar van de slang, peh-nachas, vernietiger van de slang. Samuel kon hen in de arena niet verslaan, en viel ook onder hun onderdrukking, en werd hun slaaf, onder BILHAH, hun moeder.


BILHAH was een meesteres van Jakob en Ruben. Zij versloeg Rachel, het Hebreeuwse beeld van het lam. Om op te groeien in de VUR, de amazone gnosis, was het dus belangrijk voor Samuel om in de arena gezet te worden tegen Hofni en Pineas. Hofni en Pineas werden uiteindelijk verslagen (begrepen) door de Filistijnen, toen de ark werd buitgemaakt. Samuel moest Hofni en Pineas dus leren begrijpen, tot hun diepte komen, tot hun VUR.


GEVAH, een van de wortelwoorden van Gehennah betekent ook : billen, als de billen van HANNAH, en ook haar achterkant, haar rug, als het toekeren van de rug, het verstoten, het afwijzen. Dit komt van GAB, ringen, kampmuren, -hekken, hoge plaatsen, heuvels, van verboden aanbidding. Hinnom betekent klagen, klaagzang, klaagliederen.


De vrouw op het beest, BILHA, doet onderhandelingen met de 'koningen', de voeten in het Grieks, als de onderhandeling met het oordeel. Net als Yaakob wordt Samuel getreden, komt onder de voeten terecht. Samuel wordt doorverkocht aan het meerkoppige beest, als een beeld van de voet. De voet is het symbool van de poort van de onderwereld, en de tien tenen als de kinderen van de onderwereld. Samuel wordt wederomgeboren in de onderwereld, komt tot het kinderrijk als onderworpene. Het beest heeft de valse volwassenheid verslagen. Samuel sterft aan zijn valse zelf. Samuel wordt onderworpen aan het zaad van de onderwereld, SARAH.


Voor Samuel was het belangrijk Pineas te leren kennen. Pineas is namelijk de overwinnaar over de slang, de bewaker van de amazone gnosis, de VUR. De strijd tegen de slang is de strijd tegen de valse en overmoedige sexualiteit, de oppervlakkige sexualiteit van de stad. Dit komt ook terug in het boek van de nacht in het verhaal van de lamslager in het zevende deel. Een klant van de lamslager heeft last van roekeloze sexuele driften die niet te stoppen zijn. Zij leeft onder de grond met een aap om deze lusten te botvieren. De lamslager ontdekt haar schuilplaats, en doodt de aap. Met een demonologisch medicijn moeten er dan twee adders, een gele en een zwarte, uit haar moederschoot gedreven worden.


5. de apenjacht


De aap is in het zevende deel een negatief beeld van de onuitblusbare op hol geslagen sexualiteit, verbonden aan de slang. Hierom moeten wij Pineas leren kennen. De valse aap, en de daaraan verbonden valse slang, moeten overwonnen worden.


6. de apenslacht


De apenslacht gaat hiermee verder, om deze valse sexualiteit te analyseren en te bedwingen, om zo te komen tot de diepere sexualiteit van de gnosis, VUR, die hierdoor verborgen werd gehouden.


7. de apenoorlog


Met de wapens die hierdoor teruggeroofd worden zal er verder gegaan kunnen worden met de oorlog tegen deze valse apen en hun fallusen, de valse slangen.


8. apenhoofd


Het hoofd van de valse aap is in deze hieroglyph afgehakt. Zijn valse fallus is verbroken. De valse apen-demoon begrijpt de verstoting door de amazones niet. Hij begrijpt de cryptiek van Mohammed niet. Hij begrijpt het heilige vasten niet. Hij wil niet zoals Moedervlek komen tot Ramadan. De aap-demoon wil stoer doen, en protsen met zijn vruchtbaarheid, en alle vrouwen aan zijn lippen hebben hangen. Hij wil de vrouwen als zijn slaven hebben, zodat hij een grotere naam in de stad krijgt, en meer eer van de zombies daar. Daar gaat het de valse aap om. Om de gnosis geeft hij niet. Hij heeft zijn eigen beperkte kennis, zo materieel en politiek correct mogelijk, en zo houdt hij de misleiding draaiende. Maar niet in deze gevreesde hieroglyph. Zijn kop is eraf. De apenkalender besteed daarom geen aandacht aan de amazone zodiak.

Hoofdstuk 41. Het Verborgen Geheim van Hofni en Pineas


Zonde was niet per definitie slecht in de Levitische theologie. Zonde was een dualiteit.


In het boek Leviticus wordt het woordje LAQACH gebruikt als het aankomt op bokken, en dit woordje betekent jacht in de grondtekst. QORBAN wordt gebruikt voor de offering. Deze bokken zijn boze geesten. Het bloed van deze bokken moet vervolgens op het altaar besprenkeld worden en ook op de CABIYB, ringen. De Levieten droegen teenringen die zo op die manier geheiligd werden. Dit werd gedaan voor de zonde, wat ook heiliging betekent. Er werd letterlijk geofferd aan de zonde. Zonde had meerdere betekenissen, ook schuld en bestraffing, en werd als een verzoenende idol neergezet, door de vergieting van het bloed van de vijand. De kop van een bok werd op een paal of stok gezet als een teken van overwinning over de vijand. Aan zo'n paal werd er geofferd, en de paal werd aanbeden. Door de Levieten werd zonde en de zonde-paal gezien als wat de christenen vandaag in het kruis zien, maar dan op een hele andere manier.Het is juist het christendom wat ons via de taal schaakmat heeft gezet, door zaken zoals 'idol' en 'zonde' gewoon als volledig te demoniseren. Zonde is voor de christen iets heel negatiefs, terwijl de Levieten daarop een heel ander beeld hadden. Zonde was dus ook bestraffing, dus er was ook een heilige vorm van zonde. In de bokkenjacht kwamen deze dingen tot uiting. De heilige zonde was voor de afzondering, en deze zonde was ook het offeren. Ook in het Aramees heeft zonde deze dubbele betekenis. Het woordenboek is één van de sterkste aanvallen op het Levitische lichaam. Daarom moeten we de diepte van de etymologie ingaan, en zien waar het oorspronkelijk voor staat.Ook was de zondepaal een uitbeelding van het YAD-mysterie. Zelfs in de Jezus-mythes wordt het woordje 'stauros' gebruikt in het Grieks, wat ook een paal is, vaak puntig. Vandaag de dag geloven Jehovah's getuigen dat Jezus niet aan het kruis stierf, maar aan een paal. In die zin is het belangrijk voor ons om aan de paal te gaan, om de boze bokkengeest te overwinnen. Wij moeten de boze geest in ons aan de paal spietsen. Dit is waar de MOWED goed voor is. De MOWED, de palen van de tabernakel die het YAD-mysterie uitbeelden zijn in de grondtekst verbonden aan de schijf van de seizoenen, de verschillende feesten. Hierdoor werden de Levieten geleid.Het woordje idol heeft voornamelijk een negatieve betekenis gekregen, terwijl het oorspronkelijk voortkwam van de IDOM, de phallische speer van het paradijs.De christelijke cultuur bestempelt Hofni en Pineas als door en door slecht, maar er is in de grondtekst een verschil tussen goede zonden en slechte zonden. In de Rabijnse literatuur is Pineas niet slecht, en op sommige plaatsen Hofni ook niet, maar moeten hun zonden symbolisch uitgelegd worden. Voor de IYSH, de vechtslaaf, is het belangrijk te komen tot HOFNI, de kampioens-vechter. Door de Hofni-status wordt de vijand overwonnen. De SHIIETEN, IYSHIETEN, een stroming binnen de Islam, zijn cryptisch gezien de volgelingen van de IYSH, de vechtslaaf, op het pad tot Hofni, de kampioen, de zoon van ELI, oftewel ILA. Hofni is de zoon van Beliya-ILA, oftewel BILHA. De SHIIETEN volgen ALI, de opvolger van Mohammed : ALI = ELI = ILA = Beliya-ILA = BILHA in het cryptische anagram. Deze cryptiek is zo heilig dat een grote harige, vette waterbuffel van de vijand, en bijbehorende reptielen ineenstortten. Het zijn de lijnen van de VUR, de amazone gnosis, door zowel de bijbel als de koran. Wij bereiken de Hofni status niet door allerlei krachtpatserij en middelen van bedrog, maar door het lijden. Omdat Jezus na drie dagen opstond, en de illusie bracht dat alles toen goed was, een snelle oplossing om met het kruis af te rekenen, moest de islam wel komen om een dieper pasen te laten zien, een grotere en diepere cryptische duisternis, die alleen door het anagram uitgelegd kan worden, niet door het letterlijke.9. de maaltijd van apenvleesHet Azteekse Apen-medicijn, oftewel het Ozomahtli-medicijn wat ook een deel is van hun kalender, is om gif te transformeren tot medicijn, als een aparte kunst in het oorlogsvoeren. Het was een dertien-daagse zoektocht naar het medicijn, om een oorlogs-schild te vervaardigen en om items voor je medicijnen-rugtas te verzamelen.De valse aap moet overwonnen worden, de aap-demoon, en zijn delen moeten gebruikt worden, om gif te transformeren tot medicijn. Ook het boek van de nacht zelf moet gezuiverd worden in alle mooidoenerij in de stad, het uiterlijk vertoon, wat niets anders dan asexualiteit is, oftewel het loochenen van de scheppende kracht. Ware sexualiteit is jacht en oorlog, en kan gerust plaatsvinden in het heilig vasten, in het celibaat. Ware sexualiteit ontstaat juist in de afzondering, het binnengaan van de leegte. Ook de asexualiteit is een aap die overwonnen moet worden, de witte naker-vrouwen met hun spiegeltjes en hun baljurken in de stad die zich niet vuil willen maken aan de oorlog en de jacht. Zij vinden dat mannen-werk, en zijn alleen maar bezig zichzelf op te tutten, en bekrachtigen zo de valse man. In deze hieroglyph moeten wij tot de maaltijd van het apenvlees komen om hiermee af te rekenen.

Hoofdstuk 42. De Komst van de Zwarte Leeuwen


Op het pad van de IYSH, de vechtslaaf, waar Jezus een slappe karikatuur van is, gaat het erom Hofni-schap te bereiken. Dit gebeurt door het lijden (tucht) en gehoorzaamheid, niet door stadse, overmoedige truukjes. De kampioen wordt onderworpen aan ILA BILHA, zoals Hofni en Pineas. Hiervan is ALI, de leeuw van Allah, een beeld. SHIIET betekent 'volgeling van ALI'. Hierom worden christenen en joden in de HITMAT geworpen, de zesde hel van het boek van de nacht, om zo te komen tot ALI, BILHA, om zo ook de HAWYA binnen te gaan, de zevende hel. Zij die hierin geheiligd worden en gehoorzaamheid leren zullen komen tot Hofni-schap. Kampioenen worden zwaar getuchtigd door de amazones, verbroken en onderworpen. Elk kampioenschap is een heilige valstrik.


Natuurlijk verwijst Mohammed ook naar de amazone HAMED, Zij die tot submissie brengt. MO-HAMED is de wet (Egyptisch) van Hamed. HAMED rijdt op het witte paard in de Arabische apocalypse. In de Hadith zegt Mohammed : 'Ik ben de nederzetting van de kennis, en ALI is de poort er toe.' Het alevitisme, de esoterische shiieten, zien ALI als de weg naar de esoterische interpretatie en kennis van de islam.


Het shiisme is hele zware, belangrijke cryptiek, het komen tot BILHA. Toen deze cryptiek geopenbaard werd viel ik in een trance. Ik zakte door de grond en kwam in een enorme arabische tempel onder de grond, in heel veel lagen en dimensies, als in een spiegelpaleis en labyrint. Ik zag vijandelijke bokken in zware gewaden die zich daar schuilhielden. Ze gingen heel traag. Ze waren in een soort duivels ijs.


Ik kwam toen in een zaaltje waar de begrafenis was van mijn oude natuur, en een demoon genaamd 'kirsten' begon mij na te doen, karikaturen van mij te maken. Hij kon heel snel van gedaante veranderen, maar was ook in een duivelse soort ijs. Hij was een valse identiteit. Toen ontstond er een gevecht en er waren grote leeuwen, zowel de gewoonlijkse leeuwen in grotere soort, en zwarte leeuwen, die mij hielpen.


10. de komst van de zwarte leeuwen


De zwarte leeuwen zijn een beeld van de esoterie en cryptiek van de islam, als de bazuinen van de amazones. Deze gaat opengebroken worden. Er zal een duidelijk pad getoond worden door de islam. Er zal afgerekend worden met de materialistische, letterlijke interpretatie, om zo te komen tot de bronnen van het esoterische, cryptische heelal die hierin opgesloten worden gehouden. Dit heeft dus ook weer met de bokkenjacht te maken.


11. zwarte leeuw in gevecht met reuzenaap


De zwarte leeuwen zijn diep opgesloten in het boek van de nacht. Zij zullen vrijgezet gaan worden, om esoterische betekenis te geven aan de dingen om ons heen. Een nieuw vizier zal opgericht worden. De zwarte leeuw zal de valse aap verslaan. De valse aap is de materialistische, overmoedige, valse sexualiteit, en ook de valse kuisheid die niets van de oorlog en de jacht wil weten. Deze valse tegenstelling houdt zichzelf in stand, en is in principe gewoon hetzelfde. De valse kuisheid voert valse oorlog en valse jacht, en is gewoon het masker van de valse sexualiteit, waaronder het zijn schanddaden naar hartelust kan uitvoeren. Het zijn apentruukjes. De aap heeft meerdere gezichten, als het MPS-syndroom van de stad, het meervoudige persoonlijkheids-syndroom.

Hoofdstuk 43. De Badkabouter


De bok is een symbool van dat iets te materialistisch en letterlijk wordt voorgesteld en geinterpreteerd. De bok is het symbool van gebrek aan cryptiek. De valse bokken houden zich schuil in het shiisme binnen de islam, en zij zullen alleen weggaan wanneer de cryptiek van het shiisme wordt begrepen. Het shiisme moet vertaald en doorvertaald worden.


Het pad van shiisme is het pad van de IYSHIET, de vechtslaaf, tot kampioenschap, tot Hofni en Pineas. De overwinnaars worden onderworpen aan BILHA.


Het pad door de islam is alleen maar te begaan door het boek van de nacht, omdat daarin alle sleutels van de Koran opgeborgen zijn.


De bad-kabouter houdt zich op in de badhuizen van de stad, waar de massages worden verricht, waar de sauna is, en waar er veel wordt gewassen. Hierin verlies je jezelf en krijg je een valse identiteit. De hulpjes van de badkabouter rekenen totaal af met de gnosis van mensen.


De fotografie-kabouter werkt nauw samen met de badkabouter. Dit is de paparazzi kabouter die de meest verschrikkelijke foto's maakt, en ze dan ook nog verschrikkelijk omvormt. Dit is allemaal voor de roddelpers, voor het maken van illusies om de gnosis, de VUR, te verbergen. Zoveel sluiers zijn er in het badhuis van de stad.


In het boek van de nacht in het zevende deel in het verhaal 'de vrouw die onder de aarde woonde', gaat het over een diepere Jozef, genaamd HASSIB. Ook is het een diepere Daniel, de verhalen gaan hierin verder. DANIAL is in dit verhaal de vader van HASSIB. Danial was een wijsgeer die een heleboel boeken en manuscripten had geschreven en al heel oud was. Hij wilde graag nog een zoon om een erfgenaam te hebben voor zijn boeken. Danial had ook veel discipelen. Toen er een zoon op komst was was Danial niet zeker of die boeken zijn zoontje onaangeroerd zouden worden overgedragen. Hij maakte daarom een heel klein overzicht van al zijn leringen in de meest eenvoudige vormen op een klein blaadje. Als zijn zoon dit zou kunnen ontraadselen, dan zou hij daarmee de wijste man van zijn tijd zijn. HASSIB werd geboren, maar leefde in de leegte, en wilde niet werken. Zijn moeder zond hem toen op een dag mee met houthakkers. Dit werk lag hem wel. Toen het begon te regenen en te donderen zochten ze naar een schuiplaats. Ze vonden een hol, een spelonk. Hier ontdekte Hassib een marmeren plaat op de grond, bedekt met aarde. De houthakkers schoven de plaat weg, en ze keken in de diepte. Hier was een diepe put waarin ontelbare verzegelde potten waren. Ze lieten Hassib aan een touw naar beneden gaan om te zien wat er in die potten was. Hij sloeg een van de halsen van de potten stuk, en gele honing droop eruit. De houthakkers waren teleurgesteld dat het alleen maar honing was, maar ze wilden dit verkopen op de markt, dus Hassib moest de potten vastmaken aan het touw, waarmee ze de potten omhoog hesen. Ze wilden de winst niet delen met Hassib, en vonden het een kwajongen die beter dood kon zijn, dus ze lieten hem achter in de put. Tegen zijn moeder zeiden ze dat een wolf hem had verscheurd.


Hassib begon te roepen en te smeken, maar omdat niemand hielp bereidde hij zich voor te sterven. Plotseling zag hij vanuit een snede in de muur een schorpioen komen. Hij vermorzelde de schorpioen met zijn bijl en zag een lichtstraal komen uit de snede. Hij zette de bijl in de snede omdat het licht doorliet, en begon hard te wrikken. Het bleek een luik te zijn wat hij stukje bij beetje kon openen. Tenslotte kon hij er helemaal doorheen. Hassib liet zich erdoor heenzakken en kwam in een lange onderaardse gang terecht. Hij volgde die een uur lang en kwam toen bij een deur waar een sleutel inzat. Hij opende de deur en kwam bij een onderaards meer waar een troon stond. Het bleek een onderaards rijk van vrouwen te zijn. Hij ontmoette het vrouwelijke opperhoofd van dit rijk. Hassib was er zo van onder de indruk dat hij zich aan de voeten van de vrouw wierp. Hassib vertelde wie hij was, en dat hij een groot geleerde in de stad had kunnen worden, maar dat hij gekozen had voor het bos, de wildernis. De vrouw begon hem toen geschiedenissen te vertellen over de ring van Salomo en over de bomen van het paradijs. Daarna vertelde zij hem over de zeven lagen van de hel. Daarna liet ze het gevaar zien van de valse apen, die als ze iemand niet kunnen overwinnen, die persoon tot koning kronen, om zo toch macht over die persoon te krijgen. Daarna vertelde ze over de plaatsvervanger van Salomo, die over de vogels heerste. Hassib liet toen weten dat hij naar zijn moeder terug wilde, anders zou de vrouw hem nog meer geschiedenissen hebben verteld. De vrouw vertelde dat Hassib kon teruggaan, maar alleen op voorwaarde dat hij nooit meer naar het badhuis zou gaan.


Hassib beloofde dit, en werd door de vrouwen naar boven geleid tot een vervallen woning waar hij weer boven de grond kwam, vlakbij de plaats van het gat waar de honing was opgeslagen. Zijn moeder was erg blij dat hij terug was gekomen. Maar omdat het gaan tot het badhuis bijna een verplichting was werd Hassib al snel gedwongen om er naar toe te gaan doordat de eigenaar van het badhuis hem liet oppakken. Hoeveel Hassib ook schreeuwde van angst werden zijn kleren van zijn lijf getrokken, en smeten twintig tot dertig emmers met water over hem. Ze zeepten hem in, en masseerden hem, en maakten hem toen droog na hem te hebben afgespoeld. Doordat de eed was verbroken had Hassib nu een zwarte buik die van een buffel leek. Hij was al half in een buffel aan het veranderen. Dit kwam de grootvizier te horen, en hij wist dat dit een teken was dat Hassib de onderaardse vrouwen had bezocht. Hij wist dat de melk van het opperhoofd van de onderaardse vrouwen genezing kon brengen. Hij had dit nodig voor de koning. Hassib werd toen gedwongen om weer contact te maken met de vrouw onder de aarde. Het vrouwelijke opperhoofd was hierover heel woest, maar Hassib zei dat hij onschuldig was, dat de vizier hem had gedwongen. De vrouw gaf hem twee kruiken met melk. De kruik met de rode streep was voor de koning, en de andere was voor de vizier. Hassib ging toen naar het paleis van de koning. De koning dronk van de eerste kruik, en werd genezen. De vizier wilde er toen ook wel van drinken. Hassib gaf hem de tweede kruik. In één teug dronk de vizier de kruik leeg, maar zwol toen op als een olifant, en klapte toen uit zijn huid, waardoor hij stierf. Hierop werd Hassib aangesteld tot grootvizier door de koning. De koning sprak toen : 'Hem die mij eert, eert Hassib.' Hassib kreeg vele geschenken en onderdanen, en trok in het paleis van de gestorven grootvizier. Hier gingen ook zijn moeder en favorieten wonen.


In die zin is Hassib een diepere Jozef, een diepere Daniel, en ook een diepere Jezus. Het christelijk geloof is een vals badhuis wat Hassib moest overwinnen. Maar na erdoor gedwongen te zijn, kon hij het overwinnen door het onderaardse rijk van vrouwen. Zo ontkwam hij eraan geheel in een buffel te veranderen.


De badkabouter is een verschrikkelijk foeterende, dwingende kabouter die mensen wil onderwerpen aan zijn wil, zijn markt. Maar de heilige markt van een heel ander soort zal hiermee afrekenen. Ieder zal zijn loon krijgen.Hoofdstuk 44. De Komst van de Nieuwe Melk


De melk die Hassib brengt vanuit de onderwereld is dus een vernietigende melk en een scheppende melk. De melk brengt het oordeel over de onrechtvaardigen, en is tot tucht en genezing voor de rechtvaardigen, tot onderricht. Ook in het EE zien we dit :


De Nieuwe Openbaring,

1 : 25 - De derde tepel begon in de monden van de heiligen en apostelen te groeien, en zodra zij hun monden openden, kwam er melk en vuur om de afvalligen te verteren. 26. Zij hadden monden als slangen.


De mond der slangen is weer een heenwijzing naar Pineas, als de betekenis van zijn naam. Er zal dus een grote uitstorting zijn van melk en vuur. De nieuwe melk zal komen. Wij moeten in het diepste van de nacht, in de put die tot het onderaardse vrouwenrijk leidt komen tot de openbaring van de nieuwe melk. De nieuwe melk wil ons losmaken van het valse, gedwongen badhuis. Zonder medelijden wassen ze daar mensen in hun verschrikkingen. De badhuis-kabouter moet overwonnen worden.


Het badhuis van de stad is een gevangenis, een valse markt, waaruit we moeten ontsnappen, om zo tot de heilige markt in de wildernis te komen. Het zuivere loon moet gekocht woren. Alles moeten wij zelf verdienen, en zo ook de bevrijding uit het valse badhuis van de stad. De valse massage-kabouter moet overwonnen worden, en de valse was-kabouter. Zij houden hun klanten in ketenen. Het is een gedwongen verkoop van was-artikelen. De stad wil alles schoon hebben, dus iedereen is hiertoe verplicht. Hoe ontsnappen wij uit dit gruwelijke badhuis ? De wassingen daar zijn als verkrachtingen. Meer babies willen ze hebben als slaven voor het badhuis.


Het mannelijke en vrouwelijke wordt in het badhuis verschrikkelijk uitgebuit, en men krijgt valse mannelijke identiteiten en valse vrouwelijke identiteiten. Daarom is het van belang om dieper in de leegte te gaan tot een gebied genaamd ZOLT. Dit is een oud mysterie van het EE. In ZOLT moet je al je mannelijke en vrouwelijke identiteiten en kwaliteiten opgeven, loslaten, want ZOLT is het geslachtsloze gebied, waar al deze identiteiten in de war worden geschopt, en daarna af worden genomen. We moeten tot het geslachtsloze basis-principe komen, de geslachtsloze leegte. In de stad is al het mannelijke en vrouwelijke vals, en dient tot het slot op de ketenen en de gevangenis. Dit slot moet verbroken worden. De voorstelling van het mannelijke en vrouwelijke in de stad is walgelijk, alleen maar om de mens van de kennis en waarheid af te houden. Er wordt een vals, smerig spelletje gespeeld. Een heleboel willen hun mannelijkheid of vrouwelijkheid niet verliezen. Ze hebben daarin hun trots. Alles moet back to basics, pure principes, zonder het label man of vrouw eraan, zonder het etiket. Dat is waarlijk leeg worden, zodat het goddelijke ons daarna een pure identiteit kan geven. De geslachtsloze leegte is dus van levensbelang.


Wij moeten terugkeren tot het vormeloze begin, de levenskiem voor elke ziel, om zo los te komen van het gevangenschap en de slavernij van het badhuis.


In ZOLT moet er tot een diepere duisternis gegaan worden, en tot een grotere vergetelheid om zo tot de eeuwige vergetelheid te gaan en de grootste vergetelheid. Dit wordt de vierde dood genoemd, die diep in ZOLT opgeborgen is. Onze valse natuur moet de vierde dood sterven om met valse mannelijkheid en valse vrouwelijkheid af te rekenen. De geslachtelijke identiteit moet sterven. Zo moeten wij tot de rauwe, naakte principes van het leven komen. In de leegte sterft ook alle oorlog en jacht om die uit te zuiveren. De valse oorlog en jacht verbonden aan de valse geslachtelijke identiteit moet sterven. Zo komen wij in een dieper ijs.


In de ZOLT worden de man en de vrouw dus helemaal opnieuw geschapen, door de geslachtsloze leegte. Dit komt ook terug in de amazone zodiak. Dit begint in de twaalfde nacht-hieroglyph van de zevende parweek van de lamsjacht. Het begint met de MUSKUS-Lokogamen. Lokogamen zijn in het EE de sieraden van het lijden die zich manifesteren als amazones, de sieraden van de tucht. De MUSKUS-Lokogamen zijn de boven-emoties boven de strijd tussen ijs en vuur, kou en warmte, om los te komen van vals ijs en vals vuur in de dieptes van ZOLT. Dit is een sieraad van armoede, van honger, van het heilige vasten, genaamd de Oembugoe. Er is een kleine Oembugoe en een grote Oembugoe. De kleine Oembugoe is zes-delig en de grote Oembugoe is veertien-delig. Eerst wordt in de eerste maand van de Amazone zodiak de kleine Oembugoe besproken, te beginnen in de zevende PAR-week, in de twaalfde hieroglyph. De Oembugoe is dus een soort trap, dus het gaat van laag naar hoog, tot de bron.


12. LAAFTE – temperatuurloze vloeistof ( eerste graad van de Oembugoe )


Dit is de eerste stap om leeg te worden van elke vorm van ijs en vuur. Ook dat moeten we afleggen. Zo kunnen we dieper de leegte in, niet tegengehouden door ijs en vuur. We komen hier dus tot de temperatuurloze leegte die zich uit in een soort vloeistof.


13. LIPSE – kleiachtig, nieuwe aarde ( tweede graad van de Oembugoe )


Ook deze aarde is temperatuurloos.


14. LEEFSE – kruizing tijger-panter, sabeltand, mannelijke fallus ( Oemb. 3)


Hier worden we tot dier, tot een mannelijk beest. Dat wil niet zeggen dat dit een bron is, want het beest en zijn fallus komt uit hogere bronnen in het Oembugoe-juweel.


15. LINKSE – hyena's, mannelijk en vrouwelijk ( Oemb. 4)


De vrouwelijke hyena's hebben hier sexuele omgang met elkaar, waardoor zij de mannelijke hyena's voortbrengen, maar ook dit is de bron nog niet. In dit gebied worden wij tot hyena's.PAR week 8
hieroglyph : hyena


De hyena in deze week-hieroglyph is een symbool van bloedlust en totale verwoesting, omdat zij ook de botten breken met hun tanden.


1. SPAAKSE – plakkerige substantie : jungle webs, lianen, jungle plantengroei ( Oemb. 5 )


Dit zijn een soort spinnenwebachtige soort substanties die heel taai worden en zo het oerwoud scheppen.


2. LI'ESSE – zaadachtige wateren ( Oemb. 6 )


De schepping van voorgaande graden komen voort uit deze vruchtbare wateren in de diepere ZOLT-leegtes.


We gaan dus komen tot de bronnen van de schepping van man en vrouw, door de geslachtsloze leegtes.


Een ander sieraad is het sieraad van de SCHNI-Lokogamen, boven de strijd tussen hard-zacht. Dit is het juweel van pijn, de zeventig-delige Ramutschi.


3. LAATSE – vuur ( Ramutschi 1 )


Pijnen zijn scheppend materiaal verborgen door de hard-zacht tegenstelling. Alle valse hard-zacht moet sterven, de leegte in, om gezuiverd te worden. De hogere pijnen vormen een nieuw communicatie-systeem, nieuwe hierarchieen. De eerste graad van de Ramutschi is vuur, als een nieuwe pijn. De verborgen pijnen zijn belangrijk als diepere zintuigen.


4. LUCHTSE – vormt de borsten van de vrouw – melk ( Ramut. 2 )


Dit is een vloeistof, melkachtig, niet hard, niet zacht, als een scheppende kracht, een melkachtige substantie, als de borsten van de vrouw. Het is een energie, als electriciteit, die iemand onder stroom zet. Er is dus geen hardheid of zachtheid, alleen electriciteit die met de zintuigen speelt. Hierin sterft alle hardheid en zachtheid.


5. LAMSE – vormt de billen van de vrouw ( R. 3 )


De billen van de vrouw hangen er niet zomaar voor de lol bij. Het zijn jagers en tuchtigers, wapenen van de oorlog, en zij brengen pijn, als een oorlog. Zij zetten je onder stroom. Geroep naar de billen van de vrouw zoals ghetto mannen graag doen, die dan hevig breed lachen met hun gouden tanden en afgezakte broeken, omdat ze denken dat ze goud gevonden hebben, wordt niet geaccepteerd. Je sterft door de billen van de amazone vrouw. Er is niets om over te lachen of om tegen te roepen, zowel niet negatief als positief : Je gaat eraan ! Er zal geen handel gedreven worden met haar billen. Zij zal handel drijven. Zij is op jacht. Zij is een slachtend beest. Haar beesten zijn billen, zoals de oorspronkelijke Egyptische betekenis van de apocalypse van het NT : het beest van de billen zal komen.


6. R4 – LAATSE – lamsjacht, geeft de vrouw een lamsvel om om haar middel te binden om zo de bovenkant van haar billen iets te bedekken.


Dit komt ook weer terug in de apocalypse als de bruid, de moeder. Dit is de pijn van de lamsjacht, een heel belangrijke pijn, als een zintuig in de lamsjacht. De billen van de amazone worden gecamoufleert als een oorlogs-strategie. Wij moeten ons storten in de pijn van de lamsjacht, anders zullen wij zijn als blinden.


7. R5 – ROCHMO – fallus-tuigje, fallus-harnas – het leer van verslagen demonen wordt om de fallus gedaan, om zo de fallus onder controle van de amazone te brengen, de scheppende moeder. Zo wordt ook het zaad bestuurd.


Wij moeten gevoelig worden voor pijnen. De geslachtsdelen moeten gebonden worden, anders eindigen ze in de verkeerde plaatsen en worden zij door de duivel gebruikt. Daarom moeten wij onze geslachtsdelen offeren aan de moeder en de amazone kennis, de VUR, zodat we naar de juiste plaatsen worden geleid. Geslachtsdelen zijn symbolisch de scheppende krachten, en die moeten onderworpen worden aan de Schepper. Wij moeten de pijnen hiervan herkennen. De pijnen in ons leven zijn er om de geslachtsdelen te besturen, ervoor zorgen dat ze niet voortijdig of natijdig zaad lozen, en geen demonische scheppingen veroorzaken. Dit is dus van levensbelang. Een pijn of probleem kan juist het trekken van de teugel zijn om ons in de juiste richting te leiden, of om ons ergens vanaf te houden. Onze geslachtsdelen mogen niet ongebonden zijn, want dan komt de geest van roekeloosheid.


In de stad is deze gebondenheid er ook, maar dan om het tegengestelde doel : de mens van de gnosis af te houden.


In de amazone theologie wordt deze hieroglyph ook wel de HARID genoemd.


8. R6 – ROTMO – de fallus van de man wordt enigszins bedekt door witte veren die aan het fallus-harnas worden gebonden.


De veer is het symbool van de gevoeligheid, als een symbool van leiding. De leiding komt weer terug wanneer de valse kippengeest is overwonnen. Zo komen alle nuances terug. Deze hieroglyph is de pijn van de kippenjacht.


9. R7 – ROSMO – de lamsfokkerij, het merken van de lammeren


Dit is de pijn van de lamsfokkerij. Ons valse lamsvlees wordt gemerkt. Wij moeten gevoelig worden voor deze pijn, want deze pijn draagt een boodschap. Deze pijnen wekken op tot :


strijd tegen de valse slaap
strijd tegen valse plaats-chronologie, verbindingen, volgordes in de geografie
verjonging en wedergeboorte, buitenaards contact
van valse vrede tot heilige oorlog
van valse liefde tot heilige kennis
van vals geklaag (luiheid) tot heilige industrie
van valse wedergeboorte tot heilige groei
van tuchteloosheid tot tucht


10. R8 – ROGGE – de schedel van een lam wordt om de middel van een man gebonden , waar zijn fallus en testikels in rusten


De fallus wordt weer volkomen in de lamsjacht, want zo wordt de valse liefde, de valse leider van de fallus, verslagen.


11. R9 – FALAAKS – het rijden van een getemde buffel


Het bloed van de valse buffel, de oprichter van de mannelijke suprematie, is een belangrijke scheppingsbron. De buffeldemoon is een dief van vrouwelijke scheppingsbronnen die hij in bezit gaf van de man. Daarom moeten deze krachten getemd worden en opnieuw richting krijgen.


 


12. R10 – HAMG – voorhangsel van de vagina, de groei van de fallus


Het voorhangsel van de vagina veroorzaakt veel pijn, waardoor de geest van overmoed sterft. De groei van de fallus moet volkomen zijn. Als de fallus niet volkomen is, dan wordt de wedergeboorte geweigerd. Zo kan men niet tot de moederschoot doordringen. Zo komt men niet tot de heilige rust. Men is afgewezen. De man moet zo dieper de heilige rusteloosheid in, de heilige honger, om zo dieper tot de heilige leegte te komen. Als dit voorhangsel er niet zou zijn, dan zou de man de prijs missen, en zou wedergeboren worden in overmoed tot een zwaar demonisch wezen. Het voorhangsel hangt er voor een reden.


13. R11 – OEMG – Achter de heilige borsten-bergen zijn de heilige melkzeeen


De heilige melkzeeen zijn bronnen van nieuwe schepping, waarin de man voortkomt vanuit de heilige gebondenheid. Dit is het doel van ZOLT : om de nieuwe man te scheppen. De valse man van de stad moet sterven.


14. R12 – OEMOEG – in het heilig ijs waar amazones zwarte leeuwen hebben beteugeld zijn er drie jachten in deze hieroglyph :


De OEMOEG is de pijn van die jachten en van het temmen van zwarte leeuwen. Door deze jacht komt er een nieuw soort zand vrij. Met dit zand kunnen valse rivieren en valse zeeen drooggelegd worden.


15. R13 – OEMOET – leeuwenjacht op de valse leeuwen, wat ook een nieuw zand vrijzet om valse rivieren en valse meren droog te leggen.


Dit is de pijn van de leeuwenjacht, en van het maken van nieuw land.

PAR week 9
hieroglyph : de vaginale zon, waar vaginale melk uitstroomt om nieuwe rivieren en zeeen te scheppen


Het stroomt naar beneden tot een lager punt, om nieuwe vruchtbaarheid te brengen, door verwoesting. Dit wordt over de ruines van vorige scheppingen uitgestort.


1. R14 – OEMOEMSK – dorre landen, verlaten wildernissen en ravijnen, waar alles sterft


Dieper in de leegte van ZOLT, waar geen leven mogelijk is, waar alles afsterft, waar je alle scheppingen moet achterlaten om binnen te gaan.


2. R15 – OEMOEMT – de gigantische rode zon van bloed verschijnt om bloed uit te storten in de melkzeeen voor nieuwe scheppingen


Ook wordt het over de ruines en borsten-bergen uitgestort om nieuwe vruchtbaarheid te brengen. Deze hieroglyph wordt ook wel afgebeeld als een vrouw die menstrueert, als een vrouw waar bloed uit haar vagina stroomt.


3. R16 – RUTBIE – vrouw die testikels onder haar voeten verbrijzeld, dansende vrouw op testikels


De testikels kunnen van een man of beest zijn. Deze hieroglyph is een symbool van de verwoesting van mannelijke suprematie.


4. R17 – REKCHS – leeuwen en wilde honden die van de uitgestorte moedermelk drinken en daardoor opzwellen en uit elkaar spatten.


Dit komt ook terug in het verhaal van Hassib, waar de vizier op dezelfde manier wordt gestrafd omdat hij Hassib onrechtmatig door stokslagen had gemanipuleerd.

Hoofdstuk 45. De Derde Zak en de Vijf Eierstokken


In de lucht zijn straaljagers van buitenaardsen. Zij zijn half beer, half aap, met menselijke kwaliteiten. Dit zijn hybrides. Zij komen, omdat het boek van de nacht wordt geopend. De straaljagers zijn groot, en vele legers worden uitgezonden met parachute. Zij komen om de gnosis op aarde te openen, de amazone gnosis, de VUR.


5. R18 – REMPT – in deze hieroglyph wordt de nieuwe fallus gemaakt in de oerzee van melk, en ook de nieuwe testikels. Die zitten in twee aparte zakken, en in het midden is nog een extra, derde zak, waar geen testikel inzit. De oerzee van melk kan flink woest zijn, en soms het land overstromen voor vruchtbaarheid. De nieuwe fallus komt aan land als een beest.


De derde zak is het geheim van de overstromingen van de oerzee van melk. Het veroorzaakt hoge melk-golven. De derde zak is een extra zintuig voor in de jacht.


6. R19 – REMT – het land van de vaginale afgronden


Dit zijn de valstrikken voor de jacht, om demoon-zwijnen en demoon-buffels in te drijven, zodat ze ter pletter storten.


7. R20 – RAAKS – de wolvenjacht en hondenjacht


Zij zijn de demonische bewakers van de verborgen melk-bronnen. Deze bronnen worden gevonden en geopend door deze jachten. Dit brengt de melk-stormen teweeg en de watervallen van melk.


8. R21 – RAAKTE – door de derde zak is er een soepelere gedaante-verandering, waardoor men in een beest veranderd


Het rennende roofdier kan zo snel veranderen in een roofvogel.


9. R22 – RACHINT – de derde zak geeft verhoogde vruchtbaarheid aan de fallus en fallus-groei


De derde zak laat ook dieper doordringen in het hemelse ijs, het hemelse zaad.


10. R23 – REXE – de nieuwe melk brengt nieuwe melkse vulkanische activiteit, om zo het land-oppervlak te vergroten


De valse zeeen en rivieren worden zo teruggedrongen.


11. R24 – RECHTSE – de melkse rivieren stromen door de oerwouden.


Zij vormen netwerken om zo de oerwouden onder controle te krijgen.


12. R25 – REPTS – De sterke stromingen in de melkzeeen en melkrivieren herscheppen het land, het oerwoud, en de vrouw. Dit is de schepping van de nieuwe vrouw, de amazone, oftewel de jagerin.


13. R26 – REPTE – de tornado's van melk openbaren de nieuwe leegte, de schepping van de vagina - de haaienjacht


De woeste haaien die leven in de zeeen van melk moeten overwonnen worden. Zij bewaken de verborgen bloedbronnen. Ook bewaken zij de bronnen van de duisternis.


14. R27 – RIPT – de haaienslacht – de schepping van de nieuwe duisternis en het nieuwe bloed


Door de geheimen van de melkzeeen komen wij tot de zeeen van bloed en duisternis.


15. R28 – REMST – de ijsbronnen – de ijszonnen – de bronnen van het nieuwe zaad


Dit zijn de bronnen van de heilige vertraging en de heilige bevriezing.


PAR week 10
hieroglyph : de vijf eierstokken van de nieuwe vrouw


Dit is een groot geheimenis. De oorspronkelijke vrouw had vijf eierstokken in plaats van twee. Door de drie extra eierstokken waren alle vrouwen donker van kleur. Doordat dit aantal reduceerde tot twee werd de vrouw lichter van kleur. Ook zorgden de vijf eierstokken dat de vrouw stevig was, zodat de man niet over haar kon heersen.. De vrouw had extra vet of vlees om zo de klappen van de man op te vangen wanneer deze een staatsgreep zou proberen te plegen. Hier zorgden de vijf eierstokken voor. De patriarchische geest van mannelijke suprematie roofde drie van deze eierstokken uit de vrouw.


1. R29 – RIMPT – vrouwen die uit de zee van melk komen met vis


Zij hebben allemaal vijf eierstokken voor hogere vruchtbaarheid en extra jachtzintuigen. Zij zijn teruggekomen van een goede visjacht.


2. R30 – RIMPTE – vrouw met lamsschedel hangende om haar middel


Ook de vrouw heeft hier de lamsschedel als de bedekking van haar genitalien. Dit is ook om haar vijf eierstokken te beschermen, die haar in kracht boven de man laat zijn. In het buffelse complot zonden demoon-buffels, demoon-bizons en andere demoon-runderachtigen valse zwijnen uit, hysterische jachtzwijnen, om drie eierstokken van de vrouw te stelen, zodat zij de helft van haar kracht verloor. Dit was het grote geheim van de mannelijke suprematie. De jachtzwijnen brachten de drie eierstokken toen in bewaring van de bokken in zware gewaden in het SHIISME. Lamsdemonen werden toen opgesteld om zielen van dit geheim af te leiden, om zware misleiding te brengen, zodat de vrouw haar drie verloren eierstokken niet terug zou krijgen.


3. R31 – RIMPTET – vrouw met hoge rok, die de plaats van de vijf eierstokken bedekt, maar haar schaamhaar en vagina zichtbaar laat zijn


Dit is een klein rokje als een teken dat de vijf eierstokken bedekt en bewaakt zijn door de amazone, maar dat de wraak van de harige vagina over hen die deel hebben gehad in de diefstal van de drie eierstokken. Het schaamhaar is het beeld van de verwarring en van de valstrik.


4. R32 – KELKS – de billenbergen en de anale afgronden die de hemelen doen openscheuren voor de uitstorting van de nieuwe melk


De billen zijn een symbool van zware tucht, en zij regelen de hoeveelheid melk die uitgegoten wordt. Zij zijn de afsluiters, de afwijzers, de verwerpers, en alleen zij hebben de macht de hemelen te openen. Dit zal alleen gaan door verdiend loon, anders blijft het genadeloos gesloten. Zij zijn de poortwachters. Hierin valt er niets om te kopen.


5. R33 – KELKSE – de melkgevende vagina´s en de melkgevende fallussen van de nieuwe vrouwen en nieuwe mannen brengen hun melk om de oude valse schepping te verdrinken. Deze vloed reikt tot aan de landen van de beerbuffels en wolfbuffels.


Deze buffels zijn groot met hoge gebogen ruggen. Als zij van de melk drinken zullen zij sterven. Velen zullen vluchten voor de melk, daarom zal er een grote buffel en bizonjacht beginnen.


6. R34 – KLECHTE – geslachte wolfsbizons en beerbizons


In de hieroglyphen van de amazone zodiak is alles al gebeurd. Wij moeten tot deze hieroglyphen komen om ze uitgevoerd te zien worden, of beter gezegd : geopenbaard zien worden. Deze bizons zijn mede-verantwoordelijk voor het roven van de drie eierstokken.


7. R35 – KLECHT – jacht op de beerbizons in de sneeuw


De beerbizons leven in diep ijs. Het valse ijs van de beerbizon valt de heilige vruchtbaarheid aan. Het smelt de heilige wapens en de heilige fallus, zodat het niet kan oprijzen. Dit ijs moet overwonnen worden, en de beerbizon verslagen. Dit zijn gigantische ijsvlaktes en ijsberg-gebieden waar de valse zon van ijs over waakt.


8. R36 – KLACHTE – vrouwelijke vagina en anus waar het heilige ijs uit vloeit, het verschijnen van de heilige ijszon


Hierdoor ontstaan de heilige ijszeeen, die niet noodzakelijk koud zijn, maar die heilige vertraging en bevriezing brengen voor diepere leegte. Dit is niet noodzakelijk een bevriezing door kou, maar door vertraging.


9. R37 – KLACHT – boottocht door het heilige ijs


Om tot de geheimen van de heilige vertraging en bevriezing te komen.


10. R38 – KLERCHKE – het heilige ijs stromende vanuit de falussen en vagina´s van de nieuwe vrouw en de nieuwe man om de oude en valse ijsscheppingen te verwoesten.


Dit is een grote staatsgreep. Het verdrinkt de oude, valse ijs-demonen.


11. R39 – KLERKE – drie schedels gespietst op een paal, waarvan bloed uit hun ogen en mond stroomt. Dit bloed stroomt voor eeuwig, als loon op de diefstal. Dit zijn de drie die de drie eierstokken hebben gestolen. Zij gebruikten de drie gestolen eierstokken om landbouw mee te bedrijven, om de jacht uit te doven. Zij stelden de maai-engel aan over deze landbouw. Onder de drie schedels hangen veren.


12. R40 – KLERK – de heilige en hemelse ijsvulkanen, vaginale ijsvulkanen


De vaginale ijsvulkanen zijn de stuwende krachten van de nieuwe schepping. Er zal vanuit de heilige vertraging een nieuwe versnelling worden opgebouwd, de heilige versnelling.


13. R41 – KLEROM – de visjacht in de heilige ijszeeen


Hier zijn speciale wapenen voor, speciale pijnen. De pijn is jacht. Wij moeten de jachtspijn leren herkennen. Er zijn vele jachtspijnen. Deze jacht is erg cryptisch, en vind al plaats in het dagelijks leven.


14. R42 – KLEROMME – het eeuwige en grootste ijs


Dit is overweldigend, overwelmend, heilig ijs waarin de nieuwe schepping plaatsvindt.


15. R43 – KLOM – de schepping van het heilige vuur in het heilige ijs, wat de valse vuur-engelen tot vernietiging leidt.


Valse vuur-engelen van de landbouw worden door deze hieroglyph in het nauw gedreven. Zij proberen nog tevergeefs samen te klonteren, maar zij smelten, en hun energie wordt geroofd. Dit is de grote val van de landbouw-engel, een varken. Zij proberen deze hieroglyph tegen te houden door veel te dansen. Landbouwers dansen veel, om zo niet te jagen. Dit brengt een enorme stank waaraan ze herkent kunnen worden. Ook verstopt deze geest zich in haar-obsessie. Zij zijn overdreven veel met hun haar bezig. Haar is een symbool van verwarring en misleiding, wat ze graag doen om hun schuiplaats verborgen te houden. Haarmeisjes zijn poortwachter-geesten van de valse landbouw.

Hoofdstuk 46. De Symboliek van de RoofdierenPAR week 11
hieroglyph : ijszon voortkomende vanuit wilde zee van bloed


Juist door de jacht komen de hemelse ijsbronnen voort. Zij brengen tot diepere leegte. De slager wordt ingewijd in de geheimen van het heilige ijs, wordt geleid tot de diepste en meest verborgen bronnen.1. R44 – KLOMPE – er zijn meerdere vagina's in het lichaam van de vrouw, werkende als fuiken


Dit gaat over het oerlichaam van de vrouw. Later werden die vagina's uit het lichaam van de vrouw geroofd, ook om het gezag van de heilige oervrouw, de oermoeder, te verbreken.


2. R45 – KLOK – het menselijk lichaam in de onder-aarde, de onderwereld heeft de fallussen als zijn spieren. De stadse spier is afgestorven, gebroken. De fallus-spieren of fallus-pezen zijn aan elkaar verbonden door vaginale substanties als sponzen. De vagina's zijn dus de schakels in het menselijk lichaam van de onder-aarde, de onderwereld. De leeuw, met name de zwarte leeuw, is het symbool hiervan. De leeuw is een grote oerkracht, een mysterie wat velen hebben geprobeerd te doorgronden. De oplossing hiervan ligt in de vaginale schakels tussen de oerfallussen in het menselijk lichaam van de onder-aarde, de onderwereld. De oerfallussen worden hierin geplugt.


De leeuw is het symbool van de vaginale controle van de schepping. Deze oerkracht is veelal onbegrepen. Dit is ook de uitleg van het Daniel in de leeuwenkuil mysterie, dat Daniel in de put komt tot de vaginale schakel, als de fallus die ingeplugt wordt, als een beeld van het menselijk oer-lichaam in de onder-aarde, de onderwereld. Ook Iyowb werd in een leeuwen-afgrond geworpen, de MEOWNAH, om zo tot de URYA, de goddelijke leeuwinnen, de grote vrouwen, te komen. Dit is ook verbonden aan het HASSIB-verhaal van de vrouwen van de onder-aarde.


3. R46 – KLOKKE – leeuw en slang


Dit zijn de symbolen van de verbinding tussen de vagina, de leeuw, en de fallus, de slang. In het paradijs was de slang eerst een leeuw, en na de zondeval ging de leeuw op zijn buik om zo tot slang te worden, als de scheiding tussen vagina en fallus. Zo ontstond de valse, stadse spier, en de mannelijke suprematie. Net als Iyowb moeten wij terugkeren tot de MEOWNAH, de duistere tabernakel, de oer-tabernakel, het hol en de afgrond van de wilde beesten.


4. R47 – JOHANKLO – sabeltand tijger


De sabeltand tijger is een oertijger, en heeft bestanddelen van de panter in zich, als een mix. De strepen die de sabeltand tijger soms heeft beelden de afwisseling tussen de vulva (vagina) en de fallus, de vulva als de verbinding tussen de fallussen in het spierenstelsel van de nieuwe mens (oermens).


De Nieuwe Handelingen II, 14


10. Ziet dan, in het laatste der dagen zal de witte panter zich vermengen met de witte tijger. En hij zal legeroverste der karazuren zijn.


Waar de tijger geheel werd losgespleten van zijn panterlijk deel, ontstonden de demonische tijgers, zoals de aardse tijgers, die een bron zijn van gruwelijke demonie.


5. R48 – JOHANKLOK – de aap


De aap is in amazone theologie vaak het symbool van de billen, de strategische tucht. Het is de anale oerkracht van de opvoeding.


6. R49 – JOHANNESKLOK – de beer


De beer is in de amazone theologie vaak het symbool van de borsten, de oerkracht van de jacht.


7. R50 – KLAAMTE – de haai


De haai is in de amazone theologie soms het symbool van de longen


8. R51 – KLAAMPTE – de krokodil


Het symbool van de baarmoeder


9. R52 – SCHAAMPTE – de octopus


Het symbool van de bloedvaten


10. R53 – SHAHAMPTE – de spin


Het symbool van de zenuwen


11. R54 – SCHAMHAMPTET – de olifant


Het symbool van het oog


12. R55 – SCHELK – het nijlpaard


Het symbool van het oor


13. R56 – SCHONDE – de schorpioen


Het symbool van de milt – het oorlogs-arsenaal van het lichaam


14. R57 – ESCHONDE – de kwal


Symbool van de dikke darm


15. R58 – ESCHAMELK – de walvis


Symbool van de dunne darm

PAR week 12
hieroglyph : zee van vuur


Deze ontstaat in diep ijs en diepe duisternis, in de leegte, als de zee van nachtzicht en nachtgezichten.1. R59 – KAMELK – vrouw die vist in de zee van melk en vuur


De melk is ervoor om te zorgen dat het vuur niet vals wordt of uit balans met de duisternis, zoals Rozinde in het EE elke dag in melk moest baden om veilig te blijven tegen de draak.


2. R60 – KINDE – vrouw die baart in de zee van melk en vuur


In melk gemengd met vuur is er grote en veelvuldige vernietiging van de valse mens, en grote en veelvuldige wedergeboorte van de nieuwe mens, de oermens.


3. R61 – KLERANT – meerdere vrouwen die vissen in de zee van melk en vuur


Dit zijn nog kleine visjachten ter voorbereiding van de komende maand van de visjacht die geheel in het teken van de visjacht staat.


4. R62 – KLAAME – jacht op de rooflammeren


Deze jacht is op gevaarlijke lammeren die hard kunnen bijten met hun scherpe tanden, zoals wilde katten. Dit zijn vleesetende lammeren die in het wild zijn opgegroeid en kruizingen zijn met roofdieren. Zij jagen voor hun voedsel, en vallen ook mensenzielen aan.


5. R63 – SCHOUZIL – slacht van de rooflammeren


Dit heeft ook weer met promoties te maken, dat een man of jongen een rooflam voor de amazones moet vangen, om het zo te slachten, om zo een hogere status te verdienen. Deze status is altijd onstabiel en als een heilige valstrik, want de amazones laten een man net zo goed weer keihard vallen. Alle statussen staan onder grote tucht, opdat zij geen bedreiging vormen voor de amazones. Zij die verhoogd willen worden zullen vernederd worden. Elk loon brengt zijn eigen tucht met zich mee. Alle statussen worden doorstoken. Er is geen zekerheid in een amazone kamp. Zij moeten allemaal de leegte en de duisternis in.


6. R64 – SCHEMPT – gebruik van het buitgemaakte rooflam


Dit betekent : als voorhangsel, als rijtuig, als tentdoek, als deken, als sieraden (tanden, botten, huid, leer), als wapenen en zo verder. Ook dit kan een promotie-vereiste zijn, en dan gelden weer dezelfde regels als de vorige hieroglyph. Daarom zei Paulus dat hij alleen maar roemde in het kruis.


Galaten 6


14 Maar ik moge ervoor bewaard blijven te roemen anders dan in het kruis van IYSH (vechtslaaf) door de CHASMA (moederschoot), door wie de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld.


7. R65 – SCHEMPTE – hurkende vrouw die de huid afsnijdt van een hangend rooflam


In het boek Openbaring is de nieuwe tabernakel gemaakt van lamshuid (Openb. 21 : 22). Dit is de bron van nachtgezichten (vers 23). Op de lamshuid staat het boek des levens beschreven (vers 27). Ook de amazone troon is gemaakt van lamshuid (22 : 3). Hier is waar de slaven Haar vereren.


8. R66 – SCHEHEN – vrouw die lamshuiden aan elkaar vastmaakt


Van de lamshuiden worden tenten gemaakt. Aan de tent-ingangen moet lamsbloed gesmeerd zijn, anders valt de wraak van de amazones op hen.


Exodus 12


21 Trekt heen, haalt kleinvee (lam) voor uw geslachten en slacht het Pascha. 22 Daarna zult gij een bundel hysop nemen en in het bloed in een schaal dopen, en van het bloed in die schaal strijken aan de bovendorpel en aan de beide ingangsposten; niemand van u zal de opening van zijn tent uitgaan tot de morgen. 23 En de Heere zal Egypte doortrekken om het te slaan; wanneer Zij dan het bloed aan de bovendorpel en aan de beide ingangsposten ziet, dan zal de Heere die ingang voorbijgaan en de verderver niet toelaten in uw tenten te komen om te slaan.

24 Gij zult dit voorschrift houden als een altoosdurende inzetting voor u en uw zonen. 25 En wanneer gij komt in het land dat de Heere u geven zal, gelijk Zij gezegd heeft, zult gij deze dienst onderhouden.


9. R67 – KEMIT – de panter


Symbool van het haar, de verwarring, de heilige valstrik.


10. R68 – KERAN – prehistorische roofvogels


Symbool van de ruggegraat en de ribben.


11. R69 – KRIEKSE – de ijswinden – de derde eierstok


Dit zorgt voor de stevigheid, het vlees en vet, van de vrouw, als bumpers, om goed de stoten van de opstandige man te kunnen incasseren.


12. R70 – KRIEKHENT – de zon van zachtheid – de vierde eierstok


Dit zorgt voor de kracht die de nieuwe vrouw, de oervrouw, als moeder sterker maakt dan de man.


Spreuken 25


15 Door lankmoedigheid wordt de machtige vermurwd, een zachte tong verbreekt beenderen.


Dit sieraad gaat over in het laatste deel van de Oembugoe, als de grote Oembugoe :


13. O7 – DILIP – de winden van melk en vuur – de vijfde eierstok – vrouw met renbok om haar hals


Hierdoor is de vrouw donkerder, en heeft een hoger vruchtbaarheids-gehalte. Ook zorgt de vijfde eierstok voor extra jachtzintuigen.


14. O8 – DILIPPE – gespietste vis, geroosterde vis


Als wij meer openbaring willen (naaktheid), dan gaat dit door de visjacht.


15. O9 – SPUZAAS – vrouw doorsteekt kanibaalse vrouw


Geestelijk kanibalisme is een slap en lui excuus om niet te hoeven jagen.


Hoofdstuk 47. De Afsluiting van de Maand van de Lamsjacht


Haat is overgedemoniseerd en onbegrepen door de christelijke kerk. Wij moeten komen tot de grootste en eeuwige haat. De amazones haten, hebben niet lief. Wat betekent dit ? Het is een strijd tegen de valse liefde. In de grootste en eeuwige haat kunnen dingen zich ontwikkelen die lijken op een soort van heilige liefde, maar dit gaat veel dieper, als een hogere liefde, als een tederheid. Door de tucht is er bescherming en gebondenheid als een soort van heilige zorg, maar dan veel hoger, als een hogere zorg, verbonden aan de opvoeding. Waar past haat hierin ? Er zijn vele soorten haten, en haat is in principe gewoon neutraal. Het kan goed of slecht zijn.


Wat is de haat dan precies ? De haat is de vijandige leegte die niets zomaar toelaat, alles afwijst, juist om te toetsen. De haat is namelijk puur gebaseerd op loon. Alleen door loon kan de haat iets toelaten, alleen door het testen. Alles moet eerst sterven. Is dit iets negatiefs ? Neen. Het is van levensbelang ! Al die domme kerkleden die alleen maar over liefde, genezing en genade praten gaan van misleiding tot

misleiding. Zij houden van demonen, en die demonen leiden tot de vernietiging.


PAR week 13
hieroglyph : het ijs leidende tot de duisternisDit komt ook terug in Ragnarok, de Vikingse apocalypse. Ragnarok begint met Fimbulvetr, de Verschrikkelijke Winter, die drie winters achter elkaar is zonder een zomer ertussen. Dit zal leiden tot een tijdperk van grote duisternis.


1. O10 – SPUZAN – het ijs leidende tot leegte


Dit komt ook terug in Ragnarok. Het ijs leidt tot de leegte, waarin hogere kennis opgeslagen en geopend kan worden, als een archief. Dit zal een hoger verstand brengen. Het ijs en de daaropvolgende leegte zullen een grote opslagplaats zijn.


2. O11 – SPUZANNE – de leegte leidende tot de melk


De leegte zal een nieuwe melk upstuwen. Dit betekent ook het herstel van de oermoeders.


3. O12 – SPUZOEM – de melk leidende tot het vuur


Ook dit komt voor in Ragnarok. De mannelijke goden zullen sterven om plaats te maken voor de vrouwelijke goden van het oer. Het ijs zal de heilige vlam doen ontwaken, dit zal door het herstel van de moeder godin komen, door de oermelk. Zo zal de valse vlam niet kunnen opkomen, en blijft het vuur heilig. Dit is de vlam van SUTR, de vuurreus, die de wereld zal vernieuwen. De oude schepping zal vergaan. De brug tussen de mensenwereld en de oude godenwereld zal verbroken worden door SUTR en zijn vuurzwaard.


4. O13 – SPUZOEME – brug gemaakt van visgraten – de orca


Dit is het symbool van het bottenstelsel en de tanden. Vandaar dat de valse tandheel-industrie, oftewel de tandheers-industrie, vaak valse orca's als wachters hebben. Deze kunnen reusachtig groot zijn.


5. O14 – SPUZAMEN – de wolf


Het symbool van de lever, de opslagplaats.


Dit sieraad gaat over in het sieraad van de emoties boven de strijd tussen leven en dood. Deze graden zijn de Primas-Lokogamen, en het sieraad is de Grote Krurg, wat ook genoemd wordt in het EE.


6. GK1 – SPIMAS – de vos


Symbool van de maag, van het maskeren, veranderen. De maag is de kameleon.


7. GK2 – SPASSAM – zee in de wildernis


Dit zijn de groene wateren van de dood die ook staan beschreven in de ORAK :


Boogschutters 3


 1. Van de groene wateren des doods drinkt Zij om af te dalen in de onderwereld. Haar beker is in Haar kamer. Zij geeft hen allen te drinken, opdat zij Haar niet zullen vinden.

 2. De lange beker van de groene wateren des doods vormen illusies op hun ogen en harten om hen te verwarren. Zij worden geleid tot hun mannelijke goden, tot grote trots en groot egoisme.

 3. Zo verliezen zij al hun gevoelens en gevoeligheid.

 4. In de nacht worden zij opgetekend op schilderijen. Zij zullen niet met Haar jagen. Maar zij zullen Haar prooi zijn.

 5. Al hun mannelijke goden hangen als kettingen om hun halsen, en de Grote Moeder spot met hen. Zij geeft hen over aan hun misleidingen.

 6. Maar Haar kinderen doet Zij ontwaken, en Zij neemt hen mee.

 7. Zo zal dan de heilige beker illusies brengen. En zij zullen over elkaar rechtspreken in grote trots, omdat zij afvalligen zijn.

 8. Zij zullen hun stemmen verheffen en grote woorden spreken, want zij zijn dronken. Zo is dan het varken in grote dronkenschap voordat het gevangen wordt.

 9. Een groot Jaagster is opgestaan, een geweldenaar in het strikken. Zij is een Lokster, een groot misleider. Zij spreekt wat hun oren willen horen. Zij laat hen zien wat hun ogen willen zien. Zij voert hen dronken, opdat zij van Haar niet kunnen ontsnappen. Zij leidt hen tot het slachthuis.

 10. Ja, een groot Slaagster is opgestaan, oh volk. En Zij zal grote benauwdheid brengen. In list zal Zij gevangennemen.


Dit zijn de valstrikken die gebruikt worden in de jacht.


8. GK3 – SPUSSUM – de hyena


Symbool van de neus.


9. GK4 – SPOLAM – de kameel


Symbool van de voet.


10. GK5 – SPOLUS – een vrouw in een tentopening met twee leeuwen. De leeuwen eten een bebloed stuk vlees.


De leeuwen als symbool van de vaginale fuik hebben in deze hieroglyph overwonnen. De maand van de lamsjacht is bijna ten einde gekomen.


11. GK6 – SPULUS – leeuw met bloedende lamsbout van rooflam


De valse liefde is in deze hieroglyph overwonnen. Omdat de vrouw en de vagina ook een symbool is van loon, is de leeuw dit ook. De vagina is de opsluiter, maar ook de beschermer, als een uiting van loon. De opsluiting is in die zin de bevrijding. In het EE komt de leeuw vaak voor in combinatie met ijs.


De Nieuwe Openbaring, 1


6. Toen sprak een stem : Nu is het oordeel gekomen tot het binnenste der aarde en de zee. Toen zag ik een andere leeuw verschijnen, nog verschrikkelijker dan de vorige. 7. Op zijn rug droeg hij een schaal van ijs, waaruit insecten voortkwamen. Zij begonnen van de wateren te drinken, en de wateren begonnen te branden. 8. De leeuw was blauw en helder en uit zijn muil kwam een haai voort. De haai zwom tot de zon en verzwolg deze. 9. Toen begonnen sterren van ijs te vallen en enkelen kwamen op de aarde terecht. Dit waren de dagen waarin de tempelen van ijs zich begonnen te openen.


Dit gaat over de komst van de blauwe leeuw, als een ijsleeuw. Blauw is ook de kleur van het loon. De geest van valse genade zal verslagen worden. Er is alleen genade in loon. Ook genadeloosheid is loon, als de tucht. Deze leidt ons verder dan valse, slappe, tuchteloze genade.


12. GK7 – SPULUM – de fallische nieuwe wereld bindt de mannelijke supremacisten om de valse spier te laten sterven


De touwen zijn slangen, falussen, om geesten van mannelijke suprematie te kruizigen. Dit is een totale invasie en uitstorting. De fallische nieuwe wereld is wild voortwoekerend.


13. GK8 – SPUKKUS – de dolfijn


Symbool van de hersenen. Dit is één van de grootste paradijs-mysteries. Toen de mens afweek van de paradijselijke staat, verloor de mens zijn paradijselijke hersenen, en als hij een dolfijn zag zwemmen, dan zag hij daar zijn hersenen zwemmen die hij had verloren. Dit is een grote tragiek. Doordat de mens zijn paradijselijke hersenen had verloren, ontstonden de dolfijnen die de wildgeslagen paradijselijke hersenen zijn. Zij wijzen terug op dit grote mysterie.


14. GK9 – FLIJM – schildpad


Symbool van de mond.


15. GK10 – FLAIM – de kikker


Symbool van de polsen. Grote openbaringen komen voort uit de polsen.


PAR week 14
hieroglyph : de herdershond


Symbool van het hart. Dit is de hieroglyph van de laatste week van de lamsjacht.1. GK11 – FLUIS – speer voor de lamsjacht


Deze speer is speciaal gemaakt en met bovennatuurlijke krachten bekleed voor de lamsjacht.


2. GK12 – FLUIM – mes voor de lamsjacht


Dit mes is speciaal voor de lamsjacht.


3. GK13 – SPIJM – boog voor de lamsjacht


Speciale boog voor de lamsjacht.


4. GK14 – SPUIM – visjacht boot


We komen dichterbij de overgang tussen de lamsjacht en de visjacht nu.


5. GK15 – SCHUIM – vrouw die mes overdraagt aan een andere vrouw


Dit slaat op de samenwerking tussen de heilige amazones, de personificaties van de gnosis, die elkaar onderrichten en bewapenen. Dit zijn ook tekenen van promotie.


6. GK16 – KORRES – vrouw die speer overdraagt aan een andere vrouw


De amazones, de heilige vrouwen van de onderwereld, bereiden elkaar voor op de jacht. Ze wisselen elkaar ook af.


7. GK17 – ZETTUS-B – vrouw die boog overdraagt aan een andere vrouw


Hetzelfde als bovenstaande, maar dan voor de boog.


8. GK18 – KAHEL – het overdragen van het net


9. GK19 – KORG – het overdragen van de valstrik


10. GK20 – KORGEL – het overdragen van de paal


11. GK21 – KASLAM – het overdragen van de tent


12. GK22 – KWADRET – het overdragen van het lam


13. GK23 – KABULS – het overdragen van de vis


14. GK24 – KABULSCH – het overdragen van de mand


15. GK25 – HORRIJN – geblinddoekte man, het uitsteken van de ogen.


Deze laatste hieroglyph van de maand van de lamsjacht laat zien dat de man geen inzage mag hebben in het werk van de amazones. Veel van hun overleggingen blijven voor hem verborgen. De oude, valse natuur van de man moet sterven, en zal geen kennis krijgen. Dit komt ook weer terug in het verhaal van Simson. Het is het ingaan in de grootste en eeuwige duisternis. Het oog wat tot zonde misleidt moet uitgerukt worden, zijn de woorden van de IYSH en van de CHASMA.