Algemeen

Bij Dappertje Dik willen wij kinderen opvangen op vertrouwd terrein.
Daarbij zijn de eerste uitgangspunten veiligheid, aandacht en vertrouwen.
Op deze manier leren kinderen de situatie, de regels en gewoonten, de mogelijkheden en elkaar snel goed kennen.
Onze visie is in verticale groepen het grote gezin in een boerenmilieu evenaren. Wij bieden dit door:
Respect
Ruimte
Dieren
Regelmaat & Regels
Rust & Liefde
Dappertje Dik is een particuliere kinderopvang die in 2002 is opgezet bij een operationele veehouderij met koeien en schapen.
Die combinatie biedt kinderen van 6 weken tot 12 jaar de kans om op een unieke locatie vijf dagen per week professioneel te worden opgevangen.
Dappertje Dik is geopend van 08:00 uur tot 18:00 uur op werkdagen.
Om kinderen houvast te bieden gaan wij er van uit dat ieder kind minimaal 2 dagen komt.
Dat geeft een kind het gevoel van een tweede thuis als veilige haven.