Compressietechnieken

Compressietechnieken worden gerangschikt op basis van het feit of ze wel of niet de details en de kleur van de beelden verwijderen. Je hebt de compressietechnieken ‘zonder verlies’ van beeldkwaliteit op het moment van de compressie. Deze worden ook wel lossless compressietechnieken genoemd. En de compressietechnieken ‘met verlies’ van de beeldkwaliteit. Deze worden ook wel lossy compressietechnieken genoemd. Hieronder staan de belangrijkste compressietechnieken die bij de digitale camera voorkomen


Compressietechnieken met verlies (lossy)

JPEG
Deze afkorting staat voor Joint Photographic Experts Group. Hoe hoger de compressie des te kleiner het bestand, en des te lager de beeldkwaliteit. Bij deze compressie wordt de foto verdeelt in blokken van 8 bij 8 pixels. Het gemiddelde van alle kleuren wordt genomen, dit gemiddelde wordt bewaard als de waarde voor de pixel linksboven in het blok. De kleuren van de andere pixels in dit blok worden nu weergeven zoals deze pixel. Hierdoor wordt het kleurverschil kleiner en zijn er dus minder bits voor nodig. Dit gebeurt ook bij de andere blokken. Maar het kwaliteitsverlies van JPEG valt niet veel op bij foto's, maar wel bij lijnen of letters. Vandaar dat deze compressietechniek ook het meest gebruikt wordt voor foto's. Bij digitale camera's is deze compressietechniek dus ideaal.

GIF
Deze afkorting staat voor Graphics Interchange Format. Deze compressietechniek kan maximaal 8 bits aan. Het is bedoeld om de bestandgrootte en daarmee de tijd om data te versturen over het web te verkleinen, net zoals de andere compressietechnieken. Als er in de afbeelding bepaalde kleuren voorkomen die niet in het palette van de gif compressie staan, vult Photoshop zelf de kleuren in met een kleur uit het palette dat het dichtst bij het origineel zit. Bij digitale camera's worden foto's meestal niet opgeslagen als gif, omdat je dan maar een beperkt aantal kleuren hebt.


Compressietechnieken zonder verlies (lossless)

PNG
Deze afkorting staat voor Portable Network Graphic. PNG is een formaat om plaatjes in op te slaan, net zoals JPEG en GIF. PNG is vaak kleiner dan een GIF (als ze dezelfde hoeveelheid kwaliteitsverlies hebben) en PNG op de juiste manier wordt opgeslaan. Veel programma's slaan PNG's op een verkeerde manier op, wat een 30% groter bestand oplevert. Als je beeldmateriaal hebt waar geen kwaliteitsverlies mag zijn en je meer dan 255 kleuren gebruikt, dan is PNG de juiste compressietechniek om te gebruiken.

TIFF
Deze afkorting staat voor Tagged Image File Format. Een TIFF bestand bestaat uit blokken die door zogeheten numerieke tags kunnen worden geïdentificeerd. Deze tags geven aan hoe de beelddata moet worden gelezen, geïnterpreteerd en weergegeven. De tags kunnen technische informatie bevatten zoals afmetingen en kleurinformatie. De tags worden in een bepaalde volgorde en vorm in het TIFF bestand geplaatst zodat software die het TIFF formaat ondersteunt, deze kan terugvinden en gebruiken. TIFF is vooral geschikt voor het opslaan van originele foto’s. TIFF bestanden zijn erg groot en zijn daardoor minder geschikt om via het internet te versturen. Een groot voordeel van TIFF is dat erg veel programma’s het kunnen openen of tenminste weergeven.