Guinée 2008

Uitgangspunt v/h ontwikkelingsproject

In juli 2008 verblijven we gedurende 4 weken met 4 personen (Jonas Desmet, Frederik Jacques, Matthias Vanneste en mezelf) in Conakry, de hoofdstad van Guinée. De bedoeling is om zowel qua medische bijstand als ICT-ondersteuning vrijwillig een grote hulp te vormen voor de mensen ter plaatse. De unieke ervaring die we door middel van dit project zullen opdoen is voor mij een grote stimulans.

Het project is in opdracht van het Departement PIH van de Hogeschool West-Vlaanderen en van vzw Kico, die zich inzet voor het invullen van de medische basisbehoeften in de chirurgische kinderafdeling van het C.H.U. (Centre Hospitalier Universitaire) Donka in Conakry. Meer informatie over deze vzw is te vinden onder ‘verwante links’.

Het ontwikkelingsproject wordt gedeeltelijk ondersteund door een VLIR-UOS beurs. Meer info:   

 

Tekstvak: 1.   Het project in fasen

Het PIH stuurt al sedert 2004 studenten naar Conakry met het doel een ICT-centrum op te richten in het ziekenhuis van Donka, om het personeel en studenten ter plaatse te informeren en te vormen.

In een eerste fase heeft Tomas Jansen, student industrieel ingenieur MIT een prospectie gedaan naar de haalbaarheid van het project. Tijdens de 3 weken van zijn verblijf heeft hij de maatschappelijke relevantie onderzocht, het financieel plaatje voor de infrastructuur ingeschat en de economische factoren in kaart gebracht.

In een tweede fase is Tomas Jansen opnieuw naar Guinée vertrokken, samen met 2 medestudenten Francis Van Overloop en Marijn Vanhee om er de eerste PC's en ander materiaal, dat vanuit België werd verscheept te installeren en de eerste lessen te geven aan de studenten ter plaatse.

In 2006 zijn er dan 2 keer 2 studenten op stage geweest. Eerst 2 studenten uit de opleiding MCT, Benoit Leterme en Sebastiaan Noppe die de PC's en het klaslokaal hebben klaargemaakt voor gebruik. Daarna zijn Kris Bellemans en Wim De Herdt naar Guinée afgereisd en hebben ze in een laatste fase het ICT-centrum werkelijk in gebruik genomen zodanig dat er elke dag kan gebruik gemaakt worden van de PC's door dokters, verpleegkundigen en studenten van het Donka ziekenhuis.

Om de continuïteit te verzekeren is er iemand van ter plaatse die verantwoordelijk is voor het ICT-centrum en die betaald wordt met subsidies van de Provincie West-Vlaanderen om de werking ervan te verzekeren.

 

Tekstvak: 2.   Guinée 2008

Dit jaar werd het project uitgebreid van enkel ICT-ondersteuning naar zowel ICT– als medische ondersteuning. Het is het eerste jaar dat er ook een industrieel ingenieur biochemie meewerkt aan het ontwikkelingsproject. Hoe dat precies zal verlopen is eigenlijk nog een groot vraagteken, omdat we op dit moment nog in een vroeg stadium zitten. Daarnaast zijn er ook problemen met de elektriciteitsvoorziening: slechts 2 uren elektriciteit per dag is de normaalste zaak van de wereld in Guinée. We moeten alleszinds de te verwachten realiteit onder ogen zien: de manier waarop wij dingen organiseren in het Westen, Europa, laat staan België, zal niet hetzelfde zijn in Afrika, laat staan Guinée.

 

HET ICT-PROJECT

Doelstellingen:

· Bestaande PC’s nakijken, herstellen of vervangen indien nodig

· Een nieuw lokaal met PC’s inrichten in de Universiteit

· Opties voor het probleem met het uitvallen van de elektriciteit bekijken

· Organiseren van een langdurige werking

· Netwerking

 

 

HET MEDISCH PROJECT

Het medisch project is eigenlijk een beetje ‘mijn’ ding. Wat wil zeggen dat het praktische werk ter plaatse voor dit onderdeel grotendeels onder mijn verantwoordelijkheid valt, en dit onder begeleiding van verschillende personen: Dr. Touré voor de lokale begeleiding, ondersteuning door het PIH (o.a. van mijn promoter Christophe Wille), contactpersonen van vzw Kico,….

Algemeen kan gezegd worden dat mijn opdracht het uitvoeren van een installatie voor veilig drinkwater inhoudt. Daarnaast zal de plaatselijke bevolking praktisch getraind en opgeleid moeten worden in het gebruik en onderhoud van de installatie.

Het project moet de bevolking bewust maken van het feit dat kwaliteitsvol drinkwater heel belangrijk is en moet deze mensen doen beseffen dat drinkwater met een slechte kwaliteit vele gevaren inhoudt. Dit is een heel belangrijk aspect, aangezien al verschillende ernstige ongelukken gebeurd zijn in de regio met het drinken van water dat gecontamineerd was met alkalische afvalproducten.

Hieronder zijn enkele kinderen te zien die opgenomen zijn in het Universitair Ziekenhuis van Donka nadat ze accidenteel bijtende soda gedronken hadden. Vooral in de streek rond Conakry maar ook diep in het binnenland kent men het probleem. Soda (acide caustique) wordt gebruikt in de bauxiet-verwerking en is gemakkelijk te verkrijgen. Dit product wordt massaal op de markten verkocht in poedervorm. Dit poeder wordt dan gebruikt om zeep te maken. Thuis zeep maken is voor veel vrouwen de enige bron van inkomsten. Ook wordt er sodaoplossing gemaakt en bewaard men die in cola-of limonadeflesjes en bekers, in het bereik van kinderen. De gevolgen zijn niet te overzien: kinderen met slokdarmverbrandingen die onmogelijk nog kunnen eten of drinken. Sommigen kunnen zelfs hun speeksel niet meer inslikken. Deze kinderen zijn zonder behandeling ten dode opgeschreven. De patientjes kunnen door een chirurgische ingreep wel gevoed worden via een sonde rechtstreeks in de maag(gastrostomie). Bij sommige patientjes kan een slokdarmdilatatie nog een oplossing bieden. Dit is een techniek waarbij de vernauwde slokdarm progressief wordt opengemaakt.

          

   

 

Installatie van een waterput met veilig drinkwater

Veilig drinkwater is lokaal een groot probleem in Guinée, door de chemische en biologische contaminatie van het water. Door eenvoudige, maar efficiënte zuiveringssystemen te gebruiken zou het mogelijk moeten zijn om constant water van goede kwaliteit te kunnen bieden aan de plaatselijke bevolking. Hierbij moet ook een controlesysteem ontwikkeld worden om de kwaliteit van het water te kunnen meten na de zuiveringsstappen. Het onderhoud van de zuiveringsinstallatie en het controlesysteem moet op zo’n manier uitgewerkt worden dat het gemakkelijk door de plaatselijke bevolking uitgevoerd kan worden als het project ten einde gelopen is (en wij dus niet meer ter plaatse zijn). Volgende doelstellingen worden bij dit project nagestreefd:

· Veilig drinkwater op lange termijn

· Een betrouwbaar en duurzaam zuiveringssysteem dat gecontroleerd kan worden

· Netwerking

 

Verwachte resultaten:

Dit project kan een belangrijke bijdrage leveren op het vlak van

-  het verhinderen van door water overgebrachte ziektes

-  het controleren van de kwaliteit van het drinkwater

-  het reduceren van de kans op ongelukken met toxische componenten in water

-  het bewust maken van de bevolking dat kwaliteitsvol drinkwater heel belangrijk is

 

Methodologie:

1. Eerst moet een identificatie van de kwaliteit van het water van zoveel mogelijk waterbronnen in de naaste omgeving gebeuren

2. Ten tweede zullen technische methoden voor waterbehandeling geëvalueerd moeten worden. Daarnaast zullen ook de faciliteiten onderzocht worden voor het collecteren en opslaan van het behandelde water ter plaatse.

3. Een speciale aandacht moet gevestigd worden op de aanwezigheid van chemische afvalproducten in het water: basen, zware metalen,…

4. De volgende belangrijke stap in het project is het bouwen en testen van de waterzuiveringsinstallatie. Hierover zullen we ons op voorhand goed moeten informeren (eventuele mogelijke ontwerpen,…). Daarna zullen operationele procedures ontwikkeld moeten worden en zal de plaatselijke bevolking die met de installatie zal werken, getraind moeten worden.

5. Als laatste moet het controlesysteem ontwikkeld en getest worden gedurende een zekere tijdsduur.

 

Tekstvak: 3.   Praktisch

Gedurende de hele periode blijven we onder de hoede van de pediatrische chirurg Dr. Touré Balla Moussa. Bij aankomst op het vliegveld worden we opgehaald door de arts en hij zorgt ook voor alle formaliteiten in verband met de douane enz.. We verblijven in een appartement dat gelegen is naast het huis van Dr. Touré.

Van maandag tot vrijdag is het de bedoeling dat er gewerkt wordt aan het project, in het weekend is er tijd voor toeristische uitstappen. Ook deze gebeuren onder begeleiding van de dokter.