Een ander concept op het gebied
van Arbeid & Gezondheid

R/ Partners is een organisatie die is opgericht in 2008 en zowel bedrijven als vrije beroepsbeoefenaars ondersteunt op het terrein van arbeid en gezondheid.

R/ Partners is een arbo- en gezondheidsdienst met een uniek concept en een andere signatuur in een wereld die "verzuim en arbo" omvat.

    R/ Partners voorziet aangesloten bedrijven in:
  • Integrale verzuimbegeleiding en reintegratie
  • Gezondheidsmanagement
  • Ontwikkeling van een kenniscentrum Arbeid & Gezondheid

Een "lean en mean organisatie", zonder cross-selling, maar wel met een fijnmazig en deskundigennetwerk en lage overheadkosten, waardoor meer dan concurrerende tarieven gehanteerd kunnen worden. Werkzaamheden als verzuimbegeleiding worden bij voorkeur op locatie van het bedrijf zelf uitgevoerd of, indien gewenst, op spreekuurlocaties in Alkmaar, Heerhugowaard, Schagen, Hoorn, Den Helder en Amstelveen.

Door de manier van werken is een grotere kans op een snelle en succesvolle reintegratie, wordt arbeidsmobiliteit tussen de aangesloten bedrijven gestimuleerd en indien nodig een doelmatige en efficiente verwijzing naar medische specialisten en andere deskundigen georganiseerd. Het demedicaliseren staat bij ons handelen op de voorgrond.