Kattenhotel Lorenzo, , http://www.kattenhotellorenzo.nl en feline@kattenhotellorenzo.nl zijn handelsmerken van Kattenhotel Lorenzo.

Deze website is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, ontwerp, lay-out, tekst en inhoud auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze site mag zonder toestemming worden gebruikt.Afdrukken van pagina's zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Onrechtmatige verveelvoudiging of distributie van de website of een gedeelte ervan is verboden en strafbaar. Copyright 1999 / Copyright 2005 Kattenhotel Lorenzo; Alle rechten voorbehouden. / All rights reserved.

Hoewel Kattenhotel Lorenzo de grootste zorg besteedt aan de inhoud sluiten wij elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de aangeboden informatie in welke vorm dan ook alsmede met betrekking tot directe of indirecte gevolgen van eventuele onjuistheden in de aangeboden informatie. Merknamen, productnamen en afbeeldingen getoond op de website behoren tot de eigendom van de desbetreffende aanbieders.

Mevrouw B. Lorenzo heeft het ontwerp voor dit speciale klimmeubel gemaakt, dat in Kattenhotel Lorenzo staat, waarna de firma Quality Cat Products de levering en de montage verzorgd heeft.

De automatisering van Kattenhotel Lorenzo en de ontwikkeling van deze website zijn mede mogelijk gemaakt met de hulp van Aeon ICT Service. (Het Aeon hondje op de foto heet Junior)